Keresés eredménye

18 találat a megadott felmondási védelem tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Védettség az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés alatt
Kérdés: Munkavállalónk emberi reprodukciós eljárásban vett részt, a megtermékenyített ivarsejt beültetésére irányuló kezelés azonban sikertelenül zárult, így három hónappal ezelőtt arról tájékoztatta a munkáltatói jogkör gyakorlóját, hogy a társadalombiztosítás által finanszírozott kezelése befejeződött. Sajnálatos módon ezt követően cégünk életében számos változás következett be, és átszervezést tervezünk végrehajtani, minek következtében a munkavállalónk munkaviszonyát is felmondással kívánjuk megszüntetni. A felmondásnak nincs köze az emberi reprodukciós eljáráshoz, a munkavállalóinkat a legmesszemenőbb módon eddig is támogattuk ebben a tekintetben. Jogellenes lehet-e a felmondási védelemre tekintettel a felmondásunk, ha a munkavállaló a jövőben esetleg ismét kezelés alá kívánja vetni magát?
Részlet a válaszból: […]arra, hogy a munkavállaló jelenleg nem áll felmondási védelem alatt, ezért jogszerűen közölhető vele a felmondás.Ezt az álláspontot erősíti a 13/2018. számú munkaügyi elvi határozat is, amely arra enged következtetni, hogy az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés sikertelen befejeződése a védettség megszűnését jelenti akkor is, ha a munkavállaló a jövőben egyébként további beavatkozásnak kívánja alávetni magát. Az újabb kezelés esetén a védettségi idő a munkavállalót az új kezelés időpontjától számítva illeti meg legfeljebb újabb 6 hónapig. Az emberi reprodukciós[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3345
2. találat: Felmondás védett korú munkavállalónak munkakör-felajánlási kötelezettség mellett
Kérdés: Egyik munkavállalónk teljesítményével nem vagyunk megelégedve. Vezetői feladatainak határidejét sorozatosan nem tartja be, döntéseket nem tud hozni, folyamatokban hibázik. Szeretnénk felmondani neki, de öt éven belül nyugdíjas lenne. Jelenlegi munkaköréhez idegen nyelv ismerete szükséges, ami neki nincs, végzettsége nem megfelelő a pozícióhoz. Ajánljunk fel neki másik munkakört?
Részlet a válaszból: […]kötelezettség terheli a következők szerint. A munkaviszony csak abban az esetben szüntethető meg, amennyiben a munkáltatónál a munkaszerződés szerinti munkahelyen nincs a munkavállaló képességének, végzettségének, gyakorlatának megfelelő betöltetlen másik munkakör, vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja [Mt. 66. § (5) bek.].A kérdés alapján felmerülhet, a munkavállaló nem minősül-e vezető állásúnak. Ez esetben ugyanis nem tartozik felmondási korlátozás alá. Az Mt. ugyanis akként rendelkezik, hogy a vezető állású munkavállaló vonatkozásában munkáltatói felmondás esetén[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2637
3. találat: Felmondási védelem csoportos létszámcsökkentés esetén
Kérdés: A munkáltatónknál csoportos létszámcsökkentés végrehajtására került sor. Ennek során egy speciális eset adódott, amelynek jogi értelmezésében különböző álláspontok merültek fel. Az Mt. 75. §-ának (1) bekezdése szerint csoportos létszámcsökkentés esetén az érintett munkavállalókat a felmondás közlését megelőzően 30 nappal tájékoztatni kell. Ezt a tájékoztatást rendkívül fontos körülményként kell figyelembe venni az Mt. 65. § (3)-(5) bekezdései vonatkozásában. A tájékoztatás után hetekkel, de még a felmondás kiadása előtt két héttel az egyik munkavállaló munkavédelmi képviselőként a munkavédelmi bizottság döntése szerint munkajogi védelmet kapott. A munkavédelmi bizottság a döntéséről a munkáltatót azonnal, szabályszerűen tájékoztatta. Álláspontunk szerint a munkáltató nem köteles a munkajogi védettséget figyelembe venni, mert megítélésünk szerint az Mt. 65. §-ának (4) bekezdését kell alkalmazni akkor is, ha az Mt.-ben nincs rá kifejezett utalás. Azaz ha a csoportos létszámcsökkentés hivatalosan bejelentésre került, és ezt követően részesülne a munkavállaló bármilyen munkajogi védelemben, azt jogszerűen figyelmen kívül lehet hagyni. Helyesen gondoljuk, hogy a munkajogi védelem tekintetében is automatikusan kell alkalmazni az Mt. 65. §-ának (4) bekezdésében foglaltakat?
Részlet a válaszból: […]közlésének, hanem a fent hivatkozott tájékoztatás közlésének időpontjában kell fennállnia ahhoz, hogy a munkavállaló védelem alatt álljon [Mt. 65. § (4) bek.]. Amennyiben a felmondási tilalomra okot adó feltétel a tájékoztatást követően következett be, akkor sem illeti védelem a munkavállalót, ha a felmondás közlésekor esetlegesen már fennállt a védett helyzet.Az Mt. a tilalmak mellett valóban nem említi a munkavédelmi bizottság tagja számára biztosított védelmet. Azonban az Mvt. rögzíti, hogy a munkavédelmi képviselő munkajogi védelmére a választott szakszervezeti tisztségviselőre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerven a bizottságot, annak hiányában a munkavédelmi képviselőt megválasztó munkavállalókat kell[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2499
4. találat: Nyugdíjjogosultság és munkajogi szabályok
Kérdés: Kérjük szíves segítségüket abban, hogy hogyan alkalmazzuk a védett korral összefüggő szabályokat a nyugdíjaskort betöltött, azon túl levő, de elegendő szolgálati idővel nem rendelkező kollégánk munkaviszony-megszüntetése esetén? Nyugdíjasnak minősül-e az ilyen munkavállaló?
Részlet a válaszból: […]öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez kapcsolja a védett kor 5 éves időszakának számítását. A szolgálati időnek - ezen belül a nők sajátos szabályok szerint számítandó 40 éves szolgálati idejének -, továbbá az Mt. 294. §-a (1) bekezdésének g) pontjában meghatározott nyugdíjas fogalomnak tehát itt nincs szerepe.Az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt a Tny. 18. §-ának (1) bekezdése a munkavállaló születési évétől függően határozza meg 62 és 65 év között. Mind a férfiak, mind a nők esetében a születésnap alapján határozható meg a védett kor ötéves időtartama. Azt a munkavállalót, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, már "túlhaladta" a védett életkort, tehát a felmondási indokkal, az állásfelajánlással, valamint az emelt összegű[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2403
5. találat: Vezetői keresőképtelenség - nem jár felmondási védelemmel
Kérdés: Egy egyszemélyes kft. tagja a társaságával munkaviszonyt létesített az ügyvezetésre és a társaság tevékenységének ellátására. Nevezett kft. december 6-án felszámolás alá került. A felszámolási eljárás megindításáról december 20-án szerzett tudomást. Az ügyvezető tag december 4-én keresőképtelen állományba került, és jelenleg is munkaképtelen. Jogos-e a felszámoló követelése, miszerint az alapító munkaszerződését december 6-ával meg kell szüntetni, mivel az ügyvezetői megbízatása a törvény erejénél fogva megszűnik? Élvezi-e az Mt. által biztosított felmondási védelmet?
Részlet a válaszból: […]vezetője, vezető állású munkavállalónak minősül [Mt. 208. § (1) bek.]. A fentiekből következően tehát a keresőképtelenségre tekintettel felmondási védelem alatt nem áll, a munkáltatói felmondás közlésének nincs akadálya, amely a közléssel rögtön hatályba is léphet. Így a közlést követő napon megkezdődik a felmondási idő is.Megjegyezzük, hogy az ügyvezetői megbízatás megszűnése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2268
6. találat: Vezető állású munkavállalót megillető felmondási védelem
Kérdés: Ügyvezető vagyok egy cégnél, melyet a tulajdonos nemrég eladott egy konkurens cégcsoportnak. Az ügyvezetői tevékenységet munkaviszonyban látom el. Úgy gondolom, hogy az új tulajdonosok a saját emberüket szeretnék megbízni a cég ügyvezetésével, és nekem hamarosan fel akarnak mondani. Mivel vezető állású vagyok, úgy tudom, hogy a munkáltató indokolás nélkül fel is mondhat nekem. Férjemmel a múlt hónapban kezdtünk a lombikbébiprogramba. Ha teherbe esem, akkor rám vonatkozik-e bármilyen védelem, ha igen, akkor mit kell igazolnom a munkáltatónak?
Részlet a válaszból: […]eltérő szabályokat állapít meg, ugyanis a törvény kimondja, hogy a vezető munkaszerződése a tételesen rögzített kivételektől eltekintve a felek megállapodása alapján eltérhet az Mt. Második Részében foglalt rendelkezésektől [Mt. 209. § (1) bek.], melyek között a felmondás szabályai is megtalálhatók. Ugyanakkor az eltérést nem engedő szabályoknál rögzíti a törvény a vezetők esetén is, hogy a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt a várandósság és a szülési szabadság tartama alatt [Mt. 209. § (2) bek. b) pont]. Így az Ön esetében sajnos a reprodukciós eljárás első hat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2104
7. találat: Emberi reprodukciós eljárásban való részvétel és a felmondási védelem
Kérdés: Egyik munkavállalónk 2013 októberében bemutatta az igazolást, hogy lombikbébiprogramban vesz részt. Tudomásunk szerint az első beültetés nem járt sikerrel, viszont nem tájékoztatott minket, hogy folytatja-e a programot. A cégnél létszámcsökkentést szeretnénk végrehajtani, amibe ő is beleesne, nem tudjuk azonban eldönteni, hogy védett-e a munkavállaló vagy sem. Mit tehetünk azért, hogy ezt megtudjuk?
Részlet a válaszból: […]helyzet is, hogy a 2013 októberében elkezdett eljárás sikertelenségét követően a munkavállaló kilépett a programból, majd későbbi időpontban megkezdett egy újabb eljárást. Ebben az esetben álláspontunk szerint az újabb eljárás során is az első hat hónap alatt az Mt. értelmében védelemben részesül. Így akár jelenleg is felmondási tilalom alatt állhat, és nem szüntethetik meg létszámcsökkentésre alapított felmondással munkaviszonyát.Amennyiben munkavállalójuk nem adott tájékoztatást Önöknek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. szeptember 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2050
8. találat: Apa által igénybe vett fizetés nélküli szabadság szabályai
Kérdés: Feleségem visszamenne dolgozni, így a jövőben én szeretném igénybe venni a fizetés nélküli szabadságot, és GYED-re mennék féléves kislányommal. A tb tájékoztatása szerint jogosult vagyok GYED igénybevételére, már csak a munkáltató hozzájárulása szükséges. Szeretném tudni, hogy a munkáltató megtagadhatja-e, hogy elenged fizetés nélküli szabadságra, illetve hogy a munkáltató emiatt megszüntetheti-e a munkaviszonyom?
Részlet a válaszból: […]munkavállalónak ügyelnie kell, hogy a fizetés nélküli szabadság igénybevételét legalább tizenöt nappal korábban írásban köteles bejelenteni a munkáltatónak [Mt. 133. § (1) bek.]. Amennyiben a munkavállaló kevesebb, mint tizenöt nappal a kért időpont előtt jelenti be a fizetés nélküli szabadság iránti igényét, álláspontunk szerint a munkáltató - bár köteles hozzájárulni a fizetés nélküli szabadság igénybevételéhez, de - jogszerűen a fizetés nélküli szabadság kezdetét a munkavállaló kérésétől eltérően a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1843
9. találat: Felmondási védelem ikergyermekek esetén
Kérdés: A cégünknél dolgozó egyik kismama 2010. szeptember 25-én szülte meg ikergyermekeit. 2011. március 11-ig szülési szabadságon volt, majd 2011. 03. 12-től fizetés nélküli szabadságon; előbb GYED-ben, majd GYES-ben részesült. Nemrég jelezte, hogy vissza szeretne térni dolgozni. 2013. szeptember 25. után kötelesek vagyunk-e őt visszavenni? Ikrek esetében meddig tart a felmondási védelem? Amennyiben visszavesszük, kötelesek vagyunk-e teljes munkaidőben foglalkoztatni, vagy jogszerűen felkínálhatunk-e számára részmunka­idős munkakört? Jelenleg az ő munkakörét egy korábban ugyanebben a munkakörben dolgozó, szintén GYES-ről visszatért dolgozónk tölti be részmunkaidőben.
Részlet a válaszból: […]Ezen munkavállalók esetében a munkáltató a határozatlan tartamú munkaviszonyt a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával indokolt felmondással csak olyan okból szüntetheti meg, mely azonnali hatályú felmondást is megalapozna [Mt. 66. § (4) bek.]. A munkavállaló képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő okból pedig akkor szüntethető meg a munkaviszony, ha a munkáltatónál - a munkaszerződés szerinti munkahelyen - nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör, vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja [Mt. 66. § (5) bek.]. Amennyiben a gyermek betöltötte a harmadik életévét, a munkavállalóra a felmondásra irányadó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. október 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1774
10. találat: Várandósság bejelentése a munkáltatónak
Kérdés: Az új Mt. szerint a terhesség automatikusan már nem jelent felmondási védelmet. Eltitkolhatja-e a női munkavállaló jogszerűen a terhességét? Kötelezhető-e a nő, hogy nyilatkozzon arról, hogy terhes? Milyen kötelezettségek vonatkoznak ezzel kapcsolatosan a munkáltatóra?
Részlet a válaszból: […]de a munkáltatót vele szemben egyéb kötelezettségek is terhelik, amelyeknek csak akkor tud eleget tenni, ha tudomása van a munkavállaló várandós állapotáról. Így például a várandós munkavállaló számára az egészségi állapotának megfelelő munkakört kell felajánlania; munkaideje beosztásánál figyelemmel kell lennie arra, hogy ilyen munkavállaló számára csak hozzájárulásával írhat elő egyenlőtlen munkaidő-beosztást vagy a munkaszerződéstől eltérő helységben végzendő munkát, továbbá számára nem oszthat be egyenlőtlenül pihenőnapot, és éjszakai munkát, rendkívüli munkaidőt, készenlétet számára nem rendelhet el [Mt. 53. § (3) bekezdés, 60. § és 113. §]. Emellett - a munkakörtől függően - sajátos munkavédelmi rendelkezéseket is be kell tartani (az anya és a magzat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1631
| 1 - 10 | 11 - 18 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés