Hallgatói munkaszerződés - saját munkavállalóval

Kérdés: Munkavállalónk levelező tagozaton folytat tanulmányokat az egyetemen. Képzésének utolsó félévében 6 hetes kötelező szakmai gyakorlatot kell teljesítenie, amely kapcsán együttműködési megállapodást kötöttünk az egyetemmel. A munkavállaló teljes munkaidőben dolgozik nálunk. Ebben az esetben szükséges külön hallgatói munkaszerződést kötni a hallgatóval és az Nftv. 44. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerinti díjazás megilleti őt?
Részlet a válaszából: […] ...Nftv. semmilyen szabályt nem tartalmaz arra az esetre, amikor a hallgató a szakmai gyakorlatát annál a gyakorlóhelynél tölti le, amelynél mint munkáltatónál egyébként munkaviszonyban áll. Az Nftv. 44. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint "a hallgató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 3.

Statisztikai állományi létszám - akik számítanak

Kérdés: Vállalatunk gyakorlati képzőhelyként, tanulószerződéssel foglalkoztat szakképző iskolai tanulót. A tanuló részére a törvényben meghatározott tanulói pénzbeli juttatást fizetjük meg, egyéb jövedelmet nem kap. Az átlagos statisztikai létszámba bele kell számítani? A KSH útmutatója szerint nem tartoznak a statisztikai létszámba a "kötelező szakmai gyakorlaton lévő tanulók (középfokú, felsőfokú képzés keretében), mikor a foglalkoztatásuk nem az általános munkarend szerint történik, és munkadíjban nem részesülnek", de nem találtam arra vonatkozó információt, hogy a tanulói pénzbeli juttatás munkadíjnak minősül-e.
Részlet a válaszából: […] ...kisebb összegű ellentételezésben részesülnek (1.2.2. pont). Nem tartoznak azonban az állományi létszámmegfigyelés körébe a kötelező szakmai gyakorlaton lévő tanulók (középfokú, felsőfokú képzés keretében), mikor a foglalkoztatásuk nem az általános munkarend...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 16.

Pedagógus szakmai gyakorlata - amikor a távollét is számít

Kérdés: Egy 2014. szeptember 1-jétől foglalkoztatott pedagógusunk 2017. július 10. és szeptember 30. között táppénzen volt, majd 2017. október 1-je és 2018. március 16. között CSED-et vett igénybe, 2018. március 18-tól április 17-ig GYED-et. 2018. június 12-én ismét aktív jogviszonyba került, de szabadságát töltötte. Mi vehető ezekből figyelembe szakmai gyakorlatként?
Részlet a válaszából: […] ...szakmai gyakorlat idejének számítására a 326/2013. Korm. rendelet 6. §-a (3) bekezdésének a) pontja alkalmazandó, mely szerint a szakmai gyakorlat időtartamába nem számít be a munkaviszony jellegű jogviszony szünetelésének 30 napot meghaladó időtartama. Az 1. § 3...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 26.

Gyakorlati képzés a munkáltatónál

Kérdés: Ha többen is beiratkozunk a cégnél a hegesztői eljárások elsajátítása érdekében a bizonyítvány megszerzése céljából esti tagozatos iskolába, ami előrelendítheti a munkával kapcsolatos ismereteinket, és a munkáltató vállalja azt, hogy a gyakorlati oktatást a cégnél elvégezhetjük, jár-e neki valamilyen hozzájárulás vagy kedvezmény ezért?
Részlet a válaszából: […] Ha a gyakorlati oktatás a munkáltatójuknál történik, a költségek viselésének, megosztásának és átadásának módját a szakképző iskolának és a gyakorlati képzést folytató szervezetnek (ez esetben az Önök munkáltatójának) az együttműködési megállapodásban kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 6.

Munkaszerződés módosítása szakmai gyakorlat teljesítése érdekében

Kérdés: Jelenleg logisztikai és szállítmányozási ügyintéző OKJ-s tanfolyamon veszek részt esti tagozaton. Emellett 6 órás bejelentett részmunkaidős munkaviszonyban dolgozom. A szakma elsajátításához 160 óra (20 nap - 8 órában) szakmai gyakorlatot kell teljesítenem. Az iskolában azt mondták, hogy ez a bejelentett 6 órás munkaviszony nem felelne meg az előírtaknak. Érdemes lenne a munkáltatómat megkérni, hogy erre az egy hónapos gyakorlati időre módosítsa szerződésünket 8 órás munkaviszonyra, illetve milyen egyéb teendőim lennének ezzel kapcsolatosan?
Részlet a válaszából: […] ...a jelenlegi részmunkaidős munkaviszonyában milyen munkakörben dolgozik, feltételezzük, hogy önmagában az aktuális munkaköre megfelelne a szakmai gyakorlattal szemben támasztott követelményeknek, és egyedül csak a munkaviszony részmunkaidős jellege akadályozza meg, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 28.

Szakmai gyakorlati vizsga helye

Kérdés: OKJ 55-ös ápoló gyakorlati vizsgámat végezhetem-e a sebészeti osztályon, ha ott dolgozom?
Részlet a válaszából: […] A Szakképzési tv. 36. §-ának (2) bekezdése szerint a gyakorlati képzést szervező (azaz a szakképző iskola vagy a nyilvántartásba vett gyakorlati képzést folytató szervezet) köteles a gyakorlati vizsgához szükséges tárgyi eszközöket és személyi feltételeket biztosítani....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 10.
Kapcsolódó címkék:  

Pedagógus szakmai gyakorlat - nem számítható be a jogellenes foglalkoztatás tartama

Kérdés: 2001 januárjától dolgozom jelenlegi munkahelyemen, egy vidéki óvodában. Akkoriban dajkaként kerültem az intézménybe. 2005 szeptemberétől óvodapedagógusi munkakört tölthettem be, majd 2006 júniusában meg is szereztem az óvodapedagógusi diplomát, amit 2007 júniusában német nemzetiségi óvodapedagógusi diploma követett. A szakmai gyakorlati időmet hogyan kell számítani a Pedagógus II. fokozathoz szükséges minősítési eljárásra jelentkezéshez? Jelentkezhetek-e soron kívül, vagy csak hat év elteltével?
Részlet a válaszából: […] ...rendelet 6. §-ának (1) bekezdése szerint a magasabb fokozatba történő előrelépéshez és a gyakornoki idő teljesítéséhez szükséges szakmai gyakorlatnak kell elfogadni a pedagógus-munkakörben, valamint - kizárólag a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 23.

Nevelési tanácsadóban dolgozó pszichológus szakmai gyakorlata

Kérdés: Pszichológusként dolgozom nevelési tanácsadóban, sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozom. Szeptember óta a közalkalmazotti előmenetel helyett a pedagógus-előmenetel vonatkozik rám. Ebben azonban nem a közalkalmazottként eltöltött időmet, hanem egy sajátosan számított ún. szakmai gyakorlati időt ismernek el. Problémám az, hogy csak 20 évet ismernek el, azt a 12 évet, amit az egyik város Egészségügyi Szolgálata Pszichiátriai Ambulancia és Gondozóintézet Gyermek- és Ifjúsági Részlegén töltöttem, nem. Itt szakorvossal, szociális munkással, gyógypedagógussal alkotott csapatban végeztük 3-18 éves gyermekek komplex ellátását. Megítélésem szerint ezt az időszakot a jelenlegi munkaköröm ellátásánál ténylegesen szakmai gyakorlatként kéne elismerni.
Részlet a válaszából: […] ...kifejtett pszichológusi tevékenységnek nincs kapcsolódása a köznevelési feladatokhoz, ezért ezek idejét a 326/2013. Korm. rendelet szakmai gyakorlatként sem ismeri el. A szakmai gyakorlatként elfogadható idők között a 326/2013. Korm. rendelet 6. §-a a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 11.

Elállás a munkaszerződéstől

Kérdés: Nemrég neveztek ki egy cég ügyvezetőjének, így én lettem a munkáltatói jogok gyakorlója a kft. munkavállalói felett. Azt tapasztaltam, hogy az elődöm, amikor már tudta, hogy leváltják, felvette néhány ismerősét 2015. július 5-i kezdéssel. Én július 6-án szereztem erről tudomást. Elállhatok-e munkáltatóijogkör-gyakorlóként ezektől a szerződésektől, hiszen e munkaviszonyok fenntartása nyilvánvalóan sérelmes a cégnek?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. lehetőséget biztosít a munkaszerződéstől történő elállásra, amennyiben a munkaszerződés megkötését követően akár a munkáltató, akár a munkavállaló körülményeiben olyan lényeges változás következett be, amely a munkaviszony teljesítését lehetetlenné tenné,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 10.
Kapcsolódó címkék:    

Munkaviszony létesítése volt szakmunkástanulóval

Kérdés: Szakmai gyakorlatát nálunk töltő szakmunkás-iskolai tanulót az iskola befejezése után határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatjuk. A határozott idejű munkaviszonynál az 5 évbe bele kell számítani a szakmunkástanulóként nálunk töltött időt, vagy csak azt, amit munkaviszonyban tölt nálunk?
Részlet a válaszából: […] ...szakmai gyakorlat alatt a szakmunkástanuló a gazdálkodó szervezetnél az Szkt. 48. §-a alapján kötött tanulószerződés alapján végez - a szakmai gyakorlati képzése részeként - munkát. A tanulószerződéssel a szakképző iskolával tanulói jogviszonyban álló tanuló és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 13.
1
2