Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott szabadság kiadásának megtagadása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Szabadság - minden munkaviszonyban jár

Kérdés: Munkaszerződés keretében vállaltam munkát, biztonsági és vagyonőr munkakörben. Ezen esetben az évi szabadság megillet-e, amennyiben nem, milyen indokkal utasítható el?
Részlet a válaszból: […]munkakörtől vagy bármely egyéb körülménytől függetlenül biztosítják minden munkavállalónak a fizetett szabadságot. Ez az alapjogi védelmet élvező jogosultság tehát minden munkaviszonyban jár, annak biztosítását a munkáltató semmilyen indokból nem tagadhatja meg. Az egyetlen kivétel az lehet, hogy a csupán pár napig fennálló munkaviszonyban - időarányosan - olyan kevés szabadság járna az egész évre megállapított mértékhez képest, hogy az a fél napot sem éri el (Mt. 121. §). Ebben az esetben ugyanis 0 nap szabadság jár a munkavállalónak (pl. pár napos alkalmi munka esetén). Felhívjuk a figyelmet,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3054

2. találat: Szabadság kiadása a felmondási idő alatt

Kérdés: Munkáltatóm felmondást közölt velem. E szerint a 30 nap felmondási időből az utolsó 15 napra felmentenek, az addig letöltendő időre pedig kiadják a még megmaradt szabadságaimat. Ezt én nem szeretném, mert egyrészt még szeretnék pár napot bent tölteni, amíg lezárom az ügyeimet, másrészt méltánytalannak érzem, hogy egyik nap felmondanak, másik nap pedig már szabadságra is küldenek. Jogszerű volt a munkáltatóm eljárása? Mi a teendő, ha visszautasítom a szabadság kiadását, és inkább ledolgoznám az időmet?
Részlet a válaszból: […]munkáltató eljárását a határidőt nem tartja tiszteletben, és a munkavállaló ezt nem fogadja el, akkor a munkavállalónak nem lehet szabadságot kiadni, hanem foglalkoztatni kell. A munkavállaló tiltakozását - a későbbi viták elkerülése érdekében - célszerű írásban közölni a munkáltatóval. Ha a munkaviszony megszűnéséig a munkavállaló nem vette igénybe az időarányosan járó szabadságát, azt a munkáltató köteles pénzben megváltani (Mt.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2423

3. találat: Szabadság kiadása tárgyévet követően

Kérdés: Tavaly év közben a sok munka miatt nem nagyon tudtam szabadságra menni. Már novemberben jeleztem a főnökömnek, hogy ki kéne vennem, mert különben bent marad, de azt mondta, legfeljebb a két ünnep közötti időt tudja kiadni, mert egy nagyobb megrendelésen dolgozunk. Év végén ugyan kivettem a bent lévő szabadságaim egy részét, de még így is maradt tizenhat napom. Elveszett, vagy kivehetem ebben az évben?
Részlet a válaszból: […]pótszabadságot a munkáltató a tárgyévet követő év végéig adhatja ki; valamint- a munkáltató oldalán kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok merült fel, ekkor az esedékességet követő év március 31-ig adhatja ki a szabadság legfeljebb egynegyedét, de csak akkor, ha kollektív szerződés erre felhatalmazta (Mt. 123. §).Kivételesen fontos gazdasági érdeket megalapozó körülmény lehet a munkáltató gazdálkodási körében felmerülő ok. Ennek tekintendő például egy állandó üzleti partnertől érkező rövid határidős, fontos megrendelés az év végén, vagy két azonos munkakörű munkavállaló közül az egyik megbetegedése. Ennek az oknak azonban a munkaszervezéstől függetlennek kell lennie, ami azt jelenti, hogy azt a munkáltató a várható munkamennyiséget és a rendelkezésre álló létszámot számításba véve, más eszközökkel (pl. más munkarend alkalmazásával, kölcsönzött munkaerő igénybevételével) nem oldhatja meg. Így például a kereskedelemben a munkáltatónak előre számolnia kell a karácsonyi ünnepek előtti "hajrával", ezért a munkavállalók szabadságát úgy kell az év során kiadnia, hogy decemberre lehetőleg ne maradjon felhalmozódott szabadság. A szabadság[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2192

4. találat: Szabadság próbaidő alatt

Kérdés: Próbaidős munkatársunk családi okok miatt két nap szabadságot szeretne kivenni. Köteles-e elengedni őt a munkáltató szabadságra?
Részlet a válaszból: […]kiadja a szabadságot. Ugyanakkor e szabály alól létezik egy kivétel. Az Mt. 134. § (2) bekezdése azt is kimondja, hogy ha a munkavállalót érintő olyan körülmény merül fel, amely miatt a munkavégzési kötelezettség teljesítése számára személyi, illetve családi körülményeire tekintettel aránytalan vagy jelentős sérelemmel járna, a munkavállaló erről haladéktalanul értesíti a munkáltatót. Ebben az esetben a munkáltató az alapszabadság egynegyedéből összesen 3 munkanapot - legfeljebb 3 alkalommal - a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban, a 15 napos bejelentési határidőre vonatkozó szabály mellőzésével köteles kiadni. A munkavállaló a munkáltató felszólítása esetén a körülmény fennállását a munkába állásakor[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1016

5. találat: Szabadság - megtagadható-e a korábban jóváhagyott kiadása a felmondási idő alatt?

Kérdés: Cégünk egyik munkavállalója egy hónappal ezelőtt bejelentette, hogy egy hét szabadságot kíván igénybe venni. A szabadságot jóvá is hagytuk, ám időközben a munkavállaló rendes felmondással megszüntette a munkaviszonyát, és kérte, hogy a felmondási időre mentsük fel a munkavégzés alól. A folyamatban lévő, a munkavállaló által ellátott ügyek átadása miatt azonban nem mentettük fel a munkavégzés alól, mert előreláthatólag a teljes felmondási időt igénybe fogja venni az átadási folyamat. Van-e arra lehetőség, hogy a jóváhagyott szabadság kivételét is megtagadjuk a munkavállaló felmondására tekintettel?
Részlet a válaszból: […]kezdete előtt legalább 15 nappal köteles az erre irányuló kérését a munkáltatónak bejelenteni [Mt. 134. § (2) bek.]. Az Ön által leírtak alapján a munkavállaló e kötelezettségének eleget is tett. Önmagában az a tény, hogy a munkavállaló rendes felmondással megszüntette a munkaviszonyát, és jelenleg a felmondási idejét tölti, nem jogosítja fel a munkáltatót arra, hogy az előzetesen már jóváhagyott szabadság kivételét megtagadja. A munkáltató ugyanis a kiadott szabadság időpontját csak rendkívül indokolt esetben változtathatja meg, s ekkor is köteles a munkavállalónak az ezzel összefüggésben felmerült kárát, illetve költségeit megtéríteni [Mt. 134. § (5) bek.]. Amennyiben a már megkezdett szabadságot szeretné megszakítani a munkáltató, azt csak olyan okból teheti meg, amely a munkáltató működési körét közvetlenül és súlyosan érinti, vagy valamilyen kivételesen fontos gazdasági érdeke indokolja azt. Ez esetben is meg kell téríteni a munkavállalónak a megszakítással összefüggésben esetlegesen felmerült kárát [Mt. 134. § (6) bek.]. Kétséges, hogy a munkavállaló rendes felmondása és a munkakör átadásának folyamata önmagában eredményez-e olyan[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. február 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 934