Munkáltatói kárfelelősség "sorsszerű" megbetegedésért

Kérdés: Van munkáltatói kártérítési felelősség abban az esetben, ha a munkakörbe helyezéskor meglévő betegség odáig súlyosbodott, hogy a munkavállaló a munkakört nem tudja ellátni, és emiatt a munkáltató felmond?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben okozott kárt. A felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogya) a kárt az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett számolnia, és nem volt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 25.

Munkavállalói igények egészségsérelem esetén

Kérdés: A munkavégzésből származó végtagi megbetegedés és munkahelyi ártalom mint rákos megbetegedés esetén mi az eljárás vagy elbírálás?
Részlet a válaszából: […] Ha a munkavállaló valamilyen egészségsérelemből eredően kíván igényt érvényesíteni a munkáltatóval szemben, azt kell bizonyítania, hogy az adott megbetegedés a munkaviszonyával összefüggésben alakult ki [Mt. 166. § (1) bek.]. A kárfelelősség szempontjából nem annak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 20.

Megváltozott egészségi állapot - mint a munkáltató felmondásának indoka

Kérdés: Az egyik munkavállalónk a munkahelyi balesetét követően olyan orvosi javaslatot nyújtott be, miszerint a kialakult nagyfokú csontritkulása miatt az orvosa könnyített munkára javasolja. Cégünk tevékenységéből fakadóan azonban könnyített munkakört nem tudunk számára felajánlani. Élhetünk-e munkáltatói felmondással a megváltozott egészségi állapotára hivatkozva? Ekkor a munkáltatói felmondás milyen kötelezettségekkel jár?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a munkavállalót orvosa egészségi állapotára figyelemmel más munkakörben történő alkalmazásra javasolja, akkor a munkáltató felelőssége, hogy megvizsgálja a munkavállaló foglalkoztatásának feltételeit. A munkavállalót ugyanis csak olyan munkára lehet alkalmazni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 29.

Egészségkárosodott munkavállalónak járó pótszabadság

Kérdés: 2013. január 1-jétől a legalább 50%-ban egészségkárosodott munkavállalónak öt nap pótszabadság jár. Egy 1949-ben született súlyosan mozgáskorlátozott dolgozónk az idei évtől már teljes jogú nyugdíjasnak számít. Rehabilitációs szakértői vélemény nem áll rendelkezésünkre, mivel az ő állapota már húsz éve véglegesnek tekinthető, ezért felülvizsgálatra sem kellett mennie. Kérdésem arra irányul, hogy neki is jár az öt nap pótszabadság?
Részlet a válaszából: […] ...évenként öt munkanap pótszabadság jár (új Mt. 120. §). Megállapítható, hogy a jogszabály szerint irreleváns, hogy az egészségkárosodott munkavállaló nyugdíjasnak minősül-e, avagy sem. A pótszabadságra jogosító feltétel az, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 7.

Pótszabadság egészségkárosodott munkavállalónak

Kérdés: 2013. január 1-jétől 5 nap pótszabadság jár nemcsak a vakoknak, hanem a többi egészségkárosodott munkavállalónak is. Csak a egészségkárosodottaknak jár, vagy a rokkantaknak is? Tehát ha a dolgozó 54%-os rokkantnyugdíjasként dolgozik, jár-e neki az 5 nap pótszabadság?
Részlet a válaszából: […] Az új Mt. szerint a munkavállalónak, ha a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötvenszázalékos mértékű egészségkárosodását megállapította, évenként öt munkanap pótszabadság jár. Ez a rendelkezés 2013. január 1-jén lép hatályba [új Mt. 120. §, 298. § (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 29.

Egészségiállapot-romlás és járadékigény

Kérdés: A munkáltatómnak felróható okból egészségkárosodást szenvedtem, melynek következtében 2002 decemberétől rokkantnyugdíjas lettem. Emiatt eddig kétszer nem vagyoni kártérítés megfizetésére kötelezte a munkáltatómat a bíróság. A legutóbbi bírósági eljárásban - 2009-ben - a munkáltató tudomást szerzett az állapotom romlásáról, valamint arról, hogy rokkantnyugdíjas lettem, s mégsem hívott fel a káraim előterjesztésére. A vagyoni kártérítés ügyében eddig a bíróság nem ítélkezett. Igényelhetem-e a munkáltatótól a vagyoni kártérítésemet, a rokkantnyugdíjam és az elvárható kereset különbözetét havi járadékként? Valamint ez esetben visszamenőlegesen a rokkantnyugdíjba helyezéstől igényelhetem-e a fenti összeget, hiszen a munkáltató - tudomása ellenére - nem szólított fel a káraim elő­terjesztésére? A bíróság elfogadja-e bizonyítékként, hogy a 2009. évi bírósági eljárásban a munkáltató tudomást szerzett a rokkantságomról, az állapotromlásomról? A bíróság mire kötelezheti a munkáltatót?
Részlet a válaszából: […]  Az Mt. megállapít olyan kárigényeket, melyeket az el­évülésszempontjából önállónak kell tekinteni, vagyis amelyek esetében a munkavállalókülön-külön érvényesítheti igényét a munkáltatóval szemben. Ez azt is jelenti, hogyaz igényérvényesítések egymástól...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 27.

Megváltozott munkaképességű új munkavállaló - bértámogatás a foglalkoztatáshoz

Kérdés: Új munkavállalót vennénk fel, az egyik esélyes jelentkező megváltozott munkaképességű személy (az egészsége 60%-ban károsodott). Eddig is 8 fő megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztatott cégünk támogatással, kérdésünk: az új kolléga felvételéhez kapcsolódóan milyen feltételekkel vehető igénybe bértámogatás?
Részlet a válaszából: […] A 177/2005. Korm. rendelet 2009. január 1-jén hatálybalépett 6. § (4) bekezdése alapján új munkavállaló alkalmazásának kelltekinteni, ha a munkáltató a támogatási kérelemben megjelölt megváltozottmunkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával összefüggésben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 27.

Egészségkárosodott munkavállaló továbbfoglalkoztatása

Kérdés: Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet szakvéleménye szerint a biztonsági őrként dolgozó munkavállalónk egészségkárosodásának mértéke 2008. július 27. napjától - szívbetegség következtében - 54%, és nem rehabilitálható. A munkavállaló 2009. január 27-ig táppénzes állományban van. Önök szerint köteles-e őt a munkáltató továbbfoglalkoztatni? Azt követően, ha a táppénzes állományának ideje lejár, és van mód a továbbfoglalkoztatására, meg kell-e szüntetni a munkaviszonyát ahhoz, hogy utána mint nyugdíjas dolgozhasson tovább, vagy van mód arra, hogy a munkaviszonya a munkaszerződés módosításával folytatódjék tovább? Ha a munkavállaló tovább dolgozhat, akkor hány órában kerülhet sor a foglalkoztatására, és mennyi lehet legfeljebb a fizetése annak érdekében, hogy a rokkantsági nyugdíja is megmaradjon?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszony fennállása alatt megváltozottmunkaképességűvé vált munkavállalót a munkáltató köteles - külön jogszabálybanmeghatározottak szerint - az állapotának megfelelő munkakörben továbbfoglalkoztatni [Mt. 85. § (3) bekezdés]. Annak ellenére, hogy a Korm....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 23.

Egészségkárosodott munkavállaló továbbfoglalkoztatása

Kérdés: Egyik fizikai munkát végző, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalónk egészségkárosodása az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet szakvéleménye értelmében 45%, s nem rehabilitálható. Jelenleg táppénzes állományban van. Véleményük szerint tovább foglalkoztatható-e, és ha igen, akkor milyen feltételekkel?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 85. § (3) bekezdése értelmében a munkaviszonyfennállása alatt megváltozott munkaképességűvé vált munkavállalót a munkáltatóköteles az állapotának megfelelő munkakörben tovább foglalkoztatni. Ugyan azMt. idézett rendelkezése szerint a munkáltatót e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 15.

Rokkantsági nyugdíj igénybevétele - meg kell-e szüntetni a munkaviszonyt?

Kérdés: 52. életévét betöltött munkavállalónk 50-79 százalékos mértékű egészségkárosodása miatt 2008. december 1-jétől rokkantsági nyugdíjra szerzett jogosultságot. A rokkantsági nyugdíj igénybevétele érdekében meg kell-e szüntetni a munkaviszonyát jelenlegi munkáltatójánál, vagy részesülhet meglévő munkaviszonya mellett is rokkantsági nyugdíjban? Mekkora az a munkaviszonyból származó jövedelemhatár, amely mellett 2008-ban, illetve a következő években rokkantsági nyugdíjat kaphat?
Részlet a válaszából: […] A Tny. 36/A. § (1) bekezdése szerint rokkantsági nyugdíjra2007. december 31. óta többek között az jogosult, - ‑akinek az Rjtv. 1. §-ának a) pontjábanmeghatározott egészségkárosodása 50-79 százalékos mértékű, és- ‑ezzel összefüggésben a jelenlegi vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 24.
1
2