Óvodapedagógus fizetési kategóriája

Kérdés: Óvodapedagógus jogviszonya 2002. augusztus 1-jén kezdődött (óvodapedagógusi diploma megszerzése: 2002. június 14.), besorolásakor figyelembe vették a mezőgazdasági szövetkezeti tagságát (1987. VII. 1. – 1989. XII. 31.), segítő családtagságát (1991. VII. 1. – 1991. XI. 24.), egyéni vállalkozói jogviszonyát (1991. XI. 26. – 1992. VI. 30.). Jogos volt-e a figyelembevétel? Ezen időszakokat figyelembe lehet-e venni a közalkalmazotti jogviszony besorolásához?
Részlet a válaszából: […] Az Nkt. 64. §-ának (5) bekezdése szerint a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott – a Gyakornok fokozatba tartozó pedagógus kivételével – a Kjt. szerint közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Vasárnapi pótlék kiskereskedelmi munkáltatónál

Kérdés: Ha országos kiskereskedelmi hipermarketláncban foglalkoztattunk munkavállalót 2015. március 29-én vasárnap, mivel az áruházlánc ezt a napot választotta nyitvatartási napként a kiskereskedelmi vasárnapi zárvatartási törvény alapján, akkor az ezen a napon a kereskedelmi tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállalók milyen munkabérre jogosultak?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló rendes munkaidőben végezhet vasárnap munkát, ha kereskedelmi tevékenységet folytató munkáltatónál dolgozik [Mt. 101. § (1) bek. i) pont]. Ebben az esetben erre a munkavégzésre jár az ötvenszázalékos vasárnapi pótlék [Mt. 140. § (1) bek. a) pont]. A 2015...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 18.

Vasárnapi munkavégzés díjazása 2015. március 22-én

Kérdés: Kiskereskedelmi, rövidárut értékesítő munkáltatóként vasárnap is nyitva tartunk, mivel üzlethelyiségünk alapterülete a 200 négyzetmétert nem haladja meg. Ebben az időszakban a munkavállalóink egy része rendes munkaidőben a készlet leltározását és a következő heti megrendelések előkészítését végzik, illetve egyikük, aki egyben tulajdonos is, a kasszánál dolgozik. Ez egyébként 2015. március 15-e előtt is mindig ebben a rendben történt. A kérdésem, hogy milyen juttatást kell a részükre fizetnünk, ha március 22-én ennek megfelelően zajlott nálunk a munkavégzés?
Részlet a válaszából: […] A 2015. március 22-én hatályos – azóta módosult – szabályok szerint vasárnapra rendes munkaidő beosztható volt annak a munkavállalónak, akit a Kszvmtv. keretei között foglalkoztattak [Mt. 101. § (1) bek. j) pont]. Az a munkavállaló, aki e pont szerint végezhetett munkát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 18.

Közeli hozzátartozó munkavállaló bejelentése

Kérdés: A kisegítő családtag fogalmának megszűnése miatt dolgozhat-e saját gyerek bejelentés nélkül?
Részlet a válaszából: […]  Az Art. szerint a munkáltató nem mentesül a bejelentésikötelezettsége alól akkor sem, ha a munkavállaló a közeli hozzátartozója vagygyermeke [Art. 16. § (4) bek.]. A munkáltató tehát akkor is köteles bejelentenia foglalkoztatást, ha természetes személy a munkáltató,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Családtag mezőgazdasági idénymunkára történő foglalkoztatása

Kérdés: Mezőgazdasági idénymunkánál az egyenes ági rokont mint egyszerűsített foglalkoztatottat be kell-e jelenteni, kell-e utána társadalombiztosítási járulékokat fizetni?
Részlet a válaszából: […] A válasz attól függ, hogy a közeli hozzátartozó milyenminőségében végzi a munkát. Ha a közeli hozzátartozó munkabér és egyébellenszolgáltatás nélkül önként közreműködik a mezőgazdasági idénymunkakeretében felmerülő feladatok ellátásában, szívességi munkavégzés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 6.

Munkáltató – újonnan létrejött hány alkalmi munkást foglalkoztathat?

Kérdés: Egy újonnan alakuló cég – amely nem rendelkezik előző 6 havi átlagos statisztikai létszámmal – mikortól és hány főt alkalmazhat alkalmi munkára?
Részlet a válaszából: […] Az Efo-tv. 1. § (2) bekezdése szerint az alkalmi munkárairányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonybanegy naptári napon legfeljebb foglalkoztatható munkavállalók létszáma – amunkáltatónak az adott hónapot megelőző hathavi átlagos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 21.

Egyszerűsített foglalkoztatás – az alkalmi munkavállalók száma

Kérdés: Cégünk idén júliusban alakult. Szeretnénk egy rendezvényünkön alkalmi munkásokat foglalkoztatni, de a törvény korlátozza a foglalkoztatható alkalmi munkavállalók számát. Az előírtak szerint az előző hathavi átlaglétszám számítása azt is jelenti, hogy ennél rövidebb ideje létrejött cégnél még nem lehet foglalkoztatni alkalmi munkavállalót?
Részlet a válaszából: […] Az Efo. tv. 1. § (2) bekezdése szerint az alkalmi munkárairányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonybanegy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma – amunkáltatónak az adott hónapot megelőző hathavi átlagos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 22.

Rokon a szüreten – idénymunka vagy szívességi munka?

Kérdés: Mezőgazdasági termelő vagyok, a mezőgazdasági idénymunkák keretében (pl. szüret) főállásban más munkáltatónál foglalkoztatott családtagjaim (nagykorú gyermekem, feleségem) segítségét igénybe vehetem-e? Családtagom ez időre a munkáltatójánál szabadságon lenne, vagy hétvégén látná el ezt a feladatot. Kérem, szíveskedjenek tájékoztatni, hogy ez esetben a családtagra vonatkozik-e az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény hatálya, ha igen, hogyan kell a termelőnek szabályszerűen eljárni? Be kell-e jelenteni a családtagot foglalkoztatottként, különösen úgy, hogy a családtag ezért a feladatért bérre és egyéb szolgáltatásokra nem tart igényt?
Részlet a válaszából: […] Az Efo.tv. nem tiltja, hogy szabályai szerinthozzátartozóval létesítsen a munkáltató munkaviszonyt mezőgazdaságiidénymunkára. Ekkor a foglalkoztatást a munkavégzés megkezdését megelőzően kellbejelenteni az Efo.tv. 3. § (1) bek. első mondata alapján, és 500 Ft-os...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 11.