Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott elszámolási időszak tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Egyenlőtlen munkaidő-beosztás megszervezése munkaidőkeret vagy elszámolási időszak alkalmazásával

Kérdés: Az elszámolási időszak vagy a munkaidőkeret alkalmazása biztosít rugalmasabb felhasználást a munkaidő felhasználására?
Részlet a válaszból: […]munkarend alapulvételével megállapított heti munkaidőt a munkáltató által meghatározott hosszabb, az érintett héttel kezdődő időtartam (az elszámolási időszak) alatt teljesíti (Mt. 98. §). Ilyenkor egy adott hétre vonatkozó munkaidő (pl. 40 óra) "tolható el" későbbi időszakokra. A munkavállaló például az adott héten csak 36 órát dolgozik, a további négy órát pedig az elszámolási időszak alatt, egy későbbi időpontban teljesíti (pl. a következő héten 44 órára lesz beosztva). Az elszámolási időszak ugyanolyan időegységet foghat át, mint a munka­időkeret, általános szabály szerint tehát négy hónap lehet (Mt. 94. §). Mindkét intézménynél azonos a távollétek elszámolása, és követelmény, hogy az elszámolási időszak, illetve a munkaidőkeret kezdő és befejező időpontját írásban meg kell határozni és közzé kell tenni [Mt. 93. § (3)-(4) bek.]. Szintén azonosak az elszámolási szabályok, ha a munkaviszony még az elszámolási időszak vagy a munkaidőkeret tartama alatt ér véget (Mt. 95. §). Nincs különbség a munkabér elszámolására és a rendkívüli munkaidőre vonatkozó rendelkezésekben sem (Mt. 107. §, 156. §).Általánosságban nem lehet kijelenteni, hogy melyik intézmény ad nagyobb rugalmasságot a munkáltatónak. Az elszámolási időszak csak akkor célszerű választás, ha a kiinduló héten kevesebb munkaidőre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. október 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2408

2. találat: Munkaidő-beosztás elszámolási időszakban

Kérdés: Megfelelő-e a munkaidő-beosztásunk, ha egy munkavállalónkat elszámolási időszak alkalmazásával az alábbi módon osztjuk be: hétfő: 14-18 óra, kedd-péntek 10-18 óra, szombat 9-13 óra?
Részlet a válaszból: […]irányadóak az Mt. heti pihenőnapokra, illetve heti pihenőidőre vonatkozó szabályai. Tekintettel arra, hogy a munkavállaló egy naptári héten hat napon is munkát végez, a munkaidő-beosztás csak abban az esetben lehet hosszabb távon is jogszerű (alkalmazható rendkívüli munkavégzés hiányában is), ha heti pihenőidőt alkalmaz a munkáltató. Ebben az esetben a munkavállalónak hetenként legalább negyven órát kitevő és egy naptári napot magában foglaló megszakítás nélküli heti pihenőidőt kell biztosítani azzal, hogy a munkavállalónak az elszámolási időszak átlagában legalább heti negyvennyolc óra heti pihenő­időt kell biztosítani [Mt. 106. § (3) bek.].Tekintettel arra, hogy a munkaidő-beosztás alapján a munkavállaló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2284
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Elszámolás a munkaidőkeret végén

Kérdés: Dolgozóink háromhavi munkaidőkeretben és órabéres formában dolgoznak. Az első két hónapban a ténylegesen ledolgozott órák és az órabér szorzata a havibérük az esetleges pótlékokkal együtt, majd a harmadik hónap végén kell a három hónap ledolgozható munkaóráinak alapulvételével megállapítani, hogy többet vagy kevesebbet dolgoztak? Ha többet, akkor túlórapótlékot kapnak, ha kevesebbet, akkor a különbözetre átlagbért?
Részlet a válaszból: […]szerint elszámolt munkabérnél alacsonyabb összegű munkabérben részesült, a különbözetet számára a következő havi munkabérrel ki kell fizetni. Ettől eltérően, az előlegnyújtásból eredő követelésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, ha a munkavállaló az előzőek szerint elszámolt munkabérnél magasabb összegű munkabérben részesült [Mt. 156. § (1)-(4) bek.].Tételezzük fel, hogy a három hónapban 23, 20, 21 általános munkarend szerinti munkanap (hétköznap) van, azaz 184, 160 és 168 órát kellene elszámolni. A munkavállalók ténylegesen 200, 180 és 132 órát teljesítenek, azaz összesen épp annyit, amennyit általános munkarendben kellene. Az alapbérük legyen 1000 Ft/óra. Ebben az esetben az első két hónapban a munkavállalók részére 184 000 Ft és 160 000 Ft munkabért kellene kifizetni, míg a harmadik hónapban 168 000 Ft-ot. Amennyiben a munkáltató minden hónapban a ténylegesen ledolgozott órák alapján kíván munkabért kifizetni (azaz 200 000 Ft, 180 000 Ft és 132 000 Ft összeget), akkor erre nézve a munkavállalókkal egyénileg meg kell állapodnia.A munkaidőkeret végén a munkaidőkeretben beosztható [Mt. 93. § (3) bek.] és[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1921

4. találat: Bérfizetés elszámolási időszakban

Kérdés: A kft. 6 havi munkaidőkeretben, teljesítménybér-időbér összekapcsolásával foglalkoztatja a dolgozókat. Áttérnének az elszámolási időszakra. Az Mt. 156. §-ának (1) bekezdése az egyenlőtlen munkaidő-beosztásban és órabérrel díjazott munkavállalók esetében eltérést enged a munkabér elszámolásának vonatkozásában, ezért a felek megállapodása, illetve a kollektív szerződés alapján olyan elszámolási módot is alkalmazhat, hogy a havi bérkifizetést a ténylegesen ledolgozott órák alapján lehessen teljesíteni. Ez a fajta megállapodás a munkáltató és a munkavállaló között alkalmazható az elszámolási időszakra is?
Részlet a válaszból: […]bek.]. Egyenlőtlen munkaidő-beosztás és órabéres díjazás alkalmazása esetén a munkáltató - eltérő megállapodás hiányában - a munkavállaló munkabérét az Mt. 136. §-a (3) bekezdésében foglaltak megfelelő alkalmazásával számolja el és fizeti ki [Mt. 156. § (1) bek.]. Mivel az elszámolási időszak is egyenlőtlen munkaidő-beosztásnak minősül, ezért az órabéres munkavállalók bérkifizetése során ugyanolyan módon lehet eljárni, mintha munkaidőkeretben végeznének munkát. A munkavállalókkal[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1689