Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott engedményezés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Köztisztviselői kinevezés munkaviszony mellett

Kérdés: Új köztisztviselőt szeretnénk felvenni közterület-felügyelői munkakörbe. A leendő kolléga jelezte, hogy munkaszerződéssel egy cégnél is dolgozik. Foglalkoztathatjuk-e ebben az esetben, ha nem szünteti meg a munkaszerződését? Köztisztviselői és munkavállalói jogviszonya is lehet egyszerre?
Részlet a válaszból: […]jogviszony és az állami projektértékelői jogviszony (a továbbiakban együtt: gyakorolható tevékenység), továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység kivételével - csak a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes engedélyével létesíthet. A gyakorolható tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt, valamint a közérdekű önkéntes tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt, annak létesítését megelőzően a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásban be kell jelenteni, ha e jogviszony keretében végzett tevékenység a köztisztviselő munkaköri feladataival közvetlenül összefügg. A fentiek szerinti kivételi esetkörökben tehát a leendő köztisztviselőnek vagy írásban szükséges bejelentenie a további jogviszonyát a munkáltatónak, vagy azt még bejelentenie sem kell, szabadon gyakorolhatja.Ennél valószínűbb azonban, hogy a kérdésben hivatkozott további munkaviszony nem tartozik a kivételi esetkörökbe, ezért fenntartásához szükséges a Kttv. hatálya alá tartozó munkáltató írásbeli engedélye, amely engedély megadására a munkáltatónak - beosztotti munkakört betöltő köztisztviselő esetében - lehetősége van. A munkáltató ugyanakkor mérlegelheti, hogy megadja-e az engedélyt a további jogviszony létesítéséhez, jelen esetben fenntartásához. Az engedély megadásának a korlátja ugyanis egyrészt a Kttv. 85. §-ának (4) bekezdése, amely szerint - egyebek mellett - a köztisztviselő nem folytathat olyan tevékenységet, nem tanúsíthat olyan magatartást, amely hivatalához méltatlan, vagy amely pártatlan, befolyástól mentes tevékenységét veszélyeztetné. Az engedély megadásának másrészt észszerű korlátja lehet a már fennálló munkaviszonyban a munkavállalóra irányadó napi munkaidő mértéke. Ha ugyanis teljes napi munkaidős a munkaviszony (vagyis napi 8 óra a munkaidő mértéke), akkor emellett egy teljes napi munkaidős (napi 8 órás) közterület-felügyelői munkakört - megítélésünk szerint - nem fog tudni a köztisztviselő közszolgálati kötelezettségeihez méltóan, megfelelően ellátni (pl. a munkára képes állapot folyamatos biztosítása megítélésünk[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3932

2. találat: Közalkalmazottak összeférhetetlensége

Kérdés: Összeférhetetlen-e, ha főállású közalkalmazotti jogviszony mellett - munkaidőn kívül - munkaügyi, pénzügyi, számviteli, bérügyi ügyintézőként másik közalkalmazotti jogviszonyt is létesít a közalkalmazott, vagy a főállású közalkalmazotti jogviszonya mellett megbízással látja el a másik munkáltatónál ugyanazt a feladatot? Ha nem összeférhetetlen, milyen feltételekkel lehetséges ez? Elegendő esetleg mindkét munkáltató részére titoktartási nyilatkozattétel? Szintén ügyintézői - tehát nem vezetői - munkakör esetében főállásúközalkalmazotti jogviszony mellett egyéni vállalkozói, vagy más, gazdasági társasági forma (kft., bt.) is létesíthető-e ugyanazon tevékenységre? Tehát a főállású közalkalmazotti jogviszony mellett más-más munkáltatónál munkaidőn kívül, pluszkereset céljából végezhető-e ugyanaz a feladat?
Részlet a válaszból: […]engedélyezési, sem bejelentési kötelezettség nem terheli a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység végzését, feltéve hogy a közalkalmazotti munkaidőt nem érinti (Kjt. 41-44. §).Az idézett szabályok alapján a munkaidőt nem érintő további közalkalmazotti jogviszony vagy megbízási jogviszony létesítése, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként történő munkavégzés a kérdésben szereplő esetekben a munkáltatónak történő bejelentéshez kötött. A kérdésben nem szerepel, milyen ágazatba tartozó munkáltató közalkalmazottjával kapcsolatosan merültek fel a kérdések. Ezért érdemes fellapozni a Kjt. 43/A-D. §-ait, ami egyes ágazatok tekintetében további, az összeférhetetlenséggel összefüggő korlátozásokat tartalmaz.A titoktartási kötelezettség az összeférhetetlenségtől függetlenül terheli a közalkalmazottat, az Mt. 8. §-ának (4) bekezdése szerint: köteles ugyanis a munkája során tudomására jutott üzleti titkot megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2823

3. találat: Tanulmányi szerződésből eredő jogok - nem engedményezhetők

Kérdés: Kölcsönbeadó cégként dolgozunk, és kölcsönvevőink sok esetben kérik, hogy a kölcsönzött munkavállalókkal kössünk tanulmányi szerződést. Ezt követően, ha átveszik saját állományukba a munkavállalót, azt várják, hogy a tanulmányi szerződést engedményezés keretében "kössük át" rájuk, és a munkavállaló náluk legyen köteles fenntartani a munkaviszonyát. Van-e erre lehetőség, és ha igen, milyen módon?
Részlet a válaszból: […]jogosult a kötelezettel szembeni követelését másra ruházza át. A követelés átruházással való megszerzéséhez az átruházásra irányuló szerződés, vagy más jogcím és a követelés engedményezése szükséges. Az engedményezés az engedményező és az engedményes szerződése, amellyel az engedményes az engedményező helyébe lép [Ptk. 6:193. § (1)-(2) bek.].A 2014. március 15-től hatályos szabályok alapján engedményezésnek pénzkövetelés esetén van helye [Mt. 163. § (2) bek.]. Ettől a szabálytól munkaviszonyban érvényesen eltérni nem lehet [Mt. 165. § (1) bek. g) pont], és ezzel összhangban a Ptk. is kimondja, hogy semmis a jogosult személyéhez kötött követelések engedményezése [Ptk. 6:194. § (3) bek.].Amikor a munkaerő-kölcsönzés keretében alkalmazott munkavállaló a kölcsönbeadóval mint munkáltatóval köt tanulmányi szerződést, azt vállalja, hogy a támogatás fejében munkaviszonyát vele - és nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. május 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1980