Elállás kikötése a munkaszerződésben

Kérdés: Ki lehet-e kötni a munkaszerződésben, hogy attól a munkaviszony kezdetét követően egy bizonyos ideig is el lehet állni?
Részlet a válaszából: […] ...lehetetlenné tenné vagy aránytalan sérelemmel járna. A munkaviszonyra vonatkozó szabályban vagy a felek megállapodásában biztosított elállási jog gyakorlása a megállapodást a megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal megszünteti [Mt. 15. § (2) bek.]....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.
Kapcsolódó címkék:  

Munkaviszony megszüntetése a munkába állítást megelőzően

Kérdés: Van egy munkavállalónk, akivel korábban munkaszerződést kötöttünk, de csak egy hónap múlva kellene munkába állítanunk. Időközben a bíróság helyreállította a munkaviszonyát annak a munkavállalónak, akinek a helyére felvettük a munkavállalót. Mivel két munkavállalóra ugyanabban a munkakörben nincs szükségünk, nem szeretnénk őt alkalmazni. Tekintettel arra, hogy nem kívánunk ismét egy jogellenes megszüntetésbe "beleszaladni", hogyan szüntethetjük meg jogszerűen a munkaviszonyát? Hivatkozhatunk a munkaszerződésében kikötött próbaidőre?
Részlet a válaszából: […] ...meghiúsítaná [Mt. 49. § (1) bek.].Ezen túlmenően már a munkavállaló munkába állítását megelőzően is jogszerűen élhetnek az elállással, feltéve, hogy az Mt. meghatározott feltételei fennállnak. A munkaszerződés megkötése és a munkaviszony kezdete...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 26.

Versenytilalmi megállapodás ellenértékének megfizetése a munkaviszony fennállása alatt

Kérdés: Jogszerű-e, ha a munkaszerződésben úgy kerül meghatározásra a versenytilalmi megállapodás, hogy a megállapodás ellenértékét a munkáltató a munkaviszony fennállása alatt részletekben, havi rendszerességgel, határozott ideig - addig, amíg a munkáltató ki nem fizeti a munkavállaló részére a neki járó ellenérték teljes összegét -, külön bérszámfejtve (tehát nem az alapbérbe építve) köteles megfizetni a munkavállaló részére? (A munkaszerződés természetesen rögzítené, hogy amennyiben a munkaviszony az előtt megszűnik, mielőtt a munkavállalónak járó ellenérték teljes egészében kifizetésre kerül, a munkáltató az ellenérték fennmaradó részét a munkaviszony megszűnésekor egy összegben megfizeti a munkavállaló részére.) Ilyen konstrukció esetén, a munkáltató jogszerűen elállhat-e a versenytilalmi megállapodástól, és így jogszerűen követelheti az ellenértékként kifizetett pénzösszegek visszafizetését a munkavállalótól?
Részlet a válaszából: […] ...megállapodástól, és milyen feltételek mellett, a feleknek kell a megállapodásban rendezni [Mt. 15. § (2) bek.]; a törvény ilyen elállási jogot nem biztosít. Mivel elállás esetén a feleknek el kell számolniuk, ezért a felvett versenytilalmi ellenérték...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 28.

Köztisztviselő besorolása - a feladatkörhöz előírt képesítés a meghatározó

Kérdés: Önkormányzati hivatalnál köztisztviselői státuszban a besorolási tábla szerint milyen iskolai végzettség számít felsőfokú végzettségnek? Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó OKJ-és szakképesítésű köztisztviselőt hogyan kell besorolni?
Részlet a válaszából: […] A Kttv. 228. §-a alapján a köztisztviselőt a Kttv.-ben meghatározott feltételek teljesítése esetén iskolai végzettségének és közszolgálati jogviszonyban töltött idejének megfelelően kell besorolni. A köztisztviselők besorolásakor eltérő rendelkezés hiányában - a Kttv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 10.

Munkaviszony megszüntetése a munkaviszony kezdete előtt

Kérdés: Abban az esetben, ha a munkavállaló a korábban megkötött munkaszerződésben a munkaviszony kezdeteként megjelölt időpontban nem jelenik meg, és nem áll munkába, akkor ezért felelősségre vonható? Továbbá a munkaviszony kezdete előtt a korábban megkötött szerződést egyoldalúan felmondhatja-e valamelyik fél?
Részlet a válaszából: […] ...munkaviszony teljesítését lehetetlenné tenné, vagy aránytalan sérelemmel járna [Mt. 49. § (2) bek.]. Ekkor a munkaszerződéstől való elállásra van lehetősége a munkáltatónak és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 2.

Egészségügyi alkalmatlanság - elállási ok

Kérdés: Leendő munkavállalónkkal munkaszerződést kötöttünk azzal, hogy 2014. április 15-én kezdi meg a munkát cégünknél. Elküldtük az üzemorvoshoz, aki azonban megállapította, hogy alkalmatlan arra a munkakörre, amire felvettük. Mivel kikötöttünk a szerződésben próbaidőt, úgy gondoltuk, hogy azonnali hatállyal megszüntetjük a munkaviszonyt. Helyesen járunk el, ha próbaidő alatt azonnali hatállyal szüntetjük meg a munkaviszonyt, vagy ebből problémánk lehet később?
Részlet a válaszából: […] ...helyzet rendezésének nem a próbaidő alatti azonnali hatályú megszüntetés a megfelelő módja. Az Mt. ugyanis erre az esetre mindkét félnek elállási jogot biztosít azáltal, hogy rögzíti: a munkaszerződés megkötése és a munkaviszony kezdetének napja közötti időszakban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 28.

Elállás a munkaszerződés megkötése és a munkába lépés között

Kérdés: Cégünk megkapott egy nagy projektet, amelynek kezdete előreláthatóan 2012 őszére fog esni. A fontosabb feladatok ellátására azonban már 2012 nyarán szeretnénk megállapodni a szakemberekkel, hogy határidőben tudjunk kezdeni. Fel szeretnénk készülni azonban arra az esetre is, ha valami miatt mégsem kerülne sor a projekt megvalósítására. Ilyen esetben hogyan tudjuk majd legegyszerűbben megszüntetni a munkaviszonyokat, ha úgy állapodunk meg velük 2012 nyarán, hogy a munkaviszony kezdetének napja 2012. szeptember 1-je lesz?
Részlet a válaszából: […] ...vagy sérelmessé vált szerződésből,hiszen a munkaviszony még nem is jött létre, az új szabályok bevezetik apolgári jogban ismert elállás jogintézményét.Azelállás a másik félhez címzett, egyoldalú nyilatkozat, amely a szerződést annakmegkötésére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 21.