Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott ellenérték tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Vezetői versenytilalmi megállapodás - nem mellőzhető az ellenérték

Kérdés: Lehet-e vezető állású munkavállalók esetében eltérni a versenytilalmi megállapodás ellenértékére vonatkozó szabályoktól, adott esetben ellenérték nélküli megállapodást kötni?
Részlet a válaszból: […]mértékben akadályozza a munkavállalót - elsősorban képzettségére és gyakorlatára tekintettel - újabb munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésében. Az ellenérték a megállapodás tartamára nem lehet kevesebb, mint az azonos időszakra járó alapbér egyharmada [Mt. 228. § (1)-(2) bek.].A vezető munkaszerződése az Mt. Második Részében foglalt rendelkezésektől általában eltérhet, a törvény kifejezetten felsorolja azokat a szabályokat, amelyektől az eltérés tiltott [Mt. 209. § (1)-(2) bek.]. Ezek között nem szerepel a versenytilalmi megállapodásra vonatkozó rendelkezés, így a törvényi szabályok szerint azoktól a felek közötti munkaszerződés - illetve az Mt. 43. §-ának (3) bekezdése alapján egyéb megállapodás - eltérhet. A Kúria egy eseti döntésében - összhangban a törvénytől való eltéréssel kapcsolatos korábbi döntésekkel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3726

2. találat: Versenytilalmi megállapodásban foglalt tájékoztatási kötelezettség megszegése

Kérdés: A munkavállalónkkal versenytilalmi megállapodást kötött a cégünk, amely értelmében köteles tartózkodni a konkuráló tevékenységektől. Emellett köteles bejelenteni minden hónapban azt, hogy milyen jogviszonyban dolgozik, hogy ellenőrizhető legyen a kötelezettség megtartása. A bejelentési kötelezettségének ugyanakkor a munkavállaló nem tett eleget. Emiatt nem kívánjuk kifizetni a versenytilalmi ellenértéket, illetve a megállapodásban foglalt kötbért is szeretnénk érvényesíteni. Megtehető ez jogszerűen?
Részlet a válaszból: […]tekintettel - újabb munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésében. Az ellenérték a megállapodás tartamára nem lehet kevesebb, mint az azonos időszakra járó alapbér egyharmada [Mt. 228. § (1)-(2) bek.]. A versenytilalmi megállapodásban kötbér is kiköthető [Mt. 228. § (5) bek.].A Kúria egy közelmúltban hozott ítéletében kifejtette, hogy a versenytilalmi megállapodás alapvetően egy "nem tevésre" irányuló szerződéses kötelezettséget jelent, vagyis egy olyan magatartást vár el a munkavállalótól, hogy tartózkodjon a munkáltató gazdasági érdekkörébe tartozó tevékenység meghatározott ideig történő gyakorlásától. E körbe nem vonható a munkavállaló későbbi elhelyezkedéséről szóló tájékoztatás előírása. Ennek az egyoldalú kötelezettségvállalásnak esetleges megszegése önmagában nem jelentheti a munkáltató gazdasági érdekének megsértését vagy annak veszélyeztetését, ennélfogva nem vonhatja maga után az Mt. 228. § (5) bekezdésében biztosított kötbérfizetési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3407

3. találat: Versenytilalmi megállapodás - az ellenérték fizetése

Kérdés: Versenytilalmi juttatást a munkáltatói és a munkavállalói felmondás esetén is szükséges-e kifizetni, amennyiben nem versenytárshoz vagy nem hasonló területre megy a munkavállaló?
Részlet a válaszból: […]sérülhetnek, illetve olyan vállalkozás (pl. gazdasági társaság) alapításától, ami volt munkáltatójának piacán konkurens szolgáltatóként megjelenik. Ha kötöttek a felek versenytilalmi megállapodást, a korábbi munkáltatónak az ellenértéket ki kell fizetnie. Abban az esetben jogosult mindennek megtagadására, ha a munkavállaló bizonyíthatóan megsérti a versenytilalmi megállapodást (pl. a megállapodásban szereplő versenytársnál létesít munkaviszonyt).A felek a versenytilalmi megállapodás tartalmát az Mt. 228. §-a keretei között szabadon határozzák meg. Így például elviekben a munkaviszony megszűnésének, illetőleg megszüntetésének egyes jogcímeire (pl. munkáltatói vagy munkavállalói felmondásra) korlátozva annak életbe lépését. Fontos a megállapodásban a tilalmazott magatartások pontos megfogalmazása, és az ellenértéknek a tilalommal arányos, megfelelő mértékű meghatározása, és ha nem egy összegben fizet a volt munkáltató, az ütemezés megállapítása. Az Mt. 228. §-a (2) bekezdésének utolsó mondata szerint a versenytilalmi megállapodásban foglalt kötelezettség teljesítéséért a munkáltató megfelelő ellenértéket fizet. Az ellenérték összegének meghatározásánál különösen arra kell tekintettel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3309
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Versenytilalmi megállapodás ellenértékének megfizetése a munkaviszony fennállása alatt

Kérdés: Jogszerű-e, ha a munkaszerződésben úgy kerül meghatározásra a versenytilalmi megállapodás, hogy a megállapodás ellenértékét a munkáltató a munkaviszony fennállása alatt részletekben, havi rendszerességgel, határozott ideig - addig, amíg a munkáltató ki nem fizeti a munkavállaló részére a neki járó ellenérték teljes összegét -, külön bérszámfejtve (tehát nem az alapbérbe építve) köteles megfizetni a munkavállaló részére? (A munkaszerződés természetesen rögzítené, hogy amennyiben a munkaviszony az előtt megszűnik, mielőtt a munkavállalónak járó ellenérték teljes egészében kifizetésre kerül, a munkáltató az ellenérték fennmaradó részét a munkaviszony megszűnésekor egy összegben megfizeti a munkavállaló részére.) Ilyen konstrukció esetén, a munkáltató jogszerűen elállhat-e a versenytilalmi megállapodástól, és így jogszerűen követelheti az ellenértékként kifizetett pénzösszegek visszafizetését a munkavállalótól?
Részlet a válaszból: […]tartamára nem lehet kevesebb, mint az azonos időszakra járó alapbér egyharmada [Mt. 228. § (2) bek.].Az ellenérték megfizetésének időpontját a törvény nem szabályozza, ezért kifizethető a versenytilalmi megállapodásban meghatározott munkavállalói kötelezettség (azaz a jogviszony-létesítési tilalom) hatálybalépése előtt is, a munkaviszony fennállása alatt, ha a felek így állapodnak meg. Mivel a versenytilalmi ellenérték legalacsonyabb összegének meghatározása során értelemszerűen a munkavállaló munkaviszonya megszűnésekor érvényes (utolsó) alapbére irányadó, a munkaviszony fennállása alatt megfizetett összeg ennek megfelelő kell, hogy legyen (ezt egyébként a kérdésben leírt kiegészítő rendelkezés megfelelően megoldja).Azt,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2779