Üzemi tanácsi jogok megsértése

Kérdés: A cégünknél - ahol üzemi tanácsi elnök vagyok - nagy beruházás van folyamatban, melyről az üzemi tanács véleményét nem kérték ki, majd csak későn, többszöri kérésre mutatták be a rajzokat, amit az üzemi tanács véleményezett. A dolgozók átszervezéséről sem kérték ki a véleményünket, és az üzemi tanácsi tagokat, elnököt is a megkérdezésünk nélkül helyezik át. Mit tehetünk? Milyen jogra hivatkozhatunk?
Részlet a válaszából: […] ...új technológiabevezetéséről, a meglévő korszerűsítéséről [új Mt. 264. § (1) bek., (2) bek.a)-b) pont].Amennyiben a munkáltató az egyeztetési kötelezettségének nemtesz eleget, úgy az üzemi tanács az e törvényből származó igényét bíróság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 27.

Egyeztetés során létrejött megállapodás

Kérdés: A munkáltatónknál két szakszervezet működik, amelyek közül az egyikkel, a régebbivel, évekkel ezelőtt kollektív szerződést is kötött; jelenleg pedig szintén ez a régi szakszervezet jogosult önállóan kollektív szerződés megkötésére. Az új szakszervezet ugyanakkor sérelmezett bizonyos munkáltatói intézkedéseket, különösen a bónuszrendszert, és ennek a feloldása érdekében a munkáltató, illetve a két szakszervezet megállapodást kötött, amiben a bónusz feltételeit rögzítették; ez viszont nem a kollektív szerződés módosításaként történt. A munkáltató most úgy döntött, hogy a bónusz feltételeit megváltoztatja. Megteheti ezt egyoldalúan, vagy ehhez ismét egyeztetni kell a szakszervezetekkel?
Részlet a válaszából: […] ...vitában (kollektív munkaügyi vitában, azaz érdekvitában) az érintettfelek között egyeztető tárgyalásnak van helye. Az egyeztetés a tárgyalástkezdeményező fél írásba foglalt álláspontjának a másik fél részére történőátadásával indul....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 6.

Munkaügyi bírság szakszervezet el nem ismerése miatt

Kérdés: A cégünknél működő szakszervezet bejelentése alapján eljárt munkaügyi hatóság a Met. 3. § (1) bekezdés n) pontja alapján bírságot szabott ki azon az alapon, hogy a szakszervezetet a cég nem tekintette képviselettel rendelkező szakszervezetnek. Ugyanakkor a szakszervezet által benyújtott kifogást a cég nem utasította el, egyeztetést kezdeményezett, és a tárgyalásokat lefolytatta, így nem értjük a bírság kiszabásának indokát. Van értelme bírósághoz fordulni a határozat ellen?
Részlet a válaszából: […] ...közvetlenülérintő jogellenes munkáltatói intézkedés (mulasztás) ellen kifogást benyújtani.Ha a munkáltató a kifogással nem ért egyet, egyeztetésnek van helye. Akifogással kapcsolatos egyeztető tárgyalást a kifogás benyújtásától számítotthárom munkanapon belül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 6.