Keresés eredménye

56 találat a megadott egyszerűsített foglalkoztatás tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Megrendelésektől függő munkavégzés
Kérdés: Jelenlegi vendéglátó (egyéni vállalkozói) tevékenységemet fényképészettel szeretném bővíteni, új alkalmazott bevonásával. Milyen keretek között foglalkoztathatom, mivel munkája a megrendelésektől függ majd? Sem a normál 5+2 napos munkarenddel, sem a munkaidőkeretes munkaidő-beosztással nem tudok vele szerződni.
Részlet a válaszból: […]heti negyven, illetve napi nyolcórás munkaidő töredéke is lehet, melyet egyenlőtlen munkaidő-beosztással és ezen belül munkaidőkeret alkalmazásával is gazdaságosan lehet alkalmazni. Megoldás lehet a törvényi keretek között az egyszerűsített foglalkoztatás is, azon belül az alkalmi munkavállalás konstrukciója, illetve adott esetben a munkaerő-kölcsönzés. Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon foglalkoztatott munkavállalók létszáma - a munkáltatónak a tárgyév első, illetve hetedik hónapját megelőző hathavi, ha a munkáltató ennél rövidebb ideje működik, működésének egész hónapjaira eső átlagos statisztikai létszámát alapul véve - nem haladhatja mega) az Mt. hatálya alá tartozó főállású személyt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3447
2. találat: Munkaköri alkalmassági vizsgálat egyszerűsített foglalkoztatás esetén
Kérdés: Ha egyszerűsített foglalkoztatás körében alkalmazunk munkavállalókat, akkor esetükben is kötelező az előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat elvégeztetése?
Részlet a válaszból: […][33/1998. NM rendelet 2. § aa)-ab) pontjai, illetve c) pontja]. Ebből következően egyszerűsített foglalkoztatás esetén munkaköri alkalmassági vizsgálatot végeztetni általános szabály szerint nem kell. Ez alól kivételek a 33/1998. NM rendeletben meghatározott egyes munkakörök, illetve foglalkoztatási formák, ahol külön jogszabály szerint kell eljárni;[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3311
3. találat: Bérpótlék fizetése egyszerűsített foglalkoztatásban
Kérdés: Egyszerűsített foglalkoztatás esetén szombati vagy vasárnapi munkavégzéskor pótlékot kell-e a munkavállalónak fizetni? Ha igen, milyen mértékűt?
Részlet a válaszból: […]munkavégzésért vasárnapi pótlék akkor jár, ha arra kizárólaga) a több műszakos tevékenység keretében,b) a készenléti jellegű munkakörben,c) a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónáltörténő foglalkoztatása miatt kerül sor [Mt. 140. § (1) bek. a) pont]. Mivel az egyszerűsített foglalkoztatás keretében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3218
4. találat: Rendkívüli munkaidő egyszerűsített foglalkoztatásban
Kérdés: Egyszerűsített foglalkoztatás esetén hogyan értelmezendő az Mt. rendkívüli munkaidőt maximáló 109. §-a, azaz praktikusan az egynapos bejelentés esetén van-e lehetőség kilenc órát dolgoztatni, természetesen az egy órára jutó 50%-os bérpótlék kifizetése mellett?
Részlet a válaszból: […]bek.]. A munkaidő mértékére vonatkozó szabályok és a rendkívüli munkaidő fogalmára és elszámolására irányadó rendelkezések (Mt. 107-109. § és 143. §) viszont ebben az esetben is alkalmazandók. Ezért, ha az egyszerűsített munkaviszony alapján foglalkoztatott munkavállaló a munkaszerződése szerinti napi munkaidőt meghaladóan dolgozik, azt - az általános szabályokkal egyezően - rendkívüli munkaidőként kell elszámolni.Tiszteletben kell azonban tartani az Mt. 109. §-ának rendelkezéseit is. E szerint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3125
5. találat: Bérpótlékátalány kikötése alkalmi munka esetén
Kérdés: Ha az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó, egy napra szóló munkaszerződésben napi 10 óra munkavégzést kötünk ki, és arra figyelemmel állapítjuk meg a díjazást, akkor kell a munkavállalónak rendkívüli munkavégzésért járó díjazást fizetni a 8 órát meghaladó munkavégzés esetén? Hogyan lehet "fix" összegben megállapodni a munkavállalóval alkalmi munkánál?
Részlet a válaszból: […]egy nap, akkor két órára rendkívüli munkaidőt kell elszámolni, és az annak megfelelő díjazást szükséges részére megfizetni [Mt. 107. § (1) bek. a) pont, 143. § (2) bek.].A felek a rendkívüli munkavégzés bérpótléka vonatkozásában "havi" átalányban is megállapodhatnak. Az ilyen átalányban történő megállapodásnak azonban kellően pontosnak, kifejezettnek kell lennie, és meg kell jelölni azt a bérpótlékot, amely helyébe lép; az általános "munkabér" jogcím ennek nem felel meg. A "havi" átalány pedig[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3084
6. találat: Szabadság az egyszerűsített foglalkoztatásban
Kérdés: Az egyik szakmai portálon az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatban azt írják, hogy a szabadság kiadására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni, de ez nem jelenti azt, hogy a munkavállaló ne lenne jogosult szabadságra, amit a munkaviszony végén pénzben kell megváltani (hivatkoznak az NGM/14950/2017. számú állásfoglalásra). Önöknek mi a véleményük ezzel kapcsolatban? Ha egy céghez jönnek nyáron spárgát szedni, akár egy személy kb. 80 napot az évben, akkor az utolsó mezőgazdasági idénymunka napján ki kell számolni a 80 napra időarányosan járó éves szabadságát és meg kell váltani? Ebben az esetben a személyi jövedelemadó szempontjából adóköteles jövedelem keletkezne, mert naponta a magánszemély csak a minimálbér nyolc órára járó összegét keresheti meg adómentesen. Mi a teendő egy hosszabb idejű, akár évi 90 napos alkalmi munka vagy 120 napos mezőgazdasági idénymunka esetén a szabadságmegváltásra való jogosultság tekintetében, jár-e szabadságmegváltás a munkaviszony utolsó napján?
Részlet a válaszból: […]munkavállaló is jogosult szabadságra, mégpedig az általános szabályok szerint. Ebbe természetesen az is beletartozik, hogy az év közben kezdődő vagy megszűnő munkaviszonyok esetén a szabadság időarányos része jár, azzal, hogy a fél napot elérő töredéknap egész munkanapnak számít (Mt. 121. §). Ezért a legfeljebb öt egybefüggő munkanapra létesíthető alkalmi munka gyakorlatilag soha nem jogosítja majd egy nap szabadságra sem a munkavállalót. Az akár évi 120 napra létesíthető idénymunka esetében [Efotv. 2. § (1)-(3) bek.] azonban ki kell számítani a munkaviszony időtartamára időarányosan járó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3056
7. találat: Alkalmi munka hat egybefüggő napon
Kérdés: Alkalmi munkásokat foglalkoztatunk, de sajnos többször előfordul, hogy hetente hat napot is dolgoznak. Ilyenkor másik cégre jelentjük be őket, hogy ne lépjük túl a heti öt napot. Milyen megoldás lehet arra, hogy a jelenléti ívet a lehető legprecízebben vezessék a dolgozók, vagy milyen fajta jelenléti ívet használjunk, hogy a hatodik napot ne ugyanarra a jelenléti ívre írják rá? A sok adminisztráció miatt a lehető legegyszerűbb megoldás érdekelne, amibe az ellenőrök sem kötnek bele. Mi a gyakorlat erre a problémára?
Részlet a válaszból: […]szabályok lesznek irányadók, és a munkáltató ezeket a rendelkezéseket a továbbiakban is köteles alkalmazni a jogsértés feltárásának időpontjától annyi ideig, ameddig az egyszerűsített foglalkoztatást jogellenesen alkalmazta [Efotv. 8. § (4) bek.]. A fentiekből eredően arra nincs törvényes lehetőség, hogy a munkáltató alkalmi munka keretében ugyanazt a munkavállalót hat egybefüggő napig alkalmazza.Az időbeli korlát azonban csak az azonos felek közötti munkaviszonyra vonatkozik, annak tehát nincs akadálya, hogy ugyanaz a munkavállaló egybefüggő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2820
8. találat: Elszámolás egyszerűsített foglalkoztatásnál
Kérdés: Egyszerűsített foglalkoztatásról év végén kell-e a napok számáról, az összes összegről éves záró bizonylatot adni? Ha igen, milyet? Ez olyan lehet, mint más munkavállalónál az M30-as nyomtatvány év végén?
Részlet a válaszból: […]munkáltatót terhelő társadalombiztosítási járulék, valamint a levont adóelőleg, adó, járulék összege. A munkáltató a kifizetést követően a kiadott bizonylaton feltünteti az adóelőleg megállapításakor figyelembe vett családi adókedvezmény összegét [Art. 46. § (1) bek.]. A fentiek alapján az adójogszabályok egyszerűsített foglalkoztatás esetére nem kötelezik a munkáltatót, hogy január 31-ig egy összesített igazolást adjon ki a munkavállaló számára.A foglalkoztatottnak azonban be kell vallania az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelmét, ha ezen bevétele meghaladja az e foglalkoztatás naptári napjai száma és az adóév első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér vagy - ha alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a garantált bérminimum 87%-a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2819
9. találat: Alkalmi munkavállaló halála
Kérdés: Alkalmi munkavállaló halálát hogyan kell bejelenti a NAV-nak?
Részlet a válaszból: […]vagy ha a bejelentés egy napnál hosszabb időtartamú munkaviszonyra vonatkozott, a módosítás bejelentésének napján délelőtt 8 óráig van lehetőség. A bejelentést ügyfélkapun vagy az országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül lehet megtenni. A határidő elteltét követően a munkáltató a közteherfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni.A fentiek alapján, ha a munkavállaló a foglalkoztatása első napján halt meg, legkorábban a következő naptól mentesülhet a munkáltató a foglalkoztatás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. szeptember 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2729
10. találat: Szabadság számítása egyszerűsített foglalkoztatásban
Kérdés: Egyszerűsített foglalkoztatás keretében, alkalmi munkavállalóként foglalkoztatott részére járó szabadsággal kapcsolatosan kérdezem, hogy jár-e szabadság annak a 45 év feletti alkalmi munkavállalónak, aki éves szinten 90 napot, különböző időpontokkal, 5 naponkénti bejelentéssel van foglalkoztatva?
Részlet a válaszból: […]hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, és egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig létesített, határozott időre szóló munkaviszony (2. § 3. pont). Ez azt jelenti, hogy az alkalmi munkára létesített munkaviszony legfeljebb öt egybefüggő napig állhat fenn, noha azonos felek között a naptári évben ez többször ismétlődhet (összesen 90 nap erejéig). Ezeket a különböző munkaviszonyokat azonban nem kell egybeszámítani[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. április 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2590
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 56 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés