Átirányítás - képesítési akadályokkal

Kérdés: Önkormányzatnál gimnáziumi érettségivel és felsőfokú társadalombiztosítási szakképzettséggel munkaügyi ügyintéző munkakörben van kinevezve egy kolléganő. Pénztároshelyettesi és bérkönyvelési feladatot szeretnének rábízni kinevezésmódosítás nélkül. Sem szakmai tapasztalata, sem szakképzettsége nincs ezekhez a feladatokhoz. Megteheti-e így a munkáltató? Aránytalan sérelemnek minősül-e, ha ezeket a pluszfeladatokat csak a munkaidején túl (mivel saját munkaköre kitölti a munkaidejét) tudná ellátni?
Részlet a válaszából: […] ...írásbeli utasítása alapján eredeti munkaköre helyett, vagy eredeti munkaköre mellett más munkakörbe tartozó feladatokat lát el (átirányítás), az a kinevezéstől eltérő ideiglenes foglalkoztatásnak minősül, amelyhez nincs szükség az átirányított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 7.

Átirányítás és aránytalan sérelem

Kérdés: Munkaadóm, élve jogával, más beosztásba helyez 44 napra. Az eddigi egy műszakos rugalmas beosztásom két műszakos kötött időre változik. Ez azzal jár, hogy 11-19 óra közötti délutános műszakom idején reggel fél 9-kor el kell jönnöm otthonról, és csak este 21.15-re érek haza. Kimeríti-e az adott helyzet az aránytalan sérelem fogalmát? A törvény szerint ugyanis az átirányítás nem járhat aránytalan sérelemmel a munkavállalóra.
Részlet a válaszából: […] ...1-jén lépnek hatályba [új Mt. 298. § (2) bek. a) pont], ezért a kérdést az 1992. évi Mt. alapján kell megválaszolni. E szerint az átirányítás - illetve a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás bármely egyéb formája - a munkavállalóra nézve -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 29.

Változó munkahely és a más munkahelyre történő beosztás megtagadhatósága

Kérdés: 2008. március 10. napjától dolgozom munkáltatómnál eladói munkakörben. Változó munkahelyre vettek fel, de telephelyként a jelenlegi munkavégzési helyem van megjelölve. A munkáltatóm azonban aláíratott velem egy papírt arról, hogy 2012. június 1-jétől átirányítanak egy másik városba. Kérdésem, hogy ezt megtehetik-e, ha igen, akkor mennyi időre, végleg, vagy csak 44 munkanapra? Költségeimet meg kell-e téríteniük, ha igen, mit? Köteles vagyok-e elfogadni? Ha nem fogadom el, akkor rám nézve milyen következménnyel jár?
Részlet a válaszából: […] ...szokás szerint végzi a munkavállaló [új Mt. 45. § (3) bekezdés]. Az újMt. ezen túlmenően 2013. január 1-jétől nem használja sem az átirányítás, sem akiküldetés, sem a kirendelés fogalmát. Ezeket a korábbi intézményeket amunkaszerződéstől eltérő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 30.

Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás

Kérdés: Az új Mt. 53. §-a szabályozza az eddigi kirendelést, kiküldetést, átirányítást, csak ezeket nem nevezi nevén? Ezen a téren mik a változások?
Részlet a válaszából: […] ...a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyenvagy más munkáltatónál foglalkoztatni. Ezek közül az első eset a korábbiátirányításnak, a második a kiküldetésnek, a harmadik a kirendelésnek felelmeg, bár e kifejezéseket az új Mt. nem alkalmazza. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 11.

Kiküldetés, kirendelés, átirányítás

Kérdés: Az új Mt.-ből elmaradtak a kiküldetés, kirendelés, átirányítás szabályai. Ez azt jelenti, hogy ezentúl ilyen elrendelésre a munkáltató részéről nem lesz lehetőség? Ez ugyanis teljesen ellehetetlenítené a tevékenységünket (külkereskedelmi cég vagyunk).
Részlet a válaszából: […] ...utasításaalapján, eredeti munkaköre helyett vagy eredeti munkaköre mellett másmunkakörbe tartozó feladatok ellátására kötelezhető (átirányítás). A 105. §lehetőséget adott a munkáltató részére, hogy gazdasági érdekből, ideiglenesen,a szokásos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 21.

Munkakörbe nem tartozó feladatok ellenértéke

Kérdés: 2009-ben a kollégámnak megszűnt a munkaviszonya. Ezután az ő munkáját is, akaratomon kívül, nekem kellett elvégezni. Több hónapon keresztül egy fillért sem kaptam érte, de felelősségre vonást a munkáért igen. Hónapok elteltével kreáltak egy megbízást, amit a mai napig nem vontak vissza. A munkát már nem én végzem, aki pedig most a felelőse, többszörös bért kapott, illetve kap. Kérdésem: a ki nem fizetett munkám bérét kérhetem-e?
Részlet a válaszából: […] ...- a munkáltató utasítása alapján, eredetimunkaköre helyett vagy eredeti munkaköre mellett más munkakörbe tartozófeladatokat lát el (átirányítás). Ennek időtartama naptári évenként 44 munkanaplehet (ennél akkor több, ha ezt kollektív szerződés vagy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Kettős munkakör vagy szóbeli átirányítás?

Kérdés: Munkaügyi jogvitát kezdeményezett velünk szemben az egyik alkalmazottunk, akit a munkaszerződése szerinti munkakör mellett 2008 óta az eredeti munkakörébe tartozó feladatok lecsökkenése miatt felkértünk, hogy vegyen részt egy másik munkakör ellátásában (ami kb. a munkaideje 30%-át tette ki). A felkérést örömmel el is fogadta, ám írásban mindezt nem rögzítettük. A 2011. év eleji átszervezés során teljes mértékben megszűnt a munkavállaló szerződése szerinti munkaköre, ezért - e tényre alapítva - rendes felmondást közöltük vele. A munkavállaló azzal a kéréssel fordult bírósághoz, hogy kerüljön megállapításra a jogviszonya jogellenes megszüntetése, mivel az átszervezés nem érintette azt a feladatkört, amit ő ténylegesen 2008 óta ellátott. Álláspontunk szerint ennek ellenére mi jogszerűen szüntettük meg a jogviszonyát, mert 2008-ban nem a munkakörét módosítottuk, hanem gyakorlatilag átirányítottuk, csak nem teljesen szabályszerűen. Önök szerint előfordulhat olyan bírósági döntés, amely szerint a 2008 óta ellátott feladatok a munkavállaló munkaköre részévé váltak írásbeli munkaszerződés-módosítás nélkül?!
Részlet a válaszából: […] ...intézkedés nem igényelmunkaszerződés-módosítást, ha az így ellátandó másik munkakört a munkavállalóideiglenesen tölti be. Az átirányítás időtartama - kollektív szerződés eltérőrendelkezése hiányában - nem haladhatja meg ugyanis naptári évenként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 16.

Tanulmányi munkaidő-kedvezmények - munkaszervezési kérdésekkel

Kérdés: Leányvállalatunk egyik osztályán összesen hat fő dolgozik, akik közül ketten jelenleg éppen egyetemi záróvizsgáikra készülnek, míg további két kolléga is felsőfokú tanulmányokat folytat, és rendszeresen távol van. Egyiküknek sincs tanulmányi szerződése. A kérdésem az, hogy van-e bármilyen jogszerű lehetőségünk arra, hogy elejét vegyük a munkaszervezést teljesen ellehetetlenítő távolléteknek, hiszen a "hatemberes" munkát szinte képtelenség két kollégával elvégeztetni?
Részlet a válaszából: […] ...újbóli munkábaállásáig - új kollégát vesznek fel, míg a másik, sokkal praktikusabb lehetőség,ha egyoldalú utasítással, átirányítás keretében végezteti el az osztályonellátandó feladatokat - például a vállalatnál foglalkoztatott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.

Közmunkások átirányíthatósága az árvízvédelmi vagy helyreállítási munkakörökbe

Kérdés: Települési önkormányzatunk közmunkaprogram keretében foglalkoztat 40 főt. Figyelemmel a rendkívüli időjárási helyzetre, átirányíthatók-e a közmunkások egyes árvízvédelmi, helyreállítási munkakörökbe? Ha igen, kell-e módosítani a közmunkások munkaszerződését ehhez?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. 83/A. §-a alapján átirányítás, ha a munkavállaló amunkáltató utasítása alapján eredeti munkaköre helyett, vagy eredeti munkaköremellett más munkakörbe tartozó feladatokat lát el, mindez nem minősül amunkaszerződés módosításának. Ezért a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.

Fizetés nélküli szabadság megszakítása - mikor kell visszavenni a munkavállalót?

Kérdés: Munkavállalónknak - figyelemmel arra, hogy külföldi ösztöndíjat nyert el - hat hónapos fizetés nélküli szabadságot engedélyeztünk. A munkavállaló azonban megszakította a külföldi tanulmányait, és a tervezettnél két hónappal korábban hazatért Magyarországra. Emiatt szeretne - a megállapodásunktól eltérően - korábban munkába állni. Ugyanígy, egy kismama az általa előre jelzett időpontnál (a gyermek harmadik évének a betöltését jelölte meg visszatérési időpontként) korábban szeretne visszatérni dolgozni. Mi azonban a két munkavállaló helyettesítésére felvettünk határozott időre két munkavállalót. Nincs jelenleg annyi megrendelésünk, hogy a visszatérők részére munkát tudnánk biztosítani. Kötelesek vagyunk visszavenni őket az eredetileg tervezettnél korábbi időpontban?
Részlet a válaszából: […] ...§-át) és a munkaszerződés módosítása mellett- másik munkakör felajánlására is. Ideiglenes megoldás lehet továbbá amunkavállaló átirányítása, vagyis másik munkakör ellátására történő utasítása amunkaszerződés módosítás nélkül is (Mt. 83/A. §)....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 17.
1
2