Bíróság perelhetősége eljárása miatt

Kérdés: 2004-ben lettem rokkantnyugdíjas, de a rokkantsági ellátás és az elmaradt munkabér közötti különbözetre vonatkozó járadék iránti igényemnek a bíróságok nem adtak helyt, nem vették figyelembe a becsatolt bizonyítékaimat; ráadásul mintegy 18 évnyi pereskedés után elfogultságot is bejelentett a bíróság. Most töltöm be az öregségi nyugdíjkorhatárt; a járadékigényt most tudom valakivel szemben érvényesíteni? A bíróságokat tudom perelni a korábbi eljárásuk miatt?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató akkor felel a munkavállalót ért kárért, ha az a munkaviszonnyal összefüggésben következett be, és nem tudja kimenteni magát a felelősség alól. Erre a korábbi Mt. szabályai szerint akkor van lehetősége, ha– a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 25.
Kapcsolódó címkék:    

Elfogultsági kifogás elbírálása

Kérdés: Végrehajtási kifogásomra teljes személyes költségmentességet kaptam. A bírósági titkár az eljárásában részben helyt adott a kifogási kérelmemnek, viszont kötelezett arra, hogy a 15 000 Ft illeték felét, 7500 Ft-ot fizessek meg, mivel csak részben lettem pernyertes. Jogszerűen járt el az eljárásban a bírósági titkár? Egy másik ügyben a kártérítési keresettel éltem, amely 2017. február 5. napján érkezett meg a munkaügyi bíróságra. Ez ügyben a mai napig nem kaptam választ a bíróságtól. Az iratbetekintés során nem tudták elém tenni az e dátummal ellátott, érkeztetett keresetemet, ezért panasszal éltem a bíróság elnökénél. Az ítélőtáblától kaptam egy olyan, nem létező perszámra hivatkozó határozatot, hogy az elfogultsági kérelmemet elutasították, és nem teszik át a kereseti kérelmemet másik bíróságra. A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs; de felülvizsgálati kérelemmel azért élhetek ellene? Ugyanis nem egyértelmű az ítélőtábla határozata, hogy csak az elfogultsági kérelmemet utasította el, vagy az a kártérítési keresetemre is kiterjed-e.
Részlet a válaszából: […] ...járt el.A második kérdés megválaszolása a konkrét határozatok és dokumentumok ismerete nélkül csak általánosságban tehető meg. Az elfogultsági kérelem a bíró kizárására irányul, azért, mert a fél megítélése szerint tőle az ügy tárgyilagos megítélése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 5.
Kapcsolódó címkék: