Munkaidő-beosztás közlése

Kérdés: Cégünk fő tevékenysége a közúti árufuvarozás. A gépkocsivezetők négyhavi munkaidőkeretben vannak foglalkoztatva, munkaidő-beosztásuk egyenlőtlen. A vonatkozó jogszabály előírásai szerint – kollektív szerződés hiányában – hét nappal előre kellene a gépkocsivezetőkkel közölni a munkaidő-beosztásukat. A gépkocsivezetők munka­idejének beosztását – a beérkező megrendelések függvényében – mindig az előző munkanap tudjuk meghatározni. Milyen megoldást javasolnak a vonatkozó előírások betarthatóságára?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. kérdésben is említett szabálya alapján a munkaidő-beosztást legalább hét nappal korábban, legalább egy hétre írásban kell közölni. Ennek hiányában az utolsó munkaidő-beosztás az irányadó [Mt. 97. § (4) bekezdés]. E szabálytól kollektív szerződés a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 29.

Órabéres munkavállalók – díjazás munkaidőkeret esetén

Kérdés: Úgy hallottam, hogy megváltozik az órabéres, munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállalók bérfizetése. Pontosan mit jelent ez? A jövőben már nem a ténylegesen ledolgozott órák alapján jár nekik munkabér?
Részlet a válaszából: […] Egyenlőtlen munkaidő-beosztás (munkaidőkeret és elszámolási időszak) ésórabéres díjazás alkalmazása esetén a munkáltató a munkavállaló munkabéréthavontaa) általános teljes napi munkaidő esetén százhetvennégy órára,b) általánostól eltérő teljes napi vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 11.

Szabadság vagy betegszabadság?

Kérdés: Ha a munkavállaló kifejezetten kéri, betegszabadság helyett betegsége idejére kaphat-e fizetett szabadságot? A munkáltatónak szüksége van-e egy igazolásra a háziorvostól, hogy a munkavállaló valóban gyógyult állapotban veszi fel ismét a munkát? Ezt az orvos igazolhatja nem keresőképtelenségre vonatkozó igazolással?
Részlet a válaszából: […] A munkajogi szabályok szerint a betegszabadság célja az,hogy a munkavállaló keresőképtelensége esetén jogszerűen mentesülhessen amunkavégzés alól. A munkavállaló a munkahelytől való távolléte jogosságátorvosi igazolás bemutatásával igazolja a munkáltató előtt. A rendes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 4.

Készenlét vagy ügyelet a szabadság alatt?

Kérdés: Cégünk készenlétet, illetve ügyeletet rendelne el munkavállalói részére a karácsony és az újév közötti időszakban, mellyel egy időben a megmaradt szabadságot is ki szeretné adni. A szabadság alatt elrendelhető-e készenlét vagy ügyelet?
Részlet a válaszából: […] Szabadság alatt a munkavállaló nincs munkavégzésrekötelezve, ezzel ellentétben az Mt. 129. §-ban szabályozott ügyelet éskészenlét jogintézménye a munkavállaló számára rendelkezésre állásikötelezettséget jelent, bár tartamuk alatt tényleges munkavégzésre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 23.