Éjszakai munkaidő-beosztás - tilalom és következmények

Kérdés: Az Mt. 113. §-ának (3) bekezdése alapján látnak lehetőséget arra, hogy a női munkavállalót bármilyen megoldással éjszakai munkára oszthassa be a munkáltató? Ha ez nem lehetséges, és a munkáltatónál nincs olyan munkakör, ahol ne lenne éjszakai munkavégzés, akkor a munkáltatónak meg kell szüntetnie a munkaviszonyt?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. 113. §-ának (3) bekezdése - utalva ugyanezen szakasz (1) bekezdésének a) és b) pontjára - kimondja, hogy nem rendelhető el éjszakai munka a munkavállaló várandóssága megállapításától a gyermek hároméves koráig, valamint általánosságban a gyermekét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Éjszakai munka kisgyermekes munkavállaló esetén

Kérdés: Van-e bármilyen lehetőség az Mt. 113. §-a (3) bekezdésétől történő eltérésre, figyelembe véve az Mt. 43. §-ának (1) bekezdését is?
Részlet a válaszából: […] ...megállapításától a gyermek hároméves koráig, illetve a gyermekét egyedül nevelő munkavállaló esetén gyermeke hároméves koráig éjszakai munka nem rendelhető el [Mt. 113. § (3) bek.]. E szabálytól a felek megállapodása vagy a kollektív szerződés a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Munkaszüneti napi éjszakai munka - két pótlékkal fizetve

Kérdés: Hulladékgazdálkodással foglalkozó cégünk rendeltetése folytán munkaszüneti napon is működőnek minősül. Kollégáink a reggeli műszakot munkaszüneti napon is hajnali négy órakor kezdik. Milyen pótlék jár a munkaszüneti napon munkát végző munkavállalók részére?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. szerint a munkavállalót munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén 100% bérpótlék illeti meg [Mt. 140. § (2) bek.]. Az éjszakai pótlékra az a munkavállaló jogosult, aki éjszaka, azaz huszonkettő és hat óra között teljesít munkavégzést (Mt. 89. §),...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 26.
Kapcsolódó címkék:      

Éjszakai rendkívüli munkavégzés kockázata - a készenlét elrendelésének hiányában

Kérdés: Cégünk 24 órás hibaelhárítási szolgáltatást nyújt ügyfeleinknek. Ez azt jelenti, hogy a karbantartó kollégáknak rendszeresen kell készenlétet is adniuk a munkaidejükön kívül. A törvény havonta 168 óra készenlét elrendelését engedi meg. Létszámhiány miatt viszont ez nekünk nem elegendő ahhoz, hogy minden megyében, mindennap legyen hibaelhárításra igénybe vehető kolléga. Akkor is kötelezhetjük a munkaidőn kívül hibaelhárításra a munkavállalót, ha hivatalosan nem rendeltünk el neki készenlétet? Ilyen esetben hogyan kell elszámolni a munkabért?
Részlet a válaszából: […] A készenlét lényege, hogy a munkavállaló a beosztás szerinti munkaidején kívül is köteles a munkáltatója rendelkezésére állni, munkára képes állapotát megőrizni, és igény esetén munkát végezni. A készenlét alatt a munkavállaló határozza meg a tartózkodási helyét oly...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 26.

Éjszakai munka tilalmának feloldása - nem lehetséges munkaszerződésben

Kérdés: Nemrégiben tértem vissza a munkahelyemre, a gyermekem még nincs hároméves. A munkáltatóm a munkaszerződésemet úgy kívánja módosítani, hogy az tartalmazzon egy olyan rendelkezést, miszerint hozzájárulok, hogy éjszaka is munkavégzésre kötelezhet. Attól tartok, ha nem írom alá, retorziót alkalmaz. Mit tegyek?
Részlet a válaszából: […] ...sem lenne érvényes. A munkavállaló számára ugyanis a várandóssága megállapításától a gyermeke hároméves koráig nem rendelhető el éjszakai munka, ami a 22 és 6 óra közötti időszakban teljesített munkavégzés [Mt. 89. §, 113. § (1) bek. a) pont, (3) bek.]....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 15.

Éjszakai munka és készenlét elszámolása munkaidőkeretben

Kérdés: Ha a munkavállaló a munkaidőkeret alatt éjszaka is dolgozik, akkor ezt nem kell még pluszban elszámolni neki (15%-os pótlék), hanem csak beleszámítani ezeket az órákat is a munkaidőkeret alatt ledolgozható óraszámba? Ugyanez felmerül a készenlét kapcsán is. Ha készenlétet rendelnek el a munkaidőkeret alatt, és ezalatt túlórái lesznek, azt is bele kell számítani a munkaidőkeret óraszámaiba? Ezekben az esetekben a rendkívüli munkavégzésért járó pótlékot csak akkor kell kifizetni, ha a munkaidőkereten felüli óraszámot rendelik el?
Részlet a válaszából: […] ...munkaidőkeret mellett elrendelt éjszakai munka kapcsán abból kell kiindulni, hogy a 15%-os éjszakai pótlék a 22 és reggel 6 óra közötti, az egy órát meghaladó munkavégzésért jár, függetlenül attól, hogy egyébként a munkavállaló munkaidőkeretben dolgozik. Nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 14.
Kapcsolódó címkék:      

Nevelőszülő éjszakai foglalkoztatása

Kérdés: Egyik munkavállalónk nevelőszülő is egyben; ebben az esetben is igaz, hogy nem osztható be a részére éjszakára munkavégzés?
Részlet a válaszából: […] ...nem rendelhető el- a munkavállaló várandóssága megállapításától a gyermek hároméves koráig, valamint- a gyermekét egyedül nevelő munkavállaló esetén gyermeke hároméves koráig [Mt. 113. § (1) bek. a)-b) pont, (3) bek.].Az Mt. szempontjából...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 26.

Napi munkaidő éjszakai munkavégzésnél a közúti közlekedésben

Kérdés: Áruszállító cég naponta romlandó élelmiszert szállít közúton. A megrendelő érdekének megfelelően a fuvar éjfél után indul, és a tehergépkocsi vezetője 00.00-04.00 között vezet, az "időkapu" miatt. Ezen esetekben a napi vezetési idő nem haladhatja meg a 10 órát, de egy tájékoztató szerint a dolgozó munkaszerződésében foglaltak alapján el lehet térni a napi 10 órás korláttól, tekintettel az élelmiszer szállítására. Mit kell tartalmaznia a dolgozó szerződésének, ha a kapott információ megfelel a hatályos közúti áruszállítási előírásoknak?
Részlet a válaszából: […] A Kkt. szerint, amennyiben a közúti közlekedésben a munkavégzés - a munkavégzés helye szerinti helyi időszámítás szerint - részben a 00.00 és 04.00 óra közötti időszakra (éjszakai időszak) esik, a napi munkaidő - ha kollektív szerződés, illetve munkaszerződés eltérően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 14.

Kollégiumi nevelő éjszakai pótléka

Kérdés: Kollégiumi nevelő éjszakai pótlékának mértékét mi határozza meg?
Részlet a válaszából: […] ...éjszakai munka - a 22 és 6 óra közötti munkavégzésért járó alapbéren, illetve illetményen túli - ellenértékét nem az Nkt. és a 326/2013. Korm. rendelet, hanem az általános munkajogi szabályok határozzák meg. Nevezetesen az Mt. 142. §-a. E szerint a kollégiumi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 23.

Éjszakai pótlékra jogosultság

Kérdés: Éjszakai pótlékkal kapcsolatban kérem a segítségüket. Gépkocsivezetőink egy része állandóan 4.30-tól 13.00-ig dolgozik, más részük állandóan 5.00-től 13.30-ig terjedő időszakban. Éjszakai pótlékot kell-e részükre számfejteni?
Részlet a válaszából: […] ...munkavállalónak - a műszakpótlékra jogosult munkavállalót kivéve - éjszakai munkavégzés esetén, ha ennek tartama az egy órát meghaladja, tizenöt százalék bérpótlék jár (Mt. 142. §). Éjszakai munka a huszonkét és hat óra közötti időszakban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. május 19.
1
2