Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott elektronikus dokumentum tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás

Kérdés: Próbaidőn vagyok, és fel szeretnék mondani. Milyen levelet kell írnom a munkáltatónak?
Részlet a válaszból: […]munkaviszonyt a próbaidő alatt [új Mt. 79. § (1) bek. a) pont]. Az ilyen egyoldalú jognyilatkozat pedig az új Mt. rendelkezései szerint is a címzettel való közléssel válik hatályossá [új Mt. 15. § (2) bek.]. A jognyilatkozatból mindenképpen egyértelműen ki kell derülnie, hogy a nyilatkozatával azonnali hatállyal - próbaidő alatt - megszünteti a munkaviszonyát. A jognyilatkozatot írásba kell foglalnia, indokolnia nem kell, ugyanakkor azt mindenképpen a próbaidő tartama alatt kell közölnie a munkáltatójával. A próbaidő letelte után ugyanis jogszerűen nem közölhet indokolás nélküli azonnali hatályú felmondást. Az új Mt. újdonságot hoz a nyilatkozat alakisága kapcsán azzal, hogy a törvény szerint írásbelinek kell tekinteni azt a jognyilatkozatot is, amelyet elektronikus dokumentum (e-mail) útján közölnek [új Mt. 22. § (2) bek.]. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1382

2. találat: E-mailben küldött felmondás - mikor közölt?

Kérdés: Tudomásunk szerint az új Mt. szerint már e-mailben is közölhetjük a felmondást a munkavállalóinkkal. Ha e-mailben küldünk felmondást egy szabadságon lévő munkavállalónak, mikor kezdődik el a felmondási ideje: amikor visszajött a szabadságról, vagy amikor elküldtük az e-mailt?
Részlet a válaszból: […]keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy év, - ‑‑a beteg gyermek ápolása címén fennálló keresőképtelenség, - ‑‑a hozzátartozó otthoni gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság [új Mt. 68. § (2) bek.]. A felmondás, valamint az egyéb jognyilatkozatok közlésének szabályai azonban módosultak a hatályos szabályozáshoz képest, és bekerült a törvénybe az elektronikus úton történő közlés lehetősége. E szerint tehát a jognyilatkozat akkor tekinthető közöltnek, ha azt a címzettnek vagy az átvételre jogosult más személynek átadják, vagy az elektronikus dokumentum részükre hozzáférhetővé válik. A közlés akkor is hatályos, ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy az átvételt megtagadja vagy szándékosan akadályozza [Mt. 24. § (1) bek.]. A fentiek alapján tehát nincs akadálya annak, hogy az új Mt. hatálybalépését követően a szabadságon lévő munkavállalóval elektronikus úton közölje a munkáltató a felmondást, amely közöltnek akkor tekinthető, ha az e-mail a munkavállaló részére hozzáférhetővé válik. Ha az elektronikus dokumentumot a munkavállaló céges e-mail címére küldik, és a belső leveleihez a munkavállaló csak a munkavégzés helyén férhet hozzá,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. június 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1342

3. találat: Felmondás e-mailben

Kérdés: Az új Mt. szövege említést tesz az elektronikus dokumentumokról, jognyilatkozatokról. Ez azt jelenti, hogy a jövőben akár e-mailben is felmondható a munkaviszony?
Részlet a válaszból: […]a jognyilatkozat megtételének időpontja. Ellenbizonyításnak e tekintetben helye lehet, ami kiterjedhet mind a munkáltató, mind a munkavállaló informatikai rendszerének, annak esetleges manipulálásának, az elektronikus levél tartalma megváltoztatásának szakértő bevonásával történő vizsgálatára. Mindez - a nehézkes bizonyíthatóságra tekintettel - továbbra is a hagyományos írásbeli forma alkalmazása mellett szól, különösen ami a jogviszonyt érintő alapvető jognyilatkozatokat illeti. Elvileg tehát nem kizárt a felmondás elektronikus dokumentumba[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. június 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1341