Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott szóbeli felmondás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Szóbeli munkaviszony-megszüntetés próbaidő alatt

Kérdés: Néhány napja kezdtem az új munkahelyemen egy ruházati üzletben. A munkaszerződésemben három hónap próbaidő kikötésére is sor került. Egy hét munkavégzés után bejött egy úr, aki a bolt új üzemeltetőjeként mutatkozott be, majd közölte velem, hogy mivel átvette a boltot, nem tart igényt a munkámra, ugyanis neki egy munkavállaló (a kolléganőm) is elegendő, és mivel én próbaidős vagyok, ezért össze is pakolhatok, délután haza is mehetek, többet nem kell bejönnöm. Előtte arról senki nem szólt nekem, hogy változni fog a munkáltató személye. A munkáltatóm képviselője (aki még annak idején a felvételemet intézte a cégnél) arról tájékoztatott telefonon ezt követően, hogy a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos hivatalos papírokat (feltételezem, a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondást és az igazolásokat) a következő héten postázzák. Nem tartom ezt az eljárás tisztességesnek, ezért kérdezném, mit tehetnék Önök szerint?
Részlet a válaszból: […]átvételének időpontjában fennálló munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek az átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak át [Mt. 36. § (1) bek.]. A leírtakból arra lehet következtetni, hogy az új, átvevő munkáltató gyakorlatilag próbaidő alatti azonnali hatályú felmondással szüntette meg az Ön munkaviszonyát [Mt. 79. § (1) bek. a) pont]. Önmagában erre lehetősége is lenne, hiszen az átszállást követően vélhetőleg ő gyakorolja a munkáltatói jogokat, ám a leírt azonnali hatályú felmondás mégis jogellenesnek tekinthető, ugyanis a munkáltató elmulasztotta a megszüntetésre irányuló jognyilatkozatának írásba foglalását. A próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás ugyanis csak akkor jogszerű, ha azt a fél írásban közli [Mt. 22. § (3) bek.], ám ebben az esetben mindez[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3476

2. találat: Keresetindítás munkáltatói szóbeli azonnali hatályú felmondás esetén

Kérdés: Négy éve dolgozom ugyanannál a munkáltatónál. A munkáltatóm egy hete szóban azonnali hatállyal felmondott nekem, indokolás nélkül. Jól gondolom, hogy ez nem volt jogszerű? Milyen lehetőségeim vannak, meddig lehet megtámadnom?
Részlet a válaszból: […]Lehetősége van a közigazgatási és munkaügyi bíróságon keresetet indítani a munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei iránt. Noha a keresetindítási határidő a munkaviszony megszüntetéssel összefüggésben általános szabály szerint a jognyilatkozat közlésétől számított 30 nap [Mt. 287. § (1) bek. b) pont], arra tekintettel, hogy az azonnali hatályú felmondását a munkáltató nem foglalta írásba, hat hónapon belül érvényesítheti az igényét. A munkáltatónak ugyanis, ha a megszüntetésre irányuló jognyilatkozatát indokolnia kell, köteles[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3318

3. találat: Munkaviszony megszüntetése telefonon

Kérdés: Munkavállalónk a tegnapi napon betelefonált, és a próbaidőre hivatkozva közölte, hogy azonnal megszünteti a munkaviszonyát. Azt gondoljuk, hogy a munkaviszony megszüntetése a próbaidő fennállásától függetlenül jogellenes, mivel azt kifejezetten írásban kellett volna közölnie. Helyesen járunk-e el akkor, ha erre hivatkozva nem tekintjük megszűntnek a munkaviszonyt, így "válaszlépésként" nem adjuk ki számára az igazolásokat?
Részlet a válaszból: […]ilyen esetben nem az érvénytelenségre vonatkozó szabályokat, hanem az Mt. 82-84. §-ában foglalt rendelkezéseket, azaz a jogellenes megszüntetésre irányadó jogkövetkezményeket kell megfelelően alkalmazni. Ez alapján a munkavállalóval szemben többféle igényt érvényesíthetnek. Ha határozatlan időre létesítettek vele munkaviszonyt, követelhetik tőle, hogy a munkavállalói felmondás esetén irányadó felmondási időre járó távolléti díjnak megfelelő összeget fizesse meg az Önök részére. Ha a munkaviszony határozott tartamú volt, a munkavállaló a határozott időből még hátralévő időre járó, de legfeljebb háromhavi távolléti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni. Mindkét esetben követelhetik az ezt meghaladó kár megtérítését is. Az említett jogcímeken érvényesített követelések azonban együttesen sem haladhatják meg a munkavállaló tizenkét havi távolléti díjának összegét [Mt. 84. § (1)-(3) bek.].Mivel a munkavállaló jognyilatkozata a tényállásban leírtak szerint hatályosult, az a munkaviszonyt - a jognyilatkozat tartalma szerint - azonnali hatállyal megszüntette. A jelenlevők között tett jognyilatkozat ugyanis nyomban hatályossá válik. Jelenlévők között tett jognyilatkozatnak minősül a telefonon tett jognyilatkozat is, hiszen a Ptk. irányadó szabálya nem követeli meg azt, hogy a jognyilatkozatot tevő és a címzett egyazon földrajzi helyen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3201

4. találat: Azonnali hatályú felmondás - a kétszeres alkalmazás tilalma

Kérdés: Sok munkavállalót foglalkoztató cég vagyunk, és a tevékenységünk jellegéből adódóan nagyon nagy nálunk a fluktuáció. A nyár folyamán egy alkalommal sajnos csak szóban közöltük egyik munkavállalónkkal, hogy azonnali hatállyal megválunk tőle. Ez a munkavállaló most pert indított jogellenes munkaviszony-megszüntetésre hivatkozva. Tudjuk-e esetleg orvosolni a korábbi mulasztást, ha mostani dátummal kiküldjük neki az indokolt, írásbeli azonnali hatályú felmondást?
Részlet a válaszból: […]akkor is, ha az írásbeliség elmaradása miatt maga a jognyilatkozat jogellenes volt. Ebből következően egy már megszüntetett munkaviszonyt még egyszer nem lehet megszüntetni.Másrészről azonnali hatályú felmondásnál arra is figyelemmel kell lenni, hogy annak jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni [Mt. 78. § (2) bek.]. Így a jognyilatkozat közlésére nyitva álló 15 napos (szubjektív) határidő is minden bizonnyal eltelt időközben. Mindez azonban a fent kifejtettek fényében irreleváns is, hiszen a kérdésben foglaltak szerint nem vitatott, hogy szóban megszüntetésre került a munkaviszony, tehát a szóban, jogellenesen megszüntetett munkaviszony ismételt megszüntetésére nincs lehetőség.A jelen helyzetben javasoljuk, hogy próbáljanak egy méltányos összegben megállapodni a munkavállalóval, mely ellenében hajlandó a per megszüntetésére. Amennyiben ez nem sikerül, úgy javasoljuk, a per első tárgyalásán ismerjék el, hogy jogellenesen szüntették meg a munkaviszonyt. A munkáltató ugyanis köteles megtéríteni a munkaviszony jogellenes megszüntetésével összefüggésben okozott kárt [Mt. 82. § (1) bek.]. A munkaviszony körében elmaradt jövedelem címén igényelt kártérítés nem haladhatja meg a munkavállaló 12 havi távolléti díjának összegét [Mt. 82. § (2) bek.]. Ugyanakkor az ezen összegben felmerült kárát a munkavállaló köteles bizonyítani. Így ha minél gyorsabban születik meg az ítélet, annál alacsonyabb, vélhetően a 12 havi távolléti díj összegénél jóval alacsonyabb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2138