Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott reprodukciós eljárás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Védettség az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés alatt

Kérdés: Munkavállalónk emberi reprodukciós eljárásban vett részt, a megtermékenyített ivarsejt beültetésére irányuló kezelés azonban sikertelenül zárult, így három hónappal ezelőtt arról tájékoztatta a munkáltatói jogkör gyakorlóját, hogy a társadalombiztosítás által finanszírozott kezelése befejeződött. Sajnálatos módon ezt követően cégünk életében számos változás következett be, és átszervezést tervezünk végrehajtani, minek következtében a munkavállalónk munkaviszonyát is felmondással kívánjuk megszüntetni. A felmondásnak nincs köze az emberi reprodukciós eljáráshoz, a munkavállalóinkat a legmesszemenőbb módon eddig is támogattuk ebben a tekintetben. Jogellenes lehet-e a felmondási védelemre tekintettel a felmondásunk, ha a munkavállaló a jövőben esetleg ismét kezelés alá kívánja vetni magát?
Részlet a válaszból: […]Önöket, hogy a társadalombiztosítás által finanszírozott kezelés [Eütv. 166. § (1) bek. f) pont] befejeződött, Önök alappal következtethetnek arra, hogy a munkavállaló jelenleg nem áll felmondási védelem alatt, ezért jogszerűen közölhető vele a felmondás.Ezt az álláspontot erősíti a 13/2018. számú munkaügyi elvi határozat is, amely arra enged következtetni, hogy az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés sikertelen befejeződése a védettség megszűnését jelenti akkor is, ha a munkavállaló a jövőben egyébként további beavatkozásnak kívánja alávetni magát. Az újabb kezelés esetén a védettségi idő a munkavállalót az új kezelés időpontjától számítva illeti meg legfeljebb újabb 6 hónapig. Az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés, de legkésőbb az annak megkezdésétől számított 6 hónapos időtartam alatti felmondási tilalom ugyanis úgy értelmezendő,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3345

2. találat: Vezető állású munkavállalót megillető új felmondási tilalom

Kérdés: Cégvezetőként vezető állású munkavállaló vagyok egy gazdasági társaságnál. Férjemmel rég­óta szeretnénk gyermeket, de eddig nem sikerült, így 2015-ben lombikbébiprogramban kívánunk részt venni. Azt hallottam, hogy 2015-től a programban való részvétel védettséget jelent számomra a munkahelyemen, akkor is, ha vezető állású vagyok. Jól értesültem erről a változásról? Ha igen, akkor milyen egyéb feltételeknek kell esetleg megfelelnem?
Részlet a válaszból: […]esetén is kibővítette a felmondási tilalmak körét. Míg 2014. december 31. napjáig a vezető állású munkavállalót csak a várandósság és a szülési szabadság [Mt. 65. § (3) bek. a) és b) pont] tartama alatt illette meg felmondási védelem, addig a 2015. január 1-jétől a női vezető akkor is felmondási tilalom alatt áll, ha jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésben vesz részt, a védelem legfeljebb a kezelés megkezdésétől számított hat hónap tartamig illeti meg [Mt. 65. § (3) bek. e) pont]. Ettől a rendelkezéstől pedig a felek eltérő megállapodása esetén sem lehet eltérni a munkaszerződésben [Mt. 209. § (2) bek. b) pont]. Azaz nem köthető ki, hogy Ön az említett kezelés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2200

3. találat: Vezető állású munkavállalót megillető felmondási védelem

Kérdés: Ügyvezető vagyok egy cégnél, melyet a tulajdonos nemrég eladott egy konkurens cégcsoportnak. Az ügyvezetői tevékenységet munkaviszonyban látom el. Úgy gondolom, hogy az új tulajdonosok a saját emberüket szeretnék megbízni a cég ügyvezetésével, és nekem hamarosan fel akarnak mondani. Mivel vezető állású vagyok, úgy tudom, hogy a munkáltató indokolás nélkül fel is mondhat nekem. Férjemmel a múlt hónapban kezdtünk a lombikbébiprogramba. Ha teherbe esem, akkor rám vonatkozik-e bármilyen védelem, ha igen, akkor mit kell igazolnom a munkáltatónak?
Részlet a válaszból: […]munkavállalókat nem csupán a várandósság, hanem a reprodukciós eljárás első hat hónapjában is megilleti a felmondási védelem.A vezetőkre azonban az Mt. részben eltérő szabályokat állapít meg, ugyanis a törvény kimondja, hogy a vezető munkaszerződése a tételesen rögzített kivételektől eltekintve a felek megállapodása alapján eltérhet az Mt. Második Részében foglalt rendelkezésektől [Mt. 209. § (1) bek.], melyek között a felmondás szabályai is megtalálhatók. Ugyanakkor az eltérést nem engedő szabályoknál rögzíti a törvény a vezetők esetén is, hogy a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt a várandósság és a szülési szabadság tartama alatt [Mt. 209. § (2) bek. b) pont]. Így az Ön esetében sajnos a reprodukciós eljárás első hat hónapja alatt nem illeti meg - a vezető állású munkavállalóra irányadó szabályok szerint - felmondási védelem. A várandósság esetén a védelemre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2104

4. találat: Emberi reprodukciós eljárásban való részvétel és a felmondási védelem

Kérdés: Egyik munkavállalónk 2013 októberében bemutatta az igazolást, hogy lombikbébiprogramban vesz részt. Tudomásunk szerint az első beültetés nem járt sikerrel, viszont nem tájékoztatott minket, hogy folytatja-e a programot. A cégnél létszámcsökkentést szeretnénk végrehajtani, amibe ő is beleesne, nem tudjuk azonban eldönteni, hogy védett-e a munkavállaló vagy sem. Mit tehetünk azért, hogy ezt megtudjuk?
Részlet a válaszból: […]áprilisáig állt törvényi védelem alatt, még akkor is, ha az eljárás jelenleg is folyamatban van. Természetesen előfordulhat olyan helyzet is, hogy a 2013 októberében elkezdett eljárás sikertelenségét követően a munkavállaló kilépett a programból, majd későbbi időpontban megkezdett egy újabb eljárást. Ebben az esetben álláspontunk szerint az újabb eljárás során is az első hat hónap alatt az Mt. értelmében védelemben részesül. Így akár jelenleg is felmondási tilalom alatt állhat, és nem szüntethetik meg létszámcsökkentésre alapított felmondással munkaviszonyát.Amennyiben munkavállalójuk nem adott tájékoztatást Önöknek a programban történő ismételt részvételről, figyelemmel a munkáltató által tervezett létszámcsökkentésre, jogosultak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. szeptember 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2050

5. találat: Emberi reprodukciós eljárás és felmondási tilalom

Kérdés: Női munkavállalónk már egy éve lombikbébiprogramban vesz részt. Cégünk azonban olyan helyzetbe került, hogy kénytelen elbocsátani néhány munkavállalót. Az új jogszabályok szerint megilleti-e felmondási védelem a lombikbébiprogramban részt vevőt, ha már ilyen hosszú ideje tart az eljárás?
Részlet a válaszból: […]egyaránt - akár évekig állhatott emberi reprodukciós eljárás alatt. Az új Mt. rendelkezései szerint azonban a felmondási védelem csak a női munkavállalót illeti meg, a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyát a jogszabály szerinti, a reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének időtartama, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap alatt.Az új Mt.-hez kapcsolódó átmeneti rendelkezés szerint, ha az emberi reprodukciós eljárást a női munkavállaló már korábban (2012. július 1. előtt) megkezdte, a védelem továbbra is megilleti a kezelés tartamára, de az legfeljebb csak 2012. december 31. napjáig állhat fenn [Mth.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. szeptember 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1421

6. találat: Emberi reprodukciós eljárással kapcsolatos felmondási védelem

Kérdés:

Egyik férfi munkavállalónk feleségével már többször részt vett lombikbébiprogramban. Úgy hallottuk, hogy az új Mt. a korábbiaktól eltérően fogja szabályozni az ilyen eljárással kapcsolatos felmondási védelmet. Jól tudjuk, hogy a férfi munkavállalóinkat a továbbiakban ilyen helyzetben semmilyen védelem nem fogja megilletni?

Részlet a válaszból: […]rendelkezések szerint ugyanis a munkáltató nem szüntetheti meg a jogviszonyt felmondással az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés tartama alatt. A jogszabály szövege jelenleg félreérthető; egyrészről azért, mert nem egyértelműsíti, hogy a kezeléssel összefüggésben a nőt és a férfit is egy­aránt megilleti-e a felmondási védelem. Másrészt pedig a védelem kiterjed a kezelés teljes időtartamára, ami azonban évekig is elhúzódhat. Ekként pedig a munkáltató számára gyakorlatilag ellenőrizhetetlen, hogy a kezelés még folyik-e vagy sem, hiszen ha a munkavállaló nem ad önként tájékoztatást a kezelés állásáról, más forrásból erről nem szerezhet tudomást a munkáltató. Az új Mt. hatálybalépésével nem lesz kérdéses a továbbiakban, hogy kizárólag a nőt illeti meg felmondási védelem, és nem a kezelés teljes idejére, hanem csupán a megkezdésétől[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. június 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1348

7. találat: Felmentési (felmondási) tilalom és a reprodukciós eljárás

Kérdés: Az iskolánkban tanító egyik tanárnő olyan orvosi igazolást adott át részünkre, melyben az állt, hogy az igazoláson szereplő intézménynél reprodukciós eljárásban vesz részt. Tisztázni akartuk vele, hogy ez mit takar ténylegesen. Elmondta, jelenleg különböző diagnosztikai vizsgálatokat végeznek, a tényleges kezelés csak a vizsgálatok eredményének ismeretében kezdődik meg. Az intézményben azonban létszámcsökkentést akarunk végrehajtani, és úgy véljük, hogy mivel a tanítónő még nem áll tényleges kezelés alatt, létszámcsökkentésre hivatkozással az ő jogviszonyát is megszüntethetjük. Jogszerűen járnánk el, ha felmentést közünk vele?
Részlet a válaszból: […]eljárásként nevesíti a testen kívüli megtermékenyítést és embrióbeültetést, a házastárs, illetve élettárs ivarsejtjeivel vagy adományozott ivarsejttel végzett mesterséges ondóbevitelt, ivarsejt adományozásával történő testen kívüli megtermékenyítést és embrióbeültetést, embrióadományozással végzett embrióbeültetést, a női ivarsejt megtermékenyülését, illetőleg megtermékenyíthetőségét, valamint a megtermékenyített ivarsejt megtapadását, fejlődését elősegítő egyéb módszert [Eütv. 166. § (1) bek]. Mivel az Eütv. az "egyéb módszerek" lehetőségének rögzítésével tágan értelmezi a reprodukciós eljárás fogalmát, teret adva a törvényben nem nevesített egyéb kezeléseknek, álláspontunk szerint az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés fogalma sem szűkíthető a konkrét beavatkozás idejére, hanem magában foglalja az eljárás minden szakaszát. A reprodukciós eljárásnak része a megelőző diagnosztikai vizsgálat is, és a kezelés folyamata egy szerkesztőségünk által meglelt másodfokú ítélet alapján a programba történő felvétellel kezdődik meg (Fővárosi Bíróság 59.Mf. 639207/2008/4.). A felmentési/felmondási védelem tehát attól az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 983