Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

13 találat a megadott egyéni vállalkozó tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Vezető állású munkavállaló - és a munkakörét nem érintő vállalkozói tevékenység

Kérdés: Integrált kulturális intézményként működünk. A Módtv. alapján munkaviszony keretében tudjuk felvenni az igazgatóhelyettest. Az Mt. 208. §-ának (1) bekezdése szerint az intézmény vezetője és annak helyettese vezető állású munkavállaló. Az Mt. 211. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy a vezető további munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet. Az Mt. szerinti vezető állású munkavállaló nem a munkaköréhez tartozó egyéni vállalkozói tevékenységet folytathat-e a munkája mellett? Ha igen, akkor hogyan kell ezt a munkaszerződésben rögzíteni?
Részlet a válaszból: […]fenn a munkaviszonyának fennállása alatt - akár kapcsolódik a munkaköréhez, akár nem. E szabálytól a felek az igazgatóhelyettes munkaszerződésében azonban eltérhetnek. A vezető állású munkavállaló munkaszerződése ugyanis a törvény Második Részében foglalt rendelkezésektől eltérhet [Mt. 209. § (1) bek.]. Eszerint a munkáltató és a vezető állású munkavállaló a munkaszerződésben - eltérően az Mt. 211. §-ának (1) bekezdésétől - rögzíthetik, hogy a jogszabályi tilalom rá nem vonatkozik. Annak sincs akadálya, hogy a munkáltató akár egyoldalúan, esetről esetre, vagy általában véve is feljogosítsa őt a további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésére vagy meghatározott egyéni vállalkozói tevékenységre. Ha a felek úgy döntenek, hogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3999

2. találat: Jubileumi jutalom - a vállalkozóként létesített jogviszony nem jogszerző

Kérdés: Az egyéni vállalkozói munkaviszony beszámítható a jubileumi jutalomba?
Részlet a válaszból: […]közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati jogviszony) a Kjt. 78. §-a és 87/A. §-ának (1) bekezdése alapján kell számítani. Az itt felsoroltak között az egyéni vállalkozóként létesített bármely jogviszony (pl. megbízási vagy vállalkozási) nem szerepel, annak tartama tehát nem számít be a jubileumi jutalomra jogosító időbe. Az Mt. hatálya alá tartozó munkaviszony pedig csak a fizetési fokozat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3853

3. találat: Ügyfélkörelvonás - egyéni vállalkozás munkaviszony mellett

Kérdés: Cégünk könyvviteli szolgáltatással foglalkozik. Egyik dolgozónk ugyanezen tevékenységi körrel egyéni vállalkozói igazolványt váltott ki. Erről az ügyfélkapus visszaigazolás alapján szereztünk tudomást. Ebben az esetben milyen lehetősége van a munkáltatónak? Mit tehetünk a saját ügyfélkör védelme vagy a munkaidő alatti saját vállalkozói tevékenység tilalma (pl. telefonok, e-mailek kezelése) céljából? Jogosult volt egyéni vállalkozói igazolvány kiváltására a munkáltató hozzájárulása nélkül?
Részlet a válaszból: […]gazdasági érdekeit veszélyeztetné [Mt. 8. § (1) bek.]. Természetesen e tilalom hatálya alá tartozik az, ha a munkavállaló a munkáltatója tevékenységi körével azonos vállalkozást indít. A szabály alapján nemcsak maga a károkozás, de a jogos gazdasági érdekek veszélyeztetése is tilos. A saját konkurens vállalkozás indítása számos ilyen veszéllyel járhat, így például a kérdésben is említett ügyfélkörelvonással, vagy a munkaidőben saját tevékenység végzésével (esetleg a munkáltató eszközeivel). Ezért a munkáltató joggal követelheti, hogy a munkavállaló szüntesse meg az azonos tevékenységre irányuló egyéni vállalkozását. A problémát megelőzendő továbbá előírhatja, hogy a tevékenységével azonos vagy hasonló további munkavégzésre irányuló jogviszonyok létesítését előzetesen be kell jelenteni, és ezek csak a munkáltató engedélyével végezhetők.E szabályok megszegése súlyos kötelezettségszegésnek minősül,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3696

4. találat: Munkaviszony sorsa az egyéni vállalkozó halála esetén

Kérdés: Ha a munkáltató egyéni vállalkozó - egy büfé üzemeltetője - elhunyt, a munkaviszonyban álló alkalmazottjának megszűnik-e ezáltal a határozatlan idejű munkaviszonya?
Részlet a válaszból: […]munkavállaló oldalán vezet el a jogviszony megszűnéséhez. A munkáltató halála esetén a munkáltatói pozíció az öröklés polgári jogi szabályai szerint az egyéni vállalkozó örökösére (örököseire) száll át. Az egyéni vállalkozó halála esetén özvegye, özvegy hiányában vagy annak egyetértésével örököse folytathatja az egyéni vállalkozói tevékenységet, feltéve, hogy ennek folytatását az Evt.-ben meghatározottak szerint - az ok bekövetkezésétől számított 90 napon belül - az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalnál személyesen bejelenti [Evt. 17. § (1) bek.]. Ha az özvegy vagy az örökös nem kívánja folytatni az egyéni vállalkozói tevékenységet, ez önmagában nem eredményezi az alkalmazott munkaviszonyának a megszűnését, ezért[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. július 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3641

5. találat: Egyéni vállalkozónak nem jár betegszabadság

Kérdés: Cégünk egyéni vállalkozókat alkalmaz (nem munkaviszony keretében, nincs munkaszerződés). A betegszabadságra hogy lesz jogosult az egyéni vállalkozó?
Részlet a válaszból: […]betegszabadság sem (Mt. 2. §, 126. §). Az egyéni vállalkozó ugyanakkor biztosítottnak minősül (kivéve a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozót), ezért keresőképtelensége
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3409
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Egyéni vállalkozó foglalkoztatása alkalmi munkában

Kérdés: Az egyéni vállalkozó egy másik egyéni vállalkozónál vállalhat-e alkalmi munkát?
Részlet a válaszból: […]15 naptári napig, egy naptári éven belül pedig összesen legfeljebb 90 naptári napig tarthat (Eftv. 2. § 3. pont). A munkáltató egyéni vállalkozó köteles figyelemmel lenni arra a szabályra is, melynek értelmében az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma - a munkáltatónak a tárgyév első, illetve hetedik hónapját megelőző hathavi, ha a munkáltató ennél rövidebb ideje működik, működésének egész hónapjaira eső átlagos statisztikai létszámát alapul véve - nem haladhatja meg- az Mt. hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az egy főt,- 1-5 fő közötti munkavállaló foglalkoztatása esetén a 2 főt,- 6-20 fő közötti munkavállaló foglalkoztatása esetén a 4 főt,- 20-nál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám 20 százalékát [Eftv. 1. § (2) bek.].Az alkalmi munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállaló esetében a munkáltató által fizetendő közteher mértéke munkavállalónként a munkaviszony minden naptári[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. december 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3148
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Egyéni vállalkozói jogviszony - nem érinti a jubileumi jutalomra való jogosultságot

Kérdés: 2011. október hónapban az akkor hatályos Ktv. szerint a köztisztviselő jubileumi jutalomra jogosító idejének szempontjából beszámított-e az egyéni vállalkozói jogviszony (1991. 08. 08.-1993. 01. 17.), illetve a munka nélküli időszak (1991. 01. 23.-1991. 08. 07.)?
Részlet a válaszból: […]munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban és a 1992. július 1-je után munkaviszonyban töltött időt figyelmen kívül kell hagyni. A Ktv. 72. §-ának (3) bekezdése alapján munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak tekintendő többek között az egyéni vállalkozói tevékenységre irányuló jogviszony is. Ebből következően a Ktv. akkoriban hatályos szabályai szerint az egyéni vállalkozói tevékenység időtartama beszámítandó volt a köztisztviselő besorolásakor, de a jubileumi jutalomra jogosító idő megállapításánál már figyelmen kívül[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2479

8. találat: Adószám törlésének hatása a munkaviszonyra

Kérdés: Munkáltatóm egyéni vállalkozó, akinek adószámát a NAV felfüggesztette. Az erről kiadott határozatot interneten lekérdezhető forrásból tudom. Tudomásom szerint ez után 180 nappal megtörténik az adószám törlése is. Kérdésem, hogy hogyan hat ki ez a munkaviszonyomra? Az adószám törlésével a munkáltatóm is automatikusan megszűnik?
Részlet a válaszból: […]irányuló eljárást kezdeményez, a cégbíróság a céget - az adóhatóság kezdeményezését követő 20 munkanapon belül - hivatalból megszűntnek nyilvánítja. Egyéni vállalkozó esetében ez az egyéni vállalkozói minőség megszűnését jelenti.Az egyéni vállalkozóval létesített munkaviszony az egyéni vállalkozó természetes személlyel áll fenn. Az a körülmény tehát, hogy a természetes személy munkáltatónak az egyéni vállalkozói minősége megszűnt, nem jelenti egyben magának az egyéni vállalkozónak mint munkáltatónak a megszűnését. Az Mt. 63. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint a munkaviszony a munkáltató[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2366

9. találat: Munkaviszony megszüntetése - egyéni vállalkozó bejelentkezése

Kérdés: A munkáltatómnál napi négy órában bejelentve dolgozom, egyenlőtlen, havi 76 órás beosztásban, óránként 400 Ft-ért. Azt tervezem, hogy egyéni vállalkozóként próbálok meg boldogulni. Milyen teendőim vannak a munkáltatóm felé, illetve egyéni vállalkozóként milyen költségeim lehetnek?
Részlet a válaszból: […]történő kifizetésére kötelezi munkáltatóját. Abban az esetben, ha a munkavállaló meg szeretné szüntetni a határozatlan idejű munkaviszonyát, azt megteheti munkavállalói rendes, illetve rendkívüli felmondással, továbbá közös megegyezéssel. Rendkívüli felmondással akkor élhet a munkavállaló, ha a munkáltató a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi [Mt. 96. § (1) bek.]. Rendes felmondás esetén a munkavállalónak nincs indokolási kötelessége, azonban a rendes felmondást is írásban kell közölni a munkáltatóval [Mt. 87. § (2) bek.]. A határozott idejű munkaviszonyt nem lehet megszüntetni rendes felmondással. Továbbá amíg a rendkívüli felmondás azonnali hatályú, addig a munkavállalói rendes felmondás esetén is irányadók az Mt. felmondási időre vonatkozó rendelkezései. A munkáltató pedig még a munkavállaló erre irányuló kérelme esetén sem köteles felmenteni a munkavállalót a munkavégzés alól - még a felmondási idő felére sem. A munkáltató döntése alapján fennáll annak is a lehetősége, hogy ilyenkor a teljes felmondási idő alatt fennmarad a munkavégzési kötelezettség. Ha a felek között közös megegyezés jön létre, akkor a megállapodásuktól függ, hogy azonnali hatállyal vagy későbbi időpontra szüntetik-e meg a munkaviszonyt, illetve hogy a munkaviszony megszűnésének napjáig terheli-e munkavégzési kötelezettség a munkavállalót. Amennyiben a munkaviszony megszüntetését követően egyéni vállalkozóként kíván tevékenykedni, az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltétele, hogy az erre irányuló szándékáról a nyilvántartást vezető szervhez bejelentést nyújtson be [Evtv. 5. § (1) bek.]. Az egyéni vállalkozói[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1308

10. találat: Egyéni vállalkozót álláskeresőként megillető ellátások

Kérdés: Egyéni vállalkozó vagyok, szerkesztői, lektori és fordítói munkákat vállalok. Sajnos az utóbbi időben megfogyatkoztak a megrendelések, és a közeljövőben nem is várható új megrendelés. Korábban volt egy alkalmazottam is, de el kellett bocsátanom. Jogosult lehetek-e egyéni vállalkozóként valamilyen munkanélküli-segélyre?
Részlet a válaszból: […]így álláskeresőként nyilvántartásba vehetővé válik, és egyéb, az Flt. szerinti feltételek teljesítése esetén jogosulttá válhat az álláskeresőket megillető ellátásokra. Az Flt. 25. § alapján álláskeresési járadék illeti meg azt az álláskeresőt, aki az álláskeresővé válását megelőző négy éven belül legalább háromszázhatvanöt nap - a 27. § (1) bekezdésében meghatározott - jogosultsági idővel rendelkezik, és nem jogosult rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra, nem részesül táppénzben, továbbá munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani. Az Flt. 27. § (1) bekezdése szerinti jogosultsági idő az az időtartam, amely alatt az álláskereső az álláskeresővé válást megelőző négy év alatt - többek között - egyéni vállalkozói tevékenységet folytatott, feltéve hogy vállalkozói tevékenysége alatt járulékfizetési kötelezettségének eleget tett. Január 1-jétől az álláskeresővé válását megelőzően vállalkozói tevékenységet folytató álláskereső is jogosult álláskeresési segélyre. Az Flt. 30. § (1) bekezdése alapján - feltéve hogy nem jogosult rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra, nem részesül táppénzben - álláskeresési segélyre jogosult, aki munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani. E segélyre lehet jogosult, akinek az álláskeresési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. február 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 606
| 1 - 10 | 11 - 13 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést