Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

17 találat a megadott szabadságra jogosító idő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Szabadságra jogosító felmentési idő

Kérdés: Az egyik munkavállalónk munkaviszonyát nemrégiben felmondtuk; ez alapján 3 hónap felmentési idő illeti meg. Ez az időtartam szabadságra jogosító időnek számít? A munkavállalónál ez további 8 munkanapot jelent, amit meg kellene váltanunk.
Részlet a válaszból: […]pont, 55. § (1) bek. k) pont]. A munkáltató felmondása esetén köteles a munkavállalót - legalább a felmondási idő felére - a munkavégzés alól felmenteni [Mt. 70. § (1) bek.].A Kúria egy, a közelmúltban megjelent eseti ítélete szerint, amennyiben a munkáltató mentesíti a munkavállalót munkavégzési kötelezettsége alól a felmondási idő legalább felére, akkor a munkavállaló az Mt. 55. §-a (1) bekezdésének k) pontja alapján nem végez munkát. Ebből pedig az következik, hogy az Mt. 115. §-a (2) bekezdésének g) pontja alkalmazásában a szabadságra való jogosultság szempontjából a munkavégzéssel nem töltött[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3010

2. találat: Szabadság számítása keresőképtelenség esetén

Kérdés: Mint rendes nyugdíjas dolgozom nyolc órában. Az éves 15 nap betegszabadságot már elhasználtam, de további 8 nap (fizetés nélküli) betegállományom volt. A munkáltató emiatt az éves rendes szabadságból egy napot le akar vonni. Megteheti ezt?
Részlet a válaszból: […]nélküli szabadság) általában nem jár szabadság. Az Mt. 115. §-ának (2) bekezdése sorolja fel azokat a távolléteket, amelyek esetén a munkavállaló ugyan nem dolgozik, mégis szabadságra jogosító időnek minősülnek. 2015. január 1-je óta e körbe tartozik a keresőképtelenség teljes időtartama is [Mt. 115. § (2) bek. e) pont]. Nincs jelentősége, hogy a munkavállaló meddig és miért keresőképtelen, sem annak, hogy a keresőképtelenség idejére kap-e valamilyen ellátást (pl. betegszabadságra járó díjazást,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. szeptember 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2722

3. találat: Igazolatlan távollét tartama nem jogosít szabadságra

Kérdés: Munkavállalónk több hete nem jelent meg munkavégzésre, telefonon, e-mailen, postai és egyéb úton többször próbáltuk felvenni vele a kapcsolatot, sikertelenül. Az álláspontunk szerint az azonnali hatályú felmondást ez megalapozza. Ezen időszak alatt igazolatlan távollétet rögzítettünk számára. A szabad­ságmegváltást lehet-e ebben az esetben csak arra az időszakra számolni, amikor még munkavégzés volt, vagy kötelező az igazolatlan távolléte idejére is megváltani a felgyülemlett szabadságát?
Részlet a válaszból: […]munkáltatónak, az megalapozhatja a munkáltató azonnali hatályú felmondását. Főként annak tükrében, hogy a munkavállaló azáltal, hogy nem vette fel a kapcsolatot a munkáltatóval és elérhetetlenné vált, megszegte együttműködési [Mt. 6. § (2) bek.] és tájékoztatási kötelezettségét is [Mt. 6. § (4) bek.]. Mindazonáltal felhívjuk a figyelmet arra, ha kiderül, hogy a munkavállaló önhibáján kívül nem tudta értesíteni a munkáltatót a távolmaradás okáról, mert például eszméletlen állapotban kórházi kezelés alatt állt, akkor a munkáltató azonnali hatályú felmondása jogellenes lehet. Ezért inkább azt javasoljuk: ha meg kívánnak válni munkavállalójuktól, tekintsék úgy, hogy ráutaló magatartásával ő szüntette meg jogellenesen munkaviszonyát, és küldjék meg részére a munkaviszony megszűnéséhez kapcsolódó igazolásokat.A munkaviszony megszűnésekor, ha a munkáltató az arányos szabadságot nem adta ki, azt pénzben meg kell váltani (Mt. 125. §). A szabadság számításánál[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2469

4. találat: Felmentési idő és a szabadságra való jogosultság

Kérdés: Általános iskolai közalkalmazott nő 40 év szolgálati idővel nyugdíjazását kérte. 2016. 08. 15-e az utolsó napja. Hét hónap felmentési idő illeti meg. A 3,5 hónap, amelyre fel kell menteni a munkavégzés alól, 2016. 05. 01-től 2016. 08. 15-ig fog tartani. Ezt az időtartamot a szabadság időarányos kiszámításánál figyelembe kell-e venni? Vagy csak a 2016. 01. 01-től 2016. 04. 30-ig terjedő időszakra számoljuk az időarányos szabadságot? Ezt a szabadságot a felmentési idő ledolgozandó részében is ki lehet adni?
Részlet a válaszból: […](munkavállalóknál: felmondási) idő le nem dolgozandó része nem szerepel. Ebből következően erre az időszakra szabadság nem jár. A kérdés szerinti példában így csak a 2016. 01. 01-től 04. 30-ig terjedő időtartam jogosít szabadságra. A szabadságot kiadni a munkaidő-beosztás szerinti munkanapra lehet [Mt. 124. § (1) bek.]. Mivel a felmentési idő felében a közalkalmazottat munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettség terheli, ezen időtartam alatt nincs akadálya a szabadság[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2467

5. találat: Szabadságra való jogosultság és munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés

Kérdés: Polgármesteri hivatalban a Kttv. 79. §-ának l) pontja alapján a munkáltató engedélye alapján mentesítenénk a munkavégzés alól egy köztisztviselőt 2015. szeptember 1-jétől 2016. február 29-ig, tehát 30 napot meghaladóan. A mentesülés időtartamára illetményre nem lesz jogosult. Mivel a távollét nem esik a Kttv. 100. §-ának hatálya alá, ebben az esetben a munkavégzés alóli mentesítés időtartamára vagy annak első 30 napjára jogosult-e rendes szabadságra a Kttv. alapján?
Részlet a válaszból: […]Kttv. 144. §-ának (3) bekezdése alapján illetményre jogosult. Az említett törvényhely nem rendelkezik arról, hogy a köztisztviselőt illetmény illetné meg a Kttv. 79. §-ának l) pontja szerinti, a munkáltató engedélye alapján történő munkavégzés alóli mentesítés esetében. A Kttv. 144. §-ának (2) bekezdése alapján a köztisztviselőt ugyan megilletheti díjazás a kiesett munkaidőre ebben az esetben is a munkáltatóval kötött megállapodás alapján. A díjazásra jogosultság és a díjazás mértéke is a felek erre vonatkozó megállapodásán, és nem a Kttv. rendelkezésén alapul, amely[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2382

6. találat: Keresőképtelenség és a szabadságra jogosító idő számítása

Kérdés: Az Mt. 115. §-ának (2) bekezdése rendelkezik a munkában töltött időről, amely alapjául szolgál az éves alapszabadság és pótszabadság(ok) számítási módjához. A hivatkozott paragrafus e) pontja alapján 2015. január 1-jétől a keresőképtelenség teljes tartama munkában töltött időnek minősül, míg a tavalyi évben csak a naptári évenként harminc napot meg nem haladó keresőképtelenség idejére járt szabadság. Hogyan járjunk el annak a munkavállalónak az esetében, aki 2014. november eleje óta beteg (tehát 30 napot jóval meghaladóan), és 2015-ben február előtt biztosan nem jön vissza dolgozni? Minden típusú keresőképtelenségi kódra ugyanazt a szabályt kell alkalmazni?
Részlet a válaszból: […]tárgy­évben keresőképtelenség miatt nem dolgozik. Annak nincs jelentősége, hogy milyen okból (milyen keresőképtelenségi kód alkalmazandó) és milyen időtartamban keresőképtelen a munkavállaló. Amennyiben a munkavállaló keresőképtelensége áthúzódik a két naptári év között, úgy a két évre eső keresőképtelenség időtartama külön, az adott évre irányadó szabályok alapján ítélendő meg. A kérdés szerinti esetben ez azt jelenti, hogy ha a kérdés szerint a 2014. év végi keresőképtelenség teljes tartama - figyelemmel arra, hogy az a 30 napot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2190

7. találat: Szabadságra jogosító idő számítása - a keresőképtelenséggel kapcsolatos változás

Kérdés: Egyik munkavállalónk hosszabb ideje beteg, még tavaly december 17-én vált keresőképtelenné. Ez már a sokadik betegsége, így a 30 nap keresőképtelensége már korábban összegyűlt. Hogyan kell számítani a munkavállaló szabadságát? A keresőképtelensége teljes ideje szabadságra jogosító idő?
Részlet a válaszból: […]2014-ben esedékes szabadságokat nem. Ebből következően a munkavállaló keresőképtelensége csak a 2014. évi szabadságát befolyásolja, vagyis a december 17. és december 31. közötti napok - figyelemmel a 30 napot meghaladó keresőképtelenségére - nem jogosítják 2014-ben szabadságra. A 2015. évi szabadságra jogosító idejét viszont ez a keresőképtelensége nem érinti, függetlenül attól, hogy az még a tavalyi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2189

8. találat: Gyermekgondozási szabadság - mint szabadságra jogosító munkában töltött idő

Kérdés: Gyermekem 2011. június 5-én született, én 2011. május 15-től voltam szülési szabadságon, majd annak letelte után közvetlenül gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot vettem igénybe. 2014 májusában bejelentettem, hogy vissza szeretnék térni dolgozni, de munkáltatóm nem tud visszavenni, így beleegyeztem, hogy közös megegyezést írjunk alá, és úgy szüntessük meg a munkaviszonyom. Azonban a munkáltató szerintem rosszul számolja a nekem járó szabadságot, ezért nem akarom aláírni a dokumentumot. A fizetés nélküli szabadság tartamára csak hat hónap után számít szabadságot, de tudomásom szerint én egy év után vagyok még szabadságra jogosult. Kérem segítségüket, hogy milyen szabályok vonatkoznak rám a szabadság számítása kapcsán!
Részlet a válaszból: […]szabadságra vonatkozó jogszabályi rendelkezések több alkalommal változtak. A gyermeke születésekor hatályos régi Mt. még akként rendelkezett, hogy a gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első évére illeti meg szabadság a munkavállalót [régi Mt. 130. § (2) bek. c) pont]. Az egyéves időtartam a régi Mt. 2011. augusztus 1-jétől hatályos módosításával hat hónapos tartamra csökkent. E szerint 2011. augusztus 1-jétől - a hatályos szabályozással egyezően - a gyermek gondozása miatti fizetés nélküli szabadságnak csak az első hat hónapja minősül szabadságra jogosító időnek.A hatályba léptető rendelkezések értelmében a hat hónapos szabályt a régi Mt.-t módosító Módtv. hatálybalépé­sét - azaz 2011. augusztus 1-jét - követően kezdődött fizetés nélküli szabadság esetén kell alkalmazni [régi Mt. 211. § (5) bek.].[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2017

9. találat: Szabadságra való jogosultság - a munkában töltött idő

Kérdés: Cégünknél a szabadságra jogosító idő megállapításánál merültek fel problémák. Ha a felmondási időre a munkavállalót felmentettük a munkavégzés alól, akkor a felmentési idő tartamára jár-e szabadság? Ha valamelyik munkavállalónk például 55 napig táppénzen van, akkor neki milyen időtartam után jár szabadság: mind az 55 napra, vagy csak 25 napra? Továbbá, ha táppénz esetén jól értelmezzük, hogy az első harminc napra jár szabadság, akkor a 2013. évről áthúzódó táppénz esetén 2014-ben újra indul ezen harminc nap számítása (tehát adott esetben 2014. januárban töltendő táppénzes állomány alatt is jogosult szabadságra)?
Részlet a válaszból: […]hónapot meg nem haladó, továbbá- a keresőképtelenség kivételével a munkavégzés alóli mentesülésnek az Mt.-ben meghatározotttartama [Mt. 115. § (2) bek.]. A törvény alapján mentesül a munkavállaló a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól többek között a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott tartamra [Mt. 55. § (1) bek. k) pont]. Ilyen időtartam a munkáltatói felmondás esetén a felmondási idő legalább felének megfelelő munkavégzés alóli felmentés tartama, azaz a felmentési idő is [Mt. 70. § (1) bek.]. Ennek értelmében a munkavállalót a törvény alapján megillető felmentési idő tartama is szabadságra jogosító időnek tekintendő. Természetesen - bár a felmentési idő szabadságra jogosító időnek minősül - ezen időtartamra szabadság kiadására nincs lehetőség, hiszen éppen a felmentés címén már mentesül a munkavállaló munkavégzési kötelezettsége alól.A szabadságra jogosító időnek kizárólag a harminc napot meg nem haladó keresőképtelenség számít [Mt. 115. § (2) bek. e) pont]. Így az összességében 55 napot elérő keresőképtelenséggel járó betegség esetében nem jogosult szabadságra a munkavállaló, a keresőképtelenség teljes tartama, és nem csak annak első 30 napja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. március 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1908

10. találat: Gyermekgondozási fizetés nélküli szabadság mint szabadságra jogosító idő

Kérdés: GYES utáni szabadságmegváltást hogyan, hány napban kell kiadni a kilépő anyukának?
Részlet a válaszból: […]hónapjának tartama. Megjegyzendő, hogy több gyermek (kivéve az ikreket) születése esetén, ha közben az édesanya nem vette fel a munkát, külön-külön számítandó ez az időszak. Ezt a 6 hónapot úgy kell tekinteni, mintha a munkavállaló azalatt munkát végzett volna, tehát erre az időre az éves szabadsága fele jár. Az így megállapított
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. október 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1797
| 1 - 10 | 11 - 17 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést