Nyugdíjaskorú munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése

Kérdés: Az egyik munkavállalónk sokáig háztartásbeli volt, ezért - bár a 65. évét betöltötte - még sincs annyi szolgálati ideje, hogy nyugdíjba vonulhatna. Hogyan mondhatunk fel neki, kell-e ezt indokolni, és tekintettel kell-e lennünk a védett korhoz kapcsolódó állásfelajánlás és emelt végkielégítés szabályaira?
Részlet a válaszából: […] ...nem elegendő, ezért ha a munkavállaló nem rendelkezik legalább tizenöt év szolgálati idővel [Tny. 18. § (3) bek. b) pont], az indokolási kötelezettség alóli mentesítésre vonatkozó szabály nem alkalmazható. Az, hogy a munkavállalónak indokolás nélkül fel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 22.

Óvodavezetői megbízás megszűnése

Kérdés: Az óvodavezetőnk határozatlan idejű magasabb vezetői megbízása a Kjt.-t módosító 2010. évi CLXXV. törvény 7. §-ának (1) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva 2011. január 1-jétől kezdődő öt évre szóló, határozott idejű magasabb vezetői megbízássá alakult át. Magasabb vezetői megbízása eszerint 2015. december 31-én szűnik meg. A 326/2013. Korm. rendelet 22. §-ának (2) bekezdése szerint viszont, ha az intézményvezetői megbízás utolsó napja nem a július 1-jétől augusztus 15-ig terjedő időszakra esik, a megbízás lejártának időpontját akkor is erre az időszakra kell adni, ha a határidő egyébként ennél az időpontnál legfeljebb hat hónappal korábban vagy később járna le. Helyesen jár-e el a képviselő-testület, ha a végrehajtási rendelet fenti szabálya alapján 6 hónappal korábbi időpontra módosítja a jelenlegi óvodavezető magasabb vezetői megbízása megszűnésének időpontját, és pályázatot ír ki, mely szerint az állás 2015. július 1-jétől betölthető?
Részlet a válaszából: […] Az Nkt. végrehajtási rendeletének, a 326/2013. Korm. rendelet szabálya azt célozza, hogy a nevelési év rendjéhez igazodva a nyári óvodai szünet alatt kerüljön sor vezetőváltásra, akkor, amikor a legkevesebb feladatot kell ellátni a köznevelési intézményben. A szabály...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 18.

Munkavállalói azonnali hatályú felmondás tartalmi elemei

Kérdés: A 2015. évi jogszabályi rendelkezések szerint az azonnali hatályú felmondást a munkavállaló részéről milyen szöveggel kell megírni, hogy a törvénynek megfeleljen.
Részlet a válaszából: […] Az azonnali hatályú felmondásra az Mt. mind a munkáltató, mind a munkavállaló részéről szigorú és alapvetően azonos követelményeket határoz meg. A jogszabályi rendelkezések e körben 2015. évben sem változtak az Mt. 2012. évi hatálybalépése óta. Az azonnali hatályú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 7.

Indokolási kötelezettség munkáltatói felmondás esetén

Kérdés: Operatív igazgatóként dolgozom cégünknél. A munkaszerződésem szerint nem vagyok vezető állású, de ténylegesen mindig én helyettesítem az ügyvezetőt. Azt hallottam, hogy a tulajdonos le akar engem is váltani, de szerintem nem adtam okot a felmondásra. Ilyen esetben létezik olyan indok, amivel felmondhat nekem?
Részlet a válaszából: […] ...igazgatóra is. Ebben az esetben pedig munkáltatói felmondás esetén - ha a munkaszerződés eltérően nem rendelkezik - a munkáltatónak nincs indokolási kötelezettsége [Mt. 210. § (1) bek. b)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 16.

Okirat-hamisítás - mint az azonnali hatályú felmondás indoka

Kérdés: Az asszisztens kolléganő nem talált néhány fontos szerződést. Néhány nappal később átadta nekünk a keresett iratokat, azonban a felhasználásuk során megállapítottuk, hogy bár tartalmilag megfelelnek a keresett szerződéseknek, és látszólag a mi aláírásunkkal vannak ellátva, az aláírások ténylegesen nem tőlünk származnak. Mikor felelősségre vontuk, bevallotta, hogy nem találta meg az iratokat, ezért "pótolta", vagyis "ismét elő­állította" azokat. Mivel a kolléga gyakorlatilag meghamisította a szerződéseket, a továbbiakban nem tudunk megbízni benne. A magatartása megalapozná-e az azonnali hatályú felmondást?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetheti, ha a munkavállaló a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 2.

Ügyvezetői tisztségről való lemondás és a munkáltatói felmondás indokolása

Kérdés: Cégünk ügyvezetőjével tanácsadói munkakörre, határozatlan időre munkaviszonyt is létesítettünk. 2013. október 21-én azonban váratlanul lemondott az ügyvezetői tisztségről. A társaságnak így érthetően megrendült a belé vetett bizalma, és minden tekintetben meg kívánjuk szüntetni vele az együttműködést. A munkaszerződése kizárólag a tanácsadói munkakörre szól, és ez alapján nem minősül vezető állású munkavállalónak. Ennek ellenére a lemondását értelmezhetjük munkavállalói felmondásnak is? Ha nem, akkor felmondhatunk-e neki amiatt, hogy lemondott az ügyvezetői tisztségről?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből feltételezhető, hogy az érintett munkavállaló az ügyvezetői tisztséget megbízási jogviszony keretében látta el [Gt. 22. § (2) bek. a) pont]. Amennyiben ez helytálló, és a munkavállaló nyilatkozata annak tartalma szerint kizárólag az ügyvezetői tisztségről...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 18.

Azonnali hatályú felmondás lopás esetén

Kérdés: Telephelyünkön 2012. július 6-án több dolgozót lopáson kaptunk. Az ügyben hivatalos feljelentést tettünk a rendőrséghez. A dolgozóink egy része határozott idejű munkaszerződéssel (2012. szeptember 28-ig), másik része határozatlan idejű munkaszerződéssel van foglalkoztatva. Az új Mt. alapján azonnali hatályú felmondással megszüntethető-e a munkaviszonyuk, és indoklásnak megfelelő-e, hogy olyan magatartást tanúsított, amely a munkaviszony további fenntartását lehetetlenné teszi?
Részlet a válaszából: […]  A munkáltató vagy a munkavállaló a munkaviszonyt azonnalihatályú felmondással megszüntetheti, ha a másik féla) munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségétszándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagyb) egyébként olyan magatartást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 27.

Munkaerő-kölcsönzés rugalmassága

Kérdés: Az új Mt. szigorítja a munkaerő-kölcsönzés szabályait. Úgy tudjuk, a kölcsönzött munkavállalóknak is járni fog végkielégítés, és a csoportos létszámcsökkentés során is figyelembe kell őket venni. Kérem, tájékoztassanak arról, hogyan változnak a munkaviszony megszüntetésének szabályai kölcsönzésnél, mert kalkulálni szeretnénk a várható költségeket!
Részlet a válaszából: […] A munkaerő-kölcsönzésre irányuló munkaviszony megszüntetésére az Mt. azáltalánoshoz képest jóval rugalmasabb szabályokat tartalmaz. Az új Mt. ezzelszemben lényegében megszünteti a különbséget a jogviszony megszüntetésérevonatkozó előírások körében, tehát a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 11.

Határozott idejű munkaviszony felmondhatósága

Kérdés: Ha 2012. június 1-jével határozott idejű munkaszerződést kötünk 6 hónapos tartamra, erre milyen hatással lesz a 2012. július 1-jén hatályba lépő törvény (új Mt.)? Például négy hónap elteltével meg lehet ezt a szerződést szüntetni az új Mt. 66. §-a (8) bekezdésének b) pontja alapján a munkavállaló képességeire alapított okból?
Részlet a válaszából: […] Az új Mt. határozott idejű munkaviszonyokat érintő egyikújdonsága, hogy lehetővé teszi, hogy azt a felek felmondással megszüntessék. Amég hatályos Mt. erre egyáltalán nem ad lehetőséget. Ugyanakkor az új törvényis csak viszonylag szűk körben, a határozatlan idejű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 21.