Elmaradt munkabér és igazolások követelése

Kérdés: A három hónapos próbaidő lejárta előtt tájékoztattam a munkaadót, hogy nem kívánok a továbbiakban a cégnél dolgozni. Azóta eltelt 19 nap, és még nem kaptam kézhez a papírjaimat, valamint a munkaszerződésben rögzített fizetési naphoz képest 8 napja nem jutottam hozzá a múlt havi munkabéremhez. Mi lenne a teendőm ezek után?
Részlet a válaszából: […] Ha a próbaidő alatt azonnali hatállyal felmondta a munkaviszonyát [Mt. 79. § (1) bek. a) pont], az a jognyilatkozat közlésével hatályosult, így ennek megfelelően még aznap megszűnt a munkaviszonya. Az nem derül ki a kérdéséből, hogy a megszüntetésre írásban került-e sor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Elmaradt munkabér és szabadság iránti igény érvényesítése

Kérdés: Két órára vagyok bejelentve, lépcsőházak takarításával foglalkozom. Ha munkaszüneti napra esik valamelyik lépcsőház (pl. karácsonykor), akkor is dolgozni kell, pluszpénzt ezért nem kapok. A szabadság csak kiírva van, de nem kivehető, és ki sem fizetik. Szeretném megkérdezni, hol tehetnék ez ügyben lépéseket?
Részlet a válaszából: […] A munkavállalót a munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén 100%-os bérpótlék illeti meg [Mt. 140. § (2) bek.]. Nincs jelentősége, hogy a munkaszüneti napi munkavégzést a munkáltató milyen jogcímen rendelte el (Mt. 102. §), és annak sincs, hogy a munkavégzés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. december 12.

Kölcsön- vagy munkabértartozás

Kérdés: A munkáltatóm hónapok óta nem fizette ki a munkabérünket. A múlt héten azzal a javaslattal állt elő, elkerülendő, hogy a cégnek baja legyen: írjunk alá átvételi elismervényt, miszerint megkaptuk a munkabérünket. Egyidejűleg pedig írjunk egy kölcsönszerződést, amiben az szerepel, hogy a ki nem fizetett összegnek megfelelő pénzt adtuk kölcsön a cégnek. Így most már nem munkabérrel, hanem kölcsönnel tartozna nekünk. A munkáltató szerint ezzel a módosítással akkor is jobban járunk, ha cég esetleg csődbe menne. Valóban igazat mondott, vagy ezzel rosszabb pozícióba kerülnénk?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt rögzíteni kell, hogy a kölcsönszerződés ilyen körülmények között színlelt szerződésnek tekinthető, és mint ilyen semmis [Ptk. 6:92. § (2) bek.], tehát semmilyen körülmények között nem javasoljuk annak megkötését. Emellett az is kiemelendő, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 10.

Ítélet kiegészítése

Kérdés: A régi Mt. szerint hozott 2010-es másodfokú ítéletet kiegészíti a törvényszék 2015-ben, s megítél elmaradt munkabért az elsőfokú ítélet (2007) és a jogerős ítélet (2010) közötti időre. Jogszerű-e a másodfokú jogerős ítélet kiegészítése az elmaradt munkabér körében, tekintettel arra, hogy a fórumrendszer (elsőfokú eljárás hiányában) sérülni látszik az említett időszakra (2007-2010) vonatkozó elmaradt munkabérigény elbírálása vonatkozásában? (Előzőleg a 2007-es elsőfokú ítélet megállapította a munkaviszony-megszüntetés jogellenes voltát, amit a 2010-es ítélet helybenhagyott, viszont ez utóbbi a két ítélet közti időszakra mellőzte az elmaradt munkabér megítélését.)
Részlet a válaszából: […] ...pótolni [Pp. 225. § (6) bek.]. A régi Mt. szerint a munkaviszony jogellenes megszüntetése esetén meg kell téríteni a munkavállaló elmaradt munkabérét (egyéb járandóságait) és felmerült kárát. Az igény a jogellenességet megállapító határozat jogerőre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 8.

Elmaradt munkabér iránti igény érvényesítése

Kérdés: Több betegségből kifolyólag 67%-os rokkant lettem. Mivel az ellátásom olyan alacsony, hogy abból nem tudok megélni, elszegődtem egy fuvarozócéghez 5 órás munkarendbe. 2015 augusztusától mind a mai napig a munkáltatóm nem akart bejelenteni, bár minden hónapban kértem. Június 13-tól, azaz a legutóbbi fizetés napjától nem adott több munkát. "Bent maradt" a májusi 18 és a júniusi 5 ledolgozott napom, azaz 23 napi bérem kifizetése maradt el. Sem a telefonhívásra, sem az sms-ekre nem válaszol. Úgy gondolom, nem is akar kifizetni. Milyen úton tudom kikövetelni a munkaadómtól a fizetésemet, amiért megdolgoztam, és jár nekem?
Részlet a válaszából: […] ...adni [Mt. 155. § (1)-(2) bek.].Ön a munkaviszonyából származó igényét bíróság előtt érvényesítheti [Mt. 285. § (1) bek.]. Az elmaradt munkabér iránti igény annak esedékességétől számított 3 év alatt érvényesíthető [Mt. 286. § (1) bek.]. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 8.

Elmaradt jövedelem követelhetősége

Kérdés: Társasháznál gondnoki munkakörben dolgoztam 2011. június 1-jétől 2014. július 26-ig, de csak 2014. január 1. és 2014. május 26. között voltam bejelentve. A 2014-es közgyűlésen leváltottuk a közös képviselőt, aki - amiért én is ellene szavaztam - felmondott, de én tovább végeztem a munkát még két hónapig a többségi tulajdonosok kérésére. Erre az időre azonban a mai napig nem fizették ki a béremet. Fordulhatok még a munkaügyi bírósághoz?
Részlet a válaszából: […] ...időszakra is. Figyelemmel arra, hogy a munkajogi igény három év alatt évül el [Mt. 286. § (1) bek.], Ön alappal követelheti az elmaradt munkabért a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 20.

Elmaradt munkabér érvényesítésére nyitva álló határidő

Kérdés: Cégünk sajnos nyáron nem tudott munkabért fizetni a munkavállalóknak, akik emiatt azonnali hatállyal felmondtak. Most az egyiküktől érkezett egy fizetési felszólítás az elmaradt munkabérre. Álláspontunk szerint viszont, mivel nem indított keresetet a munkaviszony megszüntetését követő harminc napon belül a munkavállaló, így már nem tarthat rá igényt jogszerűen. Helyesen gondoljuk?
Részlet a válaszából: […] ...követő hónap tizedik napjáig ki kell fizetni [Mt. 157. § (1) bek.]. Ha a munkáltató a bérfizetéssel késedelembe esik, az elmaradt munkabér összegén túl a késedelem idejére a késedelembe esés időpontjától kezdve a késedelemmel érintett naptári...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 6.
Kapcsolódó címkék:    

Rendkívüli munkavégzés megtagadhatósága, "cserébe" a ki nem fizetett pótlékért

Kérdés: Munkáltatóm hónapok óta nem fizeti ki a rendkívüli munkáért járó pótlékot. Júliusban még azt az ígéretet kaptuk, hogy legkésőbb a szeptemberi munkabérrel együtt, visszamenőleg is megkapjuk az elmaradt összeget. Ennek kifizetése azonban mind a mai napig nem történt meg. Megtagadhatom a további rendkívüli munkavégzést addig, amíg a munkáltató nem rendezi a tartozását?
Részlet a válaszából: […] ...sem fog fizetni a munkáltató.Ez természetesen nem érinti a munkavállaló jogát, hogy a munkáltató tartozását jogi úton követelje. Az elmaradt munkabér iránti követelés az általános, három­éves elévülési időn belül érvényesíthető azzal, hogy a munkáltató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 9.

Folyamatban lévő per és az új Mt. szabályainak alkalmazhatósága

Kérdés: Két év után 2012. július 10-én hirdették ki a munkavállalónk által indított munkaügyi perünkben az elsőfokú ítéletet, amelyben a bíróság megállapította, hogy jogellenesen mondtunk fel a munkavállalónak, és többek között kötelezett bennünket, hogy az ítélet jogerőre emelkedéséig járó elmaradt munkabért fizessük meg neki. Az új Mt.-ben azonban azt olvastuk, hogy jogellenes munkaviszony-megszüntetés esetén legfeljebb tizenkét havi távolléti díj illeti meg a munkavállalót. Erre hivatkozva megalapozottan fellebbezhetjük meg az ítéletet?
Részlet a válaszából: […] ...határozat jogerőre emelkedése napjánszűnik meg. A munkaviszony jogellenes megszüntetése esetén meg kell téríteni amunkavállaló elmaradt munkabérét (egyéb járandóságait) és felmerült kárát. Nemkell megtéríteni a munkabérnek (egyéb járandóságnak), illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 27.

Bérfizetés a munkaviszony megszűnése után

Kérdés: 2012. január 3-án kezdtem dolgozni egy iskolai büfében, a szerződésem 2012. június 15-ig szólt. 2012. május 2-án dolgoztam utoljára, mivel a munkaadóm - alaptalanul - lopással vádolt meg, és minősíthetetlen hangon beszélt velem. Ezért másnap már nem mentem be. Két nap múlva találkoztunk, kértem a februári, márciusi és áprilisi béremet, amiért megdolgoztam. 2012. május 10-én elküldtem a felmondásomat a munkáltatónak, amire a mai napig nem kaptam semmi választ. Hogyan kaphatom meg a nekem járó munkabért?
Részlet a válaszából: […] ...elmaradt munkabér az Mt. szabályai szerint csak perrelérvényesíthető. A pert a hároméves elévülési időn belül lehet megindítani, amiaz igény esedékességétől kezdődik: minden ki nem fizetett havi munkabér eseténaz adott fizetésnaptól [Mt. 11. § és 199....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 2.
Kapcsolódó címkék:  
1
2