Családtag mezőgazdasági idénymunkára történő foglalkoztatása

Kérdés: Mezőgazdasági idénymunkánál az egyenes ági rokont mint egyszerűsített foglalkoztatottat be kell-e jelenteni, kell-e utána társadalombiztosítási járulékokat fizetni?
Részlet a válaszából: […] A válasz attól függ, hogy a közeli hozzátartozó milyenminőségében végzi a munkát. Ha a közeli hozzátartozó munkabér és egyébellenszolgáltatás nélkül önként közreműködik a mezőgazdasági idénymunkakeretében felmerülő feladatok ellátásában, szívességi munkavégzés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 6.

Rokon a szüreten – idénymunka vagy szívességi munka?

Kérdés: Mezőgazdasági termelő vagyok, a mezőgazdasági idénymunkák keretében (pl. szüret) főállásban más munkáltatónál foglalkoztatott családtagjaim (nagykorú gyermekem, feleségem) segítségét igénybe vehetem-e? Családtagom ez időre a munkáltatójánál szabadságon lenne, vagy hétvégén látná el ezt a feladatot. Kérem, szíveskedjenek tájékoztatni, hogy ez esetben a családtagra vonatkozik-e az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény hatálya, ha igen, hogyan kell a termelőnek szabályszerűen eljárni? Be kell-e jelenteni a családtagot foglalkoztatottként, különösen úgy, hogy a családtag ezért a feladatért bérre és egyéb szolgáltatásokra nem tart igényt?
Részlet a válaszából: […] Az Efo.tv. nem tiltja, hogy szabályai szerinthozzátartozóval létesítsen a munkáltató munkaviszonyt mezőgazdaságiidénymunkára. Ekkor a foglalkoztatást a munkavégzés megkezdését megelőzően kellbejelenteni az Efo.tv. 3. § (1) bek. első mondata alapján, és 500 Ft-os...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 11.