Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

17 találat a megadott szakmai gyakorlat tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Hallgatói munkaszerződés - saját munkavállalóval

Kérdés: Munkavállalónk levelező tagozaton folytat tanulmányokat az egyetemen. Képzésének utolsó félévében 6 hetes kötelező szakmai gyakorlatot kell teljesítenie, amely kapcsán együttműködési megállapodást kötöttünk az egyetemmel. A munkavállaló teljes munkaidőben dolgozik nálunk. Ebben az esetben szükséges külön hallgatói munkaszerződést kötni a hallgatóval és az Nftv. 44. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerinti díjazás megilleti őt?
Részlet a válaszból: […]során. Ez a szabály - a mondat nyelvtani értelmezése alapján - nem azt jelent, hogy kizárólag hallgatói munkaszerződés alapján kerülhet sor a gyakorlat során a munkavégzésre, hanem csak annyit tartalmaz, hogy hallgatói munkaszerződés kötésére lehetőség van.Ezért a kérdésben az alapján lehet döntést hozni, hogy milyen feladatokat lát el a hallgató. Ha ugyanazt a munkakört látja el, ugyanazokat a feladatokat végzi, mint egyébként a munkaviszonya alapján, a munkavégzésével tulajdonképpen a munkaviszonyából eredő kötelezettségeit teljesíti. Nem indokolt tehát, hogy ugyanazért a munkáért alacsonyabb [adott esetben az Nftv. 44. §-a (3) bekezdésének a) pontja alapján a minimálbér 65%-ával megegyező összegű] díjazásban részesüljön. Ha azonban a szakmai gyakorlat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4021
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Statisztikai állományi létszám - akik számítanak

Kérdés: Vállalatunk gyakorlati képzőhelyként, tanulószerződéssel foglalkoztat szakképző iskolai tanulót. A tanuló részére a törvényben meghatározott tanulói pénzbeli juttatást fizetjük meg, egyéb jövedelmet nem kap. Az átlagos statisztikai létszámba bele kell számítani? A KSH útmutatója szerint nem tartoznak a statisztikai létszámba a "kötelező szakmai gyakorlaton lévő tanulók (középfokú, felsőfokú képzés keretében), mikor a foglalkoztatásuk nem az általános munkarend szerint történik, és munkadíjban nem részesülnek", de nem találtam arra vonatkozó információt, hogy a tanulói pénzbeli juttatás munkadíjnak minősül-e.
Részlet a válaszból: […]munkadíjban vagy egyáltalán nem részesülnek, vagy a minimálbérnél (annak időarányos részénél) kisebb összegű ellentételezésben részesülnek (1.2.2. pont). Nem tartoznak azonban az állományi létszámmegfigyelés körébe a kötelező szakmai gyakorlaton lévő tanulók (középfokú, felsőfokú képzés keretében), mikor a foglalkoztatásuk nem az általános munkarend szerint történik, és munkadíjban nem részesülnek".A bérfogalmaknál az Útmutató szerint "...az állományba nem tartozók kereseteként számolandók el az alkalmazásban állók (1.1.) közül a statisztikai állományi létszámba nem tartozók és az egyéb foglalkoztatottak közül az 1.2.2. és 1.2.3. csoportba tartozók ... részére a vonatkozási időszakra, utólagosan vagy végelszámolásként az elkövetkezendő időszakra vonatkozó munkavégzéshez kapcsolódó kifizetések". Ezek egyike a kötelező termelési (szakmai) gyakorlatukat végző egyetemi és főiskolai hallgatók hallgatói munkadíja, középiskolai tanulók részére fizetett munkadíj. Az Útmutató valóban nem definiálja, mit ért munkadíjon, de a szó előfordulása a szövegkörnyezet alapján minden olyan díjazást, amely a munkavégzés ellenértékeként, arra tekintettel vagy ahhoz kapcsolódó jogcímen jár.Az Útmutató I.5. pontja szerint: "Az adatkérés pontosan meghatározza a foglalkoztatottak azon csoportját, melyre a felvétel irányul. Így például a szervezet tevékenységében részt vevők havi átlagos állományi létszáma, vagy az alkalmazásban állók (teljes és nem teljes munkaidőben, de munkaszerződés szerint havi átlagban legalább 60 munkaórában foglalkoztatottak) éves átlagos statisztikai állományi létszáma, a teljes munkaidőben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. december 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3767

3. találat: Pedagógus szakmai gyakorlata - amikor a távollét is számít

Kérdés: Egy 2014. szeptember 1-jétől foglalkoztatott pedagógusunk 2017. július 10. és szeptember 30. között táppénzen volt, majd 2017. október 1-je és 2018. március 16. között CSED-et vett igénybe, 2018. március 18-tól április 17-ig GYED-et. 2018. június 12-én ismét aktív jogviszonyba került, de szabadságát töltötte. Mi vehető ezekből figyelembe szakmai gyakorlatként?
Részlet a válaszból: […]és nem az erre az időre kapott családtámogatási vagy társadalombiztosítási ellátás veendő figyelembe. Ilyen távollét a szülési szabadság, illetve a gyermek gondozása, ápolása céljára kapott fizetés nélküli szabadság, valamint a keresőképtelenségből a betegszabadság kimerítése után a táppénzfolyósítás ideje, mivel ezek alatt sem munkavégzés, sem bérfizetés nem történik. Ezek külön jogcímnek számítanak akkor is, ha egyik folyamatosan követi a másikat. Ezért mindegyikre külön-külön kell a 30 napos időszakot megállapítani. Ugyanakkor az a körülmény, hogy például a gyermek gondozására kapott fizetés nélküli szabadság ideje alatt az egyik családtámogatási vagy társadalombiztosítási ellátást felváltja a másik, nem érinti a fizetés nélküli szabadság munkajogi jogcímét. Nem az ellátásokat kell tehát figyelembe venni, hanem a munkajogi távollét idejét.A pedagógus távolléte 2017. augusztus 10-én kezdődött, és ekkortól táppénzen volt. Ez csak úgy lehetséges, ha a tárgyévben korábban már kimerítette a betegszabadságát (amely a szakmai gyakorlat szempontjából jogosító időnek számít). Ha azonban augusztus 10-étől[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3688

4. találat: Gyakorlati képzés a munkáltatónál

Kérdés: Ha többen is beiratkozunk a cégnél a hegesztői eljárások elsajátítása érdekében a bizonyítvány megszerzése céljából esti tagozatos iskolába, ami előrelendítheti a munkával kapcsolatos ismereteinket, és a munkáltató vállalja azt, hogy a gyakorlati oktatást a cégnél elvégezhetjük, jár-e neki valamilyen hozzájárulás vagy kedvezmény ezért?
Részlet a válaszból: […]képzés finanszírozási feltételei szerint jogosult a költségvetési támogatásra. Így a gyakorlati képzésben részt vevő tanuló költségeit - részben vagy egészében - megtérítheti a gyakorlati képzést részben vagy egészében folytató szervezet részére a költségvetési támogatása terhére. A költségek viselésének, megosztásának és átadásának módját a felek az együttműködési megállapodásban rögzítik. Ha viszont az együttműködési megállapodás alapján gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezet szakképzési hozzájárulásra kötelezett, a szakképző iskola a költségvetési támogatás terhére további forrásokat nem adhat át részére [Szt. 84. § (3)-(4) bek.].Az előzőeken túlmenően, a munkáltató szakképzési hozzájárulás fizetésére köteles az Szht. alapján. Ha a munkáltató azonban munkavállalóinak a szervezetétől elkülönült, engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény közreműködésével felnőttképzési szerződés, emellett az Mt. szerinti tanulmányi szerződés, vagy pedig a tanulmányok folytatására történő munkáltatói kötelezés alapján szervez, valamint költségtérítéssel támogat szakmai vagy nyelvi, illetve közúti közlekedéssel összefüggő hatósági képzést, ezzel a szakképzési hozzájárulása teljesítettnek minősül, az Szht. 5. §-ának d)-e) pontja alapján. Ennek részleteiről a 21/2013. NGM rendelet szól. E szerint a szakképzési hozzájárulási kötelezettségnek elszámolható költségekkel történő csökkentése állami[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3341

5. találat: Munkaszerződés módosítása szakmai gyakorlat teljesítése érdekében

Kérdés: Jelenleg logisztikai és szállítmányozási ügyintéző OKJ-s tanfolyamon veszek részt esti tagozaton. Emellett 6 órás bejelentett részmunkaidős munkaviszonyban dolgozom. A szakma elsajátításához 160 óra (20 nap - 8 órában) szakmai gyakorlatot kell teljesítenem. Az iskolában azt mondták, hogy ez a bejelentett 6 órás munkaviszony nem felelne meg az előírtaknak. Érdemes lenne a munkáltatómat megkérni, hogy erre az egy hónapos gyakorlati időre módosítsa szerződésünket 8 órás munkaviszonyra, illetve milyen egyéb teendőim lennének ezzel kapcsolatosan?
Részlet a válaszból: […]időre történő módosítását teljes munkaidőre egy hónapos időtartamban. Felhívjuk a figyelmét azonban arra, hogy ezt a munkáltató nem köteles elfogadni, és egyedül a belátásán múlik, hogy "belemegy-e" ebbe vagy sem. A módosítás végrehajtására ebből következően nincs a munkáltatónak kötelezettsége, viszont ha ez megtörténik, értelemszerűen az alapbérének is követnie kellene a napi munkaidő egynegyedével történő megemelését. A munkaszerződés módosításának írásba foglalása a munkáltató kötelessége [Mt. 22. § (4) bek., 23. § (1) bek.].Megjegyezzük ugyanakkor, amennyiben a szakmai gyakorlat ideje 160 órában van meghatározva, de az nem kifejezett követelmény, hogy ez hány nap alatt, illetve teljes munkaidőben kellene teljesíteni, akkor álláspontunk szerint a 6 órás részmunkaidős munkaviszonyban teljesített összesen 160 óra munkavégzés - 27 munkanappal számolva - szintén megfelel ennek a követelménynek. Ezt támasztja alá a 27/2012. NGM rendelet 2. melléklete is, melynek értelmében a 296. sorszámú "Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző"[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3276

6. találat: Szakmai gyakorlati vizsga helye

Kérdés: OKJ 55-ös ápoló gyakorlati vizsgámat végezhetem-e a sebészeti osztályon, ha ott dolgozom?
Részlet a válaszból: […]kimondja, hogy az egyes vizsgatevékenységeket a 111/2010. Korm. rendelet az egyes vizsgatevékenységekhez előírt általános, és az adott szakképesítésért felelős miniszter által előírt speciális feltételek teljesülését biztosító helyszínen lehet csak lefolytatni. Olyan előírást, amely megtiltaná, hogy a vizsgahelyszín egybeessen a vizsgázó közalkalmazotti jogviszonyához kapcsolódó munkavégzési helyével, sem e rendelet, sem az ápoló szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei nem tartalmaznak. Ugyanakkor a 315/2013. Korm. rendelet összeférhetetlenségi rendelkezéseket is tartalmaz, ezért például nem lehet vizsgaelnök vagy bizottsági tag az, aki[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2928
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Pedagógus szakmai gyakorlat - nem számítható be a jogellenes foglalkoztatás tartama

Kérdés: 2001 januárjától dolgozom jelenlegi munkahelyemen, egy vidéki óvodában. Akkoriban dajkaként kerültem az intézménybe. 2005 szeptemberétől óvodapedagógusi munkakört tölthettem be, majd 2006 júniusában meg is szereztem az óvodapedagógusi diplomát, amit 2007 júniusában német nemzetiségi óvodapedagógusi diploma követett. A szakmai gyakorlati időmet hogyan kell számítani a Pedagógus II. fokozathoz szükséges minősítési eljárásra jelentkezéshez? Jelentkezhetek-e soron kívül, vagy csak hat év elteltével?
Részlet a válaszból: […]gyakorlatként figyelembe venni.2005 szeptemberétől 2006 júniusáig Ön jogellenesen látott el óvodapedagógusi munkakört, hiszen ehhez még nem rendelkezett a jogszabály által előírt szakképzettségi feltétellel. A jogsértő foglalkoztatás idejének elismerése tekintetében a 437/2015. Korm. rendelet nem ad egyértelmű eligazítást, a jelenleg érvényesülő gyakorlat szerint az ilyen időtartamokat nem számítják be a szakmai gyakorlat idejébe. Mindebből következően 2006 júniusától, óvodapedagógusi szakképzettsége megszerzésének időpontjától kezdődően lehet számolni a szakmai gyakorlati idejét.Az Nkt. 97. §-ának (20) bekezdése alapján 2013 szeptemberében, mivel ekkor Ön már több mint kétéves szakmai gyakorlattal rendelkezett, a Pedagógus I. fokozatba helyesen sorolták be. A 437/2015. Korm. rendelet 36. §-ának (2) bekezdése szerint, a 2013. szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba besorolt, és ekkor már több mint nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus minősítési eljárása során, 2013. szeptember 1. és 2018. június 30. között, a 3. § (1) bekezdésében meghatározott, a minősítési eljárásra történő jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat időtartamára vonatkozó szabályt nem kell alkalmazni. A fenti számítás szerint azonban a kérdező 2013-ban még nem rendelkezett nyolc év szakmai gyakorlattal, ezért e kivételes szabály nem vonatkozik rá.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2620

8. találat: Nevelési tanácsadóban dolgozó pszichológus szakmai gyakorlata

Kérdés: Pszichológusként dolgozom nevelési tanácsadóban, sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozom. Szeptember óta a közalkalmazotti előmenetel helyett a pedagógus-előmenetel vonatkozik rám. Ebben azonban nem a közalkalmazottként eltöltött időmet, hanem egy sajátosan számított ún. szakmai gyakorlati időt ismernek el. Problémám az, hogy csak 20 évet ismernek el, azt a 12 évet, amit az egyik város Egészségügyi Szolgálata Pszichiátriai Ambulancia és Gondozóintézet Gyermek- és Ifjúsági Részlegén töltöttem, nem. Itt szakorvossal, szociális munkással, gyógypedagógussal alkotott csapatban végeztük 3-18 éves gyermekek komplex ellátását. Megítélésem szerint ezt az időszakot a jelenlegi munkaköröm ellátásánál ténylegesen szakmai gyakorlatként kéne elismerni.
Részlet a válaszból: […]tartozó munkáltatónál kifejtett pszichológusi tevékenységnek nincs kapcsolódása a köznevelési feladatokhoz, ezért ezek idejét a 326/2013. Korm. rendelet szakmai gyakorlatként sem ismeri el. A szakmai gyakorlatként elfogadható idők között a 326/2013. Korm. rendelet 6. §-a a következőket sorolja fel:- a pedagógus-munkakörben foglalkoztatási jogviszonyban,- a pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatási jogviszonyban,- az óraadói megbízásra szóló polgári jogi jogviszony keretében,- az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban,- a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézményben folytatott oktatói tevékenységgel,- az oktatásért felelős miniszter igazolása alapján közszolgálati jogviszony keretében a köznevelés országos irányításával összefüggő munkakörben, vagy- kizárólag nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazottak esetében a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben (köznevelési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2495
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: Elállás a munkaszerződéstől

Kérdés: Nemrég neveztek ki egy cég ügyvezetőjének, így én lettem a munkáltatói jogok gyakorlója a kft. munkavállalói felett. Azt tapasztaltam, hogy az elődöm, amikor már tudta, hogy leváltják, felvette néhány ismerősét 2015. július 5-i kezdéssel. Én július 6-án szereztem erről tudomást. Elállhatok-e munkáltatóijogkör-gyakorlóként ezektől a szerződésektől, hiszen e munkaviszonyok fenntartása nyilvánvalóan sérelmes a cégnek?
Részlet a válaszból: […]kezdetének napja közötti időszakban gyakorolhatják [Mt. 49. § (1)-(2) bek.]. A munkaviszony kezdetének napját a munkaszerződésben kell meghatározni. Ennek hiányában a munkaviszony kezdetének a munkaszerződés megkötését követő nap minősül (Mt. 48. §). A kérdésben feltüntették, hogy a munkaviszony kezdete 2015. július 5. napja volt, tehát ezt követően a munkáltató már nem állhat el jogszerűen a munkaszerződéstől. Emellett pedig azt is kiemeljük, hogy önmagában a munkáltatói jogkör gyakorlójának személyében bekövetkezett változás nem tekinthető olyan oknak, illetve a munkáltató körülményeiben bekövetkezett olyan változásnak, mely a munkaviszony teljesítését lehetetlenné tenné, vagy a munkáltató számára aránytalan sérelemmel járna. Így még abban az esetben sem állhatna el a munkáltató erre hivatkozással a munkaszerződéstől, ha a munkaviszony kezdőnapja még nem telt volna el.A korábbi munkáltatói jogkör gyakorlója által kötött munkaszerződéseket tehát a munkaviszony megszüntetésére irányadó szabályok[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. augusztus 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2362
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

10. találat: Munkaviszony létesítése volt szakmunkástanulóval

Kérdés: Szakmai gyakorlatát nálunk töltő szakmunkás-iskolai tanulót az iskola befejezése után határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatjuk. A határozott idejű munkaviszonynál az 5 évbe bele kell számítani a szakmunkástanulóként nálunk töltött időt, vagy csak azt, amit munkaviszonyban tölt nálunk?
Részlet a válaszból: […]szervezet között "tanulószerződéses jogviszony" - és nem munkaviszony - [Szkt. 39. § (2) bek.] jön létre. A tanulószerződésre az Szkt.-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-nak a megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.Ha utóbb, a tanulószerződés megszűnését követően - mint munkáltató és munkavállaló - a felek egymással munkaszerződést kötnek, erre az Mt. szabályai irány­adók. Az Mt. pedig nem írja elő, hogy a munkaviszonyból eredő jogosultságok tekintetében munkaviszonyban töltött időként a felek közötti korábbi tanulószerződéses[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2094
| 1 - 10 | 11 - 17 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést