Korhatár előtti ellátásra való jogosultság

Kérdés: Intézményünkben dolgozó egyik közalkalmazottunk 2011. december 27-én kelt levelében arról tájékoztatott, hogy 2012. május 21-én betölti 60. életévét, és erre tekintettel öregségi nyugdíjba kíván vonulni. A levelében foglaltak szerint lemondással szeretné megszüntetni a közalkalmazotti jogviszonyát, és azzal a kérelemmel fordult munkáltatójához, hogy tekintsen el a lemondási idő letöltésétől. Kérdésem arra irányul, hogy a fentiek alapján jogosult lesz-e a közalkalmazott az elő­re­hozott öregségi nyugdíj helyetti korhatár előtti ellátásra 2012. május 21-e után, ha a lemondását a munkáltató elfogadja?
Részlet a válaszából: […] ...ismerete hiányában nem tudunk válaszolni megnyugtatóanarra a kérdésre, hogy az adott közalkalmazott 2012. május 21-e után jogosultlesz-e az előrehozott öregségi nyugdíj "örökébe lépő" valamely korhatár előttiellátásra. Mindazonáltal e körben az alábbi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 27.

Korengedményes nyugdíj vagy kedvezményes öregségi nyugdíj?

Kérdés: Iskolánk egyik tanárnője 1953. február 20-án született, rendelkezik 40 év szolgálati idővel. Kérelmet terjesztett elő, melyben kéri korengedményes nyugdíjba való vonulásához a munkáltatói hozzájárulást. Elutasítható-e ez azzal, hogy 40 éves jogviszonnyal való öregségi nyugdíjba vonulásra jogosult?
Részlet a válaszából: […] ...Tny. 18/A. § (1) bekezdése szerint az öregséginyugdíjkorhatár betöltését megelőzően előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultaz az 59. életévét betöltött, 1952-ben vagy 1953-ban született nő, aki legalább40 év szolgálati időt szerzett, és azon a napon,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.

Előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése

Kérdés: Előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult munkavállaló milyen módon szüntetheti meg munkaviszonyát, illetve melyik megszüntetési mód a legkedvezőbb számára, ha nincs kollektív szerződés a cégnél, vagy nem rendelkeznek abban a nyugdíjba vonuló munkavállalókról? Megszüntetés iránti kérelmét mikor kell közölnie munkáltatójával?
Részlet a válaszából: […] ...nyugdíjra jogosult az öregséginyugdíjkorhatár betöltését megelőzően az a 60. életévét betöltött, 1950-benszületett férfi és az az 59. életévét betöltött, 1952-ben vagy 1953-banszületett nő, aki legalább 40 év szolgálati időt szerzett, és azon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 4.

Nyugdíj melletti jövedelemkorlátozás

Kérdés: Társaságunk egy fő nyugdíjast foglalkoztat, aki 1950-ben született (60 éves elmúlt), és 2005 decemberében, 5 év korkedvezménnyel előrehozott öregségi nyugdíjba vonult, és így a nyugdíj mellett dolgozik jelenleg is. Két kérdésünk van: Vonatkozik-e rá is, hogy 2011. január 1-jétől nyugdíja mellett csak a minimálbér 18-szorosáig lehet jövedelme úgy, hogy a nyugdíjat is kapja? Információnk szerint a 2008 előtt nyugdíjba vonulókra nem vonatkozik a korlátozás. Milyen jogszabály írja elő a nyugdíj melletti jövedelemkorlátozást?
Részlet a válaszából: […] A nyugdíj melletti jövedelemkorlátozásról a Tny. 83/B. §-arendelkezik. A szabály értelmében, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt be nemtöltött személy- előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregséginyugdíjban vagy- korkedvezményes nyugdíjbanrészesül, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.

Prémiumévek program és a 40 éves szolgálati idővel való nyugdíjba vonulás lehetősége

Kérdés: 1954. április 3-án született kolléganőnk 2010. augusztus 15-én 36 év közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezett. Jogszerűen helyeztük-e őt a prémiumévek programba? Ha ez a kolléganő 2014. augusztus 15-én megszerzi a 40 év szolgálati időt, akkor ez milyen hatással lesz a prémiumévek programjára és a jogviszonyára?
Részlet a válaszából: […] ...a prémiumévek programot - erre azonban ekkor már nincs lehetőség.Kolléganőjük másfelől a Tny. 18/B. § (1) és (3) bekezdéseszerint előrehozott öregségi nyugdíjra 60 és fél évesen, 2014. október 3-átóllenne jogosult, ha akkor 37 év szolgálati jogviszonnyal rendelkezne...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.

Létszámcsökkentés - prémiumévek programba vonulás és a nyugdíjszabályok változása

Kérdés: Városunk iskolaigazgatója - a képviselő-testület által elrendelt létszámcsökkentés miatt - az intézmény néhány közalkalmazottja részére a prémiumévek programban való részvételt kívánja felajánlani. A programban érintett két tanárnő 1954 júliusában, illetve augusztusában született, mindketten 26 év közszférában töltött szolgálati idővel rendelkeznek. A nyugdíjtörvény módosítása 2010 januárjától a 2013 utáni nyugdíjba lépések kapcsán 60 év 183 nap életkori jogosultsági feltételt támaszt, ugyanakkor a jelenleg hatályos szabály a 2013 utáni jogosultságok körében még csak 60 évet rögzít. A kérdésünk az lenne, hogy ez év októberében jogszerűen bekerülhetnek-e a szóban forgó pedagógusok a programba?
Részlet a válaszából: […] ...§ (1) bekezdésének a) pontja szerint a programbavaló belépés egyik feltétele az, hogy az érintett legfeljebb 5 éven belülmegszerzi az előrehozott öregségi nyugdíjra való jogosultság életkori ésszolgálati idővel kapcsolatos feltételeit (feltéve hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 19.

Végkielégítés - előrehozott öregségi nyugdíjazás miatt felmentett közalkalmazottnak?

Kérdés: Férjem közalkalmazottként dolgozik egy iskolában 1986. május 1-je óta. 1948. december 28-án született, 2007. december 31-ig 42 év szolgálati időt szerzett. 2009 januárjában kérte munkáltatójától a felmentését, mivel előrehozott öregségi nyugdíjat szeretne igénybe venni. A felmentést a munkáltató 2009. február 16-án közölte, a felmentés indoka: a közalkalmazott nyugdíjra való jogosultsága. A közalkalmazotti jogviszony 6 havi felmentési idővel 2009. augusztus 17-én szűnik meg, melynek a felét a férjemnek le kell dolgoznia. A munkáltató szerint nem jár számára végkielégítés. Amennyiben a férjem a nyugdíjazását 2009. augusztus 18-ától igényelné, járna-e részére végkielégítés, és ha igen, mennyi?
Részlet a válaszából: […] ...Tny. 18/A. §-ának (1) bekezdése alapján 2008. december31-e és 2012. december 31-e között a 62. életév betöltését megelőzőenelőrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a férfi, aki- 60. életévét betöltötte, és- legalább 40 év szolgálati időt szerzett, valamint-...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 6.

Előrehozott öregségi nyugdíj vagy korengedmény nyugdíjazás?

Kérdés: 1952-ben született nő munkavállaló 40 éves szolgálati idővel rendelkezik. Ha előrehozott öregségi nyugdíjra csak 2011-ben, 59 évesen lesz jogosult, van-e arra mód, hogy 57 évesen, 2009-ben "megvásárolja" az előrehozott öregségi nyugdíjig hátralévő két évet? Amennyiben ez nem lehetséges, ám a munkáltató hozzájárulna ehhez, és kifizetné neki a "különbözetet", akkor elmehetne-e előrehozott öregségi nyugdíjba 2009-ben?
Részlet a válaszából: […] ...2008. december 31. és 2012. december 31. közöttmegállapítandó előrehozott öregségi nyugdíjak tekintetében a 62. életévbetöltését megelőzően az a nő jogosult előrehozott öregségi nyugdíjra, aki 59.életévét betöltötte, és legalább 40 év szolgálati időt szerzett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 12.

Kedvezményes jubileumi jutalom - nem jár az előrehozott öregségi nyugdíjat igénybe vevő köztisztviselőnek

Kérdés: Köztisztviselőként dolgozom, és 2008-ban megszereztem a jogosultságot az előrehozott öregségi nyugdíjba vonuláshoz. Megvan a törvényben előírt szolgálati időm és az életkorom. A munkáltatóm beleegyezett a felmentésembe, csak nem tudunk megegyezni a járandóságaimról. A felmentési időmet már töltöm. Kérdésem: megillet-e engem a 40 éves közszolgálati jogviszony után járó kedvezményes jubileumi jutalom, ha a 35 éveset 2006-ban kaptam meg?
Részlet a válaszából: […] ...(nők esetében 57. életév betöltése, férfiak esetében 60.életév betöltése) és szolgálati idővel (38 év) kell rendelkeznie annak, akielőrehozott öregségi nyugdíjba kíván menni. További feltétel, hogy a jogosultnem állhat biztosítással járó jogviszonyban, így...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 12.

Előrehozott öregségi nyugdíj - jogosultsági feltételek és a munkáltatói rendes felmondás

Kérdés: Véleményünk szerint az előrehozott és a csökkentett összegű előrehozott nyugdíj megállapítására vonatkozó társadalombiztosítási szabályok és az Mt. előírásai között ellentmondás van. Az Mt. 89. § (6) bekezdése ugyanis akként rendelkezik, hogy a munkáltatónak nem kell megindokolnia a rendes felmondást, ha a munkavállaló az Mt. 87/A. § (1) bekezdésének a)-g) pontjai értelmében nyugdíjasnak minősül. A munkavállaló azonban csak akkor minősül nyugdíjasnak, ha előrehozott (csökkentett összegű előrehozott) öregségi nyugdíjban részesül, azaz amennyiben a nyugellátást kérelmére megállapították [Mt. 87/A. § (2) bek.]. A Tny. szerint viszont ahhoz, hogy ez utóbbira sor kerüljön, szükség van arra is, hogy az érintettnek ne álljon fenn munkaviszonya. Az ellentmondást tovább erősíti az Mt. 87/A. § (3) bekezdése, amely a munkavállaló számára tájékoztatási kötelezettséget ír elő arra az esetre, ha a munkavállaló az Mt. 87/A. § (1) bekezdésének hatálya alá esik. Véleményünk szerint e körben nincs értelme előírni a tájékoztatási kötelezettséget, mivel a munkavállaló csak akkor esik az Mt. 87/A. § (1) bekezdésének hatálya alá, ha a munkaviszonya már megszűnt.
Részlet a válaszából: […] ...Tny. 9. és 10. §-a értelmében előrehozott, illetvecsökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra - a meghatározott életkorelérése, illetve szolgálati idő megléte esetén - abban az esetben áll fenn ajogosultság, ha nem áll a Tbj-tv. 5. § (1) bekezdésének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 24.
1
2