Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott együttalkalmazási tilalom tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Együttalkalmazási tilalom - kivételek az egészségügyben

Kérdés: Az Eütev.tv. 14/D. §-ának (1) bekezdése értelmében a Kjt. hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónál történő foglalkoztatás esetén a Kjt. 41. §-a (2) bekezdésének a) pontja nem alkalmazható. Az Eütev.tv. 1. §-a szabályozza a törvény célját (itt egészségügyi dolgozókat említ), a 2. §-a a törvény hatályát. Az Eütev.tv. 2. §-ának (3) bekezdése értelmében a törvény rendelkezéseit a 4. § b) pontjában meghatározott, az egészségügyi ellátásában közre nem működő dolgozók tekintetében csak a törvényben külön nevesített esetekben kell alkalmazni. Az Eütev.tv. 4. §-ának b) pontja határozza meg az egészségügyben dolgozó fogalmát, míg a 4. § a) pontja az egészségügyi dolgozó fogalmát. Mindezek alapján az Eütev.tv 14/D. §-ának (1) bekezdése alapján az egészségügyi szolgáltatónál történő foglalkoztatás körébe [akik esetében a Kjt. 41. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti összeférhetetlenségi esetet nem kell alkalmazni] csak az egészségügyi dolgozókat, vagy az egészségügyi és az egészségügyben dolgozókat egyaránt kell-e érteni, figyelemmel arra, hogy az Eütev.tv. 14/D. §-ának (1) bekezdése egyébként nem nevesíti külön az egészségügyben dolgozókat?
Részlet a válaszból: […]történő foglalkoztatás esetén ez a szabály nem alkalmazható. A "Kjt. hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónál történő foglalkoztatás" szövegrész értelmezésekor álláspontunk szerint egyrészt annak általános megfogalmazásából indokolt kiindulni. Másrészt a kivételes, különös szabály rendeltetését, a jogalkotó feltehető akaratát kell vizsgálni. Az együttalkalmazási tilalom kiiktatása azt a célt szolgálja, hogy az egészségügyi ellátás biztonságát ne akadályozza az egészségügy területén dolgozó hozzátartozók párhuzamos alkalmazása. A szabályt (akkor még a 14/A. §-ba) beiktató 2009. évi CLIV. törvény indokolása szerint: a Kjt. 41. §-a (2) bekezdésének a) pontja "olyan tágan jelöli ki az összeférhetetlenségi korlátokat, hogy egyes egészségügyi közszolgáltató szervek (leginkább vidékiek)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3839