Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott előmeneteli rendszer tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Nevelési tanácsadóban dolgozó pszichológus szakmai gyakorlata

Kérdés: Pszichológusként dolgozom nevelési tanácsadóban, sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozom. Szeptember óta a közalkalmazotti előmenetel helyett a pedagógus-előmenetel vonatkozik rám. Ebben azonban nem a közalkalmazottként eltöltött időmet, hanem egy sajátosan számított ún. szakmai gyakorlati időt ismernek el. Problémám az, hogy csak 20 évet ismernek el, azt a 12 évet, amit az egyik város Egészségügyi Szolgálata Pszichiátriai Ambulancia és Gondozóintézet Gyermek- és Ifjúsági Részlegén töltöttem, nem. Itt szakorvossal, szociális munkással, gyógypedagógussal alkotott csapatban végeztük 3-18 éves gyermekek komplex ellátását. Megítélésem szerint ezt az időszakot a jelenlegi munkaköröm ellátásánál ténylegesen szakmai gyakorlatként kéne elismerni.
Részlet a válaszból: […]tartozó munkáltatónál kifejtett pszichológusi tevékenységnek nincs kapcsolódása a köznevelési feladatokhoz, ezért ezek idejét a 326/2013. Korm. rendelet szakmai gyakorlatként sem ismeri el. A szakmai gyakorlatként elfogadható idők között a 326/2013. Korm. rendelet 6. §-a a következőket sorolja fel:- a pedagógus-munkakörben foglalkoztatási jogviszonyban,- a pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatási jogviszonyban,- az óraadói megbízásra szóló polgári jogi jogviszony keretében,- az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban,- a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézményben folytatott oktatói tevékenységgel,- az oktatásért felelős miniszter igazolása alapján közszolgálati jogviszony keretében a köznevelés országos irányításával összefüggő munkakörben, vagy- kizárólag nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazottak esetében a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben (köznevelési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2495
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Egészségügyi dolgozók besorolása és bérnövelése

Kérdés: Három egészségügyi dolgozónk van, akik alapellátás keretében végzik tevékenységüket: egy fogorvos, egy fogászati asszisztens és egy intézménytakarító. A Kjt. szerint vannak besorolva. Az egészségügyi dolgozókat megillető bérkiegészítés tekintetében a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet értelmében bizonytalanok vagyunk, hogy erre az alapellátásban dolgozó fogorvosunk és asszisztense vajon jogosult-e. Jelen álláspontunk szerint nem jogosultak, mert nem ugyanezen kormányrendelet 2. §-ában foglalt egészségügyi ágazati elő­meneteli szabályok hatálya alá tartozó ellátások, szolgáltatások keretében végzik tevékenységüket. Az intézménytakarító bérkiegészítésre való jogosultságát szintén kizártuk. Kérjük állásfoglalásukat mind a bérkiegészítésre való jogosultságuk fennállását, mind besorolásukat érintően!
Részlet a válaszból: […]által fenntartott intézménynél dolgoznak, a kérdés tekintetében a munkakörük vizsgálandó. Egészségügyi dolgozónak minősül a fogorvos, egészségügyben dolgozónak a fogászati szakasszisztens és az intézménytakarító [Eütev. tv. 4. § a)-b) pont].Az Eütev. tv. 11/A. §-ának (1) bekezdése alapján az ágazati besorolást a közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó egészségügyi dolgozókra, közöttük a szakorvosokra alkalmazni kell, tehát a fogorvosra is. Az egészségügyben dolgozók tekintetében viszont az Eütev. tv. a rendeletre utalja annak meghatározását, hogy mely munkakörökre vonatkozik a sajátos ágazati előmeneteli rendszer. A 256/2013. Korm. rendelet 1. §-a (1) bekezdésének b) pontja, valamint 1 melléklet 2. pontja a szakasszisztenst igen, a takarítói, intézménytakarítói munkakört nem tartalmazza. A takarítót tehát mindenképpen az általános közalkalmazotti besorolási szabályok alapján, a 356/2008. Korm. rendelet alkalmazásával kell besorolni. A fogorvos és asszisztense besorolása pedig attól függ, hogy közvetlenül az önkormányzattal állnak-e jogviszonyban, vagy a rendeletben felsorolt munkáltatók valamelyikénél dolgoznak-e. (A besorolás helyességéről ennél részletesebb állásfoglalás valamennyi, így különösen az érintettek végzettségével kapcsolatos adat ismeretének hiánya miatt nem adható.)Ami a bérnövelés kérdését illeti, a 256/2013. Korm. rendelet 2/A. §-ának (1) bekezdése szerint az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók azok, akik bérkiegészítésre jogosultak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2397

3. találat: Közigazgatási szakvizsga - a kieső időre járó díjazás és költségtérítés

Kérdés: Egy vidéki polgármesteri hivatalban dolgozom. A napokban arról tájékoztattak, hogy a közigazgatási szakvizsga letételére előírt kötelezettségem teljesítésének határideje idén ősszel lejár, ezért válasszak mielőbb szakvizsgaidőpontot. Azt tudom, hogy a határidő eredménytelen elteltét követően nem sorolnak előre egészen a vizsga megszerzéséig, más különösebb szankció azonban nincs. Milyen javadalmazásra vagyok jogosult az otthoni tanulás, a felkészítő órák, valamint a vizsgák miatt kieső időre, illetve mely költségeket (vizsgadíj, jegyzetek, könyvek stb.) kell állnom?
Részlet a válaszból: […]köteles megtéríteni. A közigazgatási szakvizsga díja, valamint a vizsga letételéhez szükséges és jogszabály által meghatározott felkészítő tanfolyam költsége a közigazgatási szervet terheli. Ezzel összhangban a 35/1998. Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése meghatározza, hogy a közigazgatási szakvizsga költsége (amely magában foglalja a közigazgatási szakvizsga díját és a felkészítő tanfolyam díját) ugyan általános esetben teljeskörűen a közigazgatási szervet terheli, ám az ismétlő-, illetve a javítóvizsgák, valamint az újabb felkészítő tanfolyamok díjai már nem tartoznak a megtérítendő költségek körébe. A 35/1998. Korm. rendelet 6/A. § (5) bekezdése szerint a munkáltató a felkészítő tanfolyam időtartamára köteles a munkavégzés alól mentesíteni a köztisztviselőt, aki erre az időre illetményre jogosult. Önnek a vizsgakötelezettség teljesítése miatt, továbbá a felkészítő tanfolyam miatt kieső munkaidejére illetmény jár,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 962