Keresés eredménye

44 találat a megadott munkaviszony létesítése tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Erkölcsi bizonyítvány kérése a munkavállalótól a GDPR alapján
Kérdés: A GDPR 10. cikke szerint a bűnügyi személyes adatok csak törvényi felhatalmazás alapján kezelhetők. Köztisztviselők, állami, kormányzati tisztviselők esetén tudtommal a vonatkozó szabályok tartalmaznak erre vonatkozóan előírást, de az Mt.-ben ilyet nem találtam. Eddig a pénzkezeléssel, informatikai rendszereink kezelésével foglalkozó munkatársainktól kértünk erkölcsi bizonyítványt az állás betöltésekor. Folytatódhat-e ez a gyakorlat a cégünknél?
Részlet a válaszból: […]valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges, és azzal arányos, vagy- az előzőek hiányában akkor, ha a személyes adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta, és az az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges, és azzal arányos; vagy- ha az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához feltétlenül szükséges, és azzal arányos, vagy- ha azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli.Az Infotv. előzőekben ismertetett szabályai a GDPR 10. cikkében említett tagállami jog körébe tartoznak. Elvileg tehát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3384
2. találat: Szabadságát töltő munkavállaló munkába állása az új munkaviszonyban
Kérdés: Új munkavállalónk az előző munkahelyen "kivett" szabadsága alatt munkába állhat-e nálunk? Munkaviszonya hónap végével szűnik meg, de egy héttel korábban már alkalmazni szeretnénk.
Részlet a válaszból: […]továbbra is fennáll azon kötelezettsége, melynek értelmében a munkaviszony fennállása alatt - kivéve, ha erre jogszabály feljogosítja - nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné. Ha a korábbi munkáltató úgy ítéli meg, hogy az új munkaviszony létesítése, illetve az új munkáltatónál történő munkába állás a munkaviszony fennállása alatt veszélyezteti a jogos gazdasági érdekeit (pl. a munkavállaló Önökkel - mint korábbi munkaadója közvetlen versenytársával[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3349
3. találat: Felmondási idő mértéke - a korábbi munkaviszony beszámíthatósága
Kérdés: Egyik munkavállalónk munkaviszonyát két évvel ezelőtt közös megegyezéssel megszüntettük, majd közvetlenül ezt követően másnaptól más munkakörre kötöttünk vele egy újabb munkaszerződést. Ha a munkavállalónak felmondunk, figyelembe kell venni a korábbi, közös megegyezéssel megszüntetett munkaviszonyt is a felmondási idő tartamának megállapításakor?
Részlet a válaszból: […]meghatározása során. Más lehetne ugyanakkor a felmondási idő tartama, ha a korábbi munkaviszonyt nem közös megegyezéssel szüntetik meg, hanem a felek csupán a munkaszerződést módosították volna az új munkakör tekintetében. Ekkor szükségszerűen a munkaviszony korábbi munkakör ellátását érintő tartamát is figyelembe kellene venni a felmondási idő kiszámításakor. Ezzel azonos helyzetet eredményezett volna, ha az új[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3313
4. találat: Uniós állampolgár alkalmazásával kapcsolatos teendők
Kérdés: Francia állampolgár alkalmazása esetén milyen sorrendben történjen a bejelentési nyomtatványok, kötelezettségek, az adókártya, a tajkártya, valamint a lakcímkártya igénylése? Ezeket csak a munkavállaló vagy a munkáltató is megigényelheti?
Részlet a válaszból: […]létrejött-e vagy megszűnt. A járási hivatal igazolja a bejelentés teljesítését, és a bejelentett adatokról nyilvántartást vezet. A foglalkoztató köteles a bejelentés tárgyát képező foglalkoztatási jogviszony létesítéséről és megszűnéséről szóló dokumentumot és igazolást a foglalkoztatási jogviszony megszűnését követő három évig megőrizni, és az ellenőrzés során bemutatni. A foglalkoztatás kezdő időpontját legkésőbb a foglalkoztatás megkezdésének napján kell bejelenteni. A bejelentési kötelezettség teljesítése, illetőleg annak igazolása nem feltétele a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésének, illetőleg az annak alapján végzett tevékenység megkezdésének (355/2007. Korm. rendelet 6. §).Az Art. 1. melléklete tartalmazza az állami adó- és vámhatósághoz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3231
5. találat: Munkaviszony létesítése a munkavállalási engedélytől eltérő másik munkáltatónál
Kérdés: Van egy harmadik országból (Macedóniából) származó munkavállalónk, aki a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal által kiállított összevont tartózkodási és munkavállalási engedéllyel rendelkezik. A cégünknél szakértelmet nem kívánó segédmunkára kapta meg a munkavállalási engedélyt három évvel ezelőtt, azonban fodrász szakképesítéssel is rendelkezik, megtanult magyarul, lefordíttatta az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodával a bizonyítványát, és szabadidejében, délutánonként szeretne másodállásban fodrászként dolgozni. Erre milyen lehetősége van?
Részlet a válaszból: […]időtartamban foglalkoztatható [445/2013. Korm. rendelet 4. § (1) bek.], álláspontunk szerint, ha a munkavállaló az eredetileg kiadott engedélytől eltérő másik munkáltatónál, másik tevékenység ellátására, illetve más munkakörben kíván dolgozni, ezt csak úgy teheti meg, ha erre a munkavégzésre tekintettel is rendelkezik hatósági engedéllyel. Ezt a munkavállalási engedélyt azonban nem lehetséges kiadni, ugyanis a 445/2013. Korm. rendelet 5. §-a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3158
6. találat: Volt közalkalmazott munkavállalása
Kérdés: Milyen feltétel mellett és hogyan vállalhat munkát egy volt közalkalmazott?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3127
7. találat: Második munkaviszony létesítése azonos felek között
Kérdés: Amennyiben jelenleg főállású autóbusz-vezető vagyok egy cégnél, vállalhatok-e másodállást ugyanannál a cégnél szintén autóbusz-vezetőként? Az éves túlóramaximum 300 óra, de a bérszínvonal miatt kénytelen vagyok ezen felül is teljesíteni. Más céghez nem mennék dolgozni, mert becsületesek velem. Őket erősíteném a másodállással is. Bele kell számolnom az itt ledolgozott napokat a túlórába?
Részlet a válaszból: […]között a munkavállalót védő rendelkezések érvényesülését kerülnék meg. Az Mt. 27. §-ának (1) bekezdése értelmében semmis az a megállapodás, amely munkaviszonyra vonatkozó szabály megkerülésével jött létre. A semmis megállapodás érvénytelen [Mt. 27. § (3) bek.]. Mindebből leszűrhető a következtetés: az Önök által létesíteni tervezett második munkaviszony nem lehet jogszerű.Az Mt. csak a 18. életévét be nem töltött, ún. fiatal munkavállaló esetében írja elő a több munkaviszony keretében történő munkavégzés munkaidejének összeszámítását, esetükben azonban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3126
8. találat: Új munkaviszony létesítése a felmondást követően
Kérdés: Rokkantsági ellátásra váltam jogosulttá. Munkáltatóm felmondott, és a végkielégítést is kifizeti. Ha javul az állapotom, és lehetőség lesz rá, visszavehet-e könnyebb munkára, vagy tekintettel arra, hogy kifizette a végkielégítést, már nem is foglalkoztathat?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2984
9. találat: Másodállás autószerelőként
Kérdés: Lehet-e még autószerelő szakmában másodállást kiváltani és milyen feltételekkel?
Részlet a válaszból: […]8. §-a ugyanis előírja, a munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné. Ez vonatkozik a munkaidőn kívüli tevékenységekre, a kérdésében említett "másodállásra" is.A munkavállaló által tanúsítható magatartások (pl. további munkavállalás lehetősége, egyéni vállalkozás alapítása) a munkáltató által korlátozható. Mindez megtörténhet a munkaszerződésben vagy a munkaadó valamely szabályzatában is. Kifejezett törvényi tiltás a munkaviszony melletti munkavégzésre irányuló további jogviszony[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2854
10. találat: Munkaviszony-létesítés fizetés nélküli szabadság alatt
Kérdés: Fizetés nélküli szabadság idején létesíthető új munkaviszony külföldön vagy belföldön?
Részlet a válaszból: […]ellentétes, ha annak igénybevétele alatt - amely a munkaviszony teljesítésében való akadályoztatáson alapul - a munkavállaló másik munkaviszonyt létesít. A munkavállalónak ugyanis elsődlegesen a fennálló munkaviszonya teljesítése a kötelessége. Ha a munkavégző képessége már nem akadályozott, akkor ezt a jogviszonyát kell folytatnia a fizetés nélküli szabadság megszakításával, vagy - ha másik munkáltatónál kíván inkább elhelyezkedni - felmondania ezt a jogviszonyt.A fizetés nélküli szabadság igénybevétele joggal való[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2759
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 44 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés