Keresés eredménye

17 találat a megadott szabadságra jogosító idő tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Szabadságra jogosító felmentési idő
Kérdés: Az egyik munkavállalónk munkaviszonyát nemrégiben felmondtuk; ez alapján 3 hónap felmentési idő illeti meg. Ez az időtartam szabadságra jogosító időnek számít? A munkavállalónál ez további 8 munkanapot jelent, amit meg kellene váltanunk.
Részlet a válaszból: […]felmondási idő felére - a munkavégzés alól felmenteni [Mt. 70. § (1) bek.].A Kúria egy, a közelmúltban megjelent eseti ítélete szerint, amennyiben a munkáltató mentesíti a munkavállalót munkavégzési kötelezettsége alól a felmondási idő legalább felére, akkor a munkavállaló az Mt. 55. §-a (1) bekezdésének k) pontja alapján nem végez munkát. Ebből pedig az következik, hogy az Mt. 115. §-a (2) bekezdésének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3010
2. találat: Szabadság számítása keresőképtelenség esetén
Kérdés: Mint rendes nyugdíjas dolgozom nyolc órában. Az éves 15 nap betegszabadságot már elhasználtam, de további 8 nap (fizetés nélküli) betegállományom volt. A munkáltató emiatt az éves rendes szabadságból egy napot le akar vonni. Megteheti ezt?
Részlet a válaszból: […]sorolja fel azokat a távolléteket, amelyek esetén a munkavállaló ugyan nem dolgozik, mégis szabadságra jogosító időnek minősülnek. 2015. január 1-je óta e körbe tartozik a keresőképtelenség teljes időtartama is [Mt. 115. § (2) bek. e) pont]. Nincs jelentősége, hogy a munkavállaló meddig és miért keresőképtelen, sem annak, hogy a keresőképtelenség[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. szeptember 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2722
3. találat: Igazolatlan távollét tartama nem jogosít szabadságra
Kérdés: Munkavállalónk több hete nem jelent meg munkavégzésre, telefonon, e-mailen, postai és egyéb úton többször próbáltuk felvenni vele a kapcsolatot, sikertelenül. Az álláspontunk szerint az azonnali hatályú felmondást ez megalapozza. Ezen időszak alatt igazolatlan távollétet rögzítettünk számára. A szabad­ságmegváltást lehet-e ebben az esetben csak arra az időszakra számolni, amikor még munkavégzés volt, vagy kötelező az igazolatlan távolléte idejére is megváltani a felgyülemlett szabadságát?
Részlet a válaszból: […]munkáltatóval és elérhetetlenné vált, megszegte együttműködési [Mt. 6. § (2) bek.] és tájékoztatási kötelezettségét is [Mt. 6. § (4) bek.]. Mindazonáltal felhívjuk a figyelmet arra, ha kiderül, hogy a munkavállaló önhibáján kívül nem tudta értesíteni a munkáltatót a távolmaradás okáról, mert például eszméletlen állapotban kórházi kezelés alatt állt, akkor a munkáltató azonnali hatályú felmondása jogellenes lehet. Ezért inkább azt javasoljuk: ha meg kívánnak válni munkavállalójuktól, tekintsék úgy, hogy ráutaló magatartásával ő szüntette meg jogellenesen munkaviszonyát, és küldjék meg részére a munkaviszony megszűnéséhez kapcsolódó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2469
4. találat: Felmentési idő és a szabadságra való jogosultság
Kérdés: Általános iskolai közalkalmazott nő 40 év szolgálati idővel nyugdíjazását kérte. 2016. 08. 15-e az utolsó napja. Hét hónap felmentési idő illeti meg. A 3,5 hónap, amelyre fel kell menteni a munkavégzés alól, 2016. 05. 01-től 2016. 08. 15-ig fog tartani. Ezt az időtartamot a szabadság időarányos kiszámításánál figyelembe kell-e venni? Vagy csak a 2016. 01. 01-től 2016. 04. 30-ig terjedő időszakra számoljuk az időarányos szabadságot? Ezt a szabadságot a felmentési idő ledolgozandó részében is ki lehet adni?
Részlet a válaszból: […]erre az időszakra szabadság nem jár. A kérdés szerinti példában így csak a 2016. 01. 01-től 04. 30-ig terjedő időtartam jogosít szabadságra. A szabadságot kiadni a munkaidő-beosztás szerinti munkanapra lehet [Mt. 124. § (1) bek.]. Mivel a felmentési idő felében a közalkalmazottat munkavégzési és rendelkezésre állási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2467
5. találat: Szabadságra való jogosultság és munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés
Kérdés: Polgármesteri hivatalban a Kttv. 79. §-ának l) pontja alapján a munkáltató engedélye alapján mentesítenénk a munkavégzés alól egy köztisztviselőt 2015. szeptember 1-jétől 2016. február 29-ig, tehát 30 napot meghaladóan. A mentesülés időtartamára illetményre nem lesz jogosult. Mivel a távollét nem esik a Kttv. 100. §-ának hatálya alá, ebben az esetben a munkavégzés alóli mentesítés időtartamára vagy annak első 30 napjára jogosult-e rendes szabadságra a Kttv. alapján?
Részlet a válaszból: […]arról, hogy a köztisztviselőt illetmény illetné meg a Kttv. 79. §-ának l) pontja szerinti, a munkáltató engedélye alapján történő munkavégzés alóli mentesítés esetében. A Kttv. 144. §-ának (2) bekezdése alapján a köztisztviselőt ugyan megilletheti díjazás a kiesett munkaidőre ebben az esetben is a munkáltatóval kötött megállapodás alapján. A díjazásra jogosultság és a díjazás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2382
6. találat: Keresőképtelenség és a szabadságra jogosító idő számítása
Kérdés: Az Mt. 115. §-ának (2) bekezdése rendelkezik a munkában töltött időről, amely alapjául szolgál az éves alapszabadság és pótszabadság(ok) számítási módjához. A hivatkozott paragrafus e) pontja alapján 2015. január 1-jétől a keresőképtelenség teljes tartama munkában töltött időnek minősül, míg a tavalyi évben csak a naptári évenként harminc napot meg nem haladó keresőképtelenség idejére járt szabadság. Hogyan járjunk el annak a munkavállalónak az esetében, aki 2014. november eleje óta beteg (tehát 30 napot jóval meghaladóan), és 2015-ben február előtt biztosan nem jön vissza dolgozni? Minden típusú keresőképtelenségi kódra ugyanazt a szabályt kell alkalmazni?
Részlet a válaszból: […]keresőképtelenségi kód alkalmazandó) és milyen időtartamban keresőképtelen a munkavállaló. Amennyiben a munkavállaló keresőképtelensége áthúzódik a két naptári év között, úgy a két évre eső keresőképtelenség időtartama külön, az adott évre irányadó szabályok alapján ítélendő meg. A kérdés szerinti esetben ez azt jelenti, hogy ha a kérdés szerint a 2014.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2190
7. találat: Szabadságra jogosító idő számítása - a keresőképtelenséggel kapcsolatos változás
Kérdés: Egyik munkavállalónk hosszabb ideje beteg, még tavaly december 17-én vált keresőképtelenné. Ez már a sokadik betegsége, így a 30 nap keresőképtelensége már korábban összegyűlt. Hogyan kell számítani a munkavállaló szabadságát? A keresőképtelensége teljes ideje szabadságra jogosító idő?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2189
8. találat: Gyermekgondozási szabadság - mint szabadságra jogosító munkában töltött idő
Kérdés: Gyermekem 2011. június 5-én született, én 2011. május 15-től voltam szülési szabadságon, majd annak letelte után közvetlenül gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot vettem igénybe. 2014 májusában bejelentettem, hogy vissza szeretnék térni dolgozni, de munkáltatóm nem tud visszavenni, így beleegyeztem, hogy közös megegyezést írjunk alá, és úgy szüntessük meg a munkaviszonyom. Azonban a munkáltató szerintem rosszul számolja a nekem járó szabadságot, ezért nem akarom aláírni a dokumentumot. A fizetés nélküli szabadság tartamára csak hat hónap után számít szabadságot, de tudomásom szerint én egy év után vagyok még szabadságra jogosult. Kérem segítségüket, hogy milyen szabályok vonatkoznak rám a szabadság számítása kapcsán!
Részlet a válaszból: […]gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első évére illeti meg szabadság a munkavállalót [régi Mt. 130. § (2) bek. c) pont]. Az egyéves időtartam a régi Mt. 2011. augusztus 1-jétől hatályos módosításával hat hónapos tartamra csökkent. E szerint 2011. augusztus 1-jétől - a hatályos szabályozással egyezően - a gyermek gondozása miatti fizetés nélküli szabadságnak csak az első hat hónapja minősül szabadságra jogosító időnek.A hatályba léptető rendelkezések értelmében a hat hónapos szabályt a régi Mt.-t módosító Módtv. hatálybalépé­sét[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2017
9. találat: Szabadságra való jogosultság - a munkában töltött idő
Kérdés: Cégünknél a szabadságra jogosító idő megállapításánál merültek fel problémák. Ha a felmondási időre a munkavállalót felmentettük a munkavégzés alól, akkor a felmentési idő tartamára jár-e szabadság? Ha valamelyik munkavállalónk például 55 napig táppénzen van, akkor neki milyen időtartam után jár szabadság: mind az 55 napra, vagy csak 25 napra? Továbbá, ha táppénz esetén jól értelmezzük, hogy az első harminc napra jár szabadság, akkor a 2013. évről áthúzódó táppénz esetén 2014-ben újra indul ezen harminc nap számítása (tehát adott esetben 2014. januárban töltendő táppénzes állomány alatt is jogosult szabadságra)?
Részlet a válaszból: […]rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól többek között a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott tartamra [Mt. 55. § (1) bek. k) pont]. Ilyen időtartam a munkáltatói felmondás esetén a felmondási idő legalább felének megfelelő munkavégzés alóli felmentés tartama, azaz a felmentési idő is [Mt. 70. § (1) bek.]. Ennek értelmében a munkavállalót a törvény alapján megillető felmentési idő tartama is szabadságra jogosító időnek tekintendő. Természetesen - bár a felmentési idő szabadságra jogosító időnek minősül - ezen időtartamra szabadság kiadására nincs lehetőség, hiszen éppen a felmentés címén már mentesül a munkavállaló munkavégzési kötelezettsége alól.A szabadságra jogosító időnek kizárólag a harminc napot meg nem haladó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. március 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1908
10. találat: Gyermekgondozási fizetés nélküli szabadság mint szabadságra jogosító idő
Kérdés: GYES utáni szabadságmegváltást hogyan, hány napban kell kiadni a kilépő anyukának?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. október 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1797
| 1 - 10 | 11 - 17 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés