Keresés eredménye

23 találat a megadott határozott idejű munkaviszony tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Munkaviszony tartamának módosítása
Kérdés: Munkáltatóm közölte velem, hogy a cégnél létszámleépítés várható. Annak elkerülése érdekében, hogy ez engem is érintsen, lehetőség lenne arra, hogy a munkaviszonyt kétéves határozott idejű munkaviszonyra módosítsuk. Ha ezt nem fogadom el, előreláthatólag felmondanak nekem. A felettesem szerint, amennyiben elfogadom a határozott időt, később az is megeshet, hogy utóbb ismét határozatlan időtartamúvá módosítsák a munkaviszonyom. Abban a szerencsés esetben, ha a jövőben ismét határozatlan idejűvé módosulna, folytonosnak fog-e minősülni (pl. a végkielégítés szempontjából)?
Részlet a válaszból: […]az említett felajánlás kikötése elmarad, valószínűleg a munkaviszonya a határozott idő lejártával szűnne meg két év elteltével. Ez esetben Önt nem illetné meg a végkielégítés sem. Megjegyzendő, hogy amennyiben két éven belül munkáltató általi felmondással szűnne meg a munkaviszonya, kizáró ok hiányában végkielégítésre is jogosult lehetne. A végkielégítés összegének megállapítása során a módosítást megelőzően[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3453
2. találat: Határozott idejű, munkaerő-kölcsönzésre szóló munkaviszony megszüntetése
Kérdés: Ha a munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállaló határozott idejű munkaszerződéssel rendelkezik, és a kölcsönvevő megszünteti a kikölcsönzését, akkor ez a munkaviszony felmondására megfelelő indokként szolgál?
Részlet a válaszból: […]minősül a kikölcsönzés megszűnése [Mt. 220. § (1) bek.], ami a munkaviszony felmondásának indokául szolgálhat [Mt. 66. § (2) bek.]. A munkáltató működésével összefüggő ok fogalmilag tágabb, mint az elháríthatatlan külső ok.A határozott időre létesített munkaviszonyok jellemzője, hogy a feleknek számolniuk kell azzal, hogy a teljes időtartam alatt teljesíteniük kell; jelen esetben a kölcsönbe adónak azzal, hogy a munkavállalót ki kell kölcsönöznie egy kölcsönvevőhöz. Álláspontunk[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3420
3. találat: Fizetés nélküli távollét határozott idejű munkaviszonyban
Kérdés: Határozott idejű munkaszerződés esetében lehet-e fizetés nélküli szabadságot igényelni? Nagycsaládos munkavállaló esetében, amennyiben az óvoda és a nevelési tanácsadó javasolja gyermeke részére a fejlesztést, igazoltnak tekinthető-e az intézményi behívás vizsgálatokra, vagy az éves szabadságot terheli a távollét?
Részlet a válaszból: […]munkavállaló a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól [Mt. 55. § (1) bek. j) pont]. Ez sem jelenti azt, hogy a szülő minden ilyen vizsgálatra elmehet a munkaidejében; az együttműködési kötelezettségéből fakadóan neki is úgy kell lehetőség szerint szerveznie a vizsgálaton való részvételt, hogy azok munkaidőn kívülre essenek, és csak akkor hivatkozhat az említett mentesülésre, ha a vizsgálat kizárólag a munkaidő tartamára eső időpontban megoldható.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3295
4. találat: Elszámolási kötelezettség folytatódó munkaviszony esetén
Kérdés: Egy munkavállaló határozott idejű munkaszerződéssel áll munkaviszonyban. El kell-e számolni a munkavállalóval (kilépés stb.), ha a határozott idejű munkaszerződés lejárta előtt azt nem határozatlan idejűvé módosítják, hanem egy új, határozatlan idejű munkaszerződést kötnek a felek?
Részlet a válaszból: […]rendelkezések értelmében a munkavállaló a munkaviszony megszűnésekor a munkakörét az előírt rendben köteles átadni és a munkáltatóval elszámolni. A munkakörátadás és az elszámolás feltételeit a munkáltató köteles biztosítani.Az elszámoláshoz kapcsolódóan legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított ötödik munkanapon a munkavállaló részére ki kell fizetni a munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat (Mt. 80. §).Álláspontunk szerint a munkakör átadása vagy a szabadság elszámolása, illetve[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3274
5. találat: Tizenkét havinál nagyobb összegű távolléti díj határozott idejű munkaviszony megszüntetésekor
Kérdés: Köztulajdonban álló munkáltatóként fizethetünk-e a határozott idejű munkaviszony azonnali hatályú megszüntetése esetén a munkavállalóinknak magasabb mértékű távolléti díjat az Mt.-ben előírt 12 havi távolléti díjnál?
Részlet a válaszból: […]204-207. §-a olyan különös szabályokat tartalmaz, amelyektől nem lehetséges az eltérés, az Mt. 79. §-a vonatkozásában nem zárja ki a törvény, hogy a munkavállaló javára eltérjen a köztulajdonban álló munkáltató. Mivel az Mt. 79. §-ának (2) bekezdésében szabályozott juttatás önálló jogcímen jár, és nem minősül végkielégítésnek, nem alkalmazható rá a köztulajdonban álló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3081
6. találat: Határozott idejű munkaviszony határozatlan idejűvé alakulása fizetés nélküli szabadság alatt
Kérdés: Gyermekem jövő hónapban lesz kétéves, és ismét munkába szeretnék állni. A munkáltatómmal határozott idejű szerződésem volt, az egyik kolléga helyettesítésére vettek fel. Ez a kolléga tavaly szeptemberben vissza is tért. Ekkor én már fizetés nélküli szabadságon voltam. A cég szabályzata szerint a munkavállalóknak a CSED és a GYED alatt is jár a cafeteria, amit én a mai napig kapok a cégtől. Ebben az esetben meddig él még a szerződésem, ha visszamegyek?
Részlet a válaszból: […]szabályokat kell megfelelően alkalmazni (Mt. 58. §). Ennek értelmében a munkaszerződést és annak módosítását is írásba kell foglalni. Ennek elmulasztása miatt a munkaszerződés érvénytelenségére csak a munkavállaló - a munkába lépést követő harminc napon belül - hivatkozhat (Mt. 44. §). Ebből következően, amennyiben a határozott idő letelik, ugyanakkor a munkavállaló a munkáltató tudtával és beleegyezésével tovább dolgozik, illetve az Ön esetében, továbbra is állományban marad, a felek egybehangzó akarata szerint, ráutaló magatartásukkal a határozott idejű munkaszerződés módosításra kerül. A szerződésmódosítás írásba foglalása miatti érvénytelenségre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2636
7. találat: Határozott idejű munkaviszony módosítása ráutaló magatartással
Kérdés: Egyik munkavállalónk határozott idejű munkaviszonyban áll. A határozott idő letelte után változatlanul tovább dolgozik. Mi lesz a munkaviszonya sorsa?
Részlet a válaszból: […]munkaszerződés módosítására a megkötésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni (Mt. 58. §). Ennek értelmében a munkaszerződést és annak módosítását is írásba kell foglalni. Az írásba foglalás elmulasztása miatt a munkaszerződés érvénytelenségére csak a munkavállaló - a munkába lépést követő harminc napon belül - hivatkozhat (Mt. 44. §).Mindezek alapján, amennyiben a határozott idő letelik, ugyanakkor a munkavállaló a munkáltató tudtával és beleegyezésével tovább dolgozik - úgy, mint a határozott idő letelte előtt -, akkor a felek egybehangzó akarata szerint, ráutaló magatartásukkal a határozott idejű munkaszerződés módosításra kerül.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. október 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2414
8. találat: Munkaszerződés módosítása betegség miatti keresőképtelenség alatt
Kérdés: Munkavállalónkat - aki táppénzes állományban van - határozott idejű munkaszerződéssel alkalmaztuk. Határozott idejű munkaszerződése 2015. október 3-án lejár, munkájára azonban a továbbiakban is számítunk! Kérdésem, hogy táppénzes állománya ideje alatt - mely előreláthatólag október közepéig tart - módosíthatjuk-e szerződését közös megegyezéssel határozatlan idejűre, vagy a táppénzes állományára tekintettel ez az út nem járható, s új szerződést kell majd a táppénzes állomány megszűnését követően kötnünk vele?
Részlet a válaszból: […]Ebben az esetben, ha a felek továbbra is munkaviszonyt szeretnének fenntartani, akkor erre új munkaszerződés megkötésével van csak lehetőség.Mindez ugyanakkor egyszerűen elkerülhető, mivel a betegség miatti keresőképtelenség alatt nincs akadálya annak, hogy a felek a munkaszerződést módosítsák. A betegség miatti keresőképtelenség, azaz a betegszabadság (Mt. 126. §), illetve táppénzes állomány tartama alatt csak bizonyos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. október 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2413
9. találat: Határozott idejű munkaviszony felmondása - eltérés az Mt. rendelkezéseitől
Kérdés: Egyik munkavállalónkkal határozott idejű munkaszerződést kötöttünk, amiben figyelmetlenségből kikötésre került, hogy a szerződést bármelyik fél bármikor megszüntetheti felmondással, indokolás nélkül. Most a munkavállalónk fel akar mondani, de mi szeretnénk, ha itt maradna a határozott idő teljes tartama alatt. Érvényes lehet ez a szerződéses kikötés? Kötelesek vagyunk elengedni a munkavállalót a felmondási idő leteltével?
Részlet a válaszból: […]lehetetlenné tenné, vagy körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna [Mt. 67. § (2) bek.].Az Mt. ugyanakkor lehetővé teszi azt is, hogy a felek a törvényi rendelkezésektől bizonyos esetekben eltérjenek. Ha az Mt. kifejezetten nem nevesíti a felek eltérő megállapodásának lehetőségét, vagy azt kifejezetten nem tiltja, akkor az az általános szabály érvényesül, miszerint a munkaszerződés - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az Mt. Második Részében foglaltaktól, valamint a munkaviszonyra vonatkozó szabálytól a munkavállaló javára térhet el [Mt. 43. § (1) bek.]. Az eltérést pedig minden esetben az egymással összefüggő rendelkezések összehasonlításával kell elbírálni [Mt. 43. § (2) bek.]. Esetünkben a munkavállaló számára kedvezőbb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2369
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
10. találat: Kormánytisztviselőt megillető védelem hozzátartozó ápolása esetén
Kérdés: Kormánytisztviselőként jelenleg beteg édesanyámat ápolom otthon. Utánanéztem, hogy ilyen helyzetben illet-e meg valamilyen védelem, és azt tapasztaltam, hogy a Kttv. 70. §-a és 71. §-a ellentmond egymásnak, ezért a két jogszabályhely értelmezésében kérem a segítségüket.
Részlet a válaszból: […]fizetés nélküli szabadság lejártát követő napon kezdődik [Kttv. 71. § (1) bek. b) pont], vagyis a felmentési idő kezdetét meghatározó korlátozások között is szerepel ezen élethelyzet. Így jelenleg valóban két jogkövetkezményt is rendel a törvény ugyanazon esethez, mely valóban ellentmondó.Feltehetően a jogalkotó szándéka a törvénymódosítással az volt, hogy a kormánytisztviselőt a hozzátartozó gondozása tartamára teljes felmentési védelem illesse meg, azonban a korábbi szabályozást elmulasztotta "kivenni" a törvényből, és ennek következtében vált ellentmondásossá a két rendelkezés. Szerkesztőségünk álláspontját erősíti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. augusztus 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2345
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 23 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés