Másodállás az oltatlanság miatti fizetés nélküli szabadság alatt

Kérdés: Ha a beoltottság hiánya miatt a munkáltató elrendeli a fizetés nélküli szabadságot, annak tartama alatt a munkavállaló létesíthet másik munkaviszonyt?
Részlet a válaszából: […] ...nélküli szabadság nem szűnik meg. Ezen időpontig mentesülni fog a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettsége alól.A második munkaviszony létesítését nem tiltja a munkajog - egyedül a munkáltató jogos gazdasági érdekeit nem lehet ezzel veszélyeztetni [Mt. 8...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Munkavállaló lakcím nélkül

Kérdés: Van-e bármilyen akadálya munkajogi vagy társadalombiztosítási jogi szempontból annak, hogy egy lakcím nélküli magyar állampolgárral (akinek nincs állandó bejelentett lakóhelye, ezért a lakcímkártyáján az szerepel, hogy "lakcím nélküli"), munkaviszony létesítésére kerüljön sor?
Részlet a válaszából: […] ...lakcíme, és a lakcímkártyáján "lakcím nélküli" bejegyzés szerepel. Az Mt. nem tartalmaz olyan megszorítást, amely elzárná a munkaviszony létesítésétől azokat a munkavállalókat, akik a kérdésben említett személyhez hasonló helyzetben vannak. Ezen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Munkaszerződés-kötés érvénytelen tajkártyával

Kérdés: Alkalmazhatunk-e olyan munkavállalót, akinek a tajkártyája lejárt?
Részlet a válaszából: […] Nincs akadálya annak, hogy olyan munkavállalóval létesítsenek munkaviszonyt, akinek a társadalombiztosítási azonosító jelet igazoló hatósági igazolványa érvénytelenné vált. Ez akkor fordulhat elő, ha az egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetésre kötelezett személy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Thaiföldi diák munkavállalása Magyarországon

Kérdés: Alkalmazhatunk-e olyan thaiföldi állampolgárt, akinek a tartózkodási engedélyét tanulmányi célra adták ki?
Részlet a válaszából: […] Harmadik (nem EU-s, illetve EGT-s) országok állampolgárai magyarországi munkavállalására - alapesetben - a következő okmányok birtokában kerülhet sor:a) az idegenrendészeti hatóság (BÁH) által a Harmtv. szerinti összevont (idegenrendészeti és munkaügyi) kérelmezési eljárás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Új munkaviszony létesítése a felmondási idő alatt

Kérdés: Elkezdhet-e nálunk dolgozni olyan munkavállaló, akinek még nem telt le a felmondási ideje, és szabadságon van? Előző munkahelyén munkavállalói felmondással szüntette meg a munkaviszonyát.
Részlet a válaszából: […] ...teljesítése szempontjából lényeges [Mt. 6. § (4) bek.]. Így - akár konkurens vállalkozás az új munkáltató, akár nem - az új munkaviszony létesítését be kell jelentenie korábbi munkáltatójának.(Kéziratzárás: 2021. 02....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Munkaviszonyok jogfolytonossága és az esetleges hátrányok

Kérdés: "A" cég és "B" cég tulajdonosa ugyanaz. Az "A" cég egyes munkatársait át szeretné tenni a "B" céghez. Minden dolgozónak maradna ugyanaz a munkaköre, beosztása, bére, csak a munkáltató változna. Az "A" cégnél megszűnne a munkaviszony, a "B" cégnél pedig létrejönne az új munkaviszony. A dolgozók "A" cégnél töltött idejét elismernénk, "jogfolytonos" lenne az új munkaviszony. Milyen hátrányaik keletkezhetnének ennek ellenére a munkahelyváltás miatt?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. a felmondási idő hossza, a végkielégítés mértéke és az üzemi tanács tagjává választhatóság szempontjából ad jelentőséget a munkaviszony időtartamának [Mt. 69. §, 77. §, 238. § (1) bek.]. Amennyiben a felek úgy állapodnak meg, hogy az új munkáltató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 25.

Munkaidőkeret tartama és a veszélyhelyzet megszűnése

Kérdés: A vírusválság alatt egyik üzemünkben bevezettük a 24 havi munkaidőkeretet, az átmeneti rendeleti szabályok alapján. A veszélyhelyzet megszűnésével most ugyanebben az üzemben létszámbővítést hajtunk végre. A most felvett új kollégákat is alkalmazhatjuk olyan munkaidőkeretben, amely a többiek 24 havi keretének végével (2022. május 31.) fog lejárni?
Részlet a válaszából: […] A munkaidőkeret komoly segítséget jelenthetett a járványveszély miatti foglalkoztatási nehézségek áthidalásában. Ezt észlelve a jogalkotó a 104/2020. Korm. rendeletben elrendelte, hogy a munkáltató egyoldalúan dönthetett 24 havi munkaidőkeret alkalmazásáról, illetve legfeljebb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.

Csökkentett munkaidős bértámogatás és a korábbi álláskeresői státusz

Kérdés: Két éve dolgozik nálam egy virágkötő. A vírus miatt üzletünket átmenetileg bezártuk; a munkavállaló pedig álláskeresőként bejelentkezett. Június 29-én lejárt az álláskeresési ellátása, az üzletünk is lassan beindul, így június 30-tól újra 4 órában dolgozni fog nálunk. Mivel munkanélkülit alkalmazok, igényelhetem a bértámogatást?
Részlet a válaszából: […] A veszélyhelyzet 2020. június 18-án megszüntetésre került (282/2020. Korm. rendelet 1-2. §), az Országgyűlés ugyanakkor fenntartotta a veszélyhelyzet alatt bevezetett bértámogatás lehetőségét. Ennek értelmében a 105/2020. Korm. rendeletben foglaltakat a kormány által...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.

Munkabért terhelő tartozás - az igazolás hiánya

Kérdés: Mi a teendő, ha a munkavállaló az előző munkahelyéről nem hoz igazolást, hogy van-e tartozása, letiltása?
Részlet a válaszából: […] ...és a végrehajtást folytatni. Amennyiben a munkavállaló az előző munkáltatójától tartozásigazolást nem kapott, annak hiányáról a munkaviszony létesítése előtt köteles nyilatkozatot tenni [Vht. 78. § (3)-(4) bek.]. A munkáltatónak tehát mindenképpen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Visszatérő munkavállaló - a korábbi munkaviszony elismerése

Kérdés: Munkavállalóink egy részének a járványügyi veszélyhelyzet kezdetén felmondtunk. Most, hogy változik a helyzet, egyre több munkavállaló munkájára lenne szükségünk. Megtehetjük-e, hogy ha az egykori munkavállalónkat visszavesszük, a munkaszerződésében a korábban munkaviszonyban töltött éveit elismerjük? Nem volt olyan munkavállalónk, akinek a leépítéssel összefüggésben végkielégítést kellett volna fizetnünk, de ha visszatérnek hozzánk, a jogszerző idő elismerésével is szeretnénk jutalmazni a hűségüket.
Részlet a válaszából: […] Ha a korábbi munkavállalójukkal ismét munkaviszonyt létesítenek, nincs akadálya annak, hogy az új munkaszerződésben arra vállaljanak kötelezettséget, hogy a régebben Önöknél eltöltött időt akár a végkielégítés, akár más, munkajogi szempontból releváns körülmény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.
1
2
3
7