Szabadság – minden munkaviszonyban jár

Kérdés: Munkaszerződés keretében vállaltam munkát, biztonsági és vagyonőr munkakörben. Ezen esetben az évi szabadság megillet-e, amennyiben nem, milyen indokkal utasítható el?
Részlet a válaszából: […] Az Alaptörvény XVII. cikke szerint, minden munkavállalónak joga van az éves fizetett szabadsághoz. A fizetett szabadság kötelező mértékét és kiadásainak szabályait az Mt. 115-125. §-ai határozzák meg. E rendelkezések – összhangban az Alaptörvénnyel – a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 25.

Szabadság kiadása a felmondási idő alatt

Kérdés: Munkáltatóm felmondást közölt velem. E szerint a 30 nap felmondási időből az utolsó 15 napra felmentenek, az addig letöltendő időre pedig kiadják a még megmaradt szabadságaimat. Ezt én nem szeretném, mert egyrészt még szeretnék pár napot bent tölteni, amíg lezárom az ügyeimet, másrészt méltánytalannak érzem, hogy egyik nap felmondanak, másik nap pedig már szabadságra is küldenek. Jogszerű volt a munkáltatóm eljárása? Mi a teendő, ha visszautasítom a szabadság kiadását, és inkább ledolgoznám az időmet?
Részlet a válaszából: […] A felmondás esetén is be kell tartani azt a szabályt, miszerint a szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt tizenöt nappal közölni kell [Mt. 122. § (4) bek.]. Ha a munkáltató a munkáltató eljárását a határidőt nem tartja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 2.

Szabadság kiadása tárgyévet követően

Kérdés: Tavaly év közben a sok munka miatt nem nagyon tudtam szabadságra menni. Már novemberben jeleztem a főnökömnek, hogy ki kéne vennem, mert különben bent marad, de azt mondta, legfeljebb a két ünnep közötti időt tudja kiadni, mert egy nagyobb megrendelésen dolgozunk. Év végén ugyan kivettem a bent lévő szabadságaim egy részét, de még így is maradt tizenhat napom. Elveszett, vagy kivehetem ebben az évben?
Részlet a válaszából: […] Általános szabály szerint a tárgyévi szabadságot az esedékesség évében ki kell adnia a munkáltatónak. Ettől néhány esetben el lehet térni, ha:– a decemberi szabadságkiadás megszakítás nélkül legfeljebb 5 munkanapnyi tartamban átnyúlik a következő évre;– a munkaviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 2.

Szabadság próbaidő alatt

Kérdés: Próbaidős munkatársunk családi okok miatt két nap szabadságot szeretne kivenni. Köteles-e elengedni őt a munkáltató szabadságra?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 134. § (2) bekezdése szerint az alapszabadságegynegyedét – a munkaviszony első három hónapját kivéve – a munkáltató amunkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. Vagyis a próbaidőalatt – mely az Mt. 81. § (2) bekezdése szerint nem lehet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 6.

Szabadság – megtagadható-e a korábban jóváhagyott kiadása a felmondási idő alatt?

Kérdés: Cégünk egyik munkavállalója egy hónappal ezelőtt bejelentette, hogy egy hét szabadságot kíván igénybe venni. A szabadságot jóvá is hagytuk, ám időközben a munkavállaló rendes felmondással megszüntette a munkaviszonyát, és kérte, hogy a felmondási időre mentsük fel a munkavégzés alól. A folyamatban lévő, a munkavállaló által ellátott ügyek átadása miatt azonban nem mentettük fel a munkavégzés alól, mert előreláthatólag a teljes felmondási időt igénybe fogja venni az átadási folyamat. Van-e arra lehetőség, hogy a jóváhagyott szabadság kivételét is megtagadjuk a munkavállaló felmondására tekintettel?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló rendes felmondása esetén a munkáltató nemköteles a felmondási időre a munkavállalót felmenteni a munkavégzés alól.Jogszerűen jártak el, amikor a munkavállalót az erre irányuló kifejezett kéréseellenére sem mentesítették a munkavégzési kötelezettség alól....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 21.