Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

19 találat a megadott határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Helyettesítésre létesített munkaszerződés meghosszabbodása

Kérdés: A munkaszerződésem szerint: "Munkáltató határozott időre alkalmazza a munkavállalót XY kolléganő távollétének idejére, előreláthatólag 2018. február 27. napjáig." A kolléganő várhatóan ekkor jött volna vissza gyermeke mellől dolgozni, de idén januárban bejelentette, hogy újból babát vár augusztus elejére. Ilyen esetben automatikusan módosul a határozott idejű szerződésem, azaz tovább dolgozhatok a kolléganő visszatértéig? Ha mégsem szeretnék tovább dolgozni, akkor felmondhatok, illetve a munkáltatóm felmondhat nekem?
Részlet a válaszból: […]Újabb szerződést nem kell kötni, de a felek kölcsönös együttműködési kötelezettségére tekintettel [Mt. 6. § (2) bek.] célszerű ezt előre tisztázni a munkáltatóval, és írásban kérni egy újabb tájékoztatást a kolléganő várható visszatéréséről. Megjegyezzük, a határozott idejű munkaviszony tartama az öt évet ekkor sem haladhatja meg.A határozott idejű munkaszerződést lejárat előtt a felek felmondhatják, de csak a törvényben meghatározott indokokból. A munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt felmondással megszüntetheti a felszámolási vagy csődeljárás tartama alatt, vagy a munkavállaló képességére alapított okból, vagy ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik [Mt. 66. § (8) bek.]. Ilyenkor a munkavállalót a felmondási idő és a végkielégítés az általános (a határozatlan idejű munkaviszonyra vonatkozó) szabályok szerint illeti meg. A határozott idejű munkaviszonyának felmondását a munkavállaló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3206

2. találat: Munkaviszony többszöri meghosszabbításának jogellenessége

Kérdés: Parkolóőrként dolgozom egy vidéki városban határozott idejű munkaszerződéssel. Három hónappal ezelőtt, mikor letelt volna a határozott idő, a munkáltató meghosszabbította, de csak egyetlen héttel. Azóta hetente hosszabbítgatja a szerződésemet. Azt szeretném tudni, hogy ezt meddig teheti meg, mert így nagyon bizonytalannak érzem a helyzetemet.
Részlet a válaszból: […]belül létesített újabb határozott idejű munkaviszony tartamát is [Mt. 192. § (2) bek.]. Ugyanakkor az Mt. nem csak ezt az időbeli korlátot állítja a határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása elé. A határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása ugyanis csak munkáltatói jogos érdek fennállása esetén lehetséges, azzal, hogy ez a megállapodás nem irányulhat a munkavállaló jogos érdekének csorbítására [Mt. 192. § (4) bek.]. Az a tény, hogy a munkáltató hetente hosszabbítgatja a munkaszerződést, olyan egzisztenciális bizonytalanságot teremt a munkavállaló számára, melynél egyértelműen megállapítható: a munkaszerződés-módosítás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2758

3. találat: Tájékoztatás határozott idejű munkaszerződés meghosszabbításáról

Kérdés: A határozott idejű szerződésem február 28-án jár le. Mikor köteles tájékoztatni arról a munkáltatóm, hogy meghosszabbítják-e a szerződésemet vagy sem?
Részlet a válaszból: […]körbe tartozik. Ha a munkáltató a munkavállalót a határozott idő letelte után is tovább kívánja foglalkoztatni, ez egyben munkaszerződés-módosításra való ajánlattételt is jelenthet.A tájékoztatást - munkaviszonyra vonatkozó szabály eltérő rendelkezése hiányában - olyan időben és módon kell megtenni, hogy az lehetővé tegye a jog gyakorlását és a kötelezettség teljesítését. Konkrét határidőt a törvény nem szab meg. Ha a munkáltató a munkavállalóval fennálló munkaviszonyt a határozott idő lejártát követően is fenn kívánja tartani, a tájékoztatást oly időpontban kell a munkavállaló tudomására hoznia, hogy a munkavállaló szabadon, befolyástól mentesen dönthessen az ajánlat elfogadásáról. Ha pedig a munkaviszonyt a munkáltató nem kívánja tovább fenntartani, a munkavállalót elszámolási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. február 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2530

4. találat: Határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása a szünetelés tartamával

Kérdés: A cégünk egyik alkalmazottjával 2015. de­cember 31. napjáig tartó határozott idejű munkaszerződést kötöttünk. Most ez a munkavállaló el szeretne menni négy hónapra külföldre nyelvet tanulni, amit mi támogatnánk is, ezért hajlunk arra, hogy elengedjük fizetés nélküli szabadságra erre az időre. Viszont cserébe szeretnénk, ha ennyivel tovább nálunk maradna még. Ilyen helyzetben van mód a határozott idő meghosszabbítására a fizetés nélküli szabadság időtartamával?
Részlet a válaszból: […]lejártával automatikusan megszűnik [Mt. 63. § (1) bek. c) pont]. A határozott idejű munkaviszony meghosszabbítására az Mt. lehetőséget ad, azonban szigorú feltételeket támaszt a joggal való visszaélés elkerülése érdekében. E körben mindenekelőtt ki kell emelni, hogy a határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása vagy annak megszűnését követő hat hónapon belüli ismételt létesítése csak munkáltatói jogos érdek fennállása esetén lehetséges. A megállapodás nem irányulhat a munkavállaló jogos érdekének csorbítására [Mt. 192. § (4) bek.].Esetünkben a munkáltató jogos érdeke lehet, hogy azon tartammal, melyre a munkavállaló kérése alapján mentesítette a munkavállalót a munkavégzési kötelezettsége alól, a munkaviszony meghosszabbításra kerüljön. Ugyanakkor arra is ügyelni kell, hogy a határozott idejű munkaviszony tartama az öt évet nem haladhatja meg, ideértve a meghosszabbított és az előző határozott időre kötött munkaszerződés megszűnésétől számított hat hónapon belül létesített újabb határozott tartamú[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. július 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2334

5. találat: Kölcsönzöttek határozott idejű munkaszerződéssel - az ötéves kölcsönzési korlát alkalmazása

Kérdés: A munkáltatónál a létszám 8-10%-ának megfelelő kölcsönzött munkavállaló dolgozik. Ezeket a munkavállalókat viszonylag hosszabb ideje foglalkoztatják általában a határozott idejű munkaszerződésük folyamatos "meghosszabbítgatásával". Ez azt jelenti, hogy a lejárt határozott idejű munkaszerződést újrakötik. A kölcsönzött munkavállalóknál az a probléma merült fel, hogy esetükben hogyan kell alkalmazni az Mt. 214. §-a (2) bekezdésének, valamint az Mth. e témában érvényes előírásait. Az Mth. előírása szerint az Mt. 214. §-ának (2) bekezdését a 2011. december 1-jét megelőzően létesített határozatlan idejű munkaviszonyokban történő kikölcsönzés esetén is alkalmazni kell úgy, hogy ilyen esetben a kikölcsönzés kezdő időpontjának dátuma 2011. december 1. Miután az átmeneti rendelkezés kifejezetten kiemeli a határozatlan időre szóló esetet, a törvény alkalmazása során felmerült, hogy a folyamatosan meghosszabbított - mindig határozott időre kötött - munkaszerződéses jogviszony ideértendő-e? Az érintett kölcsönzött munkavállalók első munkaszerződéseit 2009. december 1-jén, illetve 2010. január 1-jén kötötték meg.
Részlet a válaszból: […]egy adott munkavállaló egy adott kölcsönvevő részére legfeljebb milyen hosszú időtartamban végezhet munkát [Mt. 214. § (1) bek. e) pont és (2) bek.].Ezt az időbeli korlátot az Mt. hatálybalépésekor (2012. július 1.) fennállt jogviszonyokra is alkalmazni kell. Kivétel ugyanakkor, hogy a 2011. december 1-jét megelőzően létesített határozatlan idejű munkaviszonyokban történő kikölcsönzés esetén a kikölcsönzés kezdő időpontjának 2011. december 1-jét kell tekinteni [Mth. 2. § (1) bek. és 11. § (2) bek.]. A konkrét esetben a munkavállalók határozott idejű munkaviszonyok keretében dolgoznak a kölcsönvevőnél, 2009 vége, 2010 eleje óta. Mivel a határozott idejű munkaviszonyokra eltérő átmeneti szabály nincs, esetükben az ötéves korlát a foglalkoztatásuk legelső napjától számítandó. Például a 2009. december 1-je óta kölcsön­ö­zött munkavállaló esetén a kikölcsönzés ötéves maximális tartalma 2014. november 30-án lejár, feltéve hogy az egyes kikölcsönzések (illetve a határozott idejű[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2133

6. találat: Határozott idejű munkaszerződés meghosszabbítása

Kérdés: Egyik munkavállalónkkal egy évre határozott idejű munkaviszonyt létesítettünk. A határozott idő lejártát követően azonban újabb egy évre szeretnénk foglalkoztatni. Milyen módon lehetséges ez? Meghosszabbíthatjuk a munkaszerződést újabb egy évvel, vagy új munkaszerződést kell kötnünk? A határozott idejű munkaszerződés lejártakor ki kell adni a munkaviszony megszűnésekor kiadandó igazolásokat abban az esetben is, ha a következő naptól újra munkaviszonyban áll velünk?
Részlet a válaszból: […]kifejezetten rögzíti, hogy a határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása, vagy a határozott idejű munkaviszony megszűnését követő hat hónapon belüli ismételt létesítése csak munkáltatói jogos érdek fennállása esetén lehetséges. A megállapodás nem irányulhat a munkavállaló jogos érdekének csorbítására [Mt. 192. § (4) bek.]. Így a határozott idejű munkaviszony meghosszabbítható további egy évvel, de csak akkor, ha az említett két törvényi feltétel fennáll. Így például csupán a megrendelések ingadozására hivatkozással nincs jogszerű lehetőség a hosszabbításra, vagy újabb egyéves munkaszerződés-kötésre.Amennyiben a munkaviszony meghosszabbításra kerül a határozott idő leteltét megelőzően, nem kell elszámolni a munkavállalóval, és nem kell kiadni a munkaviszony megszűnésekor szükséges igazolásokat, hiszen a munkaviszony[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2092

7. találat: Határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása és a munkaidőkeret vége

Kérdés: Határozott időre alkalmazott, megszakítás nélküli munkarendben dolgozó munkavállalóink munkaszerződése rövidesen lejár, munkaidőkeretben dolgoznak, a keret lejárta a munkaviszony végével esik egybe. Felmerült, hogy a munkaviszonyt meg kellene hosszabbítanunk 5-6 nappal, mivel a projekt nem fejeződött be. Ha erre sor kerül, de a munkaidőkeretet az eredetileg meghatározott időpontban lezárjuk, milyen beosztható óraszámmal kell számolnunk a meghosszabbítás időszakára? A meghosszabbításra mikor kell túlórát vagy állás­időt elszámolni, minek a figyelembevételével?
Részlet a válaszból: […]munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti napot figyelmen kívül kell hagyni [Mt. 93. § (2) bek.]. Azaz általános teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a beosztható munkaidő mértéke: minden hétköznap után, amely nem munkaszüneti nap, 8 óra.A munkaviszony megszűnésekor - ha az nem esik egybe a munkaidőkeret lejártával - a munkavállalóval az Mt. 95. §-a alapján kell elszámolni. E szerint, ha a munkaviszony megszűnésének oka a határozott idő lejárta, akkor az elszámolás során a rendkívüli munkavégzés/állásidő szabályaival kell a beosztható és a ledolgozott órák közötti különbözetet elszámolni. Például ha a munkavállaló munkaviszonyát öt nappal hosszabbították meg, és mind az öt nap hétköznap, akkor számára[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1851

8. találat: Vezető állású munkavállaló határozott idejű jogviszonyban

Kérdés: Cégünk ügyvezetője 2006 és 2011 között munkaviszony keretében látta el a tisztséget, majd újabb ötéves munkaszerződést kötött vele a cég az ügyvezetői munkakörre. Úgy tudjuk, hogy az új Mt.-ben legfeljebb ötéves határozott időre létesíthető munkaviszony, ezért feltételezzük, hogy jogellenesen jártunk el a munkaszerződés meghosszabbításával. Jól értelmezzük a jogszabályt?
Részlet a válaszból: […]jogszerűsége a régi Mt. tükrében vizsgálandó.A régi Mt. szerint a határozott időre szóló munkaviszony időtartama - ideértve a meghosszabbított és az előző határozott időre kötött munkaszerződés megszűnésétől számított hat hónapon belül létesített újabb határozott időtartamú munkaviszony tartamát is - az öt évet nem haladhatja meg [79. § (5) bek.]. Ugyanakkor a törvény azt is kimondta, hogy a vezetőkre ez a korlátozás nem terjed ki [régi Mt. 190. § (1) bek.]. Ennek megfelelően 2011. évben jogszerűen jártak el, amikor az ötéves határozott idejű vezetői munkaviszonyt újabb öt évre meghosszabbították. Az Mt. vezető állású munkavállalókra irányadó rendelkezései nem tartalmazzák kifejezetten, hogy a vezető állású munkavállalókra nem vonatkozik az ötéves határozott idejű jogviszony meghosszabbításának tilalma [192. § (2) bek.], ugyanakkor a vezető munkaszerződésében a felek az Mt. Második Részében foglalt rendelkezésektől általában[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. november 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1805

9. találat: Határozott idejű munkaszerződés meghosszabbítása - módosítás vagy új munkaszerződés

Kérdés: Szabályosan járok-e el, ha a munkavállalóval fél évre kötött határozott idejű munkaszerződést úgy hosszabbítom meg, hogy munkaszerződés-módosítást készítek, és csak az időtartamot módosítom, vagy új munkaszerződést kell kötnöm a munkavállalóval?
Részlet a válaszból: […]§). A határozott idejű munkaviszonyt munkaszerződés-módosítás keretében is meg lehet hosszabbítani, nem szükséges új munkaszerződés kötése. Ugyanakkor - egyébként egyenértékű megoldásként - akár a munkaszerződés módosítása, akár az újabb határozott idejű munkaszerződés kötése esetén ügyelni kell az új Mt.-ben foglaltak betartására. Figyelembe kell venni, hogy a határozott idejű munkaviszony tartama az öt évet nem haladhatja meg, ideértve a meghosszabbított és az előző határozott időre kötött munkaszerződés megszűnésétől számított hat hónapon belül létesített újabb határozott tartamú munkaviszony tartamát is [új Mt. 192. § (2) bek.].[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1549

10. találat: Határozott időre kötött munka­szerződés meghosszabbítása

Kérdés: Az új Mt. szerint határozott idejű munkaviszony újabb határozott időre szóló meghosszabbítására csak objektív ok fennállása esetén kerülhet sor, és ez nem sértheti a munkavállaló jogos érdekét. Meg lehet-e hosszabbítani a szerződést újabb határozott időtartamra jogszerűen abban az esetben is, ha azt mindkét fél egyértelműen szeretné, de más, ún. objektív körülmények nem állnak fenn, vagy csak határozatlan idejű szerződést lehet már kötni?
Részlet a válaszból: […]jogos érdek fennállása esetén lehetséges, és a megállapodás nem irányulhat a munkavállaló jogos érdekének csorbítására. A munkaviszony meghosszabbításának a "munkaszervezéstől független, objektív ok" fennállásához kötése az ez év januárjában kihirdetett új Mt. szövegében valóban szerepelt, de az Mth. 85. §-ának (21) bekezdésével megállapított, július 1-jétől életbe lépett törvényszöveg az érintett fordulatot már nem tartalmazza. Tehát az új Mt. szövege megegyezik az Mt. 79. §-ának (4) bekezdésében foglalt szabállyal. A munkáltató jogos érdekeként ismerhető el például, ha a projekt, amelyre a munkavállalót alkalmazta, elhúzódik, és emiatt a határozott idő letelte után még meghatározott ideig indokolt a munkavállaló alkalmazása a munka­szerződésének meghosszabbításával. Ugyanakkor pusztán az az ok, hogy a határozott időre alkalmazott munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése a munkáltató számára egyszerűbb, mint a határozatlan időre foglalkoztatott dolgozóé, önmagában nem fogadható el jogos érdeknek. A munkáltató jogos érdekének fennállása mellett ugyanakkora súllyal esik latba a munkavállaló jogos érdekének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1409
| 1 - 10 | 11 - 19 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést