Közalkalmazott emelt összegű végkielégítésre való jogosultsága

Kérdés: A Kjt. 37. §-ának (7) bekezdése alapján a közalkalmazottat megillető végkielégítés négyhavi távolléti díj összegével emelkedik, ha a közalkalmazotti jogviszony az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg. Amennyiben a közalkalmazottat a foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálat alkalmatlannak minősítette, illetve a munkáltató által felajánlott munkakörben is alkalmatlannak minősült, jár-e a közalkalmazott részére a plusz négyhavi végkielégítés, ha három év múlva éri el az öregségi nyugdíjkorhatárt, és rendelkezik a jogosultsági idővel? A közalkalmazott közel egy évig táppénzen volt, a táppénzkeretet kimerítette, és azért kezdeményezte a felmentését, hogy a rokkantsági ellátást igénybe tudja venni.
Részlet a válaszából: […] ...szükséges rögzíteni, hogy a közalkalmazott számára az ún. emelt összegű végkielégítés abban az esetben jár, ha egyébként végkielégítésre is jogosult. Ha a végkielégítésre való jogosultság nem állapítható meg, akkor az emelt összegű végkielégítés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 27.

Emelt összegű végkielégítés a nyugdíj előtt

Kérdés: 36 év köztisztviselői jogviszony után, ha egészségügyi okok miatt szűnik meg a jogviszony, a nyolchavi végkielégítésen kívül jár-e még a kéthavi végkielégítés, mivel a nők 40 éves kedvezményes nyugdíjához már csak három év lett volna hátra?
Részlet a válaszából: […] ...tisztviselő jogviszonya az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg. Nem jár az emelt összegű végkielégítés, ha valamelyik jogcímen korábban már ebben részesült. A kifizetett végkielégítés összegét fel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 4.

Emelt összegű végkielégítés - a negyvenéves szolgálati idő leteltét megelőző öt év

Kérdés: A Kttv. 69. §-a (2) bekezdésének g) pontja kimondja, hogy a végkielégítés mértéke négyhavi illetmény összegével emelkedik, ha a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg. Kérdésem arra irányul, hogy a Tny. 18. §-a (2a) bekezdésének a) pontjában meghatározottakat, vagyis azt a rendelkezést, miszerint az öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, alkalmazni kell-e az emelt összegű végkielégítés szempontjából. Tehát az a nő, aki legalább 35 év jogosultsági idővel rendelkezik, jogosult-e a plusz négyhavi végkielégítésre?
Részlet a válaszából: […] ...minősül, ha a negyvenéves szolgálati idő megszerzésére hivatkozással a felmentését kéri, végkielégítésre sem jogosult. Az emelt összegű végkielégítésre való jogosultságnak pedig alapvető feltétele, hogy a Kttv. rendelkezései alapján a szolgálati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 8.

Felmondási védettség - 40 évi munkaviszony elérése előtt

Kérdés: Jár-e felmondási védettség 40 év munkaviszony megszerzése előtt?
Részlet a válaszából: […] ...jogosítómódon - az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző ötéven belül szűnik meg. Az ún. emelt összegű végkielégítés a munkavállalót csakegy ízben illeti meg [Mt. 95. § (5) bek.]. Ennek ellenőrizhetősége...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Emelt összegű végkielégítésre való jogosultság

Kérdés: Cégünknél 25 éve dolgozik az egyik munkavállalónk. A gazdasági helyzetre tekintettel sajnos kénytelenek vagyunk megszüntetni a munkakörét, ezért 2011. szeptember 1-jével fel akarunk mondani. Szeptember 3-án azonban eléri azt a kort, amikor az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig 5 éve lesz hátra. Bérszámfejtőnk szerint nem fog járni neki emelt összegű végkielégítés, mert amikor felmondunk neki, még nem lesz védett korban. Helyesen járunk el, ha nem fizetünk neki emelt összegű végkielégítést?
Részlet a válaszából: […]  A végkielégítés mértéke háromhavi átlagkereset összegévelemelkedik, ha a munkavállaló munkaviszonya a munkáltató rendes felmondásávalvagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével az öregségi nyugdíjra, továbbáa korkedvezményes öregségi nyugdíjra való...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 19.
Kapcsolódó címke:

Emelt összegű végkielégítés jogviszonyváltás esetén

Kérdés: Intézményünk egyik szervezeti egysége a Ktv. hatálya alá tartozó munkáltató részére került átadásra. A Kjt.-ben foglaltak szerint erről tájékoztattuk az érintett közalkalmazottakat. Egyik közalkalmazottunk nem járult hozzá az új munkáltatónál történő továbbfoglalkoztatáshoz, így közalkalmazotti jogviszonyát a Kjt. 25/A. §-a alapján megszüntettük, és kifizettük az őt megillető 5 havi végkielégítést. Volt közalkalmazottunk azonban további 4 havi emelt összegű végkielégítésre tart igényt, mert jogviszonya a nyugdíjra jogosultságot megelőző 5 éven belül szűnt meg. Szerintünk nem jár neki ez az összeg. Jogszerűen járunk el, ha megtagadjuk a kifizetését?
Részlet a válaszából: […] ...öregségi nyugdíjravaló jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg, kivéve ha aközalkalmazott korábban már emelt összegű végkielégítésben részesült.A Kjt. 25/A. §-ban szabályozott megszűnési módhoz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 27.

Emelt összegű végkielégítés és a "védett kor"

Kérdés: Cégünknél munkáltatói rendes felmondással megszüntettük az egyik "védett korban" lévő munkavállalónk munkaviszonyát. Végkielégítést nem fizettünk részére, mert alig több mint egy évig állt fenn a munkaviszonya. A munkavállaló felszólított bennünket, hogy fizessünk ki részére háromhavi átlagkeresetnek megfelelő összegű végkielégítést, mert őt a "védett korra" tekintettel a törvény alapján ez megilleti. Véleményünk szerint azonban erre nem jogosult, így nem tettünk eleget a felszólításnak. Helyesen jártunk-e el a munkavállalóval szemben, vagy valóban megilleti őt a végkielégítés?
Részlet a válaszából: […] ...összege az általánosszabályok szerint meghatározotthoz képest háromhavi átlagkereset összegévelemelkedik [Mt. 95. § (5) bek.]. Az emelt összegű végkielégítés azonbanmindösszesen egy alkalommal illeti meg a munkavállalót. Nem jogosult ugyanis azemelt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.