Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott szülési szabadság tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Vezető állású munkavállaló szülési szabadsága

Kérdés: Az egyik ügyvezető-helyettesünk a közeljövőben fog szülni. Van azonban egy folyamatban lévő projektje, aminek a sikeres befejezésén az éves jutaléka múlik, és annak határideje a szülés várható napját követő héten van. Már most jelezte, hogy a szülés után ő mindenképpen dolgozni fog otthonról, vagy akár be is jön, hogy ezt befejezze. Foglalkoztathatjuk őt ilyenkor egyáltalán?
Részlet a válaszból: […]munkavállaló akarja [Mt. 135. § (1) bek. d) pont]. Az eltérés még a vezető állású munkavállalók esetében is kifejezetten tilos [Mt. 209. § (2) bek. d) pont], így ha a kérdés szerinti ügyvezető-helyettesként vezető állású munkavállaló, akkor is köteles két hétig szülési szabadságot igénybe venni.Az Mt. ugyanakkor nem mondja ki, hogy kötelezően a szülést követően kell a szülési szabadságot kivenni (kiadni), bár rendeltetésszerűen erre az időpontra indokolt biztosítani a távollétet a szülő nőnek. Ebből következően elvileg az formálisan nem tilos [Mt. 127. § (3) bek.], hogy a munkavállaló a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3323

2. találat: Szabadságra való jogosultság és a pénzbeli megválthatóság

Kérdés: 1979. 03. 24-én született kismama a GYED letelte után szeretne visszajönni dolgozni. A szülési szabadsága, illetve fizetés nélküli szabadsága idejére járó szabadságnapjai kiszámolásához kérnék Önöktől segítséget. Kismamánk 2011. 08. 11-én szülte 3. gyermekét.
2011. -07. 13.-2011. 08. 10. táppénz (veszélyeztetett terhesség miatt);
2011. -08. 11.-2012. 01. 25. szülési szabadság (TGYÁS);
2012. -01. 26.-2013. 08. 11. fizetés nélküli szabadság (GYED).
A 2011. évre járó 23 nap alapszabadságot, illetve első és második (16 évnél fiatalabb) gyermekei után járó 4 nap pótszabadságot 2011-ben kivette. 2012-re nem nyilatkozott arról, hogy kéri a gyermekek után járó pótszabadságot. Kiadható-e - korábbi nyilatkozat hiányában - ez a 2012-re járó 6 nap pótszabadság, amennyiben a GYED lejárta után visszatér dolgozni? Mikortól kell alkalmaznunk azt a szabályt, miszerint a szülési szabadság első éve helyett már csak az első 6 hónapjára jár szabadság? Helyesen járunk-e el, ha a 2011. november 30. után megkezdett fizetés nélküli szabadságról visszatérő kismamáknál az első 6 hónapra számolunk szabadságot? Erre vonatkozóan tudomásom szerint két jogszabály is módosította a régi Mt.-t. Egyrészt a 2011. 07. 04-én elfogadott 2011. évi CV. törvény (Módtv.) 9. §-a, amelynek hatálybalépése értelmezésünk szerint 2011. 08. 01. Másrészt a 2011. évi CLXVI. törvény 31. §-a, amely a hatálybalépés dátumát tovább módosította. Mióta nem lehet már pénzben megváltani a szülési szabadságról visszatérő kismamák esetében a felgyülemlett szabadságot?
Részlet a válaszból: […]együttműködési kötelezettségből, illetve a jóhiszeműség és tisztesség elvéből [Mt. 6. § (1)-(2) bek.] is eredően ilyen esetben véleményünk szerint a munkáltató nem tagadhatja meg a pótszabadság kiadását azon az alapon, hogy azt kifejezett nyilatkozattal a munkavállaló nem kérte. Egyébként sem életszerű, hogy a munkaviszony fennállása alatt az egyik évben igényli a gyermekek után járó pótszabadságot a munkavállaló, a következő évben viszont nem. Az idézett alapelveknek az felel meg, ha a munkavállaló pótszabadságot igénylő nyilatkozatát a munkáltató mindaddig figyelembe veszi, amíg a törvény alapján a munkavállaló arra jogosult.Az Mth. szerint az Mt. hatálybalépését megelőzően igénybe vett fizetés nélküli szabadságra a régi Mt.-nek a fizetés nélküli szabadság igénybevételekor hatályos szabályait kell alkalmazni [Mth. 8. § (5) bek.]. Jelen esetben tehát a régi Mt. 2012. január 26-án hatályos szabályai az irányadóak. Ekkor már a 2011. évi CV. törvény (Módtv.) által bevezetett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. június 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1675

3. találat: Távmunkás kismama

Kérdés: Várandós kismama az Mt. általános szabályai szerinti határozatlan idős munkaviszonyban áll a munkáltatóval. A szülési szabadság alatt a kismama dolgozhat-e a jelenlegi munkáltatójánál távmunkavégzésre irányuló munkaszerződés alapján?
Részlet a válaszból: […]anyának, ugyanakkor az Mt. 135. §-a (1) bekezdésének b) pontja kimondja, hogy a felek megállapodása vagy kollektív szerződés a szülési szabadság e szabályaitól [127. § (1)-(2) bek.] érvényesen nem térhet el. Azaz a 24 hét fizetés nélküli szabadságot a munkáltató köteles biztosítani, és még a kismama beleegyezése esetén sem veheti őt munkára igénybe. Ehhez kapcsolódóan megjegyzendő, hogy az anyának családi jogból eredő kötelezettsége is, hogy gyermeke megfelelő testi fejlődését elősegítse, amint azt a Cst. 75. §-a, valamint a Csvt. 9. §-a rögzíti.A szülési szabadság lényege tehát a munkavégzés szüneteltetése. A távmunkavégzés ugyanakkor a munkaviszonyban a munkavállalót[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. június 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1668
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Közalkalmazottnak járó oktatói, illetve nevelői pótszabadság

Kérdés: A bölcsődénkben foglalkoztatott, gyermeke után járó fizetés nélküli szabadságáról visszatérő közalkalmazott számára jár-e a szülési szabadság, illetve a gyermeke gondozása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első évére az oktatói/nevelői pótszabadság?
Részlet a válaszból: […]közép- és felsőfokú oktatás keretében, valamint az egészségügyi ágazatban az oktató-, nevelőmunkát végző közalkalmazottakat évi 25 munkanap pótszabadság illeti meg, amelyből legfeljebb 15 munkanapot a munkáltató oktató-, nevelő-, illetőleg az oktatással, neveléssel összefüggő munkára igénybe vehet. Mivel az oktatással és neveléssel kapcsolatos munkák körét végrehajtási rendelet állapítja meg, a kérdésre adandó válasz tartalma annak függvényében alakul, hogy a közalkalmazott olyan munkakörben dolgozik-e, amelyet az adott ágazatra irányadó végrehajtási rendelet oktatással és neveléssel kapcsolatos munkakörként határoz meg. A bölcsődékre irányadó 257/2000. Korm. r. 8. §-a határozza meg azokat az eseteket, amikor a közalkalmazott számára oktatói/nevelői pótszabadság jár. Az oktatói, nevelői munkát végzők pótszabadságára - a bölcsődei és a 0-3 éves korú gyermekeket ellátó gyermekotthoni gondozói és szakgondozói; - a konduktori, valamint a fogyatékos személyek otthonában, illetve rehabilitációs intézményében az ellátottak órarend szerinti, vagy egyéni oktatását, fejlesztését végző pedagógusi, foglalkoztatás-szervezői, valamint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. február 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 920

5. találat: 13. havi illetmény - jogszerző-e a szülési szabadság és GYED ideje?

Kérdés: Közalkalmazotti jogviszonyban állok, és jelenleg gyermekemmel GYED-en vagyok. A tavalyi évben két hónapot dolgoztam, aztán szülési szabadságon voltam, majd ezt követően kerültem GYED-re. A munkáltatóm csak a két hónapra eső 13. havi illetményemet fizette ki arra hivatkozással, hogy a jogviszonyom hat hónapot meghaladóan szünetelt. Kérdésem: tényleg nem jár-e abban az évben a 13. havi teljes illetmény, amelyben dolgoztam is, és csak az év egy részében voltam szülési szabadságon és GYED-en?
Részlet a válaszból: […]nélküli szabadság illeti meg. A 13. havi illetményre való jogosultság megállapításánál azonban nem vehető figyelembe a közalkalmazotti jogviszony szünetelésének időtartama. Megjegyezzük, hogy a Kjt. és annak általános háttérjogszabálya, az Mt. nem definiálja ugyan a jogviszony szünetelésének fogalmát, de ezek általában azok az időtartamok, amikor tényleges munkavégzés nem történik. A rendes szabadság, valamint a szülési szabadság teljes időtartamát azonban a 13. havi illetményre való jogosultság megállapításánál figyelembe kell venni. Ezeken túlmenően, ha együttes időtartamuk a hat hónapot nem haladja meg, a keresőképtelenséget okozó betegség, a 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság, valamint minden olyan munkában nem töltött időt, amely alatt a közalkalmazott átlagkereset-, illetve távollétidíj-fizetésben részesült - a 13. havi illetményre való jogosultság szempontjából -, közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni. A fentiek alapján, mivel az Ön jogviszonya teljes évben fennállt, így megilleti a 13. havi illetmény. A 13. havi illetmény összegének számításakor a két hónap munkában töltött időt és a szülési szabadság[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 129
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,