Bíróság perelhetősége eljárása miatt

Kérdés: 2004-ben lettem rokkantnyugdíjas, de a rokkantsági ellátás és az elmaradt munkabér közötti különbözetre vonatkozó járadék iránti igényemnek a bíróságok nem adtak helyt, nem vették figyelembe a becsatolt bizonyítékaimat; ráadásul mintegy 18 évnyi pereskedés után elfogultságot is bejelentett a bíróság. Most töltöm be az öregségi nyugdíjkorhatárt; a járadékigényt most tudom valakivel szemben érvényesíteni? A bíróságokat tudom perelni a korábbi eljárásuk miatt?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató akkor felel a munkavállalót ért kárért, ha az a munkaviszonnyal összefüggésben következett be, és nem tudja kimenteni magát a felelősség alól. Erre a korábbi Mt. szabályai szerint akkor van lehetősége, ha– a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 25.
Kapcsolódó címkék:    

Munkaügyi per elhúzódása

Kérdés: 2007 februárja óta folyamatban van családunk három tagjának munkaügyi pere ugyanazon munkáltatóval szemben. 2012-ben a törvényszék megállapította a munkáltató általi jogellenes munkaviszony-megszüntetés tényét, de álláspontunk szerint a munkaviszony utolsó napját nem helytállóan határozta meg. A Kúria helybenhagyta a törvényszék részítéletét, azzal, hogy elszámolásra kötelezte a munkáltatót. Az elsőfokú bíróság az elszámolást elkezdte, de a vagyoni kártérítést szerintünk súlyos hibákkal ítélte meg, mert nem vette figyelembe az általunk előadott körülményeket. Betegség folytán nem tudtunk, csak egy alkalommal megjelenni a tárgyaláson, és kértük, hogy a bíróság a tárgyalást halassza el, amíg a pártfogó ügyvédet ki nem jelölik, de végül nélkülünk tartották meg a tárgyalási napokat. Ez szerintünk méltánytalan és jogsértő. Ezért szeretnénk tanácsot kérni a több mint kilenc éve folyamatban lévő ügyünkben, mert szeretnénk elkerülni a pervesztességet.
Részlet a válaszából: […] Folyamatban lévő peres ügyben nem áll módunkban állást foglalni, a fent ismertetett perben hozott döntésekről sem alkothatunk véleményt. Emellett a felelős jogi álláspont kialakításához szükséges adatok, dokumentumok sem állnak rendelkezésünkre, az előadottak alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 10.
Kapcsolódó címkék: