Létszám-meghatározás a polgármesteri hivatalban

Kérdés: A képviselő-testület a Mötv. szerint meghatározta a polgármesteri hivatal létszámát. Lehetséges-e, hogy ennél a létszámnál több főt foglalkoztassunk például 1 fő létszám helyén 2 fő részmunkaidős foglalkoztatottat? Ebben az esetben a részmunkaidőben (pl. 4 órában) foglalkoztatottat 0,5 főnek kell számítanunk a létszámban? A létszám és az álláshely szinonim fogalmaknak tekinthetők-e? Szeretnénk iránymutatást kérni a létszám és az álláshely fogalmának definiálására.
Részlet a válaszából: […] Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek – így egyebek mellett a polgármesteri hivatal – engedélyezett létszámkeretét az önkormányzat éves költségvetési rendelete határozza meg. A létszámkeret esetleges módosításáról szintén a képviselő-testület...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Engedélyezett létszám helyett bértömeg-gazdálkodás

Kérdés: Költségvetési szerv engedélyezett létszámát, valamint a munkakörönkénti létszámokat hol kell feltüntetni? A 368/2011. Korm. rendelet 2015. január 1-jei módosításával az SzMSz-ben az engedélyezett létszámot már nem kell feltüntetni.
Részlet a válaszából: […] A 368/2011. Korm. rendelet. 13. §-a (1) bekezdésének e) pontja szerint 2015. január 1-jétől valóban nem kell feltüntetni a költségvetési szervek szervezeti és működési szabályzatában az engedélyezett létszámot. Ez a módosítás azzal függ össze, hogy a költségvetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 27.

Köztisztviselő foglalkoztatása – nyugdíjazás után

Kérdés: Van-e lehetőség arra, hogy a 2012 októberében 40 év közszolgálati jogviszony megszerzése jogcímén nyugállományba vonult 59 éves köztisztviselőt a későbbiekben munkaviszony, illetve megbízási szerződés keretében foglalkoztassunk? Ha erre van lehetőség, akkor milyen járulékok terhelik a munkáltatót, illetve a dolgozót?
Részlet a válaszából: […] A Kttv. 8. §-ának (1)-(2) bekezdése kizárja, hogy a közigazgatási szerv közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és felügyeleti hatáskörének gyakorlásával közvetlenül összefüggő, valamint ügyviteli feladat ellátására munkaviszony vagy megbízási jogviszony jöjjön...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 29.