Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott részleges érvénytelenség tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Határozott idejű munkaviszony átalakulása

Kérdés: Nem találtam előírást arra az új Mt.-ben, hogy hányszor lehet határozott idejű munkaszerződést kötni ugyanazzal a munkavállalóval. Jól gondolom, hogy ezt a törvény valóban nem fogja korlátozni? A most hatályos törvény úgy rendelkezik, hogy automatikusan határozatlan idejűvé alakul a határozott idejű munkaviszony, ha jogellenesen kötöttek határozott időre szerződést a felek. Erre sem találtam szabályt az új Mt.-ben. Ezek szerint a jövőben nem kell attól tartanunk, hogy a munkavállaló kérelmére a bíróság határozatlan idejűvé minősít egy határozott idejű szerződést?
Részlet a válaszból: […]független, objektív ok indokolja-e, másrészt hogy mindez nem vezet-e a munkavállaló jogos érdekének sérelmére. Nincs akadálya az időtartam akár sokadszori meghosszabbításának, illetve újabb határozott idejű munkaszerződés kötésének, ha az megfelel e kettős követelménynek. A jelenlegi szabályozás szerint a határozott idejű munkaszerződések jogellenes láncolata esetén a munkaviszonyt határozatlan időtartamúnak kell tekinteni [Mt. 79. § (4) bek.]. Ilyen szankciót az új Mt. kifejezetten nem tartalmaz. Ha a felek jogellenesen kötöttek ki határozott időt, akkor az érvénytelen megállapodásra irányadó általános szabályokat kell alkalmazni. Itt viszont két jogértelmezés lehetséges. Az egyik, hogy a jogellenesen létrehozott határozott idejű jogviszonyt a munkáltató köteles haladéktalanul, azonnali hatállyal megszüntetni, és a munkavállalónak annyi időre járó távolléti díjat megfizetni, amennyi a munkáltató felmondása esetén járna, továbbá megfelelően alkalmazni kell a végkielégítés szabályait is [új Mt. 29. § (1)-(2) bek.]. Ilyenkor tehát a jogellenesen kikötött határozott idő lejártával is automatikusan megszűnik a munkaviszony. Egy esetleges munkaügyi perben a munkavállaló pedig csak az érvénytelenség esetén járó távolléti díját, végkielégítését követelheti. A másik lehetséges értelmezés szerint viszont a határozott idő jogellenes kikötése esetén a munkaszerződés csak e részében lesz semmis. A törvény szerint, ha a megállapodás valamely része érvénytelen, helyette a munkaviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve ha a felek az érvénytelen rész nélkül nem állapodtak volna meg [új Mt. 29.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. június 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1338