Egyéni vállalkozó munkáltatói kárfelelőssége

Kérdés: Egyéni vállalkozóként dolgozom, egy építőipari cégnek végzünk anyagmozgatási munkákat három alkalmazottammal. Az egyikük balesetet szenvedett (ráborult néhány hordó), mert a vele párban dolgozó munkatársa az emelés előtt nem rögzítette azokat megfelelően a raklapon. A sérült munkavállaló kártérítést akar, de úgy tudom, nem felelek a káráért, mert ott sem voltam, mikor az eset történt, és így nem is akadályozhattam meg a balesetet.
Részlet a válaszából: […] ...ellenőrzési körébe tartozott, és nem is a kárt elszenvedett munkavállaló okozta, így kimentési ok nem áll fenn. A magánszemély (egyéni vállalkozó) munkáltatókra nézve nincs külön szabály, azaz ugyanazok a törvényi előírások vonatkoznak rájuk is, mint az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Vezető állású munkavállaló - és a munkakörét nem érintő vállalkozói tevékenység

Kérdés: Integrált kulturális intézményként működünk. A Módtv. alapján munkaviszony keretében tudjuk felvenni az igazgatóhelyettest. Az Mt. 208. §-ának (1) bekezdése szerint az intézmény vezetője és annak helyettese vezető állású munkavállaló. Az Mt. 211. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy a vezető további munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet. Az Mt. szerinti vezető állású munkavállaló nem a munkaköréhez tartozó egyéni vállalkozói tevékenységet folytathat-e a munkája mellett? Ha igen, akkor hogyan kell ezt a munkaszerződésben rögzíteni?
Részlet a válaszából: […] ...általános szabály szerint kizárja, hogy a vezető állású munkavállaló (jelen esetben a kérdésben is szereplő igazgatóhelyettes) egyéni vállalkozói tevékenységet folytasson, vagy más munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesítsen, illetve tartson fenn...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.

Jubileumi jutalom - a vállalkozóként létesített jogviszony nem jogszerző

Kérdés: Az egyéni vállalkozói munkaviszony beszámítható a jubileumi jutalomba?
Részlet a válaszából: […] ...szolgálati jogviszony) a Kjt. 78. §-a és 87/A. §-ának (1) bekezdése alapján kell számítani. Az itt felsoroltak között az egyéni vállalkozóként létesített bármely jogviszony (pl. megbízási vagy vállalkozási) nem szerepel, annak tartama tehát nem számít be...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.

Ügyfélkörelvonás - egyéni vállalkozás munkaviszony mellett

Kérdés: Cégünk könyvviteli szolgáltatással foglalkozik. Egyik dolgozónk ugyanezen tevékenységi körrel egyéni vállalkozói igazolványt váltott ki. Erről az ügyfélkapus visszaigazolás alapján szereztünk tudomást. Ebben az esetben milyen lehetősége van a munkáltatónak? Mit tehetünk a saját ügyfélkör védelme vagy a munkaidő alatti saját vállalkozói tevékenység tilalma (pl. telefonok, e-mailek kezelése) céljából? Jogosult volt egyéni vállalkozói igazolvány kiváltására a munkáltató hozzájárulása nélkül?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. nem írja elő kifejezetten, hogy a munkavállaló a fennálló munkaviszonya mellett ne létesíthetne egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt, vagy azt be kellene jelentenie, illetve engedélyeztetnie kellene a munkáltatóval. Ehelyett az általános magatartási követelmények...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 23.

Munkaviszony sorsa az egyéni vállalkozó halála esetén

Kérdés: Ha a munkáltató egyéni vállalkozó - egy büfé üzemeltetője - elhunyt, a munkaviszonyban álló alkalmazottjának megszűnik-e ezáltal a határozatlan idejű munkaviszonya?
Részlet a válaszából: […] ...a munkáltató jogállásváltása esetén, valamint törvényben meghatározott más esetekben szűnik meg. Ezen esetek között nem szerepel az egyéni vállalkozó munkáltató halála, így az nem eredményezi a munkaviszony megszűnését. A halál csak a munkavállaló oldalán vezet el...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 15.

Egyéni vállalkozónak nem jár betegszabadság

Kérdés: Cégünk egyéni vállalkozókat alkalmaz (nem munkaviszony keretében, nincs munkaszerződés). A betegszabadságra hogy lesz jogosult az egyéni vállalkozó?
Részlet a válaszából: […] ...egyéni vállalkozó munkavégzésére nem terjed ki az Mt. hatálya, így részére nem jár betegszabadság sem (Mt. 2. §, 126. §). Az egyéni vállalkozó ugyanakkor biztosítottnak minősül (kivéve a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozót),...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 5.
Kapcsolódó címkék:  

Egyéni vállalkozó foglalkoztatása alkalmi munkában

Kérdés: Az egyéni vállalkozó egy másik egyéni vállalkozónál vállalhat-e alkalmi munkát?
Részlet a válaszából: […] ...indultunk ki, hogy a munkavégzésre az Eftv. szerinti alkalmi munkára irányuló munkaviszonyban kerülne sor [Mt. 201. § (1) bek.]. Az egyéni vállalkozó létesíthet alkalmi munkára irányuló munkaviszonyt egy másik egyéni vállalkozóval. Sem az Mt., sem az Eftv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 11.

Egyéni vállalkozói jogviszony - nem érinti a jubileumi jutalomra való jogosultságot

Kérdés: 2011. október hónapban az akkor hatályos Ktv. szerint a köztisztviselő jubileumi jutalomra jogosító idejének szempontjából beszámított-e az egyéni vállalkozói jogviszony (1991. 08. 08.-1993. 01. 17.), illetve a munka nélküli időszak (1991. 01. 23.-1991. 08. 07.)?
Részlet a válaszából: […] ...kívül kell hagyni. A Ktv. 72. §-ának (3) bekezdése alapján munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak tekintendő többek között az egyéni vállalkozói tevékenységre irányuló jogviszony is. Ebből következően a Ktv. akkoriban hatályos szabályai szerint az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. december 14.

Adószám törlésének hatása a munkaviszonyra

Kérdés: Munkáltatóm egyéni vállalkozó, akinek adószámát a NAV felfüggesztette. Az erről kiadott határozatot interneten lekérdezhető forrásból tudom. Tudomásom szerint ez után 180 nappal megtörténik az adószám törlése is. Kérdésem, hogy hogyan hat ki ez a munkaviszonyomra? Az adószám törlésével a munkáltatóm is automatikusan megszűnik?
Részlet a válaszából: […] ...a cégbíróság a céget - az adóhatóság kezdeményezését követő 20 munkanapon belül - hivatalból megszűntnek nyilvánítja. Egyéni vállalkozó esetében ez az egyéni vállalkozói minőség megszűnését jelenti.Az egyéni vállalkozóval létesített munkaviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 1.

Munkaviszony megszüntetése - egyéni vállalkozó bejelentkezése

Kérdés: A munkáltatómnál napi négy órában bejelentve dolgozom, egyenlőtlen, havi 76 órás beosztásban, óránként 400 Ft-ért. Azt tervezem, hogy egyéni vállalkozóként próbálok meg boldogulni. Milyen teendőim vannak a munkáltatóm felé, illetve egyéni vállalkozóként milyen költségeim lehetnek?
Részlet a válaszából: […] ...a munkavállalót.Amennyiben a munkaviszony megszüntetését követően egyénivállalkozóként kíván tevékenykedni, az egyéni vállalkozói tevékenységmegkezdésének feltétele, hogy az erre irányuló szándékáról a nyilvántartástvezető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 2.
1
2