Munkavállaló tartózkodási helyének ellenőrzése

Kérdés: Amennyiben a munkáltató úgy dönt, hogy bizonyos munkavállalók esetében mobilos applikáció használatával (adattartalmában az Mt. 134. §-ának megfelelve) vezeti a munkaidő-nyilvántartást, ütközik-e valamilyen jogszabályba a munkavégzés helyének a munkavállaló rendelkezésére bocsátott okostelefon - esetleg a célra (önként) felajánlott saját készülék - segítségével történő beazonosítása/ellenőrzése? Természetesen az ellenőrzés tényéről és módjáról az érintett munkavállalók előzetesen írásos tájékoztatást kapnak.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 134. §-a a munkáltató kötelezettségévé teszi a munkaidővel kapcsolatos adatok rögzítését, a rendes és rendkívüli munkaidő, a készenlét kezdő és befejező időpontjára, a szabadságra és a munkaidővel kapcsolatos megállapodások nyilvántartására kiterjedően. Ez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.

Csomag jogellenes átkutatása és a sérelemdíjra való jogosultság

Kérdés: Munkavállalóinkat szúrópróbaszerűen szoktuk ellenőrizni a gyárból való kilépéskor, és ilyenkor a csomagjuk kinyitására hívjuk fel őket. Az egyik munkavállalónk esetében ez meg is történt, de utólag a HR-en keresztül a munkáltatóval szembeni sérelemdíj iránti igényt terjesztett elő, arra hivatkozással, hogy az ilyen csomagátvizsgálás nem felel meg az adatvédelmi szabályoknak, így a személyiségi jogát sérti. Igaza lehet?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló és a munkáltató személyiségi jogainak védelmére, ha a törvény eltérően nem rendelkezik, a polgári jogi szabályokat kell részben alkalmazni azzal, hogy a sérelemdíj és a kártérítés megállapításakor az Mt. kártérítési felelősségre vonatkozó szabályai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.

Személyiségi jogi per a volt munkáltatóijogkör-gyakorló ellen

Kérdés: Bírósági tárgyaláson a tanú azt nyilatkozta, hogy a felperes "lopott" a munkahelyén, és mint a munkáltatója ezért mondott fel neki. Ezt az állítást a bírósági tárgyalás jegyzőkönyve bizonyítja. A tanú ezen nyilatkozatát semmivel nem tudta bizonyítani, a bíróság azonban helyt adott a tanú nyilatkozatának. Kártérítési pert indítottam a tanú ellen a lopás elkövetésére vonatkozó nyilatkozatáért. A tanú - az eljárásban alperes - nem tudta bizonyítani állítását, arra hivatkozott, hogy ez azért kerülhetett be a jegyzőkönyvbe, mert a bíróság nem szó szerinti jegyzőkönyvet készített. Alperes azzal védekezett, hogy a "lopással történő vádolás" nem meríti ki a személyiségi jog sérelmét. Az elsőfokú bíróság osztotta az alperes véleményét e körben, álláspontom szerint mindenféle bizonyítást nélkülözve. A felperes által bemutatott hatósági erkölcsi bizonyítványt a bíróság szintén figyelmen kívül hagyta. Érdemes-e az ügyben az ítélőtábla előtt fellebbezéssel élni?
Részlet a válaszából: […] ...- kapcsolattartás és a jó hírnév tiszteletben tartásához való jogát szabadon érvényesíthesse, és hogy abban őt senki ne gátolja. A személyiségi jogok sérelmét jelenti különösen a becsület és a jó hírnév megsértése [Ptk. 2:43. § d) pont]. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 27.

Tévedésből kiküldött e-mail jogkövetkezményei

Kérdés: Munkavállalónk tévedésből egy ügyfélnek címzett elektronikus levelében olyan levelezést továbbított, amelyben más kollégákkal folytatott beszélgetése volt olvasható. E beszélgetésben sajnos nemegyszer gúnyosan, helyenként vulgáris kifejezésekkel illettek egy harmadik személyt (egy másik ügyfelet). Ez nyilvánvaló módon számos hátránnyal járt számunkra, ezért a munkavállaló magatartásának a szankcionálásán gondolkodunk, noha elbocsátani nem akarjuk. Milyen lehetőségek állnak a rendelkezésünkre?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt meg kell jegyezni, hogy a levél tévedésből történt elküldése is kötelezettségszegésnek minősül. Az már más kérdés, hogy az valószínűleg nem szándékos magatartással történt, legfeljebb a munkavállaló súlyosan gondatlan magatartása mutatható ki....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 4.

Munkavállalónak címzett levél munkáltatói lemásolása

Kérdés: Joga van a munkáltatónak lemásolni azt a hivatalos levelet, amely különösen személyes, és amely miatt egy nap szabadságot kér a munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt szükséges kiemelni, hogy csupán hipotetikus válasz adható a kérdésre, hiszen az eset összes körülményeit, a levél pontos tartalmát nem ismerjük. A munkavállaló köteles a munkáltatót minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 26.

Kamerás megfigyelés a munkavégzés hatékonyságáért

Kérdés: Termeléssel foglalkozó cég termelési területén lehet-e kamerákkal a munkavállalók munkavégzését figyelni, ellenőrizni kizárólag a munkavégzés minőségével kapcsolatosan? A kamerás rendszerről a tájékoztatás megtörtént. Milyen törvényre kell hivatkozni?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. szerint a munkáltató a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti. A munkáltató ellenőrzése és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A munkavállaló magánélete nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 10.

Műköröm és gyűrű viselésének tilalma a munkahelyen

Kérdés: Egészségügyi intézményben dolgozom titkárnőként, nem belgyógyászaton és nem is sebészeten, de még a műtéti részlegen sem. Tudomásunkra jutott, hogy a munkáltató szeptember 1-jétől bevezeti a műköröm, lakkozott köröm és gyűrű viselésének tilalmát. Nem gondolom, hogy a jegygyűrű viselését megtilthatja. De egyébként is az ápolt és jól kinéző köröm megtiltásával korlátozza személyiségi jogainkat. A műköröm tiltását értem, de a többit nem. A nővéreknek talán elfogadható a korlátozás. Viszont a nővérek és az orvosok a betegekkel gumikesztyű használatával érintkeznek.
Részlet a válaszából: […] A munkaidőben megkövetelhető megjelenésre vonatkozó kifejezett törvényi előírás nincs. Az Mt. általános szabályaiból azonban levezethetők azok a keretek, amelyeket tiszteletben kell tartani a munkahelyi öltözködési szabályoknál. Egyrészt, a munkavállaló a munkáltató által...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 29.

Vasárnapi munkavégzés - nem jár pótlék a cukrászdában

Kérdés: Vasárnap is nyitva tartó kávézó-cukrászda vasárnapra beosztott alkalmazottainak jár-e 50% vasárnapi pótlék? A munkavállalók négyhavi munkaidőkeretben dolgoznak, hetente 5 napot, napi 8 órát, heti 2 pihenőnappal, hétfőn zárva tartanak. Ugyanitt alkalmi munkavállaló szintén vasárnapi foglalkoztatása esetén jár-e 50% vasárnapi pótlék? Hogyan alakul a fenti két eset, ha az adott vasárnap munkaszüneti nap? A kávézó-cukrászda rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónak minősül-e, ha igen, ezt a tényt mivel lehet, illetve mivel szükséges elfogadhatóan alátámasztani?
Részlet a válaszából: […] Vasárnapi munkavégzés esetén ötven százalék bérpótlék (vasárnapi pótlék) akkor jár, ha a munkavállaló munkavégzésre - rendes vagy rendkívüli munkaidőben - vasárnap kizárólag azért kötelezhető, mert- több műszakos tevékenység keretében,- készenléti jellegű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 10.

Személyiségijog-sértés - négyszemközt

Kérdés: Mi a teendő, ha a munkahelyemen négyszemközti beszélgetést folytatok egy kollégámmal, és ő azt ellenem felhasználja, pletykákat indít, a beszélgetést telefonon rögzíti, másoknak mutogatja, és nekem ebből kellemetlenségem származik?
Részlet a válaszából: […] ...a választ a Ptk. alapján kell megadni, és a jogvitára az általános hatáskörű (polgári) bíróság rendelkezik hatáskörrel. A Ptk. a személyiségi jogok megsértése esetére háromféle szankciót tartalmaz: felróhatóságtól független szankciók, sérelemdíj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. május 19.

Új Ptk. a közszolgálatban

Kérdés: Kérjük, foglalják össze számunkra, hogy az új Ptk. március 15-étől mennyiben érinti a Kttv. hatálya alá tartozó munkáltatókat!
Részlet a válaszából: […] ...fűződő jogok fogalmát felváltja a személyiségi jog fogalma. A Kttv. pedig maga utal az új Ptk. megfelelő szabályaira, amelyek a személyiségi jogok megsértése esetén alkalmazható jogkövetkezményeket szabályozzák [Kttv. 12. § (4)-(6) bekezdés].Az új Ptk. 2:52...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 17.
1
2