Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

egészségbiztosítási ellátás Munkavállaló felelőssége egészségbiztosítási ellátásért
Könnyű fizikai munkát végző munkavállalónak súlyos térdműtétje volt 2020-ban. Visszajött dolgozni, viszont soron kívüli alkalmassági vizsgálatra nem lett elküldve. A munkavégzése során anyagmozgatás közben a már korábban műtött területre csapódott az alkatrésztároló kocsi vontatószára. A kocsival nem volt semmi probléma, a vontatószár megfelelő helyzetben maradt, miután visszatették, ellenben valószínűsíthető, hogy korábban nem tette vissza rendesen a vontatószárat egy másik munkavállaló. Amunkavállaló által is ismert általános munkavédelmi utasításban benne van, hogy a használt eszközöket/szerszámokat szemrevételezéssel ellenőrizniük kell, de valószínűleg nem nézett rá. A régebbi sérülése miatt még MR-vizsgálat is szükséges, és min. 45-50 naptári nap lesz a kiesett ideje. Egy sérülésmentes lábszáron nem okozna ilyen súlyos sérülést egy hasonló eset. Várható, hogy így is teljes egészében minden egyes vizsgálatot, táppénz- és egyéb költséget visszaterhelnek a munkáltatóra?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 208. számában (2021. február 9.), 4070. kérdésszám alatt
egészséget veszélyeztető munkafeltétel
egészségkárosító kockázat
egészségkárosodott munkavállaló
egészségügyi alkalmasság
egészségügyi alkalmatlanság
egészségügyi dolgozó
egészségügyi kiegészítő pótlék Pótlékok az idősek otthonában
Intézményünk bentlakásos idősek otthona, a terápiás munkatársaknak is adjuk az ágy melletti pótlékot. A kolléganő szülés után két évvel "papíron" visszajött, de a korábbi időszak ki nem vett szabadságát tölti, illetve az idei év arányos szabadságát (17 nap), tudván hogy hamarosan ismét elmegy táppénzre, mert már várandós. Ebben az esetben (relatív munkavégzés nélkül is) megilleti-e az ágy melletti pótlék? A korábbi év szabadságát és az idei év szabadságát (17 nap) külön kell ebben az esetben választani? Ágazati pótlékot kell-e adni? Vagy csak az alapbérrel kell számolni?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 169. számában (2018. augusztus 27.), 3355. kérdésszám alatt
egészségügyi szolgálati jogviszony
egészségügyi szolgáltató
egyéni vállalkozó
egyéni védőeszköz Pihenőidő biztosítása egyéni védőeszköz viselése esetén
Egyéni védőeszköz viselése esetére a pihenőidőt melyik törvény határozza meg?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 143. számában (2017. január 9.), 2828. kérdésszám alatt
egyenlő bánásmód
egyenlő bér elve
egyenlőtlen munkafeltételek Egyenlőtlen munkafeltételek
Egy vállalat pénzügyi osztályán dolgozom, a sok azonos munkakört betöltő munkavállaló egyikeként, ahol nem egyenlőek a munkafeltételek. Egyeseknek a munkáltató biztosít céges mobilt, korlátlan internetet, legújabb notebookot, másoknak nem, vagy csak régi, lassú munkaeszközöket, korlátozott internetelérést ugyanarra a munkára. Tulajdonképpen mindez attól függ, melyik munkatársnak milyen személyes kapcsolata van a főnökkel, hogy továbbítja-e az igénylőlapot. Rendben van ez így, van-e jogszabály erre vonatkozóan?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 136. számában (2016. augusztus 8.), 2693. kérdésszám alatt
egyenlőtlen munkaidő-beosztás
egyetemleges felelősség Munkahelyi balesetből eredő kárigény munkaerő-kölcsönzés esetén
Munkaerő-kölcsönző cég vagyunk. Augusztusban az egyik partnerünknél baleset érte az egyik munkavállalónkat. A partner cég egyik belsős munkatársa szabálytalan rakodás során ráejtett egy ládát a mi munkavállalónk lábára. Jelenleg betegállományban van, táppénzt fizetünk neki. Amunkavállaló már jelezte, hogy kártérítést fog kérni a baleset miatt. Ezt velünk vagy a kölcsönvevővel szemben tudja érvényesíteni? Igaz, hogy a bért mi fizetjük neki, de véleményünk szerint a balesetért egyáltalán nem vagyunk felelősek.
Megjelent a Munkaügyi Levelek 206. számában (2020. december 15.), 4041. kérdésszám alatt
egyeztetés
egyházi fenntartású köznevelési intézmény Egyházi iskola pedagógusa - nem jár jubileumi jutalom
Pedagógus munkavállaló 20 évig állami intézményben, tehát közalkalmazottként dolgozott. Ugyan az intézmény utóbb egyházi fenntartású lett, de továbbfoglalkoztatta őt. Idén lesz 40 éve, hogy pedagógusként ugyanott dolgozik. Azt olvastam, hogy "A szociális törvény alapján a központi költségvetéséről szóló törvényben biztosított támogatásban részesülő, egyházi fenntartású intézmény legalább a Kjt. 55-80. §-ában megállapított feltételeket köteles biztosítani a munkavállalók számára az illetményrendszert illetően". Mivel a jubileumi jutalomról a Kjt 78. §-a rendelkezik, értelmezhető-e ez úgy, hogy az egyházi fenntartású intézményben dolgozó munkavállalónak is jár a jubileumi jutalom? Illetve amennyiben jár, kérhető-e visszamenőleg a 25 és 35 éves jutalom?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 155. számában (2017. október 16.), 3082. kérdésszám alatt
egyoldalú jognyilatkozat közlése Munkáltatói késedelem a munkaköri leírás átadásával kapcsolatban
Most kaptam meg a munkaköri leírásomat, de itt dolgozom már pár éve. A papíron 2014-es dátum szerepel. Köteles vagyok aláírni? Ha nem írom alá, mi lesz a következménye?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 143. számában (2017. január 9.), 2834. kérdésszám alatt
egyoldalú kinevezésmódosítás
egyoldalú kötelezettségvállalás
egyoldalú kötelezettségvállalás felmondása Prémiumszabályzat - a munkáltatói visszavonás lehetősége
Módunkban áll-e súlyos gazdasági helyzetben egyoldalúan csökkenteni a prémiumszabályzatban egyoldalúan megállapított prémiumot, illetve szükség esetén esetlegesen megszüntetni azt a munkahelyek megtartása és a létszámleépítés elkerülése érdekében?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 118. számában (2015. június 15.), 2312. kérdésszám alatt
egyoldalú módosítás
egyszerűsített foglalkoztatás
együttalkalmazási tilalom Együttalkalmazási tilalom - kivételek az egészségügyben
Az Eütev.tv. 14/D. §-ának (1) bekezdése értelmében a Kjt. hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónál történő foglalkoztatás esetén a Kjt. 41. §-a (2) bekezdésének a) pontja nem alkalmazható. Az Eütev.tv. 1. §-a szabályozza a törvény célját (itt egészségügyi dolgozókat említ), a 2. §-a a törvény hatályát. Az Eütev.tv. 2. §-ának (3) bekezdése értelmében a törvény rendelkezéseit a 4. § b) pontjában meghatározott, az egészségügyi ellátásában közre nem működő dolgozók tekintetében csak a törvényben külön nevesített esetekben kell alkalmazni. Az Eütev.tv. 4. §-ának b) pontja határozza meg az egészségügyben dolgozó fogalmát, míg a 4. § a) pontja az egészségügyi dolgozó fogalmát. Mindezek alapján az Eütev.tv 14/D. §-ának (1) bekezdése alapján az egészségügyi szolgáltatónál történő foglalkoztatás körébe [akik esetében a Kjt. 41. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti összeférhetetlenségi esetet nem kell alkalmazni] csak az egészségügyi dolgozókat, vagy az egészségügyi és az egészségügyben dolgozókat egyaránt kell-e érteni, figyelemmel arra, hogy az Eütev.tv. 14/D. §-ának (1) bekezdése egyébként nem nevesíti külön az egészségügyben dolgozókat?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 194. számában (2020. március 24.), 3839. kérdésszám alatt
együttdöntési jog (üzemi tanács)
együttműködési kötelezettség
együttműködési megállapodás
éjszakai munka
éjszakai műszak
éjszakai pótlék
éjszakai ügyelet Kollégiumi nevelőtanári ügyelet nem látható el megbízással
Az iskola saját dolgozója megbízási szerződéssel elláthat-e az iskolához tartozó kollégiumban éjszakai ügyeletet?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 128. számában (2016. február 1.), 2508. kérdésszám alatt
elállás
elégséges szolgáltatás Sztrájkjog gyakorlása veszélyhelyzet idején
A nyári hónapokban egyeztetések kezdődtek a felek között, mivel a szakszervezet sztrájkot akart szervezni, azonban nem volt megállapodás a még elégséges szolgáltatás tárgyában (a munkáltató szociális alapellátási tevékenységet végez). Végül augusztus végén a szakszervezet bírósághoz fordult, és egy felülvizsgálati eljárás után megszületett a bírósági végzés, amely megállapította a még elégséges szolgáltatás mértékét és feltételeit. Közben viszont veszélyhelyzetet rendeltek el. Ilyenkor lehet jogszerűen sztrájkolni - a végzés megtartása mellett -, vagy újra meg kellene állapítani a még elégséges szolgáltatás feltételeit?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 210. számában (2021. március 30.), 4115. kérdésszám alatt
elektronikus bérjegyzék
elektronikus dokumentum
elévülés
elfogultság Elfogultsági kifogás elbírálása
Végrehajtási kifogásomra teljes személyes költségmentességet kaptam. A bírósági titkár az eljárásában részben helyt adott a kifogási kérelmemnek, viszont kötelezett arra, hogy a 15 000 Ft illeték felét, 7500 Ft-ot fizessek meg, mivel csak részben lettem pernyertes. Jogszerűen járt el az eljárásban a bírósági titkár? Egy másik ügyben a kártérítési keresettel éltem, amely 2017. február 5. napján érkezett meg a munkaügyi bíróságra. Ez ügyben a mai napig nem kaptam választ a bíróságtól. Az iratbetekintés során nem tudták elém tenni az e dátummal ellátott, érkeztetett keresetemet, ezért panasszal éltem a bíróság elnökénél. Az ítélőtáblától kaptam egy olyan, nem létező perszámra hivatkozó határozatot, hogy az elfogultsági kérelmemet elutasították, és nem teszik át a kereseti kérelmemet másik bíróságra. A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs; de felülvizsgálati kérelemmel azért élhetek ellene? Ugyanis nem egyértelmű az ítélőtábla határozata, hogy csak az elfogultsági kérelmemet utasította el, vagy az a kártérítési keresetemre is kiterjed-e.
Megjelent a Munkaügyi Levelek 160. számában (2018. február 5.), 3187. kérdésszám alatt
elháríthatatlan külső ok Állásidő a járvány idején
Amennyiben azért nem tudjuk foglalkoztatni a munkavállalókat, mert a beszállítóink leálltak (egy részük nem kap alapanyagot, mert az tiltólistás országból érkezne, másik részük a COVID-19-járványra hivatkozással állt le), és így nincs alapanyagunk, akkor a munkavállalók számára ez díjazott vagy díjazás nélküli állásidő lesz?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 195. számában (2020. április 14.), 3861. kérdésszám alatt
elhunyt munkavállaló Elhunyt munkavállaló - a bér kifizetése
Hogyan kell kifizetni az elhunyt munkavállalónak járó munkabért?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 192. számában (2020. február 4.), 3806. kérdésszám alatt
eljárás elhúzódása Bíróság perelhetősége eljárása miatt
2004-ben lettem rokkantnyugdíjas, de a rokkantsági ellátás és az elmaradt munkabér közötti különbözetre vonatkozó járadék iránti igényemnek a bíróságok nem adtak helyt, nem vették figyelembe a becsatolt bizonyítékaimat; ráadásul mintegy 18 évnyi pereskedés után elfogultságot is bejelentett a bíróság. Most töltöm be az öregségi nyugdíjkorhatárt; a járadékigényt most tudom valakivel szemben érvényesíteni? A bíróságokat tudom perelni a korábbi eljárásuk miatt?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 178. számában (2019. március 25.), 3531. kérdésszám alatt
ellenérték
ellenőrzési jogkör
ellenőrzési nyomvonal Ellenőrzési nyomvonal
Köztulajdonban álló gazdasági társaság a Köztul. tv. alapján a belső kontrollrendszer kialakítására kötelezett. A 339/2019. Korm. rendelet alapján kell-e készíteni ellenőrzési nyomvonalat?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 204. számában (2020. november 3.), 4007. kérdésszám alatt
elmaradt jövedelem
elmaradt jubileumi jutalom Jubileumi jutalom kifizetésének korrekciója
Egy közalkalmazott 2013 decemberében a 30 éves helyett a 25 éves jubileumi jutalmát kapta meg. Most jelezte ezt, és szeretnénk megoldást találni a problémára. Az ügy előzménye, hogy a 25 éves jubileumi jutalom kifizetésére a személyi anyagban csak határozatot találtunk, a kifizetőhely információja alapján a számfejtő programban lejelentésre került az összeg, de ugyanakkor sztornózták is. Az okára nem derült fény. Van valamilyen jogszabályi hivatkozás erre? Mi alapján, milyen jogcímen és mennyit kell neki fizetni, ha jogos az igénye?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 125. számában (2015. november 23.), 2459. kérdésszám alatt
elmaradt munkabér
előkészítő és befejező tevékenységek
előlegnyújtásból eredő követelés Munkaviszony megszűnése munkaidőkeretben - a napok minősítése
A Munkaügyi Levelek 209. számában a 4090. számú kérdéssel kapcsolatban kérdezzük, hogy a járvány miatt nem ledolgozott, de kifizetett napok a visszavonás miatt visszamenőlegesen igazolt, nem fizetett napok lesznek? Vagy fizetés nélküli szabadság? A járvány idején pihenőnapként adtuk ki őket a munkaidőkereten belül. Ebben az esetben, ha valakinek ez folyamatosan akár több mint 30 nap volt, annak a folyamatos biztosítása is megszakad?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 210. számában (2021. március 30.), 4116. kérdésszám alatt
előmeneteli rendszer
előnyben részesítés Szakszervezeteknek biztosított kedvezmények
A korábban a cégünknél működő szakszervezet mellett nemrég egy újabb is alakult, amely jelentős munkavállalói létszámot tömörít. Az elmúlt években több megállapodásunk is született a régi szakszervezettel arra vonatkozóan, hogy a jogosultságaikat milyen módon gyakorolhatják (pl. helyiséghasználat, a munkaidő-kedvezmény igénybevételének bejelentése). Most az új szakszervezettel is meg kell állapodni ezekről? Kötelesek vagyunk-e ugyanazokat a jogosultságokat biztosítani neki is?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 50. számában (2011. április 4.), 966. kérdésszám alatt
előrehozott öregségi nyugdíj
előszerződés munkaviszony létesítésére Előszerződés munkaviszony létesítésére
Van-e jogi akadálya annak, hogy ún. előszerződést kössünk egy jövőben biztosan bekövetkező időpontban létrehozandó munkaviszonyra? Speciális szaktudást igénylő területen foglalkoztatunk, ezért rendkívül fontos, hogy folyamatosan biztosított legyen a megfelelő szakismerettel és képzettséggel rendelkező munkaerő. Egy 8 hónap múlva megüresedő állásra (akkor telik le egy határozott idejű munkaviszony) vennénk fel egy tehetséges fiatalt.
Megjelent a Munkaügyi Levelek 18. számában (2009. május 18.), 343. kérdésszám alatt
első munkában töltött nap Köztisztviselői cafeteria - az első munkában töltött nap
A 249/2012. Korm. rendelet 9. §-ának (9) bekezdése szerint: "Ha a közszolgálati tisztviselő jogviszonya év közben keletkezik, vagy a közszolgálati tisztviselő áthelyezésére kerül sor, illetve tartós távollétéről tér vissza, akkor az első munkában töltött napot követő 10. munkanapon belül nyilatkozik az általa választott cafeteriajuttatásról." E bekezdés alapján melyik a munkában töltött első nap?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 203. számában (2020. október 13.), 3991. kérdésszám alatt
elszámolás
elszámolási időszak
elszámolási kötelezettség
eltérő megállapodás Órabérben - az elszámolás szaldója
Hogyan kell értelmezni a gyakorlatban azt a helyzetet, amikor a négy-, illetve hathavi munkaidőkeretben foglalkoztatott órabéres munkavállaló aláírta az Mt. 156. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti "eltérő megállapodást", amely szerint havi átalány helyett csak a ténylegesen teljesített óraszámok után kap munkabért? A munkáltatónak ebben az esetben is kötelező beosztani, illetve ledolgoztatni az összes beosztható óraszámot a munkaidőkeret végéig, és csupán a ténylegesen kifizetett munkabér összege fog havonta ingadozni, de a munkaidőkeret zárásakor, függetlenül a beosztott munkaidő mértékétől, a munkavállaló összességében ugyanannyi munkabért kap, mint az a munkavállaló, aki nem írta alá az eltérő megállapodást, azaz aki havi átalányban részesült? Vagy arról van szó, hogy ilyen esetben a munkáltató az "eltérő megállapodás" alapján mentesül a teljes foglalkoztatási kötelezettség és az esetlegesen felmerülő állásidő megfizetése alól? Szélsőséges esetben (például megrendelés hiánya miatt) megtehető az is (joggal való visszaélés megállapítása nélkül), hogy a munkáltató egy adott hónapban egyáltalán nem osztana be munkaidőt, és ezért a munkavállaló abban a hónapban nem kapna munkabért?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 193. számában (2020. február 25.), 3824. kérdésszám alatt
elvált szülők Gyermek utáni pótszabadság elvált szülőnek
Elvált munkatársunknak, akinek a feleségénél van elhelyezve a 16 éven aluli gyermek, jár-e a gyermekek utáni pótszabadság? Több helyen olvasom szakértőktől, hogy igen, de az Mt. idevonatkozó paragrafusából ezt nem látom egyértelműen.
Megjelent a Munkaügyi Levelek 139. számában (2016. október 10.), 2746. kérdésszám alatt
elvárható jövedelem Elvárható jövedelem megállapítása
Az elvárható jövedelem összegébe mit kell beszámítani? Idetartozik az őstermelői vállalkozásból befolyó összeg is?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 64. számában (2012. február 6.), 1216. kérdésszám alatt
elvárt munkabéremelés Alacsony keresetűek munkabérének emelése elvárt mértékben
Az Akmt. az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését írja elő 2012. január 1-jétől. A munkabéremelés elvárt mértéke alatt mit kell érteni? Ha a béren kívüli juttatások mértékét emeljük, például az étkezési utalvány mértékét havi 5000 Ft-ról 15 000 Ft-ra, ezt is beszámíthatom a munkabéremelés elvárt mértékébe?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 60. számában (2011. november 2.), 1144. kérdésszám alatt
emberi méltóság
emelt összegű végkielégítés
engedélyezett létszám Engedélyezett létszám helyett bértömeg-gazdálkodás
Költségvetési szerv engedélyezett létszámát, valamint a munkakörönkénti létszámokat hol kell feltüntetni? A 368/2011. Korm. rendelet 2015. január 1-jei módosításával az SzMSz-ben az engedélyezett létszámot már nem kell feltüntetni.
Megjelent a Munkaügyi Levelek 116. számában (2015. április 27.), 2289. kérdésszám alatt
engedményezés
építkezés magánerőből
erkölcsi bizonyítvány
értékelés Munkaértékelés a munkaviszony megszűnte után
Munkavállalónk felmondott, és a felmondásában kérte, hogy a munkájáról adjunk írásbeli értékelést. Lehet ebbe olyat beleírni, ami a munkavállaló számára negatív? Tanácstalanok vagyunk, mert csak három és fél hónapot töltött el nálunk, ennyi idő alatt pedig nem igazán derült ki, hogy hogyan dolgozik.
Megjelent a Munkaügyi Levelek 198. számában (2020. június 23.), 3928. kérdésszám alatt
érvénytelenség
esedékesség
eskütétel Kinevezés és eskü nélküli foglalkoztatás - semmisség orvoslása
Hivatalunkban a folyamatos átszervezések, és személyügyi mozgások következtében megnövekedett munkateher miatt sajnos előfordult olyan, hogy egy-egy köztisztviselő kinevezési okiratának aláírására és az eskütételre a munkába állást követő 3-4. héten került sor. Utóbb egyikük bírósághoz fordult, és többek között arra is hivatkozik, hogy jogellenesen foglalkoztattunk. Mi lesz ennek ránk nézve a jogkövetkezménye?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 51. számában (2011. április 26.), 987. kérdésszám alatt
EU-kékkártya EU-kékkártya alapján ki foglalkoztatható Magyarországon?
A sajtóból értesültünk róla, hogy a magas képzettséggel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára egységesen EU-kékkártyát állítanak ki, akik e kártya birtokában jogosultak a tagállamokon belüli tartózkodásra és munkavállalásra. Magyarországon ez milyen személyi körre vonatkozik? Mik a kártya kiváltásának előnyei?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 42. számában (2010. október 11.), 809. kérdésszám alatt
EU-s minimálbér Külföldi kiküldetés nemzetközi áruszállításban
Nemzetközi áruszállításban részt vevő sofőr részére a 96/71/EK irányelv (posting irányelv) alapján történő külföldi minimálbérre történő kiegészítéssel kapcsolatban kérdeznénk. Az egyes EU-tagállamok vonatkozásában létezik-e egy egységes lista, ahol megtalálható, hogy az egyes tagállamokban mekkora összegű a minimálbér, illetve, hogy a sofőrök bérét erre a minimálbérre ki kell-e egészíteni? Az EU-s minimálbérre történő kiegészítés devizában meghatározott összegét milyen árfolyamon kell forintra átszámítani?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 207. számában (2021. január 19.), 4065. kérdésszám alatt
EU-tagállam állampolgára Munkaerő-közvetítés - hogyan kérhető?
Szállítmányozási területen keresnénk sofőröket határozott időre, hazai munkaerő hiányában akár uniós tagállamok állampolgárait is felvennénk. Hogyan kérhetünk munkaerőt és azon belül uniós tagállamok állampolgárainak a kiközvetítését?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 46. számában (2011. január 10.), 886. kérdésszám alatt
európai üzemi tanács Európai üzemi tanács létrehozása
Cégünk multinacionális vállalatcsoporthoz tartozik, amely az Európai Unióban mintegy 4000 főt foglalkoztat, Magyarországon több mint 1200-at. Kérdésem, kötelező-e, és ha igen, milyen feltételek mellett létrehozni európai üzemi tanácsot?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 59. számában (2011. október 10.), 1138. kérdésszám alatt
európai üzemi tanács létrehozása Európai üzemi tanács létrehozása
Cégünk multinacionális vállalatcsoporthoz tartozik, amely az Európai Unióban mintegy 4000 főt foglalkoztat, Magyarországon több mint 1200-at. Kérdésem, kötelező-e, és ha igen, milyen feltételek mellett létrehozni európai üzemi tanácsot?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 59. számában (2011. október 10.), 1138. kérdésszám alatt