Csoportos létszámcsökkentés – létszámkorlát, ütemezés és egyeztetés

Kérdés: Cégünk egy városban működik több telephelyen. Az egyik telephelyen folytatott tevékenységét befejezni kényszerül, ami tizenöt munkavállaló munkaviszonyát érinti. A csoportos létszámleépítés szabályai alapján, a leépítéssel érintett munkavállalói létszámkorlát meghatározásánál csak a megszüntetésre kerülő telephelyen dolgozók átlagos statisztikai létszámát kell figyelembe venni, vagy a cég összes telephelyén dolgozók létszámát? Amennyiben a társaságnál nincs üzemi tanács, a munkáltatónak kötelező-e az érintett munkavállalók képviselőivel tárgyalni? Mit jelent az, hogy a csoportos létszámcsökkentés időbeni ütemezését harmincnapos időszakok alapján kell meghatározni? Ha lehet, kérem, konkrét példán keresztül bemutassák be.
Részlet a válaszából: […] Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző fél évre számított átlagos statisztikai létszám szerinta) húsznál több és száznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább tíz munkavállaló,b) száz vagy annál több, de...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Munkaszerződés-kötés és a munkáltató személyében bekövetkezett változás

Kérdés:

Egyik kolléganőmmel a korábbi munkáltatónktól munkáltatói jogutódlás útján kerültünk át a jelenlegi munkáltatónkhoz, magasabb munkakörbe, lényegesen több munkával. A közvetlen vezetőnk szóban ígéretet tett arra, hogy a munka­bérünket felemelik. Új munkaszerződés megkötésére és a fizetésünk felemelésére azonban a mai napig nem került sor. Ráadásul a munkáltatónk még arra is kötelezett minket, hogy a munkaköri leírásunkat mi készítsük el saját magunknak, mely aláírásra, illetve jóváhagyásra is került a vezető részéről, és átadták azt nekünk új munkaszerződés nélkül. Az ismereteim szerint a munkáltatói jogutódlás esetén, ha a munkakör megváltozik, és vele együtt a fizetés is, akkor új munkaszerződést kell kötni a munkavállalónak és a munkáltatónak, a korábbi szerződés már nem vihető tovább. Ilyen esetben mit tanácsolnak, hogy mit tegyünk?

Részlet a válaszából: […] A munkáltatói jogutódlás, vagy az új Mt. terminológiája szerint a munkáltató személyében bekövetkező változás esetén nem jön létre új munkaviszony. A korábbi (átadó) munkáltatóval létesített munka­viszony folyamatosnak tekintendő az új (átvevő) munkáltatónál,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 19.

Folyamatban lévő csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok

Kérdés: 2012 júniusában üzemi tanács híján tájékoztattuk a cégünknél működő szakszervezetet, hogy csoportos létszámcsökkentést kívánunk végrehajtani. A konzultáció 2012. június 28. napja óta mind a mai napig folyik. Az új Mt.-ben azonban azt olvastuk, hogy a csoportos létszámcsökkentés elhatározását az üzemi tanáccsal kell közölni. Ilyen esetben mi a teendő? Újra kell kezdenünk az egész eljárást, és megtenni az új jogszabályok szerinti tájékoztatásokat?
Részlet a válaszából: […]  A régi Mt. rendelkezései szerint, ha a munkáltató csoportoslétszámcsökkentés végrehajtását tervezte, a döntést megelőzően legalább tizenötnappal köteles volt az üzemi tanáccsal, üzemi tanács hiányában a munkáltatónálképviselettel rendelkező szakszervezetek és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 27.

Szakszervezet és munkáltató konzultációja csoportos létszámcsökkentés esetén

Kérdés: Vállalatunknál több szakszervezet is működik. Előreláthatóan az év második felében csoportos létszámcsökkentésre kerül sor. A hatályos szabályok szerint ilyen esetben konzultációt kellett folytatnunk a szakszervezettel. Ez a kötelezettségünk az új Mt. szerint is fennáll majd, vagy változnak az erre vonatkozó jogszabályok?
Részlet a válaszából: […] A hatályos szabályozás szerint, ha a munkáltató csoportoslétszámcsökkentést tervez, akkor az erre irányuló döntést megelőző legalábbtizenöt nappal köteles az üzemi tanáccsal, üzemi tanács hiányában amunkáltatónál érdekképviselettel rendelkező szakszervezetek és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 11.

Konzultáció csoportos létszámcsökkentés esetén

Kérdés: Vállalkozásunknál sajnálatos módon csoportos létszámcsökkentést vagyunk kénytelenek végrehajtani. Tudomásunk szerint mielőtt átadjuk a felmondásokat, konzultálnunk kell a szakszervezettel vagy az üzemi tanáccsal. Nálunk azonban egyik sem működik. Ez esetben mentesülünk a konzultációs kötelezettség alól?
Részlet a válaszából: […] Ha a munkáltató csoportos létszámcsökkentés végrehajtásáttervezi, akkor a döntést megelőzően legalább tizenöt nappal valóban konzultációkezdeményezésének kötelezettsége terheli. A konzultációt – melynek ki kellterjednie a csoportos létszámcsökkentés elkerülésének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 27.

Tájékoztatási kötelezettség munkáltatói jogutódlás esetén

Kérdés: Társaságunk vezetésének döntése alapján egy teljes projektet átadunk egy másik cégnek, azaz az egyik partnerünknek nyújtott szolgáltatással kapcsolatos valamennyi eszközt, szerződést átruházunk rá, és a jövőben a partner felé ezt a szolgáltatást ő fogja nyújtani. Ez a lépés, ha jól tudom, egyben munkáltatói jogutódlást is megvalósít. A kérdésem az, hogy a munkáltatói jogutódlás esetén mikor kell teljesíteni a tájékoztatási kötelezettséget, ha nálunk nincs képviselettel rendelkező szakszervezet, sem üzemi tanács, és nem tudjuk, hogy a munkavállalóknak vannak-e képviselőik?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató személyében bekövetkező jogutódlásnak (atovábbiakban: jogutódlás) minősül a jogszabályon alapuló jogutódlás, valamint amunkáltató anyagi, illetve nem anyagi erőforrásai elkülönített, szervezettcsoportjának (például gazdasági egység, üzem, üzlet, telephely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 6.

Üzemi megállapodás kötőereje csoportos létszámcsökkentés esetén

Kérdés: Cégünk kénytelen csoportos létszámcsökkentést végrehajtani, és ezzel kapcsolatban fordulunk Önökhöz. Kötelező-e ilyen esetben is betartani azt az üzemi tanáccsal megkötött, üzemi megállapodásban foglalt vállalást, amely szerint a munkáltató csoportos létszámcsökkentés esetén nő, roma munkavállaló, fogyatékos személy, illetve negyven éven felüli munkavállaló munkaviszonyát nem szünteti meg?
Részlet a válaszából: […] Ha a munkáltató csoportos létszámcsökkentés végrehajtásáttervezi, a döntést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles az üzemitanáccsal, üzemi tanács hiányában a munkáltatónál képviselettel rendelkezőszakszervezetek és a munkavállalók képviselőiből létrehozott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 13.

Munkaszerződés sorsa jogutódlás esetén

Kérdés: Gazdasági társaságunk 2010. január 1-jével kft.-ből zrt.-vé alakult át. Szükséges-e a jogelőd gazdasági társaság munkavállalóival az átalakulás következtében új munkaszerződést kötni? Milyen teendői vannak ezzel kapcsolatban a zrt.-nek?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 85/A. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében ajogszabályon alapuló jogutódlás a munkáltató személyében bekövetkező jogutódlásesetei közé tartozik. Mivel a Gt. 70. § (1) bekezdése alapján az átalakulássallétrejövő gazdasági társaság elődjének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

Eljárás jogutód nélküli megszűnés esetén

Kérdés: A gazdasági válság miatt jelentős piacokat veszítettünk, és ezért a cég tulajdonosa úgy döntött, hogy végelszámolást kell csinálni, a működést megszünteti. Ilyen esetben mi történik a munkavállalók jogviszonyával? Csoportos létszámcsökkentés lesz, és annak megfelelően kell tájékoztatni őket az üzemi tanácson keresztül?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszony a munkáltató jogutód nélküli megszűnéseesetén a törvény erejénél fogva megszűnik [Mt. 86. § b) pont]. Lényeges, hogyilyenkor nem a csoportos létszámcsökkentés speciális esetéről van szó, hiszenitt egy objektív külső ok miatt, és nem a munkáltató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 16.

Felügyelőbizottság – létre kell-e hozni az üzemi tanácsot?

Kérdés: Társaságunk az idei évben 250 fő munkavállalót foglalkoztatott teljes munkaidőben; várhatóan az év végi létszám is 200 fő felett lesz. Ilyen esetben kötelező-e felügyelőbizottságot létrehoznunk? Mi a helyzet akkor, ha nincs üzemi tanács a társaságnál; ebben az esetben üzemi tanács nélkül is kötelező a felügyelőbizottság működtetése? A társaságnak mint munkáltatónak kezdeményeznie kell az üzemi tanács létrehozását?
Részlet a válaszából: […] A felügyelőbizottság létrehozása általában lehetőség atársaság tagjai számára, de bizonyos esetekben a törvény kötelezővé teszi azt.Ilyen esetnek minősül, vagyis kötelező a felügyelőbizottságot létrehozni, ha atörvény a munkavállalókat megillető ellenőrzési jogok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 1.
1
2