Nevelési tanácsadóban dolgozó pszichológus szakmai gyakorlata

Kérdés: Pszichológusként dolgozom nevelési tanácsadóban, sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozom. Szeptember óta a közalkalmazotti előmenetel helyett a pedagógus-előmenetel vonatkozik rám. Ebben azonban nem a közalkalmazottként eltöltött időmet, hanem egy sajátosan számított ún. szakmai gyakorlati időt ismernek el. Problémám az, hogy csak 20 évet ismernek el, azt a 12 évet, amit az egyik város Egészségügyi Szolgálata Pszichiátriai Ambulancia és Gondozóintézet Gyermek- és Ifjúsági Részlegén töltöttem, nem. Itt szakorvossal, szociális munkással, gyógypedagógussal alkotott csapatban végeztük 3-18 éves gyermekek komplex ellátását. Megítélésem szerint ezt az időszakot a jelenlegi munkaköröm ellátásánál ténylegesen szakmai gyakorlatként kéne elismerni.
Részlet a válaszából: […] A pedagógus-előmenetel a nevelést-oktatást segítő munkakörökben - például pszichológusként - dolgozókra 2015. szeptember 1-jétől akkor terjed ki, ha rendelkeznek pedagógusvégzettséggel is. Esetükben a besorolás alapja tehát nem a pedagógusi munkakörük, hanem a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 11.

Egészségügyi dolgozók besorolása és bérnövelése

Kérdés: Három egészségügyi dolgozónk van, akik alapellátás keretében végzik tevékenységüket: egy fogorvos, egy fogászati asszisztens és egy intézménytakarító. A Kjt. szerint vannak besorolva. Az egészségügyi dolgozókat megillető bérkiegészítés tekintetében a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet értelmében bizonytalanok vagyunk, hogy erre az alapellátásban dolgozó fogorvosunk és asszisztense vajon jogosult-e. Jelen álláspontunk szerint nem jogosultak, mert nem ugyanezen kormányrendelet 2. §-ában foglalt egészségügyi ágazati elő­meneteli szabályok hatálya alá tartozó ellátások, szolgáltatások keretében végzik tevékenységüket. Az intézménytakarító bérkiegészítésre való jogosultságát szintén kizártuk. Kérjük állásfoglalásukat mind a bérkiegészítésre való jogosultságuk fennállását, mind besorolásukat érintően!
Részlet a válaszából: […] ...listán szerepelnek.Az önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott egészségügyi dolgozók tehát nem tartoznak a különös ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá. Ha azonban az érintettek az önkormányzat által fenntartott intézménynél dolgoznak, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 21.

Közigazgatási szakvizsga - a kieső időre járó díjazás és költségtérítés

Kérdés: Egy vidéki polgármesteri hivatalban dolgozom. A napokban arról tájékoztattak, hogy a közigazgatási szakvizsga letételére előírt kötelezettségem teljesítésének határideje idén ősszel lejár, ezért válasszak mielőbb szakvizsgaidőpontot. Azt tudom, hogy a határidő eredménytelen elteltét követően nem sorolnak előre egészen a vizsga megszerzéséig, más különösebb szankció azonban nincs. Milyen javadalmazásra vagyok jogosult az otthoni tanulás, a felkészítő órák, valamint a vizsgák miatt kieső időre, illetve mely költségeket (vizsgadíj, jegyzetek, könyvek stb.) kell állnom?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. 33. § (4) bekezdése szerint a közigazgatási szerv azelőmenetelhez és a központilag vagy a közigazgatási szerv által előírtiskolarendszeren kívüli továbbképzés feltételeit köteles biztosítani. Aköztisztviselőnek az előmenetelhez szükséges, valamint a központilag...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 4.