Felmondás kézbesítése "elköltözött" munkavállalónak

Kérdés: A munkavállaló korábban megadott címére kézbesített felmondásunk "elköltözött" jelzéssel jött vissza. Ezt követően felhívtuk telefonon, és kiderült, hogy elköltözött, de korábban elmulasztotta megadni az új lakcímét. Miután megtudta, hogy mit tartalmazott a levél, megtagadta, hogy elárulja azt a címet, ahová elküldhetnénk ismét neki. Bejönni a céghez nem tud, mivel keresőképtelen. Mit tehetnénk?
Részlet a válaszából: […] ...a címzett által bejelentett elérhetőségi címen a kézbesítés a címzett elköltözése miatt hiúsult meg. A munkavállaló megszegte az együttműködési kötelezettségét, amikor elmulasztotta az új levelezési címét bejelenteni [Mt. 6. § (2) bekezdés], mint ahogyan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 25.

Járóbeteg együttműködési kötelezettsége

Kérdés: Munkáltató a járóbeteget berendelheti megbeszélésre?
Részlet a válaszából: […] ...amelyért semmilyen hátrány nem érheti [Mt. 54. § (2) bek.]. Ez alól legfeljebb rendkívüli esetekben, a munkavállaló általános együttműködési kötelezettségére, illetve a jóhiszeműség és tisztesség elvére tekintettel lehet kivétel [Mt. 6. § (2) bek.]...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 26.

Bérfejlesztésből történő kimaradás

Kérdés: Tavaly novemberben kaptam egy írásbeli figyelmeztetést, mert munkahelyemről előbb távoztam el, családi okok miatt halaszthatatlan okokból. 14 óráig tart a törzsidő, és én 13 óra 50 perckor hagytam el a munkahelyemet. A rám bízott feladatokat elvégeztem, csak a kollégáknak nem tudtam tovább besegíteni. Az írásbeli figyelmeztetésben az volt, hogy ez többször előfordult. Én a lap aljára ráírtam, hogy nem értek ezzel egyet. Azóta nem történt semmi egészen a mai napig. A mai nappal történő fizetési átutalásnál derült ki, hogy január 1-jéig visszamenőleg 12%-os bérfejlesztésre kerül sor, amiben a munkáltató és a szakszervezet megállapodott a következők szerint: február 8-ig 8%, március 8-ig +4% emelés jár. Én viszont nem kaptam semmiféle bérfejlesztést. Ha jól tudom, ez felzárkóztatás lenne az amúgy is alacsony órabéreket illetően. Kérem tanácsát, hogy van-e lehetőségem jogorvoslattal élni.
Részlet a válaszából: […] ...jogkörgyakorló engedélyét kell kérnie, aki kérésére mentesítheti Önt a munkavégzési kötelezettség alól. A munkavállalót együttműködési kötelezettségénél fogva is terheli, hogy a munkáltatót minden olyan körülményről tájékoztassa, amely a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 26.

Nyugdíjas munkavállaló igazolatlan távolléte

Kérdés: Egy 1953-ban született kollégánk 1992-től dolgozik nálunk. Sajnos az utóbbi években sokat romlott a munkája színvonala. 2016-ban töltötte a nyugdíjkorhatárt, már előtte többször jeleztük neki, hogy kezdje intézni a nyugdíját, mert szeretnénk, hogy amint lehet, elmenjen nyugdíjba. Ez azonban nem történt meg, mivel anyagi okokból kérte, hogy tovább dolgozhasson. Tavaly karácsony előtt nem jött dolgozni, és csak napokkal később jelezte, hogy beteg. Azóta többszöri felszólításra, januárban sem igazolta a betegségét, dolgozni azóta sem jött. Kérdésem: mit tehetünk? Kell tennünk egyáltalán valamit? Kiléptethetjük? Táppénzen van, vagy ez igazolatlan távollétnek minősül?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettsége alól arra a tartamra, amíg keresőképtelen beteg [Mt. 55. § (1) bek. a) pont]. Ezt azonban orvosi igazolással kell alátámasztani, ami a jelen esetben - a munkáltató felszólítása ellenére -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 26.

Adatok mentésének megtagadása céges laptopról

Kérdés: Vezető beosztásban voltam egy kisvállalkozásnál. A munkaviszonyom ellátásához a cégtől kaptam egy laptopot, amit szóbeli megegyezés alapján magáncélra is használhattam munkaidőn kívül. A munkáltatóm teljesen váratlanul felmondott nekem, és azonnal visszavette a laptopot is, nem maradt időm a személyes dokumentumaim mentésére és törlésére. Azóta nem is engedett a géphez hozzáférést, holott többször kértem, hogy a jelenlétében hadd mentsem le a saját dokumentumaimat. Megteheti, hogy megtagadja a személyes dokumentumaim, képeim lementését?
Részlet a válaszából: […] ...az Mt. értelmében nem kezelhet a továbbiakban. Az adatok munkavállaló általi mentésének megengedhetősége következik a felek általános együttműködési kötelezettségéből is [Mt. 6. § (2) bek.], mely a munkáltatót és a munkavállalót a munkaviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 21.

Pótlékátalány megállapítása

Kérdés: Munkavállalóinkkal szeretnénk megállapodni abban, hogy a jövőben a készenlét és az ügyelet, valamint a rendkívüli munkavégzés díjazását átalány formájában kapják meg. Nem találtunk arra vonatkozó szabályt, hogy az átalányt hogyan kell meghatározni, illetve milyen időközönként kötelező felülvizsgálni. Milyen szabályokat kell-e vonatkozásban figyelembe vennünk?
Részlet a válaszából: […] ...a megállapítás ténye és összegszerűsége a felek közös akaratából ered. A jóhiszeműség és tisztesség elvéből és különösen az együttműködési kötelezettségből [Mt. 6. § (2) bek.] eredően azonban az átalány összegének felülvizsgálata indokolt akkor, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 21.

Két munkavégzésre irányuló jogviszony - azonos helyen és időben

Kérdés: Egy vendéglátással foglalkozó egyéni vállalkozónál dolgozó alkalmazott heti 40 órában dolgozik, egyenlőtlen munkaidő-beosztásban, kéthavi munkaidőkeretben. Általában minden másnap dolgozik 12 órát. Megbízási szerződéssel egy másik kft. megbízottjaként, ugyanezen a telephelyen, akár ugyanabban az időben teljesítheti-e megbízotti feladatait (szerencsejáték-forgalmazás)?
Részlet a válaszából: […] ...211. § (1) bek.], egyébként más esetben a további munkaviszony, illetőleg munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítését az együttműködési kötelezettség elve alapján általában csak be kell jelenteni [Mt. 6. § (4) bek.], de a munkáltató saját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 16.

Felmondási tilalom csoportos létszámcsökkentés esetén

Kérdés: Cégünknél csoportos létszámcsökkentés volt. Azt követően, hogy erről én is megkaptam a tájékoztatást, teherbe estem. A felmondás közlésekor ezt meg is mondtam a munkáltatómnak, de azt mondta, hogy ez nem befolyásol semmit, holott úgy tudom, hogy felmondási védelem alatt állok terhesen, és elegendő ezt a felmondás közlésekor megmondani a munkáltatónak. Jogszerűen járt el a munkáltató? Ha nem, egy per során számomra kedvező ítélet születhet?
Részlet a válaszából: […] ...a tájékoztatással kapcsolatban, ezért megítélésünk szerint, ha a várandósságról a munkavállaló tudomást szerez, állapotáról - az együttműködési kötelezettség és a jóhiszeműség általános magatartási követelményének megfelelve - haladéktalanul...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 24.

Vezető tisztség ellátása - megbízás vagy munkaviszony

Kérdés: Egy közelmúltban alakult zrt. részvényesei az igazgatóság tagjai is egyben, vezető tisztségviselők, de emellett rendelkeznek heti 40 órás munkaviszonnyal is egy másik cégnél. A társaság cégvezetővel is rendelkezik, akinek szintén van 40 órás munkaviszonya, és tevékenységét megbízási jogviszony keretében látja el. A kérdésünk az lenne, hogy az igazgatósági tagoknak milyen jogviszonyban kell állniuk a társasággal? Elláthatják-e vezető tisztségviselői feladatkörüket megbízási jogviszonyban? Van-e lehetőség arra, hogy díjazás nélkül lássák el a feladatot? Végül tudni szeretnénk azt is, hogy a cégvezető megbízása esetében helyesen jártunk-e el?
Részlet a válaszából: […] ...nem zárja ki, hogy az igazgatósági tagnak más munkáltatóval egyidejűleg munkaviszonya álljon fenn, azonban munkaviszonyra irányadó együttműködési kötelezettségből fakadóan [Mt. 6. § (4) bek.] az igazgatósági tagok kötelesek a munkáltatójukat tájékoztatni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 18.

Gyermek nevelése melletti munkaviszony létesítése

Kérdés: Jelenleg GYES-en vagyok, és még állományban egy cégnél, de a cég nem tud munkát biztosítani. Kérdésem, ha visszamondanám a GYES-t, akkor egy másik cégnél dolgozhatnék-e teljes munkaidőben (úgy, hogy az első cégnél nem mondok fel), míg a gyermekem el nem éri a 3 éves kort?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés megválaszolásánál a munkavállaló munkáltató irántiegyüttműködési kötelezettségéből kell kiindulni. Az Mt. 3. §-a szerint a jogokgyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a munkáltató és amunkavállaló a jóhiszeműség és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 19.
1
2
3