Letiltás az utazási költségtérítésből

Kérdés: Letiltás alapját képezi-e az adóköteles (a vállalat belső szabályzata alapján, nem a vonatkozó kormányrendelet szerinti), munkába járásra adott gépkocsi költségtérítése?
Részlet a válaszából: […] A munkabérből történő letiltás során munkavállalói munkabérnek minősül a munkáltató által, az Szja-tv. szerinti béren kívüli juttatás kivételével minden olyan, a munkavállaló munkaviszonyára vagy annak megszüntetésére, megszűnésére tekintettel kifizetett pénzbeli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Közalkalmazotti besorolás – a jogviszonyban töltött idő számítása

Kérdés: A közalkalmazotti besorolásnál a mezőgazdasági szövetkezeti tagi jogviszonyt figyelembe lehet-e venni, mint munkaviszonyban töltött időt?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 87/A. §-a eltérést nem engedő módon sorolja fel a besoroláshoz figyelembe veendő jogviszonyokat. Ezek közül a kérdés tekintetében meghatározó rendelkezés, hogy be kell számítani többek között– az 1992. július 1. előtti valamennyi munkaviszony időtartamát és–...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.

Autómentő munkaideje

Kérdés: Ha tűzoltóság mellett másodállásban autómentő tevékenységet akarok folytatni, mennyit dolgozhatok? Foglalkoztathatok így egy másik sofőrt magam helyett, ha ő napi 8 órát dolgozik egy egyéb cégnél?
A tűzoltók a Hszt. hatálya alatt állnak. A Hszt. 109. §-a értelmében a szolgálati jogviszony melletti további jogviszony létesítése, tevékenység folytatása az összeférhetetlenségi szabályok megtartásával történhet. A hivatásos állomány tagja általános szabály szerint csak engedéllyel létesíthet munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt. Nem adható engedély, ha a munkavégzéssel járó egyéb jogviszony, a civil szervezetben való részvétel vagy tisztségviselés ellentétes a rendvédelmi szerv feladataival, vagy veszélyezteti a szolgálat kötelességszerű, pártatlan és befolyástól mentes ellátását, vagy a rendvédelmi szerv tekintélyét. Engedély nélkül csak bejelentéshez kötött a szolgálati időn kívüli
Részlet a válaszából: […] – sporttal vagy ismeretterjesztéssel összefüggő, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítése;– a gazdasági társaságban – munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak nem minősülő – személyes közreműködési kötelezettséggel járó tagsági,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 24.

Rendkívüli munkavégzés – pótlék nélkül a nyugdíjas-szövetkezet tagjaként

Kérdés: Nyugdíjas-szövetkezet tagja nem jogosult túlmunkapótlékra, ha napi 8 óránál többet dolgoztatják?
Részlet a válaszából: […] A közérdekű nyugdíjas-szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagjaként történő munkavégzés lehet külső szolgáltatás keretében megvalósuló személyes közreműködés, ami nem minősül munkaviszonynak – a jogviszonyra alapvetően a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 27.

Munkaviszony fennállása – nem szükséges a gazdasági társaságnál

Kérdés: Jogszerű-e, ha a Ptk. szerinti gazdasági társaságnak nem áll fenn munkaviszonya egyetlen természetes személlyel sem, tehát nem foglalkoztat munkavállalót?
Részlet a válaszából: […] A Ptk. szerinti gazdasági társaság a jogszabályok keretei között maga határozhatja meg, hogy miképpen valósítja meg azt a gazdasági célt – az üzletszerű közös gazdasági tevékenységet -, amelynek érdekében létrejött. Az üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 27.

Szakszervezeti tagság nyugdíjas-szövetkezet tagjaként

Kérdés: Cégünk nyugdíjas-szövetkezeten keresztül foglalkoztatja több korábbi munkavállalóját. Egyikük szakszervezeti védett tisztségviselő volt, és ez a státusza fennmaradt. "Bizalmiként" továbbra is eljárhat?
Részlet a válaszából: […] A (közérdekű) nyugdíjas-szövetkezet azon tagja, aki harmadik személy foglalkoztatónál dolgozik, külső szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszonyban áll a nyugdíjas-szövetkezettel. Ez egy, a tagsági megállapodás alapján létrejött, olyan sajátos jogviszony, amelynek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 28.

Foglalkoztatás közérdekű nyugdíjas-szövetkezetben

Kérdés: Közérdekű nyugdíjas-szövetkezeti tagot milyen feltételekkel lehet alkalmazni, és milyen járulékfizetési kötelezettség terheli a feleket? Mik a szövetkezet alapítási feltételei, hogyan kell eljárni stb.?
Részlet a válaszából: […] A közérdekű nyugdíjas-szövetkezetek létrehozásával – az iskolaszövetkezetek mintájára – az öregségi nyugdíjban részesülők kedvező adó- és járulékfizetési feltételek mellett foglalkoztathatók, és csak néhány munkajogi szabály vonatkozik rájuk. Az alapítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 15.

16 éves munkavállaló iskolaszövetkezeti foglalkoztatása

Kérdés: Gyermekem 16 éves, iskolaszövetkezeten keresztül kapott állást egy nagy élelmiszer-áruházban. A szövetkezet nem adott a szerződéséből példányt, mert állítólag kérni kellett volna. Elment "betanulni", csak az áruházban derült ki, hogy már dolgozik. Fél kettőre hívták, ott közölték vele, hogy 10-ig kell dolgoznia. A gyermekem szólt, hogy neki akkor már nincs busza. Egy előző napon kezdett diák mellé osztották be. 20 perc munkaközi szünetet biztosítottak számára. Jól gondolom, hogy több ponton is megsértették a törvényt?
Részlet a válaszából: […] 2017. január 1-jétől a diákszövetkezet tagja a szövetkezet által kiközvetített munkavégzésre nem munkaviszonyt, hanem – tagsági megállapodása alapján – külső szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszonyt létesíthet. A Szöv. tv. 10/B. §-a szerint a személyes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 14.

Társas vállalkozó bejelentési kötelezettsége

Kérdés: Cégünk ügyvezetője a feladatát megbízási jogviszonyban látja el. Évente egyszer részesül díjazásban, és nem tagja a cégnek, ugyanakkor máshol rendelkezik napi nyolcórás munkaviszonnyal. Ilyen esetben a bejelentést a megbízás kezdetekor vagy a kifizetéskor kell megtenni? Ha csak a kifizetéskor, akkor milyen időszakra vonatkozik a biztosítási jogviszonya, amennyiben a díjazást január 1. és december 31. közötti időszakra kapta? Más szabály vonatkozik-e rá abban az esetben, ha az ügyvezető tagja is a cégnek, de szintén van máshol napi nyolcórás munkaviszonya vagy tagi jogviszonya?
Részlet a válaszából: […] Az adójogszabályok értelmében a munkáltató és a kifizető adóazonosító számának, nevének, elnevezésének, székhelyének, telephelyének, lakóhelyének, továbbá jogelődje nevének és adószámának közlésével az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak elektronikus úton...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 7.

Munkáltató gazdasági érdekeinek veszélyeztetése

Kérdés: Egy véletlen folytán tudomást szereztünk a Cégközlönyből, hogy a társaságunk kiemelt ügyfeleivel foglalkozó üzletkötőnk lakóhelye megegyezik az egyik legjelentősebb versenytársunk székhelyével. Ekkor döbbentünk rá arra, hogy a munkavállalónk férje valójában a konkurens cég egyik vezető tisztségviselője. A tényekkel való szembesítést követően azzal védekezett a munkavállalónk, hogy semmiféle személyes közreműködés nem terheli a másik vállalatnál, ezért nem tartozott felénk bejelentési kötelezettséggel. Azt is mondta, hogy soha semmilyen információt nem adott át a férje cégének, ő az üzletkötést olyan versenyhelyzetnek élte meg, ahol maximálisan akart teljesíteni. Ennek ellenére a munkavállaló a szemünkben teljesen hitelét vesztette, és rendkívüli felmondást fontolgatunk. Mivel sürget az idő, kérem mielőbbi véleményüket az esettel kapcsolatban.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 3. §-ának (5) bekezdése alapelvként rögzíti, hogy amunkavállaló a munkaviszony fennállása alatt – kivéve ha erre jogszabályfeljogosítja – nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a munkáltatója jogosgazdasági érdekeit veszélyeztetné. Álláspontunk szerint ez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 21.
1
2