Helyettesítésre létesített munkaszerződés meghosszabbodása

Kérdés: A munkaszerződésem szerint: "Munkáltató határozott időre alkalmazza a munkavállalót XY kolléganő távollétének idejére, előreláthatólag 2018. február 27. napjáig." A kolléganő várhatóan ekkor jött volna vissza gyermeke mellől dolgozni, de idén januárban bejelentette, hogy újból babát vár augusztus elejére. Ilyen esetben automatikusan módosul a határozott idejű szerződésem, azaz tovább dolgozhatok a kolléganő visszatértéig? Ha mégsem szeretnék tovább dolgozni, akkor felmondhatok, illetve a munkáltatóm felmondhat nekem?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. szerint a határozott idejű munkaviszony tartamát naptárilag vagy más alkalmas módon kell meghatározni. Az utóbbi esetben a munkáltató tájékoztatja a munkavállalót a munkaviszony várható tartamáról [Mt. 192. § (1) bek.]. Ha a szerződés szerint a kolléganő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 26.

Munkaviszony többszöri meghosszabbításának jogellenessége

Kérdés: Parkolóőrként dolgozom egy vidéki városban határozott idejű munkaszerződéssel. Három hónappal ezelőtt, mikor letelt volna a határozott idő, a munkáltató meghosszabbította, de csak egyetlen héttel. Azóta hetente hosszabbítgatja a szerződésemet. Azt szeretném tudni, hogy ezt meddig teheti meg, mert így nagyon bizonytalannak érzem a helyzetemet.
Részlet a válaszából: […] ...újabb határozott idejű munkaviszony tartamát is [Mt. 192. § (2) bek.]. Ugyanakkor az Mt. nem csak ezt az időbeli korlátot állítja a határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása elé. A határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása ugyanis csak munkáltatói jogos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 7.

Tájékoztatás határozott idejű munkaszerződés meghosszabbításáról

Kérdés: A határozott idejű szerződésem február 28-án jár le. Mikor köteles tájékoztatni arról a munkáltatóm, hogy meghosszabbítják-e a szerződésemet vagy sem?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 6. §-ának (4) bekezdése és 18. §-ának (1) bekezdése alapján a munkáltató köteles a munkavállalót tájékoztatni minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról, amely az Mt.-ben meghatározott jogok gyakorlása és a kötelezettségek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 22.

Határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása a szünetelés tartamával

Kérdés: A cégünk egyik alkalmazottjával 2015. de­cember 31. napjáig tartó határozott idejű munkaszerződést kötöttünk. Most ez a munkavállaló el szeretne menni négy hónapra külföldre nyelvet tanulni, amit mi támogatnánk is, ezért hajlunk arra, hogy elengedjük fizetés nélküli szabadságra erre az időre. Viszont cserébe szeretnénk, ha ennyivel tovább nálunk maradna még. Ilyen helyzetben van mód a határozott idő meghosszabbítására a fizetés nélküli szabadság időtartamával?
Részlet a válaszából: […] ...idő, hiszen a határozott idejű munkaviszony a határozott idő lejártával automatikusan megszűnik [Mt. 63. § (1) bek. c) pont]. A határozott idejű munkaviszony meghosszabbítására az Mt. lehetőséget ad, azonban szigorú feltételeket támaszt a joggal való...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 13.

Kölcsönzöttek határozott idejű munkaszerződéssel - az ötéves kölcsönzési korlát alkalmazása

Kérdés: A munkáltatónál a létszám 8-10%-ának megfelelő kölcsönzött munkavállaló dolgozik. Ezeket a munkavállalókat viszonylag hosszabb ideje foglalkoztatják általában a határozott idejű munkaszerződésük folyamatos "meghosszabbítgatásával". Ez azt jelenti, hogy a lejárt határozott idejű munkaszerződést újrakötik. A kölcsönzött munkavállalóknál az a probléma merült fel, hogy esetükben hogyan kell alkalmazni az Mt. 214. §-a (2) bekezdésének, valamint az Mth. e témában érvényes előírásait. Az Mth. előírása szerint az Mt. 214. §-ának (2) bekezdését a 2011. december 1-jét megelőzően létesített határozatlan idejű munkaviszonyokban történő kikölcsönzés esetén is alkalmazni kell úgy, hogy ilyen esetben a kikölcsönzés kezdő időpontjának dátuma 2011. december 1. Miután az átmeneti rendelkezés kifejezetten kiemeli a határozatlan időre szóló esetet, a törvény alkalmazása során felmerült, hogy a folyamatosan meghosszabbított - mindig határozott időre kötött - munkaszerződéses jogviszony ideértendő-e? Az érintett kölcsönzött munkavállalók első munkaszerződéseit 2009. december 1-jén, illetve 2010. január 1-jén kötötték meg.
Részlet a válaszából: […] A törvény szerint munkaerő-kölcsönzés esetén a kikölcsönzés tartama nem haladhatja meg az öt évet, ideértve a meghosszabbított vagy az előző kikölcsönzés megszűnésétől számított hat hónapon belül történő ismételt kikölcsönzést, függetlenül attól, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 24.

Határozott idejű munkaszerződés meghosszabbítása

Kérdés: Egyik munkavállalónkkal egy évre határozott idejű munkaviszonyt létesítettünk. A határozott idő lejártát követően azonban újabb egy évre szeretnénk foglalkoztatni. Milyen módon lehetséges ez? Meghosszabbíthatjuk a munkaszerződést újabb egy évvel, vagy új munkaszerződést kell kötnünk? A határozott idejű munkaszerződés lejártakor ki kell adni a munkaviszony megszűnésekor kiadandó igazolásokat abban az esetben is, ha a következő naptól újra munkaviszonyban áll velünk?
Részlet a válaszából: […] ...belül létesített újabb határozott tartamú munkaviszony tartamát is [Mt. 192. § (2) bek.]. Az Mt. emellett kifejezetten rögzíti, hogy a határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása, vagy a határozott idejű munkaviszony megszűnését követő hat hónapon belüli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 13.

Határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása és a munkaidőkeret vége

Kérdés: Határozott időre alkalmazott, megszakítás nélküli munkarendben dolgozó munkavállalóink munkaszerződése rövidesen lejár, munkaidőkeretben dolgoznak, a keret lejárta a munkaviszony végével esik egybe. Felmerült, hogy a munkaviszonyt meg kellene hosszabbítanunk 5-6 nappal, mivel a projekt nem fejeződött be. Ha erre sor kerül, de a munkaidőkeretet az eredetileg meghatározott időpontban lezárjuk, milyen beosztható óraszámmal kell számolnunk a meghosszabbítás időszakára? A meghosszabbításra mikor kell túlórát vagy állás­időt elszámolni, minek a figyelembevételével?
Részlet a válaszából: […] A munkaidőkeret lezárását követően ahhoz, hogy a munkavállalókat továbbra is megszakítás nélküli tevékenység keretében lehessen foglalkoztatni, új munkaidőkeretet kell indítani. A munkavállalók számára beosztható munkaidőt az általános munkarend és a (munkaszerződés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 6.

Vezető állású munkavállaló határozott idejű jogviszonyban

Kérdés: Cégünk ügyvezetője 2006 és 2011 között munkaviszony keretében látta el a tisztséget, majd újabb ötéves munkaszerződést kötött vele a cég az ügyvezetői munkakörre. Úgy tudjuk, hogy az új Mt.-ben legfeljebb ötéves határozott időre létesíthető munkaviszony, ezért feltételezzük, hogy jogellenesen jártunk el a munkaszerződés meghosszabbításával. Jól értelmezzük a jogszabályt?
Részlet a válaszából: […] A régi Mt. értelmében vezető állású munkavállalónak minősült - többek között - a munkáltató vezetője [188. § (1) bek.], tehát a cég ügyvezetője is. A hatályos szabályozás is ennek megfelelően minősíti vezető állásúnak a munkáltató vezetőjét [Mt. 208. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 18.

Határozott idejű munkaszerződés meghosszabbítása - módosítás vagy új munkaszerződés

Kérdés: Szabályosan járok-e el, ha a munkavállalóval fél évre kötött határozott idejű munkaszerződést úgy hosszabbítom meg, hogy munkaszerződés-módosítást készítek, és csak az időtartamot módosítom, vagy új munkaszerződést kell kötnöm a munkavállalóval?
Részlet a válaszából: […] ...számított hat hónapon belül létesített újabb határozott tartamú munkaviszony tartamát is [új Mt. 192. § (2) bek.]. Továbbá a határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása, vagy a határozott idejű munkaviszony megszűnését követő hat hónapon belüli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 4.

Határozott időre kötött munka­szerződés meghosszabbítása

Kérdés: Az új Mt. szerint határozott idejű munkaviszony újabb határozott időre szóló meghosszabbítására csak objektív ok fennállása esetén kerülhet sor, és ez nem sértheti a munkavállaló jogos érdekét. Meg lehet-e hosszabbítani a szerződést újabb határozott időtartamra jogszerűen abban az esetben is, ha azt mindkét fél egyértelműen szeretné, de más, ún. objektív körülmények nem állnak fenn, vagy csak határozatlan idejű szerződést lehet már kötni?
Részlet a válaszából: […]  Az új Mt. 192. §-ának (2) és (4) bekezdései szerint ahatározott idejű munkaviszony tartama az 5 évet nem haladhatja meg (ideértve aszerződés meghosszabbítását, valamint az előző szerződés megszűnésénekidőpontjától számított 6 hónapon belül azonos felek által...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 27.
1
2