Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott együttműködési megállapodás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Gyakorlati képzés a munkáltatónál

Kérdés: Ha többen is beiratkozunk a cégnél a hegesztői eljárások elsajátítása érdekében a bizonyítvány megszerzése céljából esti tagozatos iskolába, ami előrelendítheti a munkával kapcsolatos ismereteinket, és a munkáltató vállalja azt, hogy a gyakorlati oktatást a cégnél elvégezhetjük, jár-e neki valamilyen hozzájárulás vagy kedvezmény ezért?
Részlet a válaszból: […]képzés finanszírozási feltételei szerint jogosult a költségvetési támogatásra. Így a gyakorlati képzésben részt vevő tanuló költségeit - részben vagy egészében - megtérítheti a gyakorlati képzést részben vagy egészében folytató szervezet részére a költségvetési támogatása terhére. A költségek viselésének, megosztásának és átadásának módját a felek az együttműködési megállapodásban rögzítik. Ha viszont az együttműködési megállapodás alapján gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezet szakképzési hozzájárulásra kötelezett, a szakképző iskola a költségvetési támogatás terhére további forrásokat nem adhat át részére [Szt. 84. § (3)-(4) bek.].Az előzőeken túlmenően, a munkáltató szakképzési hozzájárulás fizetésére köteles az Szht. alapján. Ha a munkáltató azonban munkavállalóinak a szervezetétől elkülönült, engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény közreműködésével felnőttképzési szerződés, emellett az Mt. szerinti tanulmányi szerződés, vagy pedig a tanulmányok folytatására történő munkáltatói kötelezés alapján szervez, valamint költségtérítéssel támogat szakmai vagy nyelvi, illetve közúti közlekedéssel összefüggő hatósági képzést, ezzel a szakképzési hozzájárulása teljesítettnek minősül, az Szht. 5. §-ának d)-e) pontja alapján. Ennek részleteiről a 21/2013. NGM rendelet szól. E szerint a szakképzési hozzájárulási kötelezettségnek elszámolható költségekkel történő csökkentése állami[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3341

2. találat: Szakmai gyakorlatos diák díjazása

Kérdés: Szakmai gyakorlatra fogadunk fiatalokat. Hogyan tudjuk egyértelműen eldönteni, hogy egy adott szakmai gyakorlatra a nemzeti felsőoktatási törvény vagy a szakképzési törvény rendelkezéseit kell-e alkalmazni, valamint hogy az adott szakmai gyakorlat képzési programhoz kapcsolódik, vagy sem? A két törvény szakmai gyakorlat díjazására vonatkozó szabályozása eltérő. Jól gondoljuk, hogy a szakképzési törvény hatálya alá tartozó képzéseknél a 6 hetet meg nem haladó gyakorlatnál is kell fizetni díjazást a jelentkezőnek? Kérdésünk továbbá, hogy a felsőoktatási törvény hatálya alá tartozó szakmai gyakorlat esetén elegendő-e csak együttműködési megállapodást kötni a felsőoktatási intézménnyel, vagy ezentúl szükséges a hallgatókkal is hallgatói munkaszerződést létesíteni?
Részlet a válaszból: […]célját, a bemeneti és kimeneti szinteket, a tantervet, a számonkérés rendszerét stb. A rendelet 14. §-ának (2) bekezdése kimondja, hogy "a szakmai gyakorlat a felsőoktatási intézmény vagy az intézmény és a szakmai gyakorlóhely által közösen meghatározott képzési tevékenység, amelyet a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottak szerint a felsőoktatási szakképzési programnak, illetve a szak tantervének megfelelően terveznek, szerveznek és értékelnek". Nem a fogadó gazdálkodó szervezet felelőssége eldönteni, hogy a gyakorlati képzést milyen törvény alapján, milyen követelményeknek megfelelően kell megszervezni, ezt a felsőoktatási intézménnyel kell tisztáznia.Természetesen a hallgatót az együttműködési megállapodástól függetlenül hallgatói munkaszerződéssel kell foglalkoztatni, hiszen az Nft. 44. §-ának (3a) bekezdése ezt kifejezetten előírja: "A gyakorlati képzésben részt vevő hallgatóval e tevékenységére tekintettel a kormány által meghatározott feltételekkel megállapodást kell kötni." A hallgatót a költségvetési szervnél megszervezett, a 6 hétnél hosszabb egybefüggő, vagy a képzési programhoz nem kapcsolódó gyakorlat esetén kötelezően megilleti díjazás, egyébként az csak adható. A díjazás mértéke hetente legalább a minimálbér 15%-a (14 700 Ft).Az Szkt. hatálya alá tartozó területen részben eltérő szabályok vonatkoznak az együttműködési megállapodásra: az 56. § (1) bekezdése és az 57. § b) és c) pontjai szerint a gyakorlati képzést folytató és szervező szakképző iskola és a gyakorlati képzés feltételeivel részben vagy egészében rendelkező szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet által kötött együttműködési megállapodás tartalmazza - többek között - az iskola szakmai programjában szereplő gyakorlati képzés időtartamát, a gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó kiegészítő gyakorlati képzés arányát tanévenként, továbbá a gyakorlati képzést folytató szervezetnél gyakorlati képzésben részt vevő tanulók szakképesítésenkénti és évfolyamonkénti létszámát. A szakmai gyakorlat az együttműködési megállapodás vagy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1705