Munkabér elszámolása munkaidőkeretben

Kérdés: Az ágazati kollektív szerződés alapján hathavi munkaidőkeretben dolgozunk. A munkavállalók havonta a teljesített órák, illetve a teljesítmény alapján kerülnek elszámolásra (éjszakai, ügyeleti stb. pótlékokat megkapják). Akinek a keret végén (decemberben 128 óra) kevesebbet kell dolgozni a havi kötelező óránál (az előző hónapokban többet dolgozott), ezért a munkabére nem éri el a kötelező óra alapján számított bér összegét, neki ezt az összeget kell fizetni december hónapra? Ha igen, a többletkifizetés az előlegfizetés szabályai szerint visszavonható-e, vagy a ténylegesen ledolgozott időre (128 órára) járó bért kell fizetni?
Részlet a válaszából: […] Munkaidőkeret alkalmazása esetén ingadozik, hogy a munkavállaló egy adott hónapban mennyi munkaidőt teljesít. Ezért a törvény külön szabályozza, hogy ilyen esetben hogyan alakul a munkavállaló díjazása (Mt. 156. §). A szabály lényege, hogy az egyenlőtlen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 5.

Közalkalmazotti kötelezettségszegés következményei

Kérdés: Egy pszichiátriai rehabilitációs osztályon nyolc éve dolgozó nővér édesanyja nemrégiben meghalt, és azóta nem tud otthon rendesen aludni. Az egyik éjszakai ügyelet során elaludt a munkahelyén úgy, hogy alig tudták felkelteni, miközben egy beteg nem érezte jól magát. Egyébként az ügyeletben van egy társa is. Az ügyeletes orvos állítása szerint alkoholt fogyasztott, és ezért nem tudta ellátni a munkáját, illetve ezért aludt el. Ellenben ő nem fogyasztott alkoholt ezen az estén, a jegyzőkönyvet pedig csak reggel írták meg, amelybe belekerült az alkoholfogyasztás gyanúja, de ennek ellenére nem szondáztatták meg. Most "betegszabadságra küldték", és meghallgatást fognak tartani. Mire lehet számítani egy ilyen meghallgatáson? Megszüntethetik-e a jogviszonyát az efféle mulasztása miatt? Helyesen járt-e el az adott személy?
Részlet a válaszából: […] Válaszunkban abból indulunk ki, hogy a tényállásban szereplő nővér közalkalmazotti jogviszonyban áll. Elsőként szükséges rögzíteni, hogy ha a közalkalmazott ügyeletben van, azaz a munkáltató által meghatározott időben és helyen – jelen esetben a munkahelyén –,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 15.

Kollégiumi nevelőtanári ügyelet nem látható el megbízással

Kérdés: Az iskola saját dolgozója megbízási szerződéssel elláthat-e az iskolához tartozó kollégiumban éjszakai ügyeletet?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre az Nkt. ágazati szabályai adnak feleletet. Az Nkt. 17. §-ának (1) bekezdése a kollégiumot olyan nevelési-oktatási intézményként határozza meg, amely az iskolai tanulmányok folytatásához szükséges feltételeket biztosítja. A kollégium alapfeladata (alapító...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 1.

Kollégiumi nevelőtanárok munkaideje, ügyelete és annak díjazása

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a kollégiumi nevelőtanárok munkaidejét, mennyi a kötelező órájuk, az esti, éjszakai ügyeletük milyen óradíjjal számolandó, része-e a kötelező órájuknak? Ha igen, milyen szorzóval számítjuk, ha nem, akkor milyen bér fizetendő rá?
Részlet a válaszából: […] Az Nkt. 2013. szeptember 1-jei hatálybalépésével – általános szabály szerint – megszűnt a Kt. szerinti kötelező óraszám jogintézménye. E helyett az Nkt. 62. §-ának (5)-(6) bekezdései alkalmazandók, miszerint a nevelési-oktatási intézményekben pedagógus munkakörökben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 9.

Bérpótlékok, ügyelet, beosztás szerinti munkaidő

Kérdés: Üzemanyagkút-kezelők munkaidő-beosztásához és a pótlékok megállapításához kérem a segítségüket. Eddig két hónapos munkaidőkeretben dolgoztak, kölcsönös megállapodás szerint 24/48 órás rendben (18 óra munkaidő + 5 óra ügyelet + 1 óra étkezési idő). Ez egy hónapban maximum 10 munkanapot jelentett (240 óra). Az ügyeleti és éjszakai pótlék lett megfizetve. Ügyeleti időben a pihenés biztosítva van, de vagyon- és életvédelem miatt mindig legalább két fő tartózkodik az üzemanyagtöltő állomáson. Az új Mt. szerint hogyan tudjuk ezt a beosztást fenntartani, milyen mértékű a kötelező pótlékfizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] Éjszakai pótlék akkor jár a munkavállalónak, ha legalább egy óra tartamban éjszakai munkát végez – azaz 22 és 06 óra között dolgozik –, és nem jogosult műszakpótlékra. Ilyen esetben az éjszakai pótlék mértéke 15 százalék (új Mt. 142. § és 89. §). Fontos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 8.