Nyugdíjas óvodapedagógus – variációk a foglalkoztatásra

Kérdés: Nyugdíjas hogyan foglalkoztatható óvodapedagógusként?
Részlet a válaszából: […] Nyugdíjjogosult személy a munkajogi szabályok szempontjából az aktív korúakkal azonos feltételekkel foglalkoztatható. Önkormányzati fenntartású óvodában a Kjt., az Mt. és az Nkt. szerint közalkalmazottként, magánmunkáltatóként működő óvodában az Mt. és az Nkt. szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 23.

Felmentés 40 éves szolgálati idővel igénybe vehető nyugdíj esetén

Kérdés: 1953-ban születtem. Az új nyugdíjtörvény szerint remélhetőleg elmehetek nyugdíjba. Pedagógusként dolgozom. Kérdésem, hogy mennyi a felmondási idő, és mikor kell ezt a főnökömnek benyújtanom?
Részlet a válaszából: […]  Az 1953-ban született nők a 2012. január 1-jétőlmegváltozott szabályok szerint nem előrehozott öregségi nyugdíjat, hanemnyugdíj előtti ellátást igényelhetnek, vagy pedig a nők 40 éves szolgálatiidővel, életkortól független öregségi nyugdíjba vonulásának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 27.

Korhatár előtti ellátásra való jogosultság

Kérdés: Intézményünkben dolgozó egyik közalkalmazottunk 2011. december 27-én kelt levelében arról tájékoztatott, hogy 2012. május 21-én betölti 60. életévét, és erre tekintettel öregségi nyugdíjba kíván vonulni. A levelében foglaltak szerint lemondással szeretné megszüntetni a közalkalmazotti jogviszonyát, és azzal a kérelemmel fordult munkáltatójához, hogy tekintsen el a lemondási idő letöltésétől. Kérdésem arra irányul, hogy a fentiek alapján jogosult lesz-e a közalkalmazott az elő­re­hozott öregségi nyugdíj helyetti korhatár előtti ellátásra 2012. május 21-e után, ha a lemondását a munkáltató elfogadja?
Részlet a válaszából: […]  A közalkalmazott lemondással bármikor megszüntetheti ahatározatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyát [Kjt. 28. § (1) bek.], alemondás azonban nem függ a munkáltató elfogadó nyilatkozatától. Ez azt jelentitehát, hogy ha a lemondás közlésére egyszer már sor került, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 27.

Védett kor és 40 éves szolgálati idővel igénybe vehető nyugdíj

Kérdés: 40 évi munkaviszony elérése előtt van-e felmondási védettség? Rendes felmondásnál ilyen esetben jár-e a munkavállalónak a plusz 3 havi végkielégítés?
Részlet a válaszából: […]  Az Mt. 89. § (7) bekezdése szól az ún. "védett korról". Eszerint a munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát rendes felmondással a ráirányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző 5 éven belül az öregséginyugdíjkorhatár eléréséig terjedő időben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 6.

Jubileumi jutalom, kedvezmények

Kérdés: A jogirodalomban olvastam, ha az előrehozott öregségi nyugdíj feltételeivel rendelkező közalkalmazott jogviszonya nem felmentéssel (hanem közös megegyezéssel, lemondással stb.) szűnik meg, a negyvenéves közalkalmazotti jogviszony alapján járó jubileumi jutalom nem illeti meg. Dolgozónk jogviszonya közös megegyezéssel szűnt meg, másnaptól megállapították a nyugdíját. A bíróság viszont kötelezett a 40 éves jubileumi jutalom kifizetésére. Melyik álláspont a helyes? Másik kérdésem: a közalkalmazott jogviszonya munkaköri alkalmatlanság miatt felmentéssel szűnt meg. Rendelkezik 35 évi közalkalmazotti jogviszonnyal, a jogviszony megszűnését követő naptól előrehozott öregségi nyugdíjat vett igénybe. Jogszabály szerint jár-e részére a 40 éves jubileumi jutalom?
Részlet a válaszából: […]  A Kjt. szerint a jubileumi jutalomra való jogosultságnakegyetlen feltétele van: legalább 25, 30, illetve 40 évnyi közalkalmazottijogviszonyban töltött idő. Ehhez képest a törvény kedvezményt állapít meg arraaz esetre, ha a közalkalmazott jogviszonya megszűnik, de már csak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 6.

Prémiumévek program után teljes munkaidős foglalkoztatás

Kérdés: A prémiumévek a közalkalmazottaknál munkaviszonynak számít-e, vagy csak szolgálati időnek? 5 év prémiumévek programban töltött idő után (ami még egyelőre nem telt le) visszavehet-e a munkáltatóm dolgozni a munkahelyemre?
Részlet a válaszából: […]  A prémiumévek program (pép) lényege, hogy a fennállóközalkalmazotti jogviszonyt fenntartja mindaddig – munkavégzés nélkül, vagylegfeljebb heti 20 órás munkavégzés, továbbá illetmény helyett a korábbiilletmény 70%-ának megfelelő "juttatás" fizetése mellett –,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 21.

Nyugdíjasnak minősülés – nő 40 éves szolgálati idővel

Kérdés: Egyik hölgy alkalmazottunknak ebben a hónapban meglett a 40 év szolgálati ideje, így kérte, hogy munkáltatói rendes felmondással szüntessük meg a munkaviszonyát. Helyesen gondoljuk-e, hogy mivel nyugdíjasnak minősül, így nem kell indokolnunk a felmondást?
Részlet a válaszából: […]  Az Mt. szerint a munkavállaló akkor minősül nyugdíjasnak, haaz öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi nyugdíjhoz szükségesszolgálati idővel rendelkezik, továbbá ha az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéseelőtt öregségi nyugdíjban, korkedvezményes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.

Korengedményes nyugdíj vagy kedvezményes öregségi nyugdíj?

Kérdés: Iskolánk egyik tanárnője 1953. február 20-án született, rendelkezik 40 év szolgálati idővel. Kérelmet terjesztett elő, melyben kéri korengedményes nyugdíjba való vonulásához a munkáltatói hozzájárulást. Elutasítható-e ez azzal, hogy 40 éves jogviszonnyal való öregségi nyugdíjba vonulásra jogosult?
Részlet a válaszából: […] A Tny. 18/A. § (1) bekezdése szerint az öregséginyugdíjkorhatár betöltését megelőzően előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultaz az 59. életévét betöltött, 1952-ben vagy 1953-ban született nő, aki legalább40 év szolgálati időt szerzett, és azon a napon, amelytől...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.

Előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése

Kérdés: Előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult munkavállaló milyen módon szüntetheti meg munkaviszonyát, illetve melyik megszüntetési mód a legkedvezőbb számára, ha nincs kollektív szerződés a cégnél, vagy nem rendelkeznek abban a nyugdíjba vonuló munkavállalókról? Megszüntetés iránti kérelmét mikor kell közölnie munkáltatójával?
Részlet a válaszából: […] Előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az öregséginyugdíjkorhatár betöltését megelőzően az a 60. életévét betöltött, 1950-benszületett férfi és az az 59. életévét betöltött, 1952-ben vagy 1953-banszületett nő, aki legalább 40 év szolgálati időt szerzett, és azon a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 4.

Nyugdíj melletti jövedelemkorlátozás

Kérdés: Társaságunk egy fő nyugdíjast foglalkoztat, aki 1950-ben született (60 éves elmúlt), és 2005 decemberében, 5 év korkedvezménnyel előrehozott öregségi nyugdíjba vonult, és így a nyugdíj mellett dolgozik jelenleg is. Két kérdésünk van: Vonatkozik-e rá is, hogy 2011. január 1-jétől nyugdíja mellett csak a minimálbér 18-szorosáig lehet jövedelme úgy, hogy a nyugdíjat is kapja? Információnk szerint a 2008 előtt nyugdíjba vonulókra nem vonatkozik a korlátozás. Milyen jogszabály írja elő a nyugdíj melletti jövedelemkorlátozást?
Részlet a válaszából: […] A nyugdíj melletti jövedelemkorlátozásról a Tny. 83/B. §-arendelkezik. A szabály értelmében, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt be nemtöltött személy– előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregséginyugdíjban vagy– korkedvezményes nyugdíjbanrészesül, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.
1
2
3