Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott elfogultság tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Elfogultsági kifogás elbírálása

Kérdés: Végrehajtási kifogásomra teljes személyes költségmentességet kaptam. A bírósági titkár az eljárásában részben helyt adott a kifogási kérelmemnek, viszont kötelezett arra, hogy a 15 000 Ft illeték felét, 7500 Ft-ot fizessek meg, mivel csak részben lettem pernyertes. Jogszerűen járt el az eljárásban a bírósági titkár? Egy másik ügyben a kártérítési keresettel éltem, amely 2017. február 5. napján érkezett meg a munkaügyi bíróságra. Ez ügyben a mai napig nem kaptam választ a bíróságtól. Az iratbetekintés során nem tudták elém tenni az e dátummal ellátott, érkeztetett keresetemet, ezért panasszal éltem a bíróság elnökénél. Az ítélőtáblától kaptam egy olyan, nem létező perszámra hivatkozó határozatot, hogy az elfogultsági kérelmemet elutasították, és nem teszik át a kereseti kérelmemet másik bíróságra. A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs; de felülvizsgálati kérelemmel azért élhetek ellene? Ugyanis nem egyértelmű az ítélőtábla határozata, hogy csak az elfogultsági kérelmemet utasította el, vagy az a kártérítési keresetemre is kiterjed-e.
Részlet a válaszból: […]költségek viselése alól a feleket nem mentesíti, nem érinti továbbá az ellenfél javára megítélt perköltségek, továbbá a végrehajtási eljárás során a felek által lerótt illetékek és előlegezett költségek (végrehajtási költségek) megtérítésének kötelezettségét [Pp. 86. § (1)-(3) bek.]. A bírósági titkár tehát véleményünk szerint helyesen járt el.A második kérdés megválaszolása a konkrét határozatok és dokumentumok ismerete nélkül csak általánosságban tehető meg. Az elfogultsági kérelem a bíró kizárására irányul, azért, mert a fél megítélése szerint tőle az ügy tárgyilagos megítélése valamely okból nem várható el [Pp. 13. § (1) bek. e) pont]. A kérdésben írtak alapján feltehető, hogy a panaszt akként kezelték, mintha az egész bíróságra vonatkozó kizárási okot tartalmazna, így került az ügy az ítélőtábla elé [Pp. 18. § (2) bek.]. Az ítélőtábla végzése ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, de az ügy érdemében hozott határozattal[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3187
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,