Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

15 találat a megadott éjszakai munka tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Éjszakai rendkívüli munkavégzés kockázata - a készenlét elrendelésének hiányában

Kérdés: Cégünk 24 órás hibaelhárítási szolgáltatást nyújt ügyfeleinknek. Ez azt jelenti, hogy a karbantartó kollégáknak rendszeresen kell készenlétet is adniuk a munkaidejükön kívül. A törvény havonta 168 óra készenlét elrendelését engedi meg. Létszámhiány miatt viszont ez nekünk nem elegendő ahhoz, hogy minden megyében, mindennap legyen hibaelhárításra igénybe vehető kolléga. Akkor is kötelezhetjük a munkaidőn kívül hibaelhárításra a munkavállalót, ha hivatalosan nem rendeltünk el neki készenlétet? Ilyen esetben hogyan kell elszámolni a munkabért?
Részlet a válaszból: […]munkavállaló számára készenlét a heti pihenőnap (heti pihenőidő) tartamára havonta legfeljebb négy alkalommal rendelhető el (Mt. 112. §). A leírtakból következően, ha nincs elrendelve készenlét, a munkavállaló a munkaidején kívül nem köteles rendelkezésre állni. Nem érheti tehát semmilyen szankció, ha éjjel nem veszi fel a telefont, nem válaszol a munkáltató által küldött SMS-re, e-mailre, vagy arra hivatkozik, hogy nagyon fáradt, alkoholt fogyasztott, vagy nem otthon tartózkodik, hanem valahova messzebbre utazott, és ezért nem tud munkát végezni.A készenlét (és a készenlétre járó díjazás) értelme éppen az, hogy a munkavállaló köteles legyen munkára képes állapotban maradni a munkaidőn kívül is. Noha a munkavállaló kötelezhető rendkívüli munkavégzésre a beosztás szerinti munkaidején kívül is (Mt. 107. §), készenlét elrendelése nélkül a munkáltató kockázata lesz, hogy a feladat felmerülésekor a munkavállaló valamilyen okból mégsem tud munkát végezni, amiért nem érheti szankció. A díjazást[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3676

2. találat: Munkaszüneti napi éjszakai munka - két pótlékkal fizetve

Kérdés: Hulladékgazdálkodással foglalkozó cégünk rendeltetése folytán munkaszüneti napon is működőnek minősül. Kollégáink a reggeli műszakot munkaszüneti napon is hajnali négy órakor kezdik. Milyen pótlék jár a munkaszüneti napon munkát végző munkavállalók részére?
Részlet a válaszból: […]pótlék mértéke 15% (Mt. 142. §). A fentiekből eredően a kérdéses esetben a munkaszüneti napi munkaórákra a munkavállalóknak az alapbérükön felül 100% munkaszüneti napi pótlék és a 04-06 közötti órákra további 15% éjszakai pótlék is jár. Megjegyezzük ugyanakkor, az Mt. megengedi, hogy a munkáltató ne a naptári napot, hanem egy megszakítás nélküli 24 órás időegységet tekintsen munkanapnak - illetve heti pihenő- vagy munkaszüneti napnak -, ha a munkarend miatt a beosztás szerinti napi munkaidő kezdete és befejezése nem azonos naptári napra esik. Ilyenkor a megkötés az, hogy a hét és huszonkét óra közötti tartamot mindenképpen heti pihenő- vagy munkaszüneti napnak kell tekinteni [Mt. 87. § (1)-(2) bek.]. Így nincs akadálya, hogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3669
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

3. találat: Éjszakai munka tilalmának feloldása - nem lehetséges munkaszerződésben

Kérdés: Nemrégiben tértem vissza a munkahelyemre, a gyermekem még nincs hároméves. A munkáltatóm a munkaszerződésemet úgy kívánja módosítani, hogy az tartalmazzon egy olyan rendelkezést, miszerint hozzájárulok, hogy éjszaka is munkavégzésre kötelezhet. Attól tartok, ha nem írom alá, retorziót alkalmaz. Mit tegyek?
Részlet a válaszból: […]minősülne. Ha nem kívánja elfogadni a módosítást, javasoljuk, azt utasítsa vissza, és közölje e döntését a munkáltatói jogkör gyakorlójával.Megjegyzendő, a javasolt módosítás önmagában egyébként sem lenne érvényes. A munkavállaló számára ugyanis a várandóssága megállapításától a gyermeke hároméves koráig nem rendelhető el éjszakai munka, ami a 22 és 6 óra közötti időszakban teljesített munkavégzés [Mt. 89. §, 113. § (1) bek. a) pont, (3) bek.]. E rendelkezéstől a felek megállapodása, a munkaszerződés, illetve a kollektív szerződés egyaránt csak a munkavállaló javára térhet el [Mt. 43. § (1) bek., 135. § (2) bek. j) pont]. A kérdés szerinti megállapodás egymagában azonban nem tekinthető olyannak, amely az Ön javára szól, hiszen a törvényi tiltó szabály ellenére egyértelműen a munkavállaló hátrányára térne el.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3564

4. találat: Éjszakai munka és készenlét elszámolása munkaidőkeretben

Kérdés: Ha a munkavállaló a munkaidőkeret alatt éjszaka is dolgozik, akkor ezt nem kell még pluszban elszámolni neki (15%-os pótlék), hanem csak beleszámítani ezeket az órákat is a munkaidőkeret alatt ledolgozható óraszámba? Ugyanez felmerül a készenlét kapcsán is. Ha készenlétet rendelnek el a munkaidőkeret alatt, és ezalatt túlórái lesznek, azt is bele kell számítani a munkaidőkeret óraszámaiba? Ezekben az esetekben a rendkívüli munkavégzésért járó pótlékot csak akkor kell kifizetni, ha a munkaidőkereten felüli óraszámot rendelik el?
Részlet a válaszból: […]jelentősége, és a munkaidőkeretben történő foglalkoztatás nem mentesít a kifizetése alól (Mt. 89. és 142. §). Az éjszakai pótlék és a rendkívüli munkavégzésért járó pótlék párhuzamosan is járhat a munkavállalónak. A kollektív szerződés egyébként az éjszakai pótlékra jogosító, éjszakai munkának minősülő időszakot másképp is meghatározhatja, de csak a munkavállaló javára térhet el a törvénytől [Mt. 135. § (2) bek.].A készenlét alatt elrendelt munkavégzés a rendkívüli munkavégzés egyik esete, hiszen ilyenkor fogalmilag arról van szó, hogy a munkavállaló a munkaidő-beosztástól eltérő időben végez munkát (Mt. 107. §). Mivel ez tehát a munkaidő-beosztástól eltérő rendkívüli munkaidő lesz, tartamát nem lehet figyelembe venni a munkaidőkeret óraszámánál, ami mindig csak a beosztható órákkal számítandó ki [Mt. 93. § (2) bek.]. Ehelyett a munkaidő-beosztástól[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3480
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

5. találat: Nevelőszülő éjszakai foglalkoztatása

Kérdés: Egyik munkavállalónk nevelőszülő is egyben; ebben az esetben is igaz, hogy nem osztható be a részére éjszakára munkavégzés?
Részlet a válaszból: […]294. § (1) bek. h) pont], azonban az idézett szabályból kitűnően nem a szülőre, hanem a gyermekét egyedül nevelő munkavállalóra vonatkozhat (nem saját gyermek esetén) ez a korlátozás. Utóbbiak közé az a munkavállaló tartozik, aki gyermekét saját háztartásában neveli, és hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él, és nincs élettársa [Mt. 294. § (1) bek. i) pont].Gyermek alatt a családok támogatására vonatkozó szabályok szerinti saját háztartásban nevelt vagy gondozott gyermeket kell érteni [Mt. 294. § (1) bek. c) pont], vagyis azt a gyermeket, aki a Cst. által meghatározott személlyel életvitelszerűen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3194

6. találat: Napi munkaidő éjszakai munkavégzésnél a közúti közlekedésben

Kérdés: Áruszállító cég naponta romlandó élelmiszert szállít közúton. A megrendelő érdekének megfelelően a fuvar éjfél után indul, és a tehergépkocsi vezetője 00.00-04.00 között vezet, az "időkapu" miatt. Ezen esetekben a napi vezetési idő nem haladhatja meg a 10 órát, de egy tájékoztató szerint a dolgozó munkaszerződésében foglaltak alapján el lehet térni a napi 10 órás korláttól, tekintettel az élelmiszer szállítására. Mit kell tartalmaznia a dolgozó szerződésének, ha a kapott információ megfelel a hatályos közúti áruszállítási előírásoknak?
Részlet a válaszból: […]10 órát nem haladja meg. Az éjszakai időszak alatti munkavégzés esetén a munkavállalót az Mt. szerinti 15%-os éjszakai bérpótlék illeti meg (Kkt. 18/G. §, Mt. 142. §). A napi tízórás munkaidőkorlát alól tehát a felek akár munkaszerződés, akár kollektív szerződés alapján eltérhetnek. A törvény nem ír elő külön feltételt a megállapodáshoz, tehát érvényes az a kikötés, amelyben a felek az éjszakai időszakban végzett munka esetére nem korlátozzák a teljesíthető napi munkaidőt, vagy azt 10 óránál magasabb mértékben határozzák meg. Természetesen az Mt. és a Kkt. további[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3012

7. találat: Kollégiumi nevelő éjszakai pótléka

Kérdés: Kollégiumi nevelő éjszakai pótlékának mértékét mi határozza meg?
Részlet a válaszból: […]munkajogi szabályok határozzák meg. Nevezetesen az Mt. 142. §-a. E szerint a kollégiumi nevelői munkakörben foglalkoztatott munkavállaló vagy közalkalmazott részére éjszakai (22 és 6 óra közötti) munkavégzés esetén, ha ennek tartama az egy órát meghaladja, 15% bérpótlék jár, melynek alapja az alapbér, illetve az illetmény [Mt. 139. § (2) bek., Kjt. 85/A. §
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2461

8. találat: Éjszakai pótlékra jogosultság

Kérdés: Éjszakai pótlékkal kapcsolatban kérem a segítségüket. Gépkocsivezetőink egy része állandóan 4.30-tól 13.00-ig dolgozik, más részük állandóan 5.00-től 13.30-ig terjedő időszakban. Éjszakai pótlékot kell-e részükre számfejteni?
Részlet a válaszból: […]bérpótlék jár (Mt. 142. §). Éjszakai munka a huszonkét és hat óra közötti időszakban teljesített munkavégzés (Mt. 89. §). A kérdés szerinti esetben azon munkavállalók, akik 4.30 és 13.00 között végeznek munkát, a 4.30 és a 6.00 közötti időszakban jogosultak éjszakai pótlékra, mivel az éjszakai munkavégzésük az egy órát meghaladja.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. május 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1960

9. találat: Várandós munkavállaló munkaköre

Kérdés: Háziorvosi ügyeletben dolgozó asszisztens készenléti jellegű munkakörben dolgozik. Amikor be van osztva, akkor délután 16 órától másnap reggel 8 óráig tart a munkaideje. Munkabére bérátalányban lett megállapítva. Nevezett munkavállaló bejelentette várandósságát. Az Mt. szerint éjszaka nem dolgozhat, asszisztensi munkakört reggel 8-tól nem tud biztosítani a munkáltató, mert ügyeletet lát el. Ha a munkáltató csak takarítói állást tudna felajánlani a munkavállalónak részmunka­időben, akkor az asszisztensi bérének arányos részével kell áthelyezni az új munkakörbe? Ha a munkavállaló nem fogadja el az új munkakört, akkor milyen bért kell részére fizetni? A felmentés idejére járó alapbér az ő esetében a megállapított bérátalánnyal fog megegyezni?
Részlet a válaszból: […]lehetséges. A munkavállaló a felajánlott munkakörnek megfelelő alapbérre jogosult, amely a munkaszerződés szerinti alapbérénél kevesebb nem lehet. A felmentés idejére alapbére illeti meg, kivéve ha a felajánlott munkakört alapos ok nélkül nem fogadja el [Mt. 60. § (1)-(2) bek.].A két szabály egybevetésekor lényeges, hogy a munkavállaló foglalkoztatásának korlátja jelen esetben nem a munkaköri alkalmasságára vonatkozó orvosi vélemény, hanem az, hogy a munkáltató nem tud jogszabálynak megfelelő munkaidő-beosztást kialakítani a munkavállaló részére. Ez az eset nem esik az állásfelajánlási kötelezettség alá, illetve a munkavállalónak joga, hogy - amennyiben arra egészségügyi szempontból alkalmas - a foglalkoztatása továbbra is asszisztensi munkakörben történjen, de nappali (06.00-22.00 óra közötti) időszakban. Amennyiben ezt a munkáltató nem tudja biztosítani, a munkavállaló részére a kiesett idő állásidőnek minősül, és alapbér, illetve bérpótlék jár rá [Mt. 146. § (1) bek., 147. §].Amennyiben a munkavállaló munkaköri alkalmasságára vonatkozó orvosi vélemény alapján egyáltalán nem - azaz nemcsak éjszaka, hanem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. március 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1918

10. találat: Éjszakai pótlékra való jogosultság

Kérdés: A munkavállaló beosztása hétfőtől péntekig a következő: 5.00-7.00 és 16.00-18.00 óra, vagy­is osztott munkaidőben dolgozik. Ez a személy jogosult 15% éjszakai pótlékra, egy óra időtartamra? Vagy csak akkor kell neki éjszakai bérpótlékot fizetni, ha 4.59-7.00-ig dolgozna, mert akkor az éjszaka az 1 óra 1 percet elérte, és meghaladta a törvény szerinti egy órát? "Tartama az egy órát meghaladja"; ez azt jelenti, hogy naponta kell, hogy meghaladja az egy órát az éjszaki munkavégzés, vagy az egész hónapban kell vizsgálni? Például ha 22 munkanapos a hónap, mindennap 5.00-kor kezd, akkor 22 óra éjszakai munkavégzés keletkezik, ami már meghaladta az egy órát.
Részlet a válaszból: […](Mt. 89. §). A munkavállalót csak abban az esetben illeti meg az éjszakai pótlék, ha az éjszakai munkavégzés időtartama meghaladja az egy órát; azaz ha pontosan egy órát dolgozik éjszakai munkavégzés keretében, akkor pótlékra még nem jogosult.Az "egy óra" időtartam vizsgálatára vonatkozóan a törvény nem határoz meg szabályt; az éjszakai munkavégzés fogalmi meghatározása miatt, a rendeltetésszerűség alapján ezt az egy napra vonatkozó munkaidő-beosztáson belül kell vizsgálni. Osztott napi munkaidőben ez azt jelenti, hogy ha a munkavállaló egy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. december 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1820
| 1 - 10 | 11 - 15 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést