Keresés eredménye

74 találat a megadott munkaerő-kölcsönzés tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Egyenlő bánásmód alóli kivétel a munkaerő-kölcsönzésben
Kérdés: A kölcsönzött munkavállaló számára, ha egyébként az első 183 napban az egyenlő bánásmód követelményét nem biztosítjuk, lehet-e eltérő munkabért fizetni a belsős munkavállalókhoz képest, vagy ilyenkor csak a béren kívüli juttatásokban lehet különbséget tenni?
Részlet a válaszból: […]körében az egyenlő bánásmód követelménye érvényesül; e szerint önmagában a munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatás mint védett tulajdonság nem szolgálhat az egyenlő bánásmód megsértése, így különösen a kölcsönzött munkavállaló közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetésének alapjául (Ebktv. 8-9. §).Az egyenlő bánásmód (egyenlő bér) elve alóli Mt. szerinti kivétel azt jelenti, hogy nem kell alkalmazni (megtartani) az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3486
2. találat: Határozott idejű, munkaerő-kölcsönzésre szóló munkaviszony megszüntetése
Kérdés: Ha a munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállaló határozott idejű munkaszerződéssel rendelkezik, és a kölcsönvevő megszünteti a kikölcsönzését, akkor ez a munkaviszony felmondására megfelelő indokként szolgál?
Részlet a válaszból: […]minősül a kikölcsönzés megszűnése [Mt. 220. § (1) bek.], ami a munkaviszony felmondásának indokául szolgálhat [Mt. 66. § (2) bek.]. A munkáltató működésével összefüggő ok fogalmilag tágabb, mint az elháríthatatlan külső ok.A határozott időre létesített munkaviszonyok jellemzője, hogy a feleknek számolniuk kell azzal, hogy a teljes időtartam alatt teljesíteniük kell; jelen esetben a kölcsönbe adónak azzal, hogy a munkavállalót ki kell kölcsönöznie egy kölcsönvevőhöz. Álláspontunk[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3420
3. találat: Kölcsönvevő által órában kiadott szabadságok
Kérdés: Az egyik kölcsönzött munkavállalónk kikölcsönzése egy év után megszűnt, a kölcsönvevő visszaküldte. Gyorsan el tudtuk helyezni máshol, de a következő kikölcsönzésében problémák léptek fel a szabadsága kiadásánál. Az első kölcsönvevő ugyanis napokban kezdte el idén kiadni a szabadságot, az új viszont órákban adná ki, ami teljesen eltérő eredményt hozna. Mit lehet ilyen esetben tenni, az új kölcsönvevő kiadhatja órában a szabadságokat?
Részlet a válaszból: […]állási és munkavégzési kötelezettsége alól [Mt. 124. § (3) bek.]. A szabadságot az első esetben munkanapban, a másodikban a munkavégzés alóli mentesülés tartamával egyező óraszámban kell nyilvántartani [Mt. 124. § (4) bek.].A törvény az órákban történő nyilvántartást akkor engedi meg, ha a munkavállaló szabadságát egész évben így adja ki és tartja nyilván a munkáltató. Munkaerő-kölcsönzés esetén viszont a munkáltató tipikusan a kölcsönvevő [Mt. 218. § (4) bek. c) pont], ami miatt az eltérő kölcsönvevőknél[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3408
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4. találat: Kölcsönzött munkavállaló próbanapja
Kérdés: Egyik kölcsönvevőnk kitalálta, hogy a munkavállalókat először próbanapra hívja be, és akik ott eredményesen végigdolgoznak egy műszakot, azok nevét a műszak után átküldi nekünk, hogy másnaptól kölcsönözzük ki őket neki. Lehet ebből bármilyen problémánk nekünk mint kölcsönbe adónak akkor, ha a jelölteket egyébként mi küldjük ki a kölcsönvevőhöz?
Részlet a válaszból: […]akár perben, akár hatósági ellenőrzés [Met. 1. § (5) bek.] keretében; a kérdés szerinti esetben valójában az tisztázandó, hogy ki tekinthető ilyen esetben munkáltatónak, azaz kivel jött létre a munkaviszony. Mivel a tényleges foglalkoztatás kizárólag a kölcsönvevőnél valósulhat meg, így a kölcsönbe adó ilyen helyzetben csak akkor kerülhet munkáltatói pozícióba, ha a munkaviszony elsődleges minősítő jegyei közül a díjazásban (munkabérben, alapbérben), illetve az ellátandó feladatban (munkavégzés jellegében), valamint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3383
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
5. találat: Szabadságkiadás időpontja megváltoztatása munkaerő-kölcsönzés esetén
Kérdés: Kölcsönbe adóként munkavállalókat kölcsönzünk ki egy partnerünkhöz. A kölcsönzési szerződés alapján a kölcsönbe adó, azaz mi adjuk ki a szabadságokat. A kölcsönvevő most úgy döntött, hogy mégis kellenek neki a munkavállalók, és így azt akarja, hogy változtassuk meg a szabadságok kiadásának időpontját (ne adjuk ki a közölt időpontban), illetve néhány ember szabadságát szakítsuk is meg. Megtehető ez jogszerűen?
Részlet a válaszból: […]kölcsönvevő azon döntése, hogy mégis kéri a kölcsönzött munkavállalók foglalkoztatását, álláspontunk szerint nem olyan ok, ami önmagában eleget tenne a kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működést közvetlenül és súlyosan veszélyeztető ok fogalmának. Különösen, hogy ezeket a kölcsönbe adónál kell vizsgálni, mivel a kérdés szerinti esetben a munkáltató a kölcsönbe adó a szabadság kiadása szempontjából. A kölcsönbe adónak a kölcsönvevővel szembeni polgári jogi jogviszonya[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3321
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
6. találat: Munkaerő-kölcsönzés - nem kizárt tulajdonosi kapcsolatban álló kölcsönvevők esetén
Kérdés: Két kölcsönvevő (építőipari) cég közül az egyik a másik tulajdonosa. Ez a két cég kölcsönvevőként szerepel egy-egy kölcsönzésre irányuló szerződésben, két különböző kölcsönzőcégtől vesznek igénybe munkavállalókat. A kikölcsönzött munkavállalók köre szinte azonos. Semmisnek minősülnek-e ezek a megállapodások az Mt. alapján?
Részlet a válaszból: […]alapján áll kapcsolatban egymással.Tekintettel arra, hogy a fenti szabály a tulajdonosi kapcsolatot a kölcsönbe adó és a kölcsönvevő között tiltja - abból a célból, hogy megakadályozza, hogy az egy vállalatcsoporthoz tartozó cégek költségkímélési céllal a munkaviszony általános szabályai helyett a kölcsönzésre vonatkozó atipikus szabályok szerint foglalkoztassák saját munkavállalóikat -, a jelen helyzetben nem jelent semmisségi okot. A tulajdonosi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3306
7. találat: Ki nem fizetett jutalék követelése
Kérdés: Napi bejelentéssel dolgoztam egy call centerben március közepétől április közepéig egy munkaközvetítő által, két szerződéssel, hogy egész hónapban tudjak dolgozni. Közben tartósan munkanélküli vagyok, és azért, hogy ne nekem kelljen társadalombiztosítást fizetnem, javasolták, hogy jelentkezzek be szociális segélyre. Április közepén a vezető alpári módon beszélt velem, ezért kértem egy hét szabadságot, közben más állásra is pályáztam. A call centerbe már nem mentem vissza. A munkaközvetítő e hó 10. napjáig kifizette az óradíjamat, de a call center a jutalékomat nem, annak ellenére, hogy nagyon ügyes voltam, és átlagon felül teljesítettem, mondván, nem volt meg a kötelező óraszámom. Kétheti jutalékot nem fizettek ki, 15-20 ezer forint közötti összegről van szó, ami nekem nagy pénz. A call center 50 és 100 forintot fizetett egy üzletkötésért. Jogos-e ez? Azt, hogy nála dolgoztam, csak az ott dolgozók, a jelenléti ív és a rögzített hanganyag igazolja. Tudok-e ezzel a helyzettel valamit kezdeni? Amikor eldöntöttem, hogy nem megyek vissza, felhívtam a munkaközvetítő céget, hogy kell-e valami megszüntető papírt aláírni, kiderült, hogy nem voltam sehova bejelentve, ezért nem kell semmit sem alá írni.
Részlet a válaszból: […]információk birtokában abból indulunk ki, hogy munkaviszony, de nem munkaerő-kölcsönzés keretében látta el a munkakörét. Összességében hangsúlyozzuk, hogy az Ön által kötött szerződések, a felek között keletkezett dokumentumok ismeretében lehetne csak megnyugtató módon állást foglalni az esetről.Ha azonban azt feltételezzük, hogy munkaviszonyban állt az Önt munkával ellátó foglalkoztatóval, és a munkaszerződése vagy a munkáltatónál egyébként irányadó rendelkezések alapján valóban jogosult volt a jutalékra, akkor[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3292
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
8. találat: Egyenlő bér elve a munkaerő-kölcsönzés során
Kérdés: A kölcsönzött munkavállalónak ugyanannyit kell keresnie, mint a kölcsönvevő azonos munkakörben foglalkoztatott munkavállalójának?
Részlet a válaszból: […]szabály az egyenlő bánásmód elvének alkalmazását írja elő, azaz a kölcsönzött munkavállaló, ha egyenlő értékű munkát végez a kölcsönvevővel munkaviszonyban álló munkavállalóval, az övével egyenlő értékű bért kell, hogy kapjon (legfeljebb 183 nap után); sem közvetlen, sem közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti e körben. A védett tulajdonsága tehát az egyéb helyzet, nevezetesen az, hogy munkaerő-kölcsönzés keretében dolgozik a kölcsönvevőnél [Ebktv. 8. § t) pont].Fontos a két személy vonatkozásában a munkájuk egyenlő értéke, mivel annak hiányában az Ebktv. szerinti összehasonlítható helyzet sem áll fenn. Ennek meghatározása során az Mt. számos támpontot ad meg; így különösen az elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3269
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
9. találat: Kikölcsönzés - ha átmenetileg bezár a kölcsönvevő
Kérdés: Kölcsönzött munkaerőként alkalmaz egy bevásárlóközpont üzemeltetése "centerinformációs" munkakörben, kiszervezve a biztonsági szolgálattól. A szerződésben a munkavégzés helye is ide köt. Felújítás miatt a bevásárlóközpont négy hónapra bezár. A munkáltatóm kizárólag biztonsági őröket foglalkoztat, csak hárman vagyunk ebben a speciális helyzetben hölgyek. Kérdésem a bezárás időtartamára vonatkozna. Milyen lehetőségeink vannak, mire számíthatunk? A munkavégzés helyét lehetetlenítik el gyakorlatilag, ebben a munkakörben máshol nem tud a munkáltató alkalmazni minket. Ez azt jelenti, hogy - miután kiadta a szabadságunk háromnegyedét - kénytelenek leszünk fizetetlen szabadságon várni az építkezés befejezését, ami akár több hónapot is csúszhat? A célom a munkahelyem megtartása hosszú távon, három éve dolgozom itt. Több hónap kiesést azonban nem engedhetek meg magamnak. A jelenlegi munkaszerződésem határozatlan idejű, és egy éve készült.
Részlet a válaszból: […]lehetőségével is (Mt. 53. §), és ez alapján a munkaszerződésében foglalttól eltérő munkakörben is utasíthatja munkavégzésre, legfeljebb 44 munkanapig egy másik kölcsönbe vevőnél. Természetesen közös megegyezéssel ennél hosszabb idejű munkaszerződés-módosításban is megállapodhatnak, ha egy más profilú kölcsönvevő cég tudná alkalmazni a köztes időben (Mt. 58. §).Ha nincs mód az újabb kikölcsönzésre, akkor az átmeneti időszak áthidalható a szabadság kiadásával. Ennek hiányában - mivel a kölcsönbeadó nem tesz eleget foglalkoztatási kötelezettségének - a két kikölcsönzés közötti időszakra Ön az alapbérére jogosult (Mt. 146. §). Tudni kell azonban, hogy a kölcsönbe adó jogosult felmondással[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3246
10. találat: Versenytilalom kölcsönzött munkavállalónál
Kérdés: Jogszerű lehet-e egy olyan megállapodás a munkaerő-kölcsönzővel, hogy a társaságunk számára kikölcsönzött munkavállalókat, az adott munkavállaló kölcsönzésének megszűnését, sőt a kölcsönzési szerződés megszűnését követően sem jogosult a konkurenciához kikölcsönözni?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3245
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés