Egyszerűsített foglalkoztatás - adózási előírások

Kérdés: Az egyszerűsített foglalkoztatás esetére meghatározott minta-munkaszerződés alkalmazására van-e lehetőség olyan munkáltatók számára, akik jogszabály szerint elektronikus bevallásra kötelezettek, azaz a jogszabály szerint elektronikus bevallásra kötelezett munkáltatók egyszerűsített foglalkoztatásra használhatják-e az Efotv. melléklete szerinti minta-munkaszerződést? Nem kell alkalmazni az Mt. 134. §-ában és a 155. §-ának (2) bekezdésében foglaltakat, ha a felek a minta-munkaszerződés alkalmazásával kötöttek egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaszerződést. A NAV által az egyszerűsített foglalkoztatásra kiadott információs füzet 6. pontja szerint viszont: "A munkáltatónak olyan bizonylatot kell kiállítania és a kifizetéskor átadnia az egyszerűsített foglalkoztatott magánszemélynek, amiből kitűnik a munkavállaló bevételének teljes összege és jogcíme." Minta-munkaszerződés alkalmazása esetén mit jelent az Mt. 155. §-a (2) bekezdésének mellőzhetősége? Kell-e ilyenkor bármilyen, a NAV által hivatkozott bizonylatot kiállítani, vagy az csak azokra az esetekre vonatkozik, amikor szóban kötik meg a munkaszerződést?
Részlet a válaszából: […] ...egyszerűsített foglalkoztatás céljából létrejött munkaviszony azzal keletkezik, hogy a munkáltató a törvényben meghatározott adatokat bejelenti az elsőfokú állami adóhatóságnak [Efotv. 3. § (1) bek., 11. §., Mt. 202. § (2) bek.]. Ehhez képest a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Alkalmi munka - az időkorlátok

Kérdés: Az Efotv. szerint alkalmi munka: a munkáltató és a munkavállaló között
a) összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és
b) egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, és
c) egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig
létesített, határozott időre szóló munkaviszony.
A foglalkoztatás időbeli korlátozási szabályát lehet-e úgy értelmezni, hogy jogviszonyonként kell a maximum öt napot nézni, és mivel minden egyes bejelentés új jogviszonyt hoz létre, ezért ezek az "öt napok" akár egybe is folyhatnak? Sem az Efotv., sem az Mt. nem tartalmaz olyan szabályt, amely előírná, hogy a jogviszonyok létesítése között mennyi időnek kell eltelnie, vagy a napokat össze kellene számítani, ha nincs megszakítás a régi és az új jogviszony között. Ennek hiányában az a helyzet is előállhatna megszakítás nélküli újabb jogviszony létesítése esetén, hogy bár a korábbi jogviszony csak például három napra szólt, az új, de megszakítás nélkül kötött jogviszony nem szólhat csak két napra, viszont ilyen korlátozást a törvény nem tartalmaz. A Munkaügyi Levelek 35. számában a 691. kérdésre adott válasz szerint: "ha a korábbi munkaviszony az Efotv. hatálya alá tartozó alkalmi munkára létesült, és egybefüggő időtartama elérte az öt napot. Ekkor a hatodik naptól nem lehet ismét alkalmi munkára munkaviszonyt létesíteni." A fentiek helytállósága esetén kérdésünk, hogy ha az egybefüggő foglalkoztatás időtartama nem éri el az öt napot (pl. három nap), a következő naptól (azaz a példa szerint a negyedik naptól) létesíthető ismét alkalmi munkára jogviszony? Ha igen, maximum mennyi egybefüggő napra (csak két napra, a korábbi 3 nap miatt, vagy akár öt napra is)? Van-e jelentősége, hogy ugyanazon felek között azonos vagy eltérő feladatra létesül az ismételt alkalmi jogviszony?
Részlet a válaszából: […] Az Efotv. 2. §-a 3. pontjának kérdésében is idézett rendelkezései egyértelműen kijelölik az azonos felek között létesíthető alkalmi munkavégzés időbeli korlátait. E szerint a munkáltató és a munkavállaló között összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Közalkalmazotti besorolás - az egyszerűsített foglalkoztatás beszámítása

Kérdés: Közalkalmazotti besoroláshoz az egyszerűsített foglalkoztatásban eltöltött idő figyelembe vehető? Ha igen, akkor ezt az időszakot milyen igazolással tudjuk elfogadni?
Részlet a válaszából: […] ...a 2010. április 1. és 2010. július 31. között hatályban volt Eftv., 2010. augusztus 1. óta pedig az Efotv. szerint kerülhetett sor. Mind a két törvény az egyszerűsített foglalkoztatást mint a határozott időre szóló munkaviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Vasárnapi pótlék és alkalmi munka

Kérdés: A Munkaügyi Levelek 193. számában megjelent 3827. számú kérdésre írt cikkhez szeretnék egy gondolatot fűzni. Álláspontom szerint, ha az Mt. 203. §-a alapján alkalmi foglalkoztatott esetén nem alkalmazható - többek között - a törvény 101. §-a, akkor a 140. §-ban található törvényhelyi hivatkozás sem értelmezhető, azaz az alkalmi foglalkoztatott nem jogosult vasárnapi pótlékra, függetlenül attól, hogy milyen munkakörben kerül sor a foglalkoztatására.
Részlet a válaszából: […] ...korábbi válaszban kifejtettek szerint az egyszerűsített foglalkoztatás esetén a bérpótlékokra vonatkozó szabályok alkalmazandóak, ám a vasárnapra történő munkaidő-beosztásról szóló Mt. 101. §-a nem (Mt. 201-203. §). Ezért az alkalmi munkásnak is akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Mezőgazdasági gépkezelő egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló munkaviszonyban

Kérdés: Mezőgazdasági idénymunka keretében lehet-e egyszerűsített foglalkoztatottként bejelenteni a különböző zöldség- és gyümölcsfélék betakarítására, szedésére, aratására alkalmas mezőgazdasági gép kezelőjét (pl. a meggyrázó gép kezelőjét, szüretelőkombájn kezelőjét)?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. értelmében a törvényben meghatározott munkáltató és munkavállaló egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszonyt létesíthetnek [Mt. 201. § (1) bek.]. Idényjellegűnek a munkáltatói tevékenység akkor minősül, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 5.

Egyszerűsített foglalkoztatás munkaerő-kölcsönzésre - a munkaszerződés alaki "kötetlensége"

Kérdés: Írásba kell-e foglalni a munkaszerződést akkor, ha egyszerűsített foglalkoztatásban történő munkaerő-kölcsönzésben állapodik meg a kölcsönbe adó a munkavállalóval?
Részlet a válaszából: […] ...két atipikus munkaviszony (munkaerő-kölcsönzés és egyszerűsített foglalkoztatás) a hatályos szabályok értelmében kombinálható egymással; és ilyen esetben irányadó, hogy a feleknek meg kell állapodniuk abban, a munkaviszonyt kifejezetten munkaerő-kölcsönzésre hozzák...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 5.

Alkalmi munka - nem köthető keretszerződés

Kérdés: Alkalmi munkában fogunk foglalkoztatni munkavállalókat, de az ötnapos korlát miatt ez nagy adminisztrációt igényel, mivel ötnaponként új munkaszerződést kell kötnünk. Köthetünk-e egy keretszerződést a munkavállalóval, amiben rögzítjük a lényeges elemeket (munkakör, alapbér, munkavégzési hely), és amikor jön dolgozni, akkor már csak szóban állapodunk meg a napok számában, újabb írásos szerződés nem készül, és ez alapján teljesítjük a bejelentést a jogviszonyról?
Részlet a válaszából: […] ...megállapodás jogszerű foglalkoztatás alapjául nem szolgálhat, azért sem, mivel a felek a közöttük egymást követően fennálló, egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló munkaviszonyokat "átfogó" munkaszerződést a törvény rendelkezései [Mt. 201. § (1)-(2) bek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 5.

Bérpóték mezőgazdasági idénymunkában

Kérdés: A mezőgazdasági idénymunkában a munkavállalónak a munkavégzésre milyen bérpótlékok járhatnak?
Részlet a válaszából: […] ...esetén nem érvényesülnek a vasárnapra, illetve munkaszüneti napra történő munkaidő-beosztás korlátai (Mt. 101. §); így a mezőgazdasági idénymunkában sem kell ezeket figyelembe venni [Mt. 203. § (1) bek.]. Amennyiben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 15.

Rendkívüli munka egyszerűsített foglalkoztatás keretében

Kérdés: Ha munkavállalókat egyszerűsített foglalkoztatás keretében napi bejelentéssel foglalkoztatunk, akkor a 8 óra feletti munkavégzést ki kell fizetni túlóraként?
Részlet a válaszából: […] ...munkavégzésről szóló 107-109. §, sem a rendkívüli munkavégzés pótlékáról szóló 139., 143. §. Következésképpen az egyszerűsített foglalkoztatás keretében is sor kerülhet rendkívüli munkavégzésre, és ezt honorálni is kell. Amennyiben a felek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 27.

Foglalkoztatási lehetőségek rövid időtartamra

Kérdés: Cégünk tulajdonosának van egy másik kft.-je is. A nálunk főállásban dolgozó szakmunkások (kb. 30 fő) a munkaidő letelte után a másik cégben, ugyanazon munkaterületen, rendszeresen, heti egyszer-kétszer hogyan foglalkoztathatók? Hogy tudjuk ezt lepapírozni, hogy ne kelljen minden napra külön munkaszerződést készíteni nekik?
Részlet a válaszából: […] ...egyik lehetőség az egyszerűsített foglalkoztatás. Az Efo. tv. 2. §-ának 3. pontja szerinti alkalmi munkára akkor lehet ilyen módon munkaszerződést kötni, ha a munkaviszony az azonos felek között- összesen legfeljebb 5 egymást követő naptári napig, és- egy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 25.
1
2
3
7