×

70. Munkaügyi Levelek / 2012. június 11.
TARTALOM

logo
     
1335. kérdés  
Olvastuk, hogy az új Mt. hatálybalépé­sével a végkielégítésre jogosító munkaviszonyban töltött idő szabályai meg fognak változni, a felmondás közlésekor meg kell lennie a legalább hároméves időtartamnak ahhoz, hogy valaki végkielégítésre legyen jogosult. Valóban nem lesz jogosult a munkavállaló végkielégítésre, ha a felmondás közlésekor - néhány nap híján ugyan, de - nem áll fenn három éve a munka­viszonya?
Kapcsolódó címkék:      
1336. kérdés  
Munkavállalói biztosítékot milyen esetekben lehet megkövetelni a dolgozóktól? Elrendelhetem, hogy minden munkavállaló köteles legyen ilyen biztosítékot elhelyezni?
1337. kérdés  
Az új Mt. 53. §-a szabályozza az eddigi kirendelést, kiküldetést, átirányítást, csak ezeket nem nevezi nevén? Ezen a téren mik a változások?
1338. kérdés  
Nem találtam előírást arra az új Mt.-ben, hogy hányszor lehet határozott idejű munkaszerződést kötni ugyanazzal a munkavállalóval. Jól gondolom, hogy ezt a törvény valóban nem fogja korlátozni? A most hatályos törvény úgy rendelkezik, hogy automatikusan határozatlan idejűvé alakul a határozott idejű munkaviszony, ha jogellenesen kötöttek határozott időre szerződést a felek. Erre sem találtam szabályt az új Mt.-ben. Ezek szerint a jövőben nem kell attól tartanunk, hogy a munkavállaló kérelmére a bíróság határozatlan idejűvé minősít egy határozott idejű szerződést?
1339. kérdés  
Az új Mt. hatálybalépését követően felvett munkavállalóknak továbbra is kötelesek leszünk írásbeli tájékoztatást adni a munkaviszony lényeges elemeiről (szabadság, kollektív szerződés stb.), vagy ezek után elegendő lesz szóban közölni a lényegesnek tartott információkat?
1340. kérdés  
Az új Mt. szerint a munkaszüneti nap miatti mentesülés esetén annak, aki havibér alapján dolgozik, már nem jár távolléti díj?
1341. kérdés  
Az új Mt. szövege említést tesz az elektronikus dokumentumokról, jognyilatkozatokról. Ez azt jelenti, hogy a jövőben akár e-mailben is felmondható a munkaviszony?
1342. kérdés  
Tudomásunk szerint az új Mt. szerint már e-mailben is közölhetjük a felmondást a munkavállalóinkkal. Ha e-mailben küldünk felmondást egy szabadságon lévő munkavállalónak, mikor kezdődik el a felmondási ideje: amikor visszajött a szabadságról, vagy amikor elküldtük az e-mailt?
1343. kérdés  
Bolti kiskereskedelemmel foglalkozó cég vagyunk, közel 30 eladónkat foglalkoztatjuk részmunkaidőben. Dolgozóink fizetésük egy részét eredményességi mozgóbérként kapják meg. Ez azt jelenti, hogy az adott egységünk havi forgalma alapján visszaosztunk egy bizonyos bértömeget, amelyből minden ott dolgozó részesül. Az elosztásnál eddig figyelembe vettük a munkaidő mértékét is, így a részmunkaidősök arányosan kevesebb mozgóbért kaptak. Az új Mt.-ben nem találtam az időarányosság elvének megtartására vonatkozó szabályt. Hogyan járjunk el a részmunkaidős kollégák díjazásánál az új törvény alapján?
Kapcsolódó címkék:      
1344. kérdés  
Nagyvállalatként működik cégünk. Jelenleg huszonöt szakszervezeti tisztviselő dolgozik nálunk összesen három telephelyen, és mind részesül munkajogi védelemben. Úgy tudjuk, hogy az új Mt. maximalizálja a szakszervezeti tisztviselők számát. Hány szakszervezeti tisztviselő lehet, és mi lesz a többiekkel?
1345. kérdés  
Az új Mt. rendelkezése szerint a rendes szabadság kiadásánál azt kell figyelembe venni, hogy az adott napra hány óra munkavégzésre volt beosztva a munkavállaló. Egy 12 órás beosztású napra eszerint 1,5 nap szabadságot kell kiírnom. Hogyan kell ezt értelmezni készenléti jellegű munkakörben, ahol rendszeresen lehet napi 12 óra a napi munkaidő? Ez azt jelentené, hogy a készenléti jellegű munkakörben dolgozó kollégáink egyharmaddal kevesebb rendes szabadságot kapnak, mint a napi 8 órában dolgozó többi munkavállaló?
1346. kérdés  
Külföldi tulajdonosunk ragaszkodik ahhoz, hogy a menedzsment tagjainak díjazását - akik jellemzően nem magyar állampolgárok, és sokszor külföldön is élnek - euróban állapítsuk meg. Ha jól tudom, a még hatályos Mt. alapján ezt nem lehetett megtenni. Az új szabályozás hoz ebben változást?
1347. kérdés  
Milyen foglalkoztatással kapcsolatos feltételeket szabályozhatunk munkáltatói szabályzatban?
1348. kérdés  

Egyik férfi munkavállalónk feleségével már többször részt vett lombikbébiprogramban. Úgy hallottuk, hogy az új Mt. a korábbiaktól eltérően fogja szabályozni az ilyen eljárással kapcsolatos felmondási védelmet. Jól tudjuk, hogy a férfi munkavállalóinkat a továbbiakban ilyen helyzetben semmilyen védelem nem fogja megilletni?

1349. kérdés  
A nyári szezonális munkák miatt június-augusztus hónapokban jellemzően több, míg az őszi hónapokban jellemzően kevesebb munkát osztunk be a munkaidőkeretben. Mit kell tennünk abban az esetben, ha a munkavállaló a nyár végével megszünteti a munkaviszonyát, még a munkaidőkeret lejárta előtt?
1350. kérdés  
Az új Mt. 52. §-a (1) bekezdésének d) pontjában olvastuk, hogy "a munkavállaló köteles a munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást tanúsítani". Mit jelent ez? Ha elvesztem a bizalmamat a munkavállalóban, akkor felmondhatok neki?
1351. kérdés  
Informatikus munkavállalóink rendszerfelügyelőként gyakran teljesítenek ügyeletet. Az új Mt. szerint nemcsak az ügyelet alatti tényleges munkavégzés, hanem a teljes ügyeleti idő rendkívüli munkavégzésnek számít majd. Attól tartok, hogy így nagyon hamar kimerül a rendkívüli munkavégzés 250 órás éves kerete. Van-e más munkaidőszabály, amely során az ügyeleti időt figyelembe kell vennünk az új törvény szerint?
1352. kérdés  
Vállalatunknál több szakszervezet is működik. Előreláthatóan az év második felében csoportos létszámcsökkentésre kerül sor. A hatályos szabályok szerint ilyen esetben konzultációt kellett folytatnunk a szakszervezettel. Ez a kötelezettségünk az új Mt. szerint is fennáll majd, vagy változnak az erre vonatkozó jogszabályok?
1353. kérdés  
Úgy hallottam, hogy megváltozik az órabéres, munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállalók bérfizetése. Pontosan mit jelent ez? A jövőben már nem a ténylegesen ledolgozott órák alapján jár nekik munkabér?
Kapcsolódó címkék:        
1354. kérdés  
Az új Mt.-ben nem találtuk azt a szabályt, hogy a járadékigény hat hónapnál régebbi időre csak korlátozásokkal érvényesíthető. Ez azt jelenti, hogy az elmaradt járadékot 3 évre visszamenőleg lehet követelni?
Kapcsolódó címkék:    
1355. kérdés  
Az új Mt. szigorítja a munkaerő-kölcsönzés szabályait. Úgy tudjuk, a kölcsönzött munkavállalóknak is járni fog végkielégítés, és a csoportos létszámcsökkentés során is figyelembe kell őket venni. Kérem, tájékoztassanak arról, hogyan változnak a munkaviszony megszüntetésének szabályai kölcsönzésnél, mert kalkulálni szeretnénk a várható költségeket!