Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

17 találat a megadott éjszakai munka tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Éjszakai munkaidő-beosztás - tilalom és következmények

Kérdés: Az Mt. 113. §-ának (3) bekezdése alapján látnak lehetőséget arra, hogy a női munkavállalót bármilyen megoldással éjszakai munkára oszthassa be a munkáltató? Ha ez nem lehetséges, és a munkáltatónál nincs olyan munkakör, ahol ne lenne éjszakai munkavégzés, akkor a munkáltatónak meg kell szüntetnie a munkaviszonyt?
Részlet a válaszból: […]kerüljön sor. Egyedül az lehetne megoldás, ha az ettől való eltérés az érintett munkavállaló javára szólna. Erre elviekben ugyan van lehetőség, hiszen az eltérést az egymással összefüggő rendelkezések összehasonlításával kell elbírálni. Ha például a felek megállapodásába foglalt azon rendelkezések, amelyek az éjszakai munkavégzéssel járó terheket és hátrányokat hivatottak kompenzálni, összességében kedvezőbb helyzetbe hozzák a munkavállalót, nem kizárt, hogy jogszerű legyen az ilyen eltérés. Azt, hogy ez ténylegesen így van-e vagy sem, a megállapodás konkrét tartalma ismeretében lehetséges esetről esetre eldönteni. A munkavállaló várandóssága esetén e megállapodás jogszerű megkötésének kizárhatjuk az esélyét, mivel a kismama és a magzat egészsége magasabb rendű szempont, mint a tilalmat például kompenzálandó díjazás biztosítása a megállapításban. A gyermekét egyedül nevelő női munkavállaló esetén, ha gyermeke hároméves kora előtt visszatér dolgozni, nem kizárt a munkavállalóra összességében előnyösebb megállapodás megkötése. Annak ugyanis nincs akadálya, hogy a munkavállaló éjszakai gyermekőrzésre megkérje például a szomszédját, vagy bébiszittert alkalmaz.Amennyiben nem kerülhet sor éjszakai munkavégzésre,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4281

2. találat: Éjszakai munka kisgyermekes munkavállaló esetén

Kérdés: Van-e bármilyen lehetőség az Mt. 113. §-a (3) bekezdésétől történő eltérésre, figyelembe véve az Mt. 43. §-ának (1) bekezdését is?
Részlet a válaszból: […]közötti időszakon túlra is kiterjessze, vagy a gyermek négyéves koráig írja elő. Ugyanakkor a törvény szerint a munkaszerződés eltérését az Mt.-től az egymással összefüggő rendelkezések összehasonlításával kell elbírálni [Mt. 43. § (2) bek.]. Eszerint nemcsak az a megállapodás érvényes, amely a munkavállaló javára tér el az Mt.-től, hanem az is, amely a hátrányára, feltéve, hogy az egymással összefüggő rendelkezések összehasonlítása alapján - azaz ha a megállapodást mint egészet tekintjük - a munkavállalóra kedvezőbb megállapodásról van szó. Egyelőre nincs bírói gyakorlata annak, hogy ezt az összevetést milyen szempontok alapján kell elvégezni. Álláspontunk szerint ugyanakkor érvényes lehet egy olyan megállapodás, amely a kisgyermekes szülő számára is elrendelhetővé teszi az éjszakai munkát, feltéve, hogy ezért a munkavállaló valamilyen, az Mt.-ben előírtnál nagyobb kompenzációban részesül, például hosszabb pihenőidőben és/vagy magasabb éjszakai bérpótlékban.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4177

3. találat: Éjszakai rendkívüli munkavégzés kockázata - a készenlét elrendelésének hiányában

Kérdés: Cégünk 24 órás hibaelhárítási szolgáltatást nyújt ügyfeleinknek. Ez azt jelenti, hogy a karbantartó kollégáknak rendszeresen kell készenlétet is adniuk a munkaidejükön kívül. A törvény havonta 168 óra készenlét elrendelését engedi meg. Létszámhiány miatt viszont ez nekünk nem elegendő ahhoz, hogy minden megyében, mindennap legyen hibaelhárításra igénybe vehető kolléga. Akkor is kötelezhetjük a munkaidőn kívül hibaelhárításra a munkavállalót, ha hivatalosan nem rendeltünk el neki készenlétet? Ilyen esetben hogyan kell elszámolni a munkabért?
Részlet a válaszból: […]munkavállaló számára készenlét a heti pihenőnap (heti pihenőidő) tartamára havonta legfeljebb négy alkalommal rendelhető el (Mt. 112. §). A leírtakból következően, ha nincs elrendelve készenlét, a munkavállaló a munkaidején kívül nem köteles rendelkezésre állni. Nem érheti tehát semmilyen szankció, ha éjjel nem veszi fel a telefont, nem válaszol a munkáltató által küldött SMS-re, e-mailre, vagy arra hivatkozik, hogy nagyon fáradt, alkoholt fogyasztott, vagy nem otthon tartózkodik, hanem valahova messzebbre utazott, és ezért nem tud munkát végezni.A készenlét (és a készenlétre járó díjazás) értelme éppen az, hogy a munkavállaló köteles legyen munkára képes állapotban maradni a munkaidőn kívül is. Noha a munkavállaló kötelezhető rendkívüli munkavégzésre a beosztás szerinti munkaidején kívül is (Mt. 107. §), készenlét elrendelése nélkül a munkáltató kockázata lesz, hogy a feladat felmerülésekor a munkavállaló valamilyen okból mégsem tud munkát végezni, amiért nem érheti szankció. A díjazást[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3676

4. találat: Munkaszüneti napi éjszakai munka - két pótlékkal fizetve

Kérdés: Hulladékgazdálkodással foglalkozó cégünk rendeltetése folytán munkaszüneti napon is működőnek minősül. Kollégáink a reggeli műszakot munkaszüneti napon is hajnali négy órakor kezdik. Milyen pótlék jár a munkaszüneti napon munkát végző munkavállalók részére?
Részlet a válaszból: […]pótlék mértéke 15% (Mt. 142. §). A fentiekből eredően a kérdéses esetben a munkaszüneti napi munkaórákra a munkavállalóknak az alapbérükön felül 100% munkaszüneti napi pótlék és a 04-06 közötti órákra további 15% éjszakai pótlék is jár. Megjegyezzük ugyanakkor, az Mt. megengedi, hogy a munkáltató ne a naptári napot, hanem egy megszakítás nélküli 24 órás időegységet tekintsen munkanapnak - illetve heti pihenő- vagy munkaszüneti napnak -, ha a munkarend miatt a beosztás szerinti napi munkaidő kezdete és befejezése nem azonos naptári napra esik. Ilyenkor a megkötés az, hogy a hét és huszonkét óra közötti tartamot mindenképpen heti pihenő- vagy munkaszüneti napnak kell tekinteni [Mt. 87. § (1)-(2) bek.]. Így nincs akadálya, hogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3669
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

5. találat: Éjszakai munka tilalmának feloldása - nem lehetséges munkaszerződésben

Kérdés: Nemrégiben tértem vissza a munkahelyemre, a gyermekem még nincs hároméves. A munkáltatóm a munkaszerződésemet úgy kívánja módosítani, hogy az tartalmazzon egy olyan rendelkezést, miszerint hozzájárulok, hogy éjszaka is munkavégzésre kötelezhet. Attól tartok, ha nem írom alá, retorziót alkalmaz. Mit tegyek?
Részlet a válaszból: […]minősülne. Ha nem kívánja elfogadni a módosítást, javasoljuk, azt utasítsa vissza, és közölje e döntését a munkáltatói jogkör gyakorlójával.Megjegyzendő, a javasolt módosítás önmagában egyébként sem lenne érvényes. A munkavállaló számára ugyanis a várandóssága megállapításától a gyermeke hároméves koráig nem rendelhető el éjszakai munka, ami a 22 és 6 óra közötti időszakban teljesített munkavégzés [Mt. 89. §, 113. § (1) bek. a) pont, (3) bek.]. E rendelkezéstől a felek megállapodása, a munkaszerződés, illetve a kollektív szerződés egyaránt csak a munkavállaló javára térhet el [Mt. 43. § (1) bek., 135. § (2) bek. j) pont]. A kérdés szerinti megállapodás egymagában azonban nem tekinthető olyannak, amely az Ön javára szól, hiszen a törvényi tiltó szabály ellenére egyértelműen a munkavállaló hátrányára térne el.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3564

6. találat: Éjszakai munka és készenlét elszámolása munkaidőkeretben

Kérdés: Ha a munkavállaló a munkaidőkeret alatt éjszaka is dolgozik, akkor ezt nem kell még pluszban elszámolni neki (15%-os pótlék), hanem csak beleszámítani ezeket az órákat is a munkaidőkeret alatt ledolgozható óraszámba? Ugyanez felmerül a készenlét kapcsán is. Ha készenlétet rendelnek el a munkaidőkeret alatt, és ezalatt túlórái lesznek, azt is bele kell számítani a munkaidőkeret óraszámaiba? Ezekben az esetekben a rendkívüli munkavégzésért járó pótlékot csak akkor kell kifizetni, ha a munkaidőkereten felüli óraszámot rendelik el?
Részlet a válaszból: […]jelentősége, és a munkaidőkeretben történő foglalkoztatás nem mentesít a kifizetése alól (Mt. 89. és 142. §). Az éjszakai pótlék és a rendkívüli munkavégzésért járó pótlék párhuzamosan is járhat a munkavállalónak. A kollektív szerződés egyébként az éjszakai pótlékra jogosító, éjszakai munkának minősülő időszakot másképp is meghatározhatja, de csak a munkavállaló javára térhet el a törvénytől [Mt. 135. § (2) bek.].A készenlét alatt elrendelt munkavégzés a rendkívüli munkavégzés egyik esete, hiszen ilyenkor fogalmilag arról van szó, hogy a munkavállaló a munkaidő-beosztástól eltérő időben végez munkát (Mt. 107. §). Mivel ez tehát a munkaidő-beosztástól eltérő rendkívüli munkaidő lesz, tartamát nem lehet figyelembe venni a munkaidőkeret óraszámánál, ami mindig csak a beosztható órákkal számítandó ki [Mt. 93. § (2) bek.]. Ehelyett a munkaidő-beosztástól[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3480
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

7. találat: Nevelőszülő éjszakai foglalkoztatása

Kérdés: Egyik munkavállalónk nevelőszülő is egyben; ebben az esetben is igaz, hogy nem osztható be a részére éjszakára munkavégzés?
Részlet a válaszból: […]294. § (1) bek. h) pont], azonban az idézett szabályból kitűnően nem a szülőre, hanem a gyermekét egyedül nevelő munkavállalóra vonatkozhat (nem saját gyermek esetén) ez a korlátozás. Utóbbiak közé az a munkavállaló tartozik, aki gyermekét saját háztartásában neveli, és hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él, és nincs élettársa [Mt. 294. § (1) bek. i) pont].Gyermek alatt a családok támogatására vonatkozó szabályok szerinti saját háztartásban nevelt vagy gondozott gyermeket kell érteni [Mt. 294. § (1) bek. c) pont], vagyis azt a gyermeket, aki a Cst. által meghatározott személlyel életvitelszerűen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3194

8. találat: Napi munkaidő éjszakai munkavégzésnél a közúti közlekedésben

Kérdés: Áruszállító cég naponta romlandó élelmiszert szállít közúton. A megrendelő érdekének megfelelően a fuvar éjfél után indul, és a tehergépkocsi vezetője 00.00-04.00 között vezet, az "időkapu" miatt. Ezen esetekben a napi vezetési idő nem haladhatja meg a 10 órát, de egy tájékoztató szerint a dolgozó munkaszerződésében foglaltak alapján el lehet térni a napi 10 órás korláttól, tekintettel az élelmiszer szállítására. Mit kell tartalmaznia a dolgozó szerződésének, ha a kapott információ megfelel a hatályos közúti áruszállítási előírásoknak?
Részlet a válaszból: […]10 órát nem haladja meg. Az éjszakai időszak alatti munkavégzés esetén a munkavállalót az Mt. szerinti 15%-os éjszakai bérpótlék illeti meg (Kkt. 18/G. §, Mt. 142. §). A napi tízórás munkaidőkorlát alól tehát a felek akár munkaszerződés, akár kollektív szerződés alapján eltérhetnek. A törvény nem ír elő külön feltételt a megállapodáshoz, tehát érvényes az a kikötés, amelyben a felek az éjszakai időszakban végzett munka esetére nem korlátozzák a teljesíthető napi munkaidőt, vagy azt 10 óránál magasabb mértékben határozzák meg. Természetesen az Mt. és a Kkt. további[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3012

9. találat: Kollégiumi nevelő éjszakai pótléka

Kérdés: Kollégiumi nevelő éjszakai pótlékának mértékét mi határozza meg?
Részlet a válaszból: […]munkajogi szabályok határozzák meg. Nevezetesen az Mt. 142. §-a. E szerint a kollégiumi nevelői munkakörben foglalkoztatott munkavállaló vagy közalkalmazott részére éjszakai (22 és 6 óra közötti) munkavégzés esetén, ha ennek tartama az egy órát meghaladja, 15% bérpótlék jár, melynek alapja az alapbér, illetve az illetmény [Mt. 139. § (2) bek., Kjt. 85/A. §
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2461

10. találat: Éjszakai pótlékra jogosultság

Kérdés: Éjszakai pótlékkal kapcsolatban kérem a segítségüket. Gépkocsivezetőink egy része állandóan 4.30-tól 13.00-ig dolgozik, más részük állandóan 5.00-től 13.30-ig terjedő időszakban. Éjszakai pótlékot kell-e részükre számfejteni?
Részlet a válaszból: […]bérpótlék jár (Mt. 142. §). Éjszakai munka a huszonkét és hat óra közötti időszakban teljesített munkavégzés (Mt. 89. §). A kérdés szerinti esetben azon munkavállalók, akik 4.30 és 13.00 között végeznek munkát, a 4.30 és a 6.00 közötti időszakban jogosultak éjszakai pótlékra, mivel az éjszakai munkavégzésük az egy órát meghaladja.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. május 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1960
| 1 - 10 | 11 - 17 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést