Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott emelt összegű végkielégítés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Közalkalmazott emelt összegű végkielégítésre való jogosultsága

Kérdés: A Kjt. 37. §-ának (7) bekezdése alapján a közalkalmazottat megillető végkielégítés négyhavi távolléti díj összegével emelkedik, ha a közalkalmazotti jogviszony az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg. Amennyiben a közalkalmazottat a foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálat alkalmatlannak minősítette, illetve a munkáltató által felajánlott munkakörben is alkalmatlannak minősült, jár-e a közalkalmazott részére a plusz négyhavi végkielégítés, ha három év múlva éri el az öregségi nyugdíjkorhatárt, és rendelkezik a jogosultsági idővel? A közalkalmazott közel egy évig táppénzen volt, a táppénzkeretet kimerítette, és azért kezdeményezte a felmentését, hogy a rokkantsági ellátást igénybe tudja venni.
Részlet a válaszból: […]emelkedik, ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya az öregségi nyugdíjra [Mt. 294. § (1) bek. g) pont ga) alpont] való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg. Nem illeti meg az emelt összegű végkielégítés a közalkalmazottat azonban akkor, ha valamelyik jogcímen korábban már emelt összegű végkielégítésben részesült. Ez utóbbira a kérdés nem utal, így azt feltételezzük, hogy a közalkalmazott e végkielégítésben még nem részesült. Ebből következően a közalkalmazottra irányadó az emelt összegű végkielégítésre vonatkozó rendelkezés, mivel három év múlva éri el a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt.A közalkalmazott nem jogosult végkielégítésre, ha felmentésére tartós alkalmatlansága miatt került sor, ugyanakkor ez alól kivételt jelent, ha ez egészségügyi okon alapul [Kjt. 37. § (2) bek.]. A kérdésből nem derül ki minden kétséget kizáróan, hogy a közalkalmazott felmentése pontosan milyen okból történik, csupán feltételezzük azt, hogy erre ez utóbbi indok szolgáltat kellő alapot. Amennyiben a felmentés indoka a közalkalmazott egészségi okon alapuló tartós alkalmatlansága [Kjt. 30. § (1) bek. c) pont] (vagy más, végkielégítést ki nem záró felmentési ok), akkor a végkielégítés és az emelt összegű végkielégítés is megilleti a közalkalmazottat.Végkielégítés - ideértve az emelt összegűt is - egyáltalán nem jár, ha a közalkalmazott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3593

2. találat: Emelt összegű végkielégítés a nyugdíj előtt

Kérdés: 36 év köztisztviselői jogviszony után, ha egészségügyi okok miatt szűnik meg a jogviszony, a nyolchavi végkielégítésen kívül jár-e még a kéthavi végkielégítés, mivel a nők 40 éves kedvezményes nyugdíjához már csak három év lett volna hátra?
Részlet a válaszból: […]végkielégítés összegét fel kell tüntetni a közszolgálati igazoláson [Kttv. 69. § (2) bek.].A nyugdíjkorhatár előtt járó, emelt összegű végkielégítés mértéke tehát mindig további négyhavi illetmény, függetlenül az egyébként végkielégítésre jogosító közszolgálati jogviszony fennállásának idejétől (pl. hároméves jogviszony esetén is ennyi jár). Ugyanakkor a jogosultság feltétele, hogy a közszolgálati tisztviselő jogviszonya az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg. A közszolgálati tisztviselő az öregségi nyugdíjra akkor válik jogosulttá, ha a rá irányadó (a születése idejétől függő) öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik. E feltételeket részletesen a Tny. határozza meg. Hangsúlyozni kell azonban, hogy a kiindulópont nem az az időpont, amikor[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3049

3. találat: Emelt összegű végkielégítés - a negyvenéves szolgálati idő leteltét megelőző öt év

Kérdés: A Kttv. 69. §-a (2) bekezdésének g) pontja kimondja, hogy a végkielégítés mértéke négyhavi illetmény összegével emelkedik, ha a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg. Kérdésem arra irányul, hogy a Tny. 18. §-a (2a) bekezdésének a) pontjában meghatározottakat, vagyis azt a rendelkezést, miszerint az öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, alkalmazni kell-e az emelt összegű végkielégítés szempontjából. Tehát az a nő, aki legalább 35 év jogosultsági idővel rendelkezik, jogosult-e a plusz négyhavi végkielégítésre?
Részlet a válaszból: […]kimondja, hogy végkielégítésre nem jogosult a kormánytisztviselő, ha - egyéb okok mellett - legkésőbb a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül.A Kttv. alkalmazásában a kormánytisztviselő, köztisztviselő nyugdíjasnak minősül, ha- az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság);- az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban részesül;- az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíj segélyben (nyugdíjban), Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban, öregségi járadékban, növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban, rokkantsági ellátásában részesül, vagy- a Tny. alapján a női kormánytisztviselő legalább negyvenéves szolgálati idejének meglétére hivatkozással a felmentését kéri [Kttv. 7. § (1) bek., 63. § (2) bek. f) pont].A fentiekre figyelemmel megállapítható, hogy mivel a kormánytisztviselő a Kttv. rendelkezései értelmében nyugdíjasnak minősül, ha a negyvenéves szolgálati idő megszerzésére hivatkozással a felmentését[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1454

4. találat: Felmondási védettség - 40 évi munkaviszony elérése előtt

Kérdés: Jár-e felmondási védettség 40 év munkaviszony megszerzése előtt?
Részlet a válaszból: […]fenntartása. A "különös indok" fennállásának megállapításához körültekintő vizsgálódásra, az eset összes körülményének leggondosabb figyelembevételére van szükség. A különös indokot megvalósító súlyos ok ugyanakkor jelentkezhet a munkavállaló személyével összefüggésben (pl. munkamegtagadás, üzemi lopás, sorozatos hanyag munkavégzés) és a munkáltató gazdálkodása körében is (pl. átszervezések, létszámcsökkentések, a gazdálkodás színvonalának emelése érdekében végrehajtott személycserék). Mint látható, a felmondási korlátozás a munkavállalót a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt évben illeti meg. (A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatárt a Tny. 18. §-a határozza meg.) Ez független attól, hogy hány év "munkaviszonya" vagy pontosabban szolgálati ideje van. A másik oldalról viszont, hiába van 40 évnyi szolgálati ideje a munkavállalónak, a felmondási védettségre nem lesz jogosult, csak akkor, ha az öregségi nyugdíjkorhatárhoz már csak legfeljebb öt éve hiányzik. Érdemes megjegyezni, hogy a felmondási korlátozás mellett a munkavállalót a törvényi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1278

5. találat: Emelt összegű végkielégítésre való jogosultság

Kérdés: Cégünknél 25 éve dolgozik az egyik munkavállalónk. A gazdasági helyzetre tekintettel sajnos kénytelenek vagyunk megszüntetni a munkakörét, ezért 2011. szeptember 1-jével fel akarunk mondani. Szeptember 3-án azonban eléri azt a kort, amikor az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig 5 éve lesz hátra. Bérszámfejtőnk szerint nem fog járni neki emelt összegű végkielégítés, mert amikor felmondunk neki, még nem lesz védett korban. Helyesen járunk el, ha nem fizetünk neki emelt összegű végkielégítést?
Részlet a válaszból: […]állapítható meg egyértelműen kérdéséből, hogy szeptember 1. napján közlik a felmondást a munkavállalóval, vagy szeptember 1-jével telik le a felmondási idő, és szűnik meg a munkaviszony. Amennyiben szeptember 1-jén közlik a felmondást a munkavállalóval, akkor a munkaviszonya csak a felmondási idő leteltét követően szűnik meg, így a munkaviszony megszűnésekor az öregségi nyugdíjra jogosultság megszerzését megelőző öt évben szűnik meg, vagyis a munkavállaló jogosult lesz az emelt összegű végkielégítésre. Ha viszont már korábban közölték a munkavállalóval a rendes felmondást, és a felmondási idő telik le szeptember 1-jén, akkor a munkaviszony - habár csak két nappal, de - korábban szűnik meg, mint hogy a munkavállaló elérné[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. szeptember 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1112
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Emelt összegű végkielégítés jogviszonyváltás esetén

Kérdés: Intézményünk egyik szervezeti egysége a Ktv. hatálya alá tartozó munkáltató részére került átadásra. A Kjt.-ben foglaltak szerint erről tájékoztattuk az érintett közalkalmazottakat. Egyik közalkalmazottunk nem járult hozzá az új munkáltatónál történő továbbfoglalkoztatáshoz, így közalkalmazotti jogviszonyát a Kjt. 25/A. §-a alapján megszüntettük, és kifizettük az őt megillető 5 havi végkielégítést. Volt közalkalmazottunk azonban további 4 havi emelt összegű végkielégítésre tart igényt, mert jogviszonya a nyugdíjra jogosultságot megelőző 5 éven belül szűnt meg. Szerintünk nem jár neki ez az összeg. Jogszerűen járunk el, ha megtagadjuk a kifizetését?
Részlet a válaszból: […]a végkielégítésre való jogosultság feltételei. A fenti esetekben a közalkalmazottat az általános szabályok szerint illeti meg végkielégítés, melynek összege a jogviszonyban eltöltött időhöz igazodik [Kjt. 37. § (6) bek.]. A végkielégítés mértéke azonban az általános mértékhez képest további négyhavi átlagkereset összegével emelkedik, ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya az öregségi nyugdíjra vagy a korkedvezményes öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg, kivéve ha a közalkalmazott korábban már emelt összegű végkielégítésben részesült. A Kjt. 25/A. §-ban szabályozott megszűnési módhoz a végkielégítés-fizetési kötelezettséget a Kjt. 25/A. § (6) bekezdése állapítja meg, kifejezetten[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1039

7. találat: Emelt összegű végkielégítés és a "védett kor"

Kérdés: Cégünknél munkáltatói rendes felmondással megszüntettük az egyik "védett korban" lévő munkavállalónk munkaviszonyát. Végkielégítést nem fizettünk részére, mert alig több mint egy évig állt fenn a munkaviszonya. A munkavállaló felszólított bennünket, hogy fizessünk ki részére háromhavi átlagkeresetnek megfelelő összegű végkielégítést, mert őt a "védett korra" tekintettel a törvény alapján ez megilleti. Véleményünk szerint azonban erre nem jogosult, így nem tettünk eleget a felszólításnak. Helyesen jártunk-e el a munkavállalóval szemben, vagy valóban megilleti őt a végkielégítés?
Részlet a válaszból: […]állapít meg azon munkavállalókra, akiknek munkaviszonya az öregségi nyugdíjra, illetve a korkedvezményes nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző 5 éven belül szűnik meg. A köznyelv ezt az állapotot nevezi - nem teljesen egzakt terminológiával - "védett kornak". A "védett korban" lévő munkavállalók esetén, azon túlmenően, hogy munkaviszonyuk csak különösen indokolt esetben szüntethető meg munkáltatói rendes felmondással [Mt. 89. § (7) bek.], a végkielégítés összege az általános szabályok szerint meghatározotthoz képest háromhavi átlagkereset összegével emelkedik [Mt. 95. § (5) bek.]. Az emelt összegű végkielégítés azonban mindösszesen egy alkalommal illeti meg a munkavállalót. Nem jogosult ugyanis az emelt összegű végkielégítésre a munkavállaló akkor, ha korábban már részesült abban [Mt. 95. § (5) bek.]. A fentiekben vázolt kedvezőbb szabályok nem jelentik azt, hogy a "védett korban" lévő munkavállalónak nem kellene megfelelniük az általános szabályok szerinti feltételeknek. A "védett korban" lévő munkavállalókat - kollektív vagy munkaszerződés kedvezőbb rendelkezése hiányában - csak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 971