Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott egyoldalú kinevezésmódosítás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Egyoldalú munkáltatói kinevezésmódosítás

Kérdés: A Kttv. hatálya alá tartozó munkáltató a fizetés nélküli szabadságról visszatérő vezetői kinevezéssel rendelkező köztisztviselőt kinevezésmódosítással más ügyterületre ügyintézői munkakörbe kívánja helyezni. Az új, ügyintézői munkakör megfelel a köztisztviselő iskolai végzettségének. Az általa betöltött vezetői munkakört a távollét idejére kinevezett helyettesítő vezető látná el határozatlan idejű vezetői kinevezéssel a jövőben. Jogszerű a munkáltató döntése, és megvalósíthatja egyoldalú munkáltatói döntéssel (kinevezésmódosítással), vagy szükséges a köztisztviselő beleegyezése? Milyen munkajogi szabályokra kell figyelemmel lenni a kinevezés módosítása során?
Részlet a válaszból: […]szakképesítésének, szakmai tapasztalatának. Vezetői munkakör esetében nem kell a kinevezés módosítása során azonban figyelemmel lenni arra, hogy az aránytalan sérelemmel nem járhat a köztisztviselőre. Ezért viszonylagosan tágabb a munkáltató mozgástere az új munkakör meghatározásakor. Az egyoldalú kinevezésmódosítás közlésével egyidejűleg a munkáltatónak tájékoztatni kell a köztisztviselőt arról, hogy ha nem kívánja a módosítás szerinti új munkakörét ellátni, a módosítás közlésétől számított négy munkanapon belül írásban benyújtott kérelmére, a Kttv. 63. §-a (2) bekezdésének d) pontja alapján - a nyilatkozattétel időpontjával kezdődően -, a munkáltatónak fel kell őt mentenie, ha vezetői munkakörből nem vezetői munkakörbe kerülne a kinevezésmódosítás alapján [Ktt. 48. § (7) bek. b) pont].A felmentési idő a köztisztviselői nyilatkozattétel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3034

2. találat: Kinevezés egyoldalú módosítása - a munkavégzés helyének megváltoztatása

Kérdés: Budapesten dolgozom kormánytisztviselőként, a kinevezésemet azonban a munkáltatóm módosította, és áthelyezett egy másik irodába. Eddig fél óra volt eljutni a munkahelyemre, most ez egy órára nőtt. A módosításról nem kérdezett meg, és én nem is fogadtam el ilyen kinevezésmódosítást. Megteheti velem a munkáltató, hogy önkényesen ilyen hátrányos helyzetbe hozzon?
Részlet a válaszból: […]egyoldalúan is módosítható, és nem kell a kormánytisztviselő beleegyezése - többek között - a munkavégzés helyének kizárólag a település területén belüli megváltoztatásakor [Kttv. 48. § (2) bek.]. 2015. április 15-i hatállyal módosításra került a Kttv. munkavégzés helyének kizárólag a település területén belüli megváltoztatásáról szóló rendelkezése. Ennek értelmében, ha településen belül változik a munkavégzés helye, a kinevezést abban az esetben módosíthatja a munkáltató a kormánytisztviselő beleegyezése nélkül, ha az új munkahely és a lakóhely között tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje naponta a három órát, tíz éven aluli gyermeket nevelő kormánytisztviselő esetében a két órát nem haladja meg [Kttv.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2320

3. találat: Kormánytisztviselő kinevezésének egyoldalú módosítása és a felmentés kérelmezhetősége felmentési tilalom alatt

Kérdés: Kormánytisztviselőnknek 2013-ban születetett gyermeke, jelenleg fizetés nélküli szabadságon van. Nemrégiben jelezte, hogy vissza kíván térni dolgozni. Azóta a munkakörére egy másik kormánytisztviselő került kinevezésre, ezért ugyanabban a munkakörben nem tudjuk tovább őt a visszatérte után foglalkoztatni. Felmerült, hogy felajánlunk számára egy olyan másik munkakört, amely az iskolai végzettségének, szakképzettségének vagy szakképesítésének, szakmai tapasztalatának megfelel, ekkor ugyanis nem szükséges a beleegyezése a módosításhoz. Kérheti-e ebben az esetben a felmentését, figyelemmel arra, hogy a gyermeke hároméves koráig még felmentési védelem alatt áll?
Részlet a válaszból: […]körülményeire tekintettel - aránytalan sérelemmel nem jár [Kttv. 48. § (5) bek.]. A kormánytisztviselő azonban a munkakör módosításával kapcsolatos egyoldalú kinevezésmódosítás esetén a kinevezésmódosítástól számított öt munkanapon belül írásban kérheti a felmentését [Kttv. 48. § (7) bek.], a kormányzati szolgálati jogviszonyt pedig ez esetben felmentéssel meg kell szüntetnie a munkáltatónak [Kttv. 63. § (2) bek. d) pont]. A kormánytisztviselő felmentése esetén a kinevezésmódosítást megelőzően betöltött korábbi munkakörében megállapított illetményét kell alapul venni a felmentési időre járó illetmény, a végkielégítés összegének, valamint az egyéb kifizetések összegének meghatározásakor [Kttv. 48. § (7) bek.].Ugyanakkor a Kttv. szerint - a fent kifejtettektől eltérően - a munkáltató felmentéssel nem szüntetheti meg a jogviszonyt a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság, illetve - a fizetés nélküli szabadság igénybevétele nélkül is - a gyermek három­éves koráig terjedő időtartama alatt [Kttv. 70. § (1) bek. c) pont]. Tehát esetünkben hiába kérelmezi a kormánytisztviselő a munkakör-módosítás miatti egyoldalú kinevezésmódosításra hivatkozással a felmentését. Míg az általános[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. szeptember 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2060

4. találat: Köztisztviselői egyoldalú munkakör-módosítás

Kérdés: Önkormányzatunknál foglalkoztatott köztisztviselőnk korábban felsőfokú végzettséggel katasztrófavédelmi referens munkakört töltött be, gyermek gondozása miatt hosszú ideig fizetés nélküli szabadságot vett igénybe. Időközben, 2012. január 1-jével a kerületi polgári védelmi kirendeltség megszűnt, ezzel összefüggésben az önkormányzat katasztrófavédelmi feladatai is megszűntek. A munkahelyre történő visszatéréskor a munkáltató egyoldalú kinevezésmódosítási jogánál fogva - felsőfokú képesítési feltételhez nem kötött - közterület-diszpécseri munkakörre szóló kinevezésmódosítást adott át részére. Az illetmény összegét nem csökkentette. Mivel a köztisztviselő ezt - a munkaköri feladatokat magára nézve kihívást nem jelentőnek, degradálónak tartva - nem fogadta el, és kérte kötelező felmentését, ennek a munkáltató eleget is tett. A köztisztviselő utóbb pert indított. Kérjük véleményüket a kinevezésmódosítás jogszerűsége tekintetében!
Részlet a válaszból: […]szintű végzettséget igénylő munkakört, vagy olyat is, ami alacsonyabb szintű, amelynek ellátására a köztisztviselő ezért alkalmas? A rendeltetésszerűségből fakadóan ezt szűkítően indokolt értelmezni, a pontos megfelelést kell érteni alatta. Miután a jogalkotó ezt a szempontot külön kiemeli, arra utal, hogy többletkövetelményt állapít meg. Nem csupán olyan munkakört kell meghatároznia, amelynek betöltésére a köztisztviselő alkalmas. A Kttv. 48. §-ának (4) bekezdésében nem erre az általános, objektív jellegű előírásra utal a törvény, hanem szubjektív elemet fogalmaz meg az adott köztisztviselővel kapcsolatosan; nem a munkakört kell a megfelelő személlyel betölteni, hanem az érintett személy végzettségéhez szükséges megkeresni a megfelelő munkakört. Ennek a feltételnek a közterület-diszpécseri munkakör meghatározása nem felelt meg.A másik feltétel, hogy a munkakör egyoldalú módosítása a kormánytisztviselőre nézve - különösen beosztására, besorolására, egészségi állapotára vagy családi körülményeire tekintettel - aránytalan sérelemmel nem járhat [Kttv. 48. § (5) bek.]. Kérdés, hogy aránytalan sérelem-e, ha az alacsonyabb szintű iskolai végzettséget igénylő munkakörben a munka nem felel meg[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1956