Keresés eredménye

63 találat a megadott felmondási idő tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Felmondási idő számítása keresőképtelenség idején
Kérdés: Táppénzen voltam már, amikor a felmondásomat megírtam. A harminc nap felmondási időbe beleszámít-e ez az időszak, vagy kérheti a munkáltató, hogy dolgozzam le a felmondási időt ezt követően?
Részlet a válaszból: […]kérdésből arra következtetünk, hogy Ön, miután nem jelölte meg a felmondási idő kezdetét egy ennél későbbi időpontban, a felmondási idő a felmondás közlését követő napon már elkezdődött. Függetlenül attól, hogy Ön a felmondását a keresőképtelen betegsége (táppénzes állománya) idején közölte a munkáltatójával. A felmondási idő ebből következően már a keresőképtelen betegsége[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3451
2. találat: Munkavállalói felmondás fizetés nélküli szabadság alatt
Kérdés: Határozatlan idejű munkaszerződésem van, a munkáltatóm fizetés nélküli szabadságot engedélyezett nekem. Felmondhatok-e a fizetés nélküli szabadság alatt, illetve le kell-e töltenem a felmondási időt?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3419
3. találat: Felmondás a kisgyermekes munkavállaló fizetés nélküli szabadságát követően
Kérdés: A cég egyik munkavállalója gyermeke születését követően fizetés nélküli szabadságot vett igénybe. Felmondhat-e a munkáltató a fizetés nélküli szabadságról visszajött munkavállalójának, miután a fizetés nélküli szabadsága véget ért? Az első munkanapján a munkavállalónak át lehet-e adni a munkáltatói felmondást? Ha igen, mikor kezdődik a felmondási idő? Mi történik abban az esetben, ha a munkavállaló közli a munkáltatójával, ki szeretné venni a felhalmozott szabadságát? Ebben az esetben is felmondhat a munkáltató a szabadság pénzbeli megváltásával, vagyis szabadságmegváltás kifizetésével? Ha a munkáltató eltekint a felmondási idő ledolgozásától, erre az időszakra - vagyis a felmentési időre - is jár időarányos szabadság a munkavállalónak? Csak abban az esetben mondhat fel a fizetés nélküli szabadságról visszajött munkavállalónak a munkáltató, ha a munkavállaló nem fogadta el a részére felajánlott új munkakört, mivel a korábbi munkakörében nem tudná foglalkoztatni?
Részlet a válaszból: […]mértékben megszegte, vagy egyébként olyan magatartást tanúsított, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Ha a felmondás indoka a munkavállaló képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lenne, a felmondás előfeltétele: a munkáltatónál a munkavállaló munkaszerződés szerinti munkahelyén vagy ennek hiányában a szokásos munkahelyén nincs az általa betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör, vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja [Mt. 66. § (4)-(6) bek.].A felmondási idő legkorábban a felmondás közlését követő napon kezdődik [Mt. 68. § (1) bek.], a felmondásban azonban a munkáltató egy ennél későbbi időpontot is megjelölhet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3363
4. találat: Szabadság a felmondási idő alatt
Kérdés: Ha a munkavállalónk júniusban felmondott, és kérte, hogy adjuk ki neki a szabadságát a felmondási idő alatt, köteles vagyok-e ezt teljesíteni? Megtehetjük-e azt, hogy nem adjuk ki neki, viszont mentesítjük a munkavégzési kötelezettsége alól, majd a munkaviszony megszűnésével kifizetjük részére az időarányosan igénybe nem vett szabadságát?
Részlet a válaszból: […]munkáltató, azaz, ha a munkavállaló kéri a szabadságának kiadását, a kiadásról szóló döntés elsődlegesen a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozik. Ez alól kivétel az Mt. által évente meghatározott hét munkanap, amelyet legalább 15 napos bejelentési határidő megtartása mellett - a munkaviszony első három hónapját kivéve - legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni a munkáltató [Mt. 122. § (2) bek.]. Ez utóbbira is igaz azonban, hogy amennyiben a munkaviszony év közben kezdődött vagy szűnt meg, a szabadság arányos része jár. Ebben az esetben a fél napot elérő töredéknap egész munkanapnak számít (Mt. 121. §).A fentiekre tekintettel megtehetik azt is, hogy nem adják ki a munkavállaló számára a szabadságot, és egyúttal[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3314
5. találat: Felmondási idő mértéke - a korábbi munkaviszony beszámíthatósága
Kérdés: Egyik munkavállalónk munkaviszonyát két évvel ezelőtt közös megegyezéssel megszüntettük, majd közvetlenül ezt követően másnaptól más munkakörre kötöttünk vele egy újabb munkaszerződést. Ha a munkavállalónak felmondunk, figyelembe kell venni a korábbi, közös megegyezéssel megszüntetett munkaviszonyt is a felmondási idő tartamának megállapításakor?
Részlet a válaszból: […]meghatározása során. Más lehetne ugyanakkor a felmondási idő tartama, ha a korábbi munkaviszonyt nem közös megegyezéssel szüntetik meg, hanem a felek csupán a munkaszerződést módosították volna az új munkakör tekintetében. Ekkor szükségszerűen a munkaviszony korábbi munkakör ellátását érintő tartamát is figyelembe kellene venni a felmondási idő kiszámításakor. Ezzel azonos helyzetet eredményezett volna, ha az új[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3313
6. találat: Felmondás a törvényesnél hosszabb felmondási idővel
Kérdés: Az egyik munkavállalónk felmondott, megjelölve felmondásában a munkaviszony megszüntetésének dátumát. A felmondási ideje 33 nap, így az hosszabb az Mt.-ben meghatározott felmondási időnél. Munkáltatóként ezt elfogadjuk, de megfelelünk-e így az Mt. előírásainak?
Részlet a válaszból: […]azonban akadálya, hogy Önök a 33 napos felmondási időt elfogadják, hiszen a felek jogszerűen dönthetnek akként is, hogy a törvényben meghatározott mértéktől egyező akarattal eltérnek, és hosszabb, legfeljebb 6 havi felmondási időt alkalmaznak [Mt. 69. § (3) bek.]. Megjegyzendő, hogy a felmondási idő a határozott idejű munkaviszony felmondással történő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3275
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
7. találat: Munkavállalói felmondás - fizetés nélküli szabadság alatt
Kérdés: A munkavállaló egy hónap fizetés nélküli szabadságot igényelt, melyet a munkáltató - mérlegelési jogkörében eljárva - engedélyezett. A munkavállaló a fizetés nélküli szabadság utolsó napján közölte felmondását, és kérte, hogy munkaviszonya ezen a napon megszüntetésre kerüljön, tekintsünk el a 30 nap felmondási időtől, mert új munkaviszonyt létesít a következő naptól. Mit tehet a munkáltató ebben az esetben? Elfogadhatja a felmondást és a felmondási időt (illetve annak hiányát), valamint az említett nappal megszüntetheti a munkaviszonyt?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3262
8. találat: Munkaviszony munkavállaló általi megszüntetése egészségi okok miatt
Kérdés: Megváltozott munkaképességű munkavállalóként ("rehabos" vagyok) nehezemre esik a bejárás, szeretném megszüntetni a munkaviszonyomat. A munkáltatóm azt mondta, hogy a 30 napos felmondási időt le kell töltenem. Milyen lehetőségeim vannak? Ha szeretnék itthonról dolgozni, mi a menete ennek?
Részlet a válaszból: […]megalapozhatja a fentebb jelzett keretek között. Bármelyik esetről is van szó, a munkáltatójának igaza van: általános szabály szerint köteles letölteni a 30 napos felmondási időt [Mt. 69. § (1) bek.]. Ez alól kivételt csak az jelenthet, ha a munkáltató eltekint a felmondási idő letöltésétől, és mentesíti Önt a munkavégzési kötelezettsége alól. Azonban ezt nem kötelező a munkáltatónak megtennie. A felmondási idő leteltével szűnik meg a munkaviszonya akkor is, ha időközben például keresőképtelenné válik, ilyen esetben azonban a munkavégzési kötelezettsége alól a keresőképtelenségre tekintettel mentesülni fog. Ezen túlmenően, ha a munkáltatójával megállapodik, a munkaviszonyt közös megegyezéssel is megszüntethetik. Ekkor nincs felmondási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3153
9. találat: Munkavállalói felmondás "elfogadása"
Kérdés: Az egyik munkavállalónk már harmadik éve áll az alkalmazásunkban határozatlan idejű munkaviszonyban. Néhány hete sajnálatos módon az egyik gyermeke kórházba került, majd amikor kiderült, hogy a jövőben is állandó kórházi kezelésre szorul, a munkavállaló házastársa bejött a munkahelyre, és átadta a munkavállaló felmondását. Az írásba foglalt felmondás ugyan nem tartalmazott indoklást, de a férj elmondta, hogy mivel a kisgyermek nem maradhat az édesanyja nélkül, a munkavállaló nem lesz képes ellátni a munkaköri feladatait, és azért közli ő a felmondást, mert a feleségét kiírta az orvos, ugyanis állandóan a gyermekük mellett van. A munkáltatói jogkör gyakorlója nem vette át az iratot, gondolkodási időt kért, mert nem akarta ilyen könnyen elengedni a munkavállalót. Kötelesek vagyunk-e elfogadni a munkavállaló felmondását? Ha igen, megkövetelhetjük-e, hogy letöltse a harmincnapos felmondási időt?
Részlet a válaszból: […]megtagadja vagy szándékosan megakadályozza [Mt. 24. § (1) bek.]. Erre figyelemmel a munkavállaló utóbb jogszerűen érvelhet akként, hogy a felmondás közlése valójában már ezen a napon megtörtént. (Ezzel együtt ennek a munkavállalói állításnak a bizonyítása adott esetben nehézségbe ütközhet.)Az Ön által leírtakból az szűrhető le, hogy a munkavállaló a felmondás közlésének időpontjában, valamint azt követően is keresőképtelen volt. Az Ebtv. 44. §-ának d) pontja szerint keresőképtelen többek között az a szülő is, aki a 12 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelésének időtartama alatt a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3023
10. találat: Munkáltató személyében bekövetkező változás és a beolvadás különbsége
Kérdés: Alkalmazandók-e a munkavállalóra a beolvadás, mint jogszabályon alapuló, általános jogutódlás esetén, az Mt. 40. §-a szerinti, speciális, a munkáltató személyében bekövetkezett változásra alapított munkavállalói felmondás szabályai (pl. adott esetben a hosszabb felmondási idő, a felmentési idő, valamint a végkielégítés)?
Részlet a válaszból: […]illetnék meg munkavállalói felmondás esetén. (Noha a kérdés utal a hosszabb felmondási időre, szükséges megjegyezni, hogy a felmondási idő hosszára az Mt. 40. §-ában foglaltak nincsenek kihatással.)A kérdés megválaszolása kapcsán érdemes utalni az Mt. 36. §-ához fűzött miniszteri indokolásra. E szerint a törvény szakított azzal a korábbi megoldással, mely az általános - jogszabályon alapuló - jogutódlás eseteire is alkalmazni rendelte a munkáltató személyében bekövetkező változáshoz kapcsolódó speciális szabályokat. A jogalkotó álláspontja szerint az általános jogutódlás esetei ugyanis nem követelnek különös munkajogi előírásokat. Ebből[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2951

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés