Műszakpótlékra való jogosultság megszakítás nélküli tevékenység esetén

Kérdés: Havibéres, megszakítás nélküli munkarendben dolgozó munkavállalónak jár-e műszakpótlék vagy éjszakai pótlék, ha olyan beosztásban dolgozik?
Részlet a válaszából: […] ...hogy a megszakítás nélküli tevékenységet végző munkáltatóval munkaviszonyban álló munkavállaló jogosult-e műszakpótlékra vagy éjszakai pótlékra, nem a munkáltató tevékenységének jellegétől, hanem a munkavállaló konkrét munkaidő-beosztásától függ.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 16.

Alkalmi munkavállalót megillető bérpótlék

Kérdés: Alkalmi munkavállaló 18-06-ig 12 órát dolgozik. Kell-e neki 50% pótlékot fizetni, illetve 15% éjszakai pótlékot? És ha 06-18-ig dolgozik, 50% pótlék jár-e neki?
Részlet a válaszából: […] ...pótlék nem jár. A 22 és 6 óra között teljesített munkavégzésre ugyanakkor a munkavállalót - ha műszakpótlékra nem jogosult - a 15%-os éjszakai pótlék [(Mt. 89. §, 142. §] megilleti, mivel a törvény ennek alkalmazását nem zárja ki az alkalmi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 20.

Éjszakai és veszélyességi pótlék

Kérdés: Mozgó bér esetében, ha én hajnali 4 órától reggel 7 óráig vagyok elszámolva, jár-e nekem az éjszakai pótlék a munkáltatómtól? A másik kérdésem, hogy veszélyességi pótlék jár-e azon munkavállalóknak, akik a munkájukat a hidegben, kint a szabad ég alatt végzik teljes munkaidőben?
Részlet a válaszából: […] ...22 és 6 óra között teljesített munkavégzésre a munkavállalót - ha műszakpótlékra nem jogosult - 15%-os éjszakai pótlék (Mt. 89. §, 142. §) illeti meg. Ez a pótlék független attól, hogy mozgó bérben (teljesítménybérben) vagy időbérben foglalkoztatják...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 20.

Gépjárművezetők műszak- és éjszakai pótlékra való jogosultsága

Kérdés: Bérszámfejtést végzünk egy fuvarozó cégnek, és a pótlékok elszámolása során nézeteltérésünk támadt. Az eddigi gyakorlat szerint az Mt. szerint jártunk el (munkaszerződésben is erre hivatkoztak), és amennyiben a dolgozó jogosult volt a műszakpótlékra, úgy azt számoltuk el, amennyiben csak éjszakai pótlékra volt jogosult, akkor azt számoltuk el, 22-06 óra közötti munkavégzés esetén.
1. Ügyfelünk szerint a Kkt. szerint a gépjárművezetők esetében másként kell eljárni a pótlékok számítása során. Az említett törvény csak az éjszakai pótlékról rendelkezik. Kérdés ezzel kapcsolatban, hogy a munkavállalónak nem kell számfejteni műszakpótlékot akkor sem, ha egyébként jogosult lenne rá az Mt. szerint? A gépjárművezetők esetében az éjszakai pótlékot mikortól kell számfejteni?
2. A munkavállalókat háromhavi munkaidőkeretben foglalkoztatják. Ha szombati napon is dolgozik a munkavállaló, és ezzel együtt sem éri el a ledolgozott munkaórák száma a munkaidőkeretben előírtat, megilleti-e a rendkívüli munkavégzésért járó 100%-os pótlék, és azt minden hónap végén ki kell fizetni? Ha a szombati nap helyett következő héten szabadnapot kap, milyen mértékű pótlék illeti meg a dolgozót?
Részlet a válaszából: […] ...bérpótlék illeti meg. Éjszakai időszaknak a 00.00 és a 04.00 óra közötti időszak minősül (Kkt. 18/G. §). A Kkt. az Mt. éjszakai pótlékról és műszakpótlékról rendelkező 141-142. §-ainak alkalmazását nem zárja ki. Az Mt. az éjszakai pótlékot nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 1.

Éjszakai pótlékra jogosultság

Kérdés: Éjszakai pótlékkal kapcsolatban kérem a segítségüket. Gépkocsivezetőink egy része állandóan 4.30-tól 13.00-ig dolgozik, más részük állandóan 5.00-től 13.30-ig terjedő időszakban. Éjszakai pótlékot kell-e részükre számfejteni?
Részlet a válaszából: […] ...A kérdés szerinti esetben azon munkavállalók, akik 4.30 és 13.00 között végeznek munkát, a 4.30 és a 6.00 közötti időszakban jogosultak éjszakai pótlékra, mivel az éjszakai munkavégzésük az egy órát meghaladja. Azoknak a munkavállalóknak viszont, akik 5.00 és 13...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. május 19.

Éjszakai pótlékra való jogosultság

Kérdés: Társaságunk takarító munkakörben foglalkoztat munkavállalót, munkaszerződése szerint napi 2 órában, 18-20 óra közötti munkaidőben. Kérdésem, hogy a munkavállalót megilleti-e az éjszakai pótlék? Amennyiben igen, akkor milyen mértékben?
Részlet a válaszából: […] ...éjszakai pótlékra az a munkavállaló jogosult, aki az éjszakai időszakban, azaz huszonkettő és hat óra között teljesít munkavégzést (Mt. 89. §), legalább egy órát meghaladó tartamban, és nem jár neki műszakpótlék erre az időszakra. Az éjszakai pótlék mértéke...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. május 19.

Éjszakai pótlék - nem váltható meg szabadság kiadásával

Kérdés: Éjszakai műszak után járó pótlékot a munkavállaló kérésére megválthatja-e a munkáltató szabadidő (csúszó) kiadásával?
Részlet a válaszából: […] ...a törvényben meghatározott bérpótlék illeti meg. Az Mt. nem ad arra lehetőséget a munkáltatónak, hogy akár a műszakpótlékot, akár az éjszakai pótlékot szabadidő kiadásával "váltsa meg".Az éjszakai pótlék fizetése alól az Mt. abban az esetben mentesíti a munkáltatót...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 7.

Éjszakai pótlékra való jogosultság

Kérdés: A munkavállaló beosztása hétfőtől péntekig a következő: 5.00-7.00 és 16.00-18.00 óra, vagy­is osztott munkaidőben dolgozik. Ez a személy jogosult 15% éjszakai pótlékra, egy óra időtartamra? Vagy csak akkor kell neki éjszakai bérpótlékot fizetni, ha 4.59-7.00-ig dolgozna, mert akkor az éjszaka az 1 óra 1 percet elérte, és meghaladta a törvény szerinti egy órát? "Tartama az egy órát meghaladja"; ez azt jelenti, hogy naponta kell, hogy meghaladja az egy órát az éjszaki munkavégzés, vagy az egész hónapban kell vizsgálni? Például ha 22 munkanapos a hónap, mindennap 5.00-kor kezd, akkor 22 óra éjszakai munkavégzés keletkezik, ami már meghaladta az egy órát.
Részlet a válaszából: […] ...a huszonkét és hat óra közötti időszakban teljesített munkavégzés (Mt. 89. §). A munkavállalót csak abban az esetben illeti meg az éjszakai pótlék, ha az éjszakai munkavégzés időtartama meghaladja az egy órát; azaz ha pontosan egy órát dolgozik éjszakai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 9.

Bérpótlék számítási alapja

Kérdés: Kiköthetem-e a munkaszerződésben, hogy a munkavállalónak a törvényesnél alacsonyabb mértékű éjszakai pótlékot fizetek?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 142. §-a kimondja, hogy a munkavállalónak - a műszakpótlékra jogosult munkavállalót kivéve - éjszakai, egy órát meghaladó időtartamú munkavégzés esetén 15% bérpótlék jár. Ettől a rendelkezéstől az Mt. 43. §-ának (1) bekezdése szerint egyéni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 29.

Műszakpótlékra való jogosultság

Kérdés: 2012. július 1-je után jár-e műszakpótlék a munkavállalónak, ha beosztása szerint jogosult a műszakpótlékra, de a tárgyhónapban megbetegszik három hétre, és a maradék egy hetet éjszaka dolgozza le (a beosztása szerint 22 és 06 között)? A ledolgozott hétre éjszakai pótlék jár (15%), vagy jogosult a műszakpótlékra (30%)? Kérem, egy gyakorlati példán keresztül mutassa be, hogy különböző távollétek esetén hogyan bírálja el a műszakpótlékra való jogosultságot!
Részlet a válaszából: […] ...csak egy hetet dolgozik a tárgyhónapban, és azon a héten mindig este 22 órakor kezd, a rendszeres váltakozás nem állapítható meg.A 15%-os éjszakai pótlékra akkor jogosult a munkavállaló, ha a 22 és 06 óra közötti időszakban végez munkát, legalább egy órát meghaladóan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 7.
1
2
3