Keresés eredménye

18 találat a megadott szolgálati idő tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Közalkalmazott jubileumi jutalomra való kedvezményes jogosultsága
Kérdés: Közalkalmazottunk korhatár előtti ellátást fog igénybe venni, mivel röntgenasszisztensként korkedvezmény illeti meg, ezért a közalkalmazotti jogviszonyáról a közeljövőben le fog mondani. Jogosult-e 40 éves jubileumi jutalmára, amennyiben már 35 év közalkalmazotti jogviszonyban elismert idővel rendelkezik? Más jogcímen nem jogosult nyugdíjra, így például nem rendelkezik annyi szolgálati idővel, hogy a nők tekintetében irányadó negyven év jogosultsági idővel szerezzen jogosultságot a nyugdíjra.
Részlet a válaszból: […]közalkalmazott kérelmezi. Amint a kérdésében is utalt erre, nem erről az esetről van szó, mivel a közalkalmazott felmentésére nem a nők negyvenéves jogosultsági idővel igénybe vehető nyugellátása következtében kerül sor.Az Mt. 294. §-a (1) bekezdésének g) pontja alapján nyugdíjas az a közalkalmazott, aki- az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság),- az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban részesül,- a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban) részesül,- egyházi jogi személytől egyházi, felekezeti nyugdíjban részesül,-[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3415
2. találat: Jubileumi jutalomra való jogosultság - a hivatásos szolgálati idő kérdése
Kérdés: Közszolgálati jogviszonyban kinevezett köztisztviselőnk hivatásos szolgálati jogviszonya a Hszt. 80. §-a (2) bekezdésének d) pontja és 86. § (2) bekezdésének e) pontja alapján felmentéssel 2018. november 7-én szűnt meg. Köztisztviselőnk kérelmezte, hogy a köztisztviselői jogviszonya létesítésekor a munkáltatói jogkör gyakorlója által a jubileumi jutalomra való jogosultság megállapításához ténylegesen figyelembe vett hivatásos szolgálati jogviszony 1990. november 1. kezdő időpontja helyett a Hszt. 280. §-a alapján elismert szolgálati idő kezdő időpontját, 1988. október 20-át vegyük figyelembe. Ebben az esetben ugyanis a 30 éves jubileumi jutalomra a munkáltatói jogkör gyakorlója által kinevezésében megállapított 2020. november 24. napja helyett 2018. szeptember 1. napján szerezne jogosultságot. A Kttv. 150. §-ának (3) bekezdése alapján köztisztviselőnk 30 éves jubileumi jutalomra jogosító ideje kezdő időpontjának megállapításánál a hivatásos szolgálati jogviszony kezdetének mely időpontot vegyük figyelembe, az 1990. november 1-jét vagy az 1988. október 20-át? Továbbá köztisztviselőnk jubileumi jutalomra jogosító idejének megállapításakor alkalmaznunk kell-e a Hszt. 283. §-át, miszerint "Akinek a szolgálati viszonyát megszüntették, annak a 280. § (1) bekezdése szerint számított hivatásos szolgálati idejét - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - kormányzati szolgálati, állami szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti, igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony, bírói vagy ügyészségi szolgálati viszony vagy közigazgatási szervnél munkaviszony létesítése esetén a létesítendővel azonos jellegű jogviszonyban eltöltött időnek kell elismerni." Fentiek alapján mikor jogosult a köztisztviselő a 30 éves jubileumi jutalomra?
Részlet a válaszból: […]szolgálati jogviszonyból közszolgálati jogviszonyba áthelyezettek tekintetében olyan időtartamok (pl. sor-, tartalékos katonai szolgálat időtartama vagy a régi Hszt. alapján hivatásos szolgálati időnek minősülő egyéb időtartamok) is, amelyek a közszolgálati tisztviselők jubileumi jutalmába a Kttv. 150. §-ának (3) bekezdése alapján nem lennének beszámíthatók.Másfelől azért sem lehetséges az ún. hivatásos szolgálati idő figyelembevétele a hivatásos szolgálati jogviszony időtartama helyett, mivel ezzel a Kttv. szerinti jubileumi jutalomra jogosító időbe kétszeresen is beszámításra kerülnének a hivatásos szolgálati jogviszonyból közszolgálati jogviszonyba áthelyezettek tekintetében olyan időtartamok, amelyeket már a Kttv. 150. §-ának (3) bekezdése is elismer a jubileumi jutalomra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3268
3. találat: Biztosítási jogviszony megszakadása fizetés nélküli szabadságnál
Kérdés: A szolgálati időm alatt, ami kb. 44 év, többször voltam fizetés nélküli szabadságon. A fizetés nélküli szabadságok időtartama csak egyszer haladta meg a 30 napot, a többi esetben ennél rövidebb idő volt. Tudomásom szerint csak a 30 napot meghaladó esetben szűnik meg a biztosítási jogviszony, és ez kiesik a szolgálati időből. Kérdésem az, hogy a 30 napot meghaladó napok kiesése minden egyes alkalomra, vagy mindig egy aktuális teljes évre, vagy a teljes munkaviszonyban eltöltött időre vonatkozik?
Részlet a válaszból: […]nyugdíjjárulék-köteles jövedelem kifizetése. Ha nem, akkor az egy nap fizetés nélküli távollét sem számít bele a szolgálati időbe. A szolgálati időt naptári naponként kell számításba venni, és 365 naptári napot kell egy évnek tekinteni [Tny. 43. § (1) bek.]. Ezért a nyugdíjjogosultság megállapításánál minden egyes járulékfizetéssel nem fedezett napot külön[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3057
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Köztisztviselői besorolás - a beszámítandó jogviszonyok
Kérdés: Köztisztviselőként dolgozom egy polgármesteri hivatalban. 1987. 09. 01.-1989. 06. 30-ig általános iskolában tanítottam (megszűnés oka: határozott idő lejárta), majd 1989. 08. 18.-2000. 10. 15-ig a MÁV Igazgatóságon dolgoztam. 2000. 10. 17.- 2001. 07. 13-ig munkanélküli-ellátásban részesültem. A besorolásomnál az 1992. július 1. előtti időszakból melyik munkaviszonyom számítható be, illetve a munkanélküli-ellátásból számítható-e be idő a Kttv. 8. §-ának (6) pontja alapján?
Részlet a válaszból: […]függetlenül, hogy 1992. július előtt létesültek e jogviszonyok. A munkanélküli-ellátás 2000-2001 közötti folyósításának időtartama azonban nem minősül a Kttv. 8. §-ának (5) bekezdése szerinti munkavégzésre irányuló jogviszonynak, ezért ennek beszámítására a köztisztviselő besorolásakor nincs mód. A Kttv. 8. §-ának (6) bekezdése szerinti részleges beszámítási szabály is csak akkor lenne alkalmazható, ha 1992. július 1-jét megelőzően folyósították volna az Ön részére a munkanélküli-ellátást,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3039
5. találat: Nyugdíjas munkavállaló - tájékoztatás a státuszról
Kérdés: Egyik munkavállalónk munkaviszonya már végkielégítésre jogot adó időtartamú. Már betöltötte a nyugdíjkorhatárt, ezért felmerült, hogy felmondásnál végkielégítést nem fizetnénk neki. Viszont nem tudjuk, hogy a szükséges szolgálati idővel rendelkezik-e? Milyen módon szüntethetjük meg a munkaviszonyát úgy, hogy ne kelljen végkielégítést fizetni a munkavállalónak?
Részlet a válaszból: […]hivatalos tudomása van (hiszen a munkavállaló születési adatait ismeri, mivel szükséges az adóhatósági bejelentéshez), a szolgálati idővel kapcsolatos feltételről csak a munkavállaló tud nyilatkozni (esetleg még tb-kiskönyvből, egyéb biztosítási előzményekből lehet erre következtetni). A törvény szerint a munkavállaló köteles a munkáltatót minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely a munkaviszony létesítése, valamint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2931
6. találat: Táncművészeti életjáradékra jogosult közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése
Kérdés: Egy táncművész közalkalmazott esetében, aki elérte a táncművészeti életjáradék megállapításához szükséges szolgálati időt, milyen módon lehet jogszerűen megszüntetni a közalkalmazotti jogviszonyt? Hogyan kell értelmezni az Emt. 43/B. §-ában foglaltakat a Kjt. felmentési szabályai tekintetében? A munkáltató élhet-e Kjt. 30. §-a (1) bekezdésének d) pontjában megjelölt felmentési indokkal? Vagy csak közös megegyezéssel, illetve lemondással lehet megszüntetni a jogviszonyt?
Részlet a válaszból: […]rendelkezik,- az igényérvényesítésre, a táncművészeti életjáradék megállapítására, folyósítására, a szolgálati idő meghatározására és számítására, a jogosító idő megállapítására és igazolására,- a jogorvoslatra, az eljárási költségek viselésére, a jogalap nélküli ellátás visszafizetésére és megtérítésére, a késedelmi kamat megtérítésére, az adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettségre, a mulasztási bírságra, a tartozás elengedésére, mérséklésére és fizetési kedvezmény engedélyezésére, a végrehajtásra, valamint az adatkezelésreaz öregségi nyugdíjra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy ahol az öregségi nyugdíjra vonatkozó szabály nyugellátást vagy nyugdíjat említ, azon táncművészeti életjáradékot kell érteni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2907
7. találat: Polgári alkalmazott nyugdíjjogosultsága
Kérdés: A Magyar Néphadsereg állományában dolgoztam mint polgári alkalmazott. Jár-e pluszidő a fegyveres erőknél eltöltött idő után? Valamikor volt olyan rendelet érvényben, hogy 5 évente plusz 1 év szolgálati idő került jóváírásra.
Részlet a válaszból: […]elemét a szolgálati jogviszony számításához előírt szorzó. A Hszt. 329. §-ának (1) bekezdése alapján ugyanis a szolgálati viszonyban töltött idő számításakor- kétszeres szorzót kellett alkalmazni például a rendkívüli vagy különösen veszélyes körülmények közötti szolgálatért,- másfélszeres szorzót például a tűzszerészek, ejtőernyősök, búvárok, békefenntartók esetén,- 1,2-szeres szorzót például rendszeres csapatkiképzést folytató szervezetek állománya, a fogvatartottakkal foglalkozók, a fokozott igénybevétellel járó beosztásokban szolgálatot teljesítő végrehajtói feladatot ellátók esetén.A honvédségi polgári alkalmazottakra, később közalkalmazottakra viszont korábban sem a fentiek, hanem a "civil" nyugdíjrendszer szabályai vonatkoztak, amelyek időszorzóról[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. szeptember 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2731
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
8. találat: Szakmunkástanulói jogviszony nem számít bele a szolgálati időbe
Kérdés: A szolgálati viszonyba beszámításra kellene kerülnie a szakmunkástanuló-éveknek, de ezt mivel lehet dokumentálni? (Korábban munkakönyv volt, de természetesen ebben sem szerepel.) Szeretnék kérni valamilyen jogszabályi hivatkozást, a dolgozó így hamarabb érné el a jubileumi jogosultság idejét.
Részlet a válaszból: […]felsőfokú végzettségű tisztviselő esetén a kinevezésig a szakirányú végzettségnek megfelelő munkakörben eltöltött időt, az egyéb igazságügyi alkalmazottaknál a korábbi munkaviszony, kormánytisztviselői, köztisztviselői, kormányzati ügykezelői, közszolgálati ügykezelői, közalkalmazotti jogviszony és szolgálati jogviszony idejét.Az Iasz. szabályai nem rendelkeznek arról, hogy az igazságügyi alkalmazott besorolásához beszámítható lenne az igazságügyi alkalmazott által bármilyen szinten folytatott képzés vagy szakképzés időtartama. Ebből következően a szakmunkástanulói jogviszony beszámítására nincs lehetőség az igazságügyi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2483
9. találat: Nevelőszülői jogviszony és a szolgálati idő
Kérdés: A nevelőszülők speciális foglalkoztatási jogviszonya munkaviszonyként számít-e bele a nők 40 éves nyugdíjába, vagy csak szolgálati jogviszonynak számít?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. június 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1990
10. találat: Jubileumi jutalomra jogosító idő
Kérdés: A Kjt. hatálya alá tartozó költségvetési intézményben, a jubileumi jutalomra való jogosultság megállapításához a korábbi hivatásos szolgálati jogviszony időtartamát - a Hjt. 92. §-ának (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a különböző szorzókkal növelt időtartamban kell-e figyelembe venni?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. május 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1970
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 18 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés