Munkáltató által szükséghelyzetben okozott kárért való felelősség

Kérdés: A munkahelyen tűz ütött ki, és a hatékony oltás érdekében a munkavállalókat haladéktalanul ki kellett menekíteni. Az öltöző megmenekült ugyan, de a tűzoltás során teljes mértékben eláztak az ott tárolt ruhák és táskák, a bennük lévő értékekkel együtt. Több munkavállalónak is nagyobb mértékű kára keletkezett, különösen a tönkrement mobiltelefonok miatt. A munkáltató mennyiben felel ezekért a károkért?
Részlet a válaszából: […] ...okozott károkat kell megtéríteni (Ptk. 6:519. §), azonban nem minősül jogellenesen okozott kárnak az, ha a károkozó a kárt szükséghelyzetben okozta, azzal arányos mértékben [Ptk. 6:520. § d) pont].A munkáltató ingatlanán kiütött tűz elhárítása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 15.