Keresés eredménye

91 találat a megadott munkaszüneti nap tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Szabálytalan ünnepnapi munkavégzés szankciója
Kérdés: Fizetett ünnepen (munkaszüneti napon) elrendelt munka esetén milyen büntetéssel kell számolnunk? Cégünk több műszakos munkarendben működik, vasárnaponként nincs termelés. Ugyanakkor munkatorlódás miatt az év végén fel szokott merülni igény a munkaszüneti napokon is a munkavégzés elrendelésére. Tevékenységünk egyszerű kézi összeszerelés. Önkéntes jelentkezés alapján szervezhetünk-e műszakot az ünnepnapokra? Járhat-e ez valamilyen büntetéssel, figyelemmel arra, hogy a munkavállalók vállalják az ünnepi munkát?
Részlet a válaszból: […]a környezetet fenyegető veszély megelőzése vagy elhárítása, továbbá a vagyonvédelem érdekében kerül sor [Mt. 102. § (2)-(3) bek.].A fentiek alapján a kérdés szerinti esetben nincs lehetőség a munkaszüneti napra rendes munkaidőt beosztani, legfeljebb ha a felsorolt rendkívüli körülmények alapján lenne kivételesen indokolt. A munkaügyi hatóság jogosult ellenőrizni a munkaszüneti napi munkavégzés szabályait [Met. 3. § (1) bek. f) pont]. Szabályszegés esetén munkaügyi bírság kiszabására kerülhet sor, már akkor is, ha a jogsértés csupán egyetlen munkavállalót érint [Met. 7. § (1) bek.]. A munkaügyi bírság összegét a hatóság mérlegeléssel állapítja meg, legalább 30 000, legfeljebb 10 000 000 Ft lehet [Met. 7. § (3) bek.]. E rendkívül tág korlátok[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3460
2. találat: Fizetett ünnep mértékének kiszámítása
Kérdés: Ha a munkavállaló november 1-jén munkát végzett, 12 órás műszakbeosztásban, akkor részére a fizetett ünnepet 8 vagy 12 órával kell elszámolni?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3459
3. találat: Munkaszüneti napi munkaidő-beosztás munkaidőkeret hiányában
Kérdés: A munkavállalóink külföldi munkavégzést teljesítenek, amely keretében október 23-án is dolgozniuk kellett (mivel ez az adott országban nem munkaszüneti nap). Munkaidőkeret viszont nem lett elrendelve a részükre; ilyen esetben is dolgozhatnak?
Részlet a válaszból: […]hét minden napjára (ideértve a munkaszüneti napot is) beosztható, amennyiben a munkaszüneti napi munkavégzés feltételei fennállnak [Mt. 97. § (3) bek.]. Munkaidőkeret hiányában viszont a munkaszüneti napra rendes munkaidő nem osztható be. Ebben az esetben - mivel egyébként a munkaszüneti napi munkavégzés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3435
4. találat: Órabéres munkavállaló munkaszüneti napi keresőképtelensége
Kérdés: Órabéres munkavállaló esetén, ha a munkavállaló fizetett ünnepen betegállományba kerül, mit kell neki fizetni? Távolléti díjat?
Részlet a válaszból: […]rendelkezésre állási kötelezettsége alól [Mt. 55. § (1) bek. a) pont]. Erre az időszakra azonban a munkáltatótól díjazás nem illeti meg, hanem társadalombiztosítási ellátásként táppénzre lehet jogosult. Betegszabadságot csak a munkaidő-beosztás szerinti munkanapra lehet kiadni [Mt. 126. § (4) bek., 124. § (1) bek.]. Tehát, ha a munkavállaló nincs beosztva a munkaszüneti napra [pl. mert a munkáltató e napra egyáltalán nem is oszthat be rendes munkaidőt, lásd az Mt. 102. § (2) bekezdését!], akkor e napra betegszabadság sem adható. Ugyanakkor,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3401
5. találat: Munkaszüneti napi rendkívüli munkavégzés elszámolása
Kérdés: A munkavállaló bruttó havibére 560 000 forint. Májusban túlórát teljesített (május 1-jén és május 21-én, pünkösdkor), munkaidőkeret nincs. Az én számolásom szerint az alap 560 000/168 = 3333,33x8 = 26 667 forint, a 100% pótlék pedig 560 000/174 = 3218,39x8 = 25 747 forint. Ezzel szemben a bérszámfejtő cég megadja ugyanezt az alapot (26 667 Ft), de kétszer a 100%-os pótlékot (25 747x2 Ft). Melyik számolási módszer helyes a törvény szerint? Valóban kétszer kell megadni a 100%-os pótlékot?
Részlet a válaszból: […]munkavállalót. A bérszámfejtő cég helyesen jár el, amikor kétszer 100% pótlékot számfejt, de az nem csak a rendkívüli munkavégzés pótléka, azok közül az egyik tétel a munkaszüneti napi pótlék.Megjegyezzük, az alapbérrész kiszámítása tekintetében viszont nem jó a kérdés szerinti módszer. A havi alapbér meghatározott időszakra járó részének számításánál a havi alapbérnek a hónapban irányadó általános munkarend szerinti egy órára eső összegét szorozni kell az adott időszakra eső általános munkarend szerinti teljesítendő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3354
6. találat: Egy órára eső alapbér kiszámítása munkaszüneti nap esetén
Kérdés: Havibéres munkavállalónak, akinek a távolléteit (betegség, szabadság) órában tartják nyilván, a 31 napos hónapban (amikor van 22 munkanap, 1 hétköznapra eső munkaszüneti nap, valamint 8 pihenőnap) hogyan kell kiszámítani az egy órára eső alapbérét? Az alapbért osztva 22×8, vagyis 176 órával, vagy az alapbért osztva 23×8, vagyis 184 órával?
Részlet a válaszból: […]hónapban hány nap esett hétköznapra [Mt. 97. § (2) bek.]. A fenti számítás során a munkaszüneti nap is az általános munkarend szerinti munkanapnak tekintendő, azaz az osztószám része. A havibéres munkavállaló havi alapbére ugyanis az e napra járó díjazást is magában foglalja. A példabeli számítás tehát akkor helyes, ha az adott hónapban a havibért 23x8, azaz 184 órával osztva számítják ki az egy órára eső alapbért.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3332
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
7. találat: Munkaszüneti nap és a heti munkaidő
Kérdés: Részmunkaidős (20 órás) eladóként, ha az ünnepnap hétköznapra esik, hány napot kell dolgoznom a héten? Általában napi 10 órás műszakok vannak.
Részlet a válaszból: […]a munkaidőkeret tartama, a napi munkaidő és az általános munkarend alapulvételével kell megállapítani, amelynek során az általános munkarend szerinti munkanapra (azaz hétköznapra) eső munkaszüneti napot figyelmen kívül kell hagyni [Mt. 93. § (2) bek.]. A számításnál a munkaszüneti napra eső napi munkaidővel kell számolni, azaz az Ön szerződés szerinti napi munkaidejével, a jelen esetben négy órával [Mt. 88. § (1) bek.]. Másként megfogalmazva, ha hétköznapra esik a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3322
8. találat: Munkaszüneti napon végzett munka díjazása
Kérdés: Havibéres dolgozó általános munkarendben dolgozik (nincs munkaidőkeret bevezetve), és a szerződése szerint külföldre szolgáltatásnyújtást végez. Ha március 15-én és 16-án dolgozott, mit kell fizetnie a munkáltatónak? Ha cserébe pihenőnapot kér mindkét napra, akkor milyen fizetési kötelezettsége keletkezik a cégnek?
Részlet a válaszból: […]munkarend szerinti munkanapra (azaz hétköznapra) eső munkaszüneti napot figyelmen kívül kell hagyni [Mt. 93. § (2) bek.], azaz egynapi munkaidővel csökken a munkáltató által beosztható munkaidő mértéke a munkaidőkeretben. Munkaszüneti napi munkavégzés esetén tehát a munkavállaló számára két jogcímen is el lesz számolva munkaidő: az egyik a munkaszüneti nap miatt kiesett napi munkaidő, a másik a tényleges munkavégzés munkaideje. Például, ha az általános teljes munkaidőben (heti 40 órában) foglalkoztatott munkavállaló 8 órát dolgozik munkaszüneti napon, akkor részére 8+8 óra kerül elszámolásra.A munkavállalónak távolléti díj a munkaszüneti nap miatt kiesett (be nem osztható) munkaidőre csak akkor jár, ha óra- vagy teljesítménybérben van foglalkoztatva [Mt. 146. § (3) bek. d)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3254
9. találat: Havibéres munkavállaló "fizetett ünnepének" számfejtése
Kérdés: Ha egy havidíjas munkavállaló bruttó bére 200 000 Ft, akkor, ha egész novemberben szabadságon van, a bérét 23-mal osztom el és 22-vel szorzom? Mivel ünnepet nem számfejtünk a havidíjas dolgozónak, így nem jön ki a bruttó havidíja. Az Mt. 136. §-ának (3) bekezdése szerint így kellene számfejteni, ha jól értem?!
Részlet a válaszból: […]munkaidő-beosztásban foglalkoztatnak. A munkavállalónak távolléti díj az így kiesett (be nem osztható) munkaidőre csak akkor jár, ha óra- vagy teljesítménybérben van foglalkoztatva [Mt. 146. § (3) bek. d) pont]; a havibéres munkavállalóról a törvény külön nem szól. Mivel azonban a munkaszüneti nap miatt kiesett időre díjazás a munkavállalót (ebben az értelmezés egységes) megilleti, és a havibéres munkavállalónak a havi alapbére a beosztott munkaidőtől függetlenül jár, ezért erre a napra számára alapbért kell számfejteni.Ennek technikai kivitelezése akként alakul,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3252
10. találat: Vegyesbolt nyitvatartása karácsonykor
Kérdés: Egy vegyesbolt 2017. december 25-én és 26-án is nyitva tartott. A vegyesboltot egyéni vállalkozó üzemelteti. A munkaszüneti napon a nála munkaviszonyban álló családtagját osztotta be napi négy-négy órára. Ezeken a napokon nyitva tarthatott-e, és ha igen, akkor milyen feltételekkel, milyen mértékű pótlékok megfizetése mellett foglalkoztathatta a munkavállalót?
Részlet a válaszból: […]szolgáltatás jellegéből eredően - e napon szükséges munkavégzés esetén, végül a külföldön történő munkavégzés során [Mt. 102. § (2) bek.]. A kérdés szerinti vegyesbolt valószínűleg egyik esetnek sem felel meg, a kereskedelem önmagában nem minősül rendeltetése folytán munkaszüneti napon is működőnek. Ezért munkaviszonyban álló e napon nem foglalkoztatható[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3174
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés