Szabadságolási terv - nem kötelező

Kérdés: Mint munkáltató köteles vagyok januárban éves szabadságtervet készíteni, és ezt hivatalosan átvetetni a dolgozóimmal (vagyis közölni velük)? Ha igen, akkor az év során ettől hogyan tudok eltérni? Az eltérést is mindig hivatalosan közölnöm kell a munkavállalókkal? Ha a munkavállaló kérése alapján térek el, akkor azt hogyan kell dokumentálnom? A szabadságengedély-tömb mint munkavállalói kérés és munkaadói engedély igazolása megállja a helyét egy ellenőrzés esetén?
Részlet a válaszából: […]  A szabadságolási terv készítésére nincs törvényi elő­írás,ilyen szabályt az Mt. sem tartalmazott. Mivel az új Mt. szabadságra vonatkozóelőírásai csak 2013. január 1-jén lépnek hatályba [Mt. 298. § (2) bek.],2012-ben még az Mt. alapján kell eljárni a szabadság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 27.

Szabadságkiadás - csak a munkáltató által meghatározott hónapokban?

Kérdés: Az év egy jelentős részében, januártól egészen augusztusig nagy a munkateher a cégünkön, rengeteg a megrendelés. Ezért a munkavállalók részére csak augusztus 1-je után engedélyezünk hosszabb szabadságokat (2-3 napra elmehetnek a munkavállalók január 1-je és augusztus 1-je között is). Ezt minden évben közöljük, és ennek megfelelően töltik ki a munkavállalók a szabadságolási ütemtervet. Jogilag elfogadható az a megoldás, hogy a hosszabb szabadságkiadást az év egy meghatározott időszakára korlátozzuk?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 134. § (1) bekezdése alapján a munkáltató határozzameg a szabadság időpontját, de előzetesen köteles egyeztetni a munkavállalóval.A munkáltató szabad szabadságkiadásának a jogát ugyanakkor korlátozza, hogy - amunkaviszony első három hónapját kivéve - az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 2.

Szabadságolási ütemterv - vezető állású munkavállalókra?

Kérdés: Az éves szabadságolási ütemtervben szerepelnie kell-e a vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettesek szabadsága igénybevétele időpontjának?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 188. § (1) bekezdése szerint vezető állásúmunkavállaló a munkáltató vezetője, valamint a helyettese. A vezérigazgató,valamint a vezérigazgató-helyettesek ezért vezető állású munkavállalónakminősülnek. Ugyan - szemben a közszolgálatra irányadó Ktv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 7.